Nr.DataDenumire
131/01/2017MODIFICARE ANEXA NR. 3 A H.C.L. NR. 204/22.12.2016,PRIND TARIFELE PENTRU INCHIRIERE ESE SI AMPLASAMENTE FOLOSITE PENTRU INCHEIEREA DE CONTRACTE,IN PIETELE SI TARGURILE DIN MUNICIPIUL TARGU JIU Deschide
223/02/2017PLAN URBANISTIC ZONAL,SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN ZONA LOCUINȚE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ MIXTĂ,LOCUINȚE COLECTIVE,SPAȚII COMERCIALE ȘI PRESTĂRI SERVICII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. VICTORIEI,NR. 106,BENEFICIAR S.C. RENTOFFICE S.R.L. PRIN ILINCA MONICA CRISTINA. Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
323/02/2017REGULAMENTUL DE FOOSINTA TEMPORARA A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
428/02/2017REGULAMENTULUI PENTRU ACORDAREA TITLULUI DE ”CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU”. Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
510/03/2017PLAN URBANISTIC ZONAL,SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN ZONA DESTINATĂ CĂILOR DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ ȘI CONSTRUCȚII AFERENTE ACESTORA ÎN ZONĂ DESTINATĂ COMERȚULUI ȘI AMENAJĂRI AFERENTE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,BULEVARDUL NICOLAE TITULESCU,NR. 9D,JUDEȚUL GORJ,BENEFICIAR S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMÂNIA S.R.L. PRIN S.C. PRIMAVERA DESIGN S.R.L. Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
605/04/2017PLAN URBANISTIC ZONAL,SCHIMBAREA DESTINAȚIEI TERENULUI DIN PERDELE DE PROTECȚIE,PLANTAȚII DE ALINIAMENT ÎN SERVICII ÎN VEDEREA CONSTRUIRII,MUNICIPIUL TARGU JIU,STRADA TERMOCENTRALEI,NR. FN,CF 50662,JUDEȚUL GORJ,BENEFICIAR TALABĂ FLORIN -DUMITRU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
712/04/2017REGULAMENTUL PRIVIND FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU A PROGRAMELOR SPORTIVE Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
819/04/2017REGULAMENT DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ELEVII DIN CICLURILE GIMNAZIAL,LICEAL ȘI PROFESIONAL DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
926/04/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII REGULAMENTULUI DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ACTIVITĂȚI DE TINERET DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU ÎN ANUL 2017 ,ȘI CONSTITUIREA COMISIEI CONSULTATIVE DE EVALUARE A PROIECTELOR ,DEPUSE ÎN CADRUL SESIUNILOR Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1028/04/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN H.C.L. NR. 29/1996 PRIVIND INSTITUIREA ,TAXEI DE GLOABĂ Deschide
Deschide
Deschide
1102/05/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PROCEDURA DE RIDICARE,TRANSPORT ȘI DEPOZITARE A VEHICULELOR STAȚIONATE ȘI PARCATE NEREGULAMENTAR PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1202/05/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE CĂTRE S.C. TRANSLOC S.A. TG-JIU A SERVICIULUI PUBLIC DE RIDICARE,TRANSPORT ȘI DEPOZITARE A VEHICULELOR STAȚIONATE NEREGULAMENTAR PE DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1317/05/2017PLAN URBANISTIC ZONAL,SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN ZONA DESTINATĂ CĂILOR DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ ȘI CONSTRUCȚII AFERENTE ACESTORA ÎN ZONĂ DESTINATĂ COMERȚULUI ȘI AMENAJĂRI AFERENTE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,BULEVARDUL NICOLAE TITULESCU,NR. 9D,JUDEȚUL GORJ,BENEFICIAR S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMÂNIA S.R.L. PRIN S.C. PRIMAVERA DESIGN S.R.L. Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1418/05/2017PLAN URBANISTIC ZONAL,SCHIMBAREA DESTINAȚIEI TERENULUI DIN PERDELE DE PROTECȚIE,PLANTAȚII DE ALINIAMENT ÎN SERVICII ÎN VEDEREA CONSTRUIRII,MUNICIPIUL TARGU JIU,STRADA TERMOCENTRALEI,NR. FN,CF 50662,JUDEȚUL GORJ,BENEFICIAR TALABĂ FLORIN -DUMITRU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1523/05/2017PLAN URBANISTIC ZONAL,PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE LOCUINȚE,MUNICIPIUL TARGU JIU,STRADA ANA IPATESCU,NR. 19A,JUDEȚUL GORJ,BENEFICIAR S.C. DUELMIS PREST S.R.L. PRIN MISCHIE DUMITRU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1624/05/2017PLAN URBANISTIC ZONAL,CONSTRUIRE LOCUINȚE,MUNICIPIUL TARGU JIU,STRADA FRASINETULUI,JUDEȚUL GORJ,BENEFICIAR SECELEANU ALINA ELENA ȘI MĂRGĂRIT MIHAI Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1726/07/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND UTILIZAREA BAZELOR SPORTIVE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ADMINISTRATE DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1815/09/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 172 DIN 24.04.2017 PRIVIND INSTITUIREA UNOR REGULI PENTRU PROTEJAREA ANSAMBLULUI MONUMENTAL „CALEA EROILOR” PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
Deschide
Deschide
2419/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE IMBUNATATIRE A EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU MUNICIPIUL TARGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1921/09/2017 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA FRĂSINETULUI,FN,ÎN VEDEREA LOTIZĂRII ȘI CONSTRUIRII DE LOCUINȚE,BENEFICIARI SECELEANU ALINA ELENA ȘI MĂRGĂRIT MIHAI Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
2028/09/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA „REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CIMITIRULUI MUNICIPAL ORTODOX TÂRGU JIU” Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
2128/09/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA „STRATEGIEI LOCALE PRIVIND DEZVOLTAREA ȘI FUNCȚIONAREA PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PENTRU PERIOADA 2017-2025” Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
2228/09/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA „REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
2303/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TARGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
2513/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ,ŞI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ŞI AMENZILE ,APLICABILE ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2018 Deschide
Deschide
Deschide
2617/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 125/2008 ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITATEA DE CAPTURARE,ADĂPOSTIRE ȘI VALORIFICARE A ANIMALELOR (CAI,VACI,MAGARI,ETC.) DE PE DOMENIUL PUBLIC Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
2727/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII S.C. ….. S.R.L.,SOCIETATE DE DREPT PUBLIC ȘI DE INTERES LOCAL AVÂND CA ASOCIAT UNIC MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide