Nr.DataDenumire
@ERROR20/02/1900PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALIPIRII IMOBILELOR TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23 MP.,AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 58319,13 MP.,AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 58312,RESPECTIV 19 MP.,AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 58308 ÎN VEDEREA ACTUALIZĂRII DOCUMENTAȚIEI DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ ȘI ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ A SUPRAFEȚEI TOTALE DE 55 MP,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STRADA NICOLAE TITULESCU,JUDEȚUL GORJ. Deschide
121/01/2020RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENȚILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP SEMESTRUL II – 2019. Deschide
221/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA CALITĂȚII ȘI MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI SĂVOIU ION. Deschide
321/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI UDRIȘTIOIU ANDREI-IONUȚ PENTRU OCUPAREA LOCULUI VACANT DE CONSILIER LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
421/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ALIN. 1 AL ARTICOLULUI UNIC AL H.C.L. NR. 6/22 IUNIE 2016. Deschide
521/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019. Deschide
621/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL. Deschide
721/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 7 ALIN. 1 AL ANEXEI NR. 11 LA H.C.L. NR. 492/16.12.2019 PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU 01 IANUARIE 2020. Deschide
821/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU. Deschide
921/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU. Deschide
1021/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI ABROGAREA POZIȚIILOR NR. 10 ȘI NR. 278 DIN SECȚIUNEA 2 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
1121/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 21 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ALEEA CASTANILOR,LÂNGĂ BL.1,SC.2,AP. 22,PARTER. Deschide
1221/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI TOMA MARIAN ȘI DOAMNEI TOMA CLARA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 28 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA AGRICULTURII,LÂNGĂ BL. 7,SC. 4,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1321/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI GĂLĂ MARILENA ȘI DOMNULUI GĂLĂ TEOFIL,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA MINERILOR,LÂNGĂ BL. 13,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1421/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI PÎRVU GABRIEL,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA REVOLUȚIEI,LÂNGĂ BL. 10,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1521/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI ȘOȘOI LAURENȚIU – MARIUS,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA UNIRII,LÂNGĂ BL. 36,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1621/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI APOSTU SMARANDA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI SITUATE ÎN TÂRGU JIU,ALEEA NICOLAE TITULESCU,BL. 5,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1721/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR. 6534/15.12.2016,ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PRIN DIRECȚIA PUBLICĂ DE PATRIMONIU TÂRGU JIU ȘI COLEGIUL NAȚIONAL ”ION MINCU” DIN TÂRGU JIU. Deschide
1821/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 7273/09.02.2011 ÎNCHEIAT CU S.C. BTC DISTRIB 2012 S.R.L. Deschide
1921/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 1828/15.01.2018. Deschide
2021/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 53 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,TARLA 200,PARCELA 67/5,JUDEȚUL GORJ,PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL ULARU ALEXANDRU ALIN. Deschide
2121/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 40 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,TARLAUA 200,PARCELA 67/4,JUDEȚUL GORJ,PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA ULARU GENICA ȘI DOMNUL ULARU ALEXANDRU-ALIN. Deschide
2221/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 135 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,CALEA BUCUREȘTI,NR. 60A,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 57783,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C. XAMO S.R.L. Deschide
2321/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 19,ALIN.2,PCT. 2 DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 495 DIN 16.12.2019. Deschide
2421/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI DE PLATĂ ”TPARK” PENTRU ACHITAREA TARIFULUI DE PARCARE PRIN TELEFONUL MOBIL SAU PRIN APLICAȚIA SMARTPHONE ȘI ÎNCHEIEREA LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A PROTOCOLULUI DE COLABORARE CU S.C. PICONET S.R.L. Deschide
2521/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 319/28.10.2013 PENTRU STABILIREA COTEI DE CARBURANȚI LA VEHICULELE DIN DOTAREA PARCULUI AUTO AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2621/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2721/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ,CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT. Deschide
2821/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ÎNREGISTRAREA,EVIDENȚA ȘI RADIEREA VEHICULELOR DE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2921/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 16,ALIN 2 DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU,ADOPTAT PRIN H.C.L. NR. 467/27.11.2017. Deschide
3021/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 76.053 LEI ( CU TVA INCLUS) PENTRU DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI ”NUNTA DE AUR”. Deschide
3121/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CASĂRII UNOR MIJLOACE FIXE COMPLET AMORTIZATE ȘI INTRODUCEREA PENTRU REFOLOSIRE A PIESELOR ȘI SUBANSAMBLELOR REZULTATE. Deschide
3221/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNUI SPAȚIU COMERCIAL PROVIZORIU ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12 MP.,SITUAT ÎN BULEVARDUL ”ECATERINA TEODOROIU”,ÎN STAȚIA DE AUTOBUZ DIN ZONA CAM,MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
3321/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SALARIULUI MEDIU ORAR,APLICABIL CU DATA DE 01.01.2020. Deschide
3421/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 398/22.10.2019. Deschide
3521/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRĂRII IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 56710 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA TERMOCENTRALEI NR. 27,JUDEȚUL GORJ. Deschide
3621/01/2020PROIECT DE HOTARÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 443/27.11.2017 Deschide
@ERROR21/01/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR PROPRII DE ACORDARE A AJUTORULUI DE URGENȚĂ ÎN BAZA LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT,MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ULTERIOR. Deschide
@ERROR21/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI CARE ALCĂTUIEȘTE DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
@ERROR22/01/2020RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2019 AL CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE CONSTANTIN BRANCUSI Deschide
@ERROR27/01/2020INFORMARE PRIVIND REPARTIZAREA LOCURILOR DE PARCARE DE PE STRADA MINERILOR DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
@ERROR27/01/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DALI ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”REABILITARE CANALIZARE MENAJERA BLOCURI ZONA 1 DECEMBRIE 1918 - CALEA FERATA - CASTANILOR,MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
112/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE ȘI A PROGRAMULUI ACȚIUNILOR EDILITAR-GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2020 Deschide
@ERROR14/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA NORMEI DE HRANĂ,ÎN SUMĂ DE 728 MII LEI PENTRU 5 LUNI,ÎN PERIOADA FEBRUARIE - IUNIE,PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU. Deschide
@ERROR14/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL PE ANUL 2020 PENTRU SECȚIILE BASCHET ȘI HANDBAL,PRECUM ȘI AFILIEREA DIN SEZONUL 2020-2021 A SECȚIILOR DE VOLEI ȘI ATLETISM Deschide
@ERROR14/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PE PROGRAME ȘI PROIECTE CULTURALE AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” PE ANUL 2020 Deschide
@ERROR14/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020 AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Deschide
@ERROR14/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2020 AL DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI BUGETUL AFERENT FIECĂRUI TIP DE MANIFESTARE Deschide
@ERROR14/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI PENTRU ÎNTREȚINEREA CURENTĂ ȘI REPARAȚIILE CURENTE LA BUNURILE CONCESIONATE Deschide
@ERROR14/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITĂȚII DERULĂRII ”PROGRAMULUI PENTRU ȘCOLI AL ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 2017-2023” ÎNCEPÂND CU ANUL ȘCOLAR 2020-2021,RESPECTIV A RESPONSABILITĂȚII,ORGANIZĂRII ȘI DERULĂRII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR / ACORDURILOR - CADRU PENTRU ACHIZIȚIA PRODUSELOR ȘI A CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU DE PRESTARE A SERVICIILOR PENTRU DERULAREA MĂSURILOR EDUCATIVE,AFERENTE ACESTUI PROGRAM Deschide
@ERROR14/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVINDSTABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL SALARIAȚI POTRIVIT FAMILIEI OCUPAȚIONALE ”ADMINISTRAȚIE” NUMIȚI/ANGAJAȚI ÎN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.02.2020 Deschide
@ERROR14/02/2020TÂRGU JIU PE ANUL 2020 ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT !VIS DE COPIL! TÂRGU JIU A SUMEI DE 10.000 LEI Deschide
118/02/2020INFORMARE PRIVIND MODUL DE DUCERE LA ÎNDEPLINIRE A HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2019. Deschide
218/02/2020RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ANUL 2019. Deschide
318/02/2020RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ ÎN ANUL 2019. Deschide
418/02/2020INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECȚIA PUBLICĂ DE VENITURI TÂRGU JIU PE ANUL 2019. Deschide
518/02/2020RAPORT PRIVIND MODUL DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR PE SEMESTRUL II 2019. Deschide
618/02/2020ADRESA CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI - CAMERA DE CONTURI GORJ – DECIZIA NR. 12 DIN 04.02.2020. Deschide
718/02/2020ADRESA NR. 5424 DIN 04.02.2020 TRANSMISĂ DE INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL GORJ. Deschide
818/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA DE DREPT A CALITĂȚII DE CONSILIER LOCAL ȘI VACANTAREA MANDATELOR DEȚINUTE DE CONSILIERII LOCALI GHIMIȘ RODICA ȘI PARASCHIV MIHAI. Deschide
918/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATELOR DE CONSILIERI LOCALI ALE DOMNILOR CRĂC TRAIAN ȘI ARSENIE BOGDAN – MARIAN,SUPLEANȚI PE LISTA PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL. Deschide
1018/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ALIN. 1 AL ARTICOLULUI UNIC AL H.C.L. NR. 6/22 IUNIE 2016,MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR. 3/27.01.2020. Deschide
1118/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE CIRCULAȚIE DE PE LÂNGĂ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
1218/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ CONSTITUITĂ PRIN H.C.L. NR. 463/27.11.2017,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE. Deschide
1318/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR PROPRII DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENȚĂ ÎN BAZA LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT ,MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ULTERIOR. Deschide
1418/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA CATEGORIILOR DE BENEFICII SOCIALE CE POT FI ACORDATE DIN BUGETUL LOCAL UNOR FAMILII SAU PERSOANE AFLATE ÎN SITUAȚIE DE RISC SOCIAL. Deschide
1518/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MENȚINEREA NUMĂRULUI DE ASISTENȚI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PENTRU ANUL 2020. Deschide
1618/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA FAZA PROIECTULUI TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU TREI SĂLI DE GRUPĂ,SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU,JUDEȚUL GORJ”,LUCRĂRI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL. Deschide
1718/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL,REACTUALIZAT ȘI INDICATORII ECONOMICI,REACTUALIZAȚI,DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
1818/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL,REACTUALIZAT ȘI INDICATORII ECONOMICI,REACTUALIZAȚI,DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL ”SPIRU HARET”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
1918/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE PARCARE STRADA NARCISELOR,MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ”. Deschide
2018/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR ECONOMICI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ” MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ – ETAPA I”. Deschide
2118/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII. Deschide
2218/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2318/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 13875/01.03.2011 ÎNCHEIAT CU COSMARICOM S.R.L. Deschide
2518/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI CODIN – IVĂNIȘI LILIANA-GABRIELA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9,50 MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. REPUBLICII,BL. 25,SC. 1,AFERENT AP.12,JUDEȚUL GORJ. Deschide
2618/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI NOU CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CU DOMNUL BUȘE GHEORGHE AVÂND CA OBIECT IMOBILUL – CONSTRUCȚIE ȘI TEREN,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 11 IUNIE 1848,NR. 87,JUDEȚUL GORJ,CU DESTINAȚIE GRĂDINIȚĂ. Deschide
2718/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE PENTRU SPAȚIILE CU DESTINAȚIA DE SEDII ALE PARTIDELOR POLITICE. Deschide
2818/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI DE PLATĂ ”TPARK” PENTRU ACHITAREA TARIFULUI DE PARCARE PRIN TELEFONUL MOBIL SAU PRIN APLICAȚIA SMARTPHONE ȘI ÎNCHEIEREA LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A PROTOCOLULUI DE COLABORARE CU S.C. PICONET S.R.L. Deschide
2918/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII ”TEATRULUI DE VARĂ” ÎN TEATRUL DE VARĂ ”NELU DUMITRU”. Deschide
3018/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 788 MP. ȘI INCLUDEREA ACESTUIA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3118/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DRAGOMIR ELENA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA DACIA,LÂNGĂ BL. 4,JUDEȚUL GORJ. Deschide
3218/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR AUTORITĂȚII ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ÎN COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR EVALUĂRII MANAGEMENTULUI TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU ȘI CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PENTRU ANUL 2019. Deschide
3318/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DĂRĂNESCU ELENA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 14 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI,LÂNGĂ BL. 196,JUDEȚUL GORJ. Deschide
3418/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA,CU TITLU GRATUIT,A UNUI SPAȚIU SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. TRAIAN NR. 5,JUDEȚUL GORJ,CONSILIULUI NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR DE MONITORIZARE. Deschide
3518/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 248 DIN 25.06.2018 ȘI APROBAREA ATRIBUIRII A 23 DE LOCURI ÎN PARCAREA NR. 431 TITULARILOR APARTAMENTELOR SITUATE ÎN BLOCUL DE LOCUINȚE NR. 16 DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,BD. CONSTANTIN BRÂNCUȘI. Deschide
3618/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI VLĂDOESCU ILIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 70 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ZONA SERE,FN.,JUDEȚUL GORJ. Deschide
3718/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BARBU VALENTIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 309 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA DR. NICOLAE HASNAȘ,JUDEȚUL GORJ. Deschide
3818/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL DIRECȚIEI PUBLICE DE VENITURI TÂRGU JIU. Deschide
3918/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE NR. 125/06.12.2019,ÎNTOCMIT PENTRU COMPLEXUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI APROBAREA ÎNCHEIERII,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ,A UNOR ACTIVE-IMOBILE SITUATE ÎN INCINTA COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU- STADIONUL MUNICIPAL TÂRGU JIU. Deschide
4018/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 119/29.11.2019 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 782 MP.,COMPUS DIN SUPRAFAȚA DE 355 MP. ȘI 427 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA BICAZ,FN.,JUDEȚUL GORJ. Deschide
4118/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” A BUNULUI IMOBIL ”TEATRUL DE VARĂ NELU DUMITRU ”,SITUAT ÎN STRADA VASILE ALECSANDRI. NR. 53,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE DARE ÎN ADMINISTRARE (ELABORAT ÎN TEMEIUL ART. 297-301 DIN OUG NR. 57/20169). Deschide
2420/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI PREDA CONSTANTIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA CASTANILOR,LÂNGĂ BL.1,JUDEȚUL GORJ. Deschide
@ERROR20/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE MARTIE,APRILIE ȘI MAI 2020 Deschide
@ERROR20/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2020 PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
@ERROR20/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 ȘI ANEXEI NR. 2 ALE H.C.L. NR. 372/30.09.2019 Deschide
@ERROR24/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SUPLIMENTĂRII VALORII PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2020. Deschide
@ERROR24/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 100.000 LEI A PAROHIEI ”SFÂNTA TREIME” DIN TÂRGU JIU,STRADA 1 DECEMBRIE 1918,NR. 55 Deschide
@ERROR24/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 113.000 LEI A PAROHIEI ”SFÂNTUL NICODIM CEL SFINȚIT” DIN TÂRGU JIU,STRADA PANDURI Deschide
@ERROR24/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 150.000 LEI A PAROHIEI ”SFINȚII ÎMPĂRAȚI” DIN TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI. Deschide
@ERROR24/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 173.000 LEI A PAROHIEI ”ÎNĂLȚAREA DOMNULUI” DIN TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI,NR. 227A Deschide
@ERROR24/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 214.000 LEI A PAROHIEI URSAȚI-POLATA,LOCALITATE COMPONENTĂ URSAȚI. Deschide
@ERROR24/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 350.000 LEI A PAROHIEI ROMANEȘTI,STRADA RECUNOȘTINȚEI,NR. 5 Deschide
@ERROR24/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TARGU JIU Deschide
@ERROR24/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1 ȘI ART. 2 AL H.C.L. NR. 37/19.02.2020 PENTRU ACORDAREA NORMEI DE HRANĂ,A PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
@ERROR24/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINAȚARE PE ANUL 2020 Deschide
112/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE ȘI A PROGRAMULUI ACȚIUNILOR EDILITAR - GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2020,GENERATĂ DE HOTĂRÂRILE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TÂRGU JIU. Deschide
212/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE - FAZA DALI ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE STRADA NARCISELOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
@ERROR12/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CASĂRII TROLEIBUZULUI CU NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE TÂRGU JIU 0115 Deschide
@ERROR12/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN SĂVOIU,CORPURI C1,C8,C9,CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ȘI AMFITEATRU” Deschide
@ERROR12/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRĂRII IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7850 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA NARCISELOR,ZONA CALEA BUCUREȘTI,TARLA 183,JUDEȚUL GORJ. Deschide
@ERROR12/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI AFERENT DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2020. Deschide
@ERROR12/03/2020PROIECTDE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRĂRII IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7850 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL 55396,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA NARCISELOR,ZONA CALEA BUCUREȘTI,TARLA 183,JUDEȚUL GORJ. Deschide
123/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI AFERENT DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2020 Deschide
223/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 Deschide
323/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA NR. 353/30.09.2019 (APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU) Deschide
@ERROR23/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ PUBLICĂ,CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ,ÎN DATA DE 23.03.2020 Deschide
@ERROR23/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ PUBLICĂ,CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ,ÎN DATA DE 23.03.2020 Deschide
125/03/2020RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TARGU JIU - 2019 Deschide
225/03/2020ADRESA NR. 709/03.03.2020 ÎNREGISTRATĂ ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 10829/04.03.2020 A DIRECȚIEI COMUNITARE JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJ. Deschide
325/03/2020ADRESA NR. 8667 DIN 13.03.2020 A DIRECȚIEI JURIDICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ. Deschide
425/03/2020ADRESA NR. 8782 DIN 13.03.2020 A DIRECȚIEI JURIDICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ. Deschide
525/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII DE LA PLATĂ A ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGAȚIILOR FISCAL/BUGETARE PRINCIPALE RESTANTE LA DATA DE 31.12.2019,INCLUSIV,DATORATE BUGETULUI LOCAL AL MUNUICIPIULUI TÂRGU JIU DE CĂTRE CONTRIBUABILII PERSOANE FIZICE Deschide
625/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE ȘI A TAXEI PE TEREN STABILITE PENTRU ANUL 2020 PENTRU CONTRIBUABILUL FILIALA TÂRGU JIU A U.A.P. DIN ROMÂNIA Deschide
725/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
825/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE ȘI FUNCȚIONARE A STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI A TAXELOR DE UTILIZARE A STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
925/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBARE REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE ȘI FUNCȚIONARE A PARCĂRII SUBTERANE DIN INCINTA STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
1025/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TĂRGU JIU A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII Deschide
1125/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI UDREA MARIA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 8MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STRADA LOTRULUI,BL. 9,SC.1,AP.91,JUDEȚUL GORJ Deschide
1225/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI CIOCAN ANGELA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7,09 MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STRADA LOTRULUI,BL.9,SC1,AP.28,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1325/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI ARMEGIOIU FINETA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA OLARI,LÂNGĂ BL.2,SC.2,AP. 4,JUDEȚUL GORJ Deschide
1425/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CĂTRE PITEA LAURENȚIU-CRISTIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP.,OCUPAT DE SPAȚIUL COMERCIAL,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 22 DECEMBRIE 1989,FN.,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1525/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CVONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 19301/01.04.2011 ÎNCHEIAT CU DRAGOMIR SIMONA - ILEANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ Deschide
1625/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DRAGOMIR SIMONA ILEANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 10,90 MP.,AFERENT CHIOȘCULUI METALIC,CONSTRUCȚIE PROVIZORIE,SITUAT ÎN TARGU JIU,STRADA UNIRII (SUB PASAJUL SUPERIOR DN 67 KM 85,509).,JUDEȚUL GORJ Deschide
1725/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 501/13721/15.04.2013 ÎNCHEIAT CU VENMATOD S.R.L. Deschide
1825/03/2020PROIECT DE HOTARÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE ASOCIAȚIA CLUB ROTARY TARGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1 MP.,SITUAT ÎN TARGU JIU,STRADA ROMANESTI,FN. JUDEȚUL GORJ,ȘI TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1 MP.,SITUAT ÎN TARGU JIU STRADA SLOBOZIA FN,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1925/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL PRIVIND SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚA DE 1,73 MP. A CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 35273/24.10.2005 ÎNCHEIAT CU NANU - DINICĂ FLAVIAN PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA SF. NICOLAE,LÂNGĂ BLOCUL NR. 4,JUDEȚUL GORJ Deschide
2025/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 15606/15.05.2002 ÎNCHEIAT CU NIȚESCU VASILE ,PRIN SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚA DE 1,69 MP. PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. ECATERINA TEODOROIU,LÎNGĂ BL. 56A,JUDEȚUL GORJ Deschide
2125/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR.7490/01.12.1994,ÎNCHEIAT CU DAN ION,PRIN SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚA DE 6 M.P.,PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA TRANDAFIRLOR,NR.6,JUDEȚUL GORJ Deschide
2225/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UNUI SCHMB DE TERENURI PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI PROPRIETATEA DOAMNELOR CÎRSTOIU SANDA ȘI GAGIU VALERIA Deschide
2325/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MAXIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA VASILE ALECSANDRI,NR. 11,JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 818 MP.,ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ Deschide
2425/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. MINERILOR,NR. 7,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE SC OLARU COMPANY SRL Deschide
2525/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIN APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU RERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 94 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU ,STR. VASILE CÂRLOVA ,FN. JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NRGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA CORLAN TATIANA Deschide
2625/03/2020PROIECT DE HOTARAÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 290 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,CARTIER ROMANESTI,JUDEȚUL GORJ,TARLA NR. 6,PARCELA 20/3,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL PILEA ILIE DĂNUȚ Deschide
2725/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII ÎN RATE A UNOR SUPRAFEȚE DE TEREN SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STRADA I.L. CARAGIALE ,NR. 8A,JUDEȚUL GORJ,AFERENTE CABINETELOR MEDICALE Deschide
2825/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 10/19.03.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 135 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,CALEA BUCUREȘTI,FN.,JUDEȚUL GORJ. Deschide
2925/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREWA TRECERII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2.933 MP.,DIN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR TÂRGU JIU. Deschide
3025/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR CE URMEAZĂ A FI PRACTICATE DE S. EDILITARA PUBLIC SA TÂRGU JIU Deschide
3125/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020 AL S. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU Deschide
3225/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 1628/26.04.2005 ȘI A ACTELOR ADIȚIONALE LA ACESTA,ÎNCHEIATE CU ASOCIAȚIA C.S. PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU Deschide
3325/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PERIOADEI PENTRU CARE SE ACORDĂ BURSELE CONFORM REGULAMENTULUI DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ELEVII DIN CICLURILE GIMNAZIAL,LICEAL ȘI PROFESIONAL DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,APROBAT PRIN H.C.L. NR. 215/ 29.05.2017 ȘI MODIFICAT PRIN H.C.L. NR. 65/26.02.2018 ȘI H.C.L. NR.218/29.05.2019 Deschide
3425/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE TRANSPORT CU TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU Deschide
3525/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 Deschide
3625/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TAXELOR DE PĂȘUNAT PENTRU ANUL 2020 PENTRU PĂȘUNILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
3725/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI PENTRU IMOBILELE TIP BLOC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
3825/03/2020PROIECT DE HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA PUZ MUNICIPIUL TARGU JIU - ZONA NARCISELOR Deschide
3925/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PUZ - CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ,BENEFICIAR DUNCEA ION CRISTIAN Deschide
4025/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL II 2020 Deschide
@ERROR25/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE ȘI TEREN STABILITE PENTRU ANUL 2020 PENTRU CONTRIBUABILUL ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE. Deschide
@ERROR25/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 492/16.12.2019,PRIVIND NIVELURILR PENTRU VALORILE IMOZABILE,IMOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IANUARIE 2020 Deschide
@ERROR27/03/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 Deschide
@ERROR30/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 600.000 LEI A SPITALULUI DE URGENȚĂ DIN TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII A 6 (ȘASE) VENTILATOARE PENTRU DOTAREA SECȚIILOR DE TERAPIE INTENSIVĂ Deschide
@ERROR30/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE S. EDILITARA PUBLIC S.A. A UNUI SPAȚIU,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 63,24 MP.,SITUAT ÎN STRADA CONSTANTIN STANCIOVICI BRĂNIȘTEANU (FOSTĂ OLTENIȚEI),NR. 1,PENTRU DEFĂȘURAREA ÎN CONDIȚII OPTIME A ACTIVITĂȚII DE CURĂȚENIE ȘI ÎNTREȚINERE A ZONEI CENTRALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
@ERROR31/03/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A MIJLOCULUI FIX ”ACHIZITIE SI MONTAJSISTEME AUTOMATE PENTRU ADMINISTRAREA OARCĂRILOR ZONA PIAȚA CENTRALĂ MUNICIPIUL TARGU JIU” ȘI TRANSMITEREA ACESTOR DOTARI IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TARGU JIU Deschide
@ERROR31/03/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND PUNEREA LA DISPOZIȚIA PROIECTULUI : PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATA DIN JUDETUL GORJ IN PERIOADA 2014-2020 A TERENULUI PENTRU CONSTRUCTIA/EXTINDEREA/REABILITAREA NOILOR INVESTITII AFERENTE ACESTUIA Deschide
@ERROR31/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE STRADA 22 DECEMBRIE 1989,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
@ERROR31/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020 AL CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE CONSTANTIN BRÂNCUȘI Deschide
@ERROR31/03/2020PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII INVESTIȚIEI: ”REAMPLASARE/DEVIERE LES 20KV ȘI LES 0,4 KV,PROPRIETATEA DEO PENTRU EXTINDERE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA NR. 8,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI PENTRU ELIBERAREA AMPLASAMENTULUI ȘI/REALIZAREA CONDIȚIILOR DE COEXISTENȚĂ CU OPERATORUL DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A. Deschide
113/04/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI EDILITAR GOSPODĂRESC PE ANUL 2020 Deschide
121/04/2020INFORMARE PRIVIND ACTIVITAREA DESFĂȘURATĂ DE BIROUL PROGRAME ,POLITICI COMUNITARE PE ANUL 2020 Deschide
221/04/2020INFORMARE PRIVIND ACTIVITAREA DESFĂȘURATĂ DE COMPARTIMENTUL AUTORUTATE TUTELARĂ ȘI ASSTENȚĂ SOCIALĂ SPECIALĂ ÎN ANUL 2020 Deschide
321/04/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.03.2020 Deschide
421/04/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 Deschide
521/04/2020PROIECT DE HOTARÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL POLITIEI LOCALE TARGU JIU Deschide
621/04/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2021 Deschide
721/04/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,AMENAJARE ( MODIFICARE,REABILITARE ) SEDIU POLIȚIA LOCALĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
821/04/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII Deschide
921/04/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND SCOATEREA BUNULUI DE RETUR ȘI ANUME CONDUCTA CU DIAMETRUL DN600 CU NUMĂRUL DE INVENTAR 1267,INDENTIFICAT LA POZIȚIA NR. 337 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,DIN LISTA BUNURILOR ANEXĂ LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE NR. 1194/10.01.2020 ÎNCHEIAT CU S.C. APAREGIO GORJ S.A.,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA PREZENTUL CONTRACT Deschide
1021/04/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI GOIGIA EMILIA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 52MP.,SITUAT ÎN MINICIPIULUI TÂRGU JIU,PRELUNGIREA PANDURI,JUDEȚUL GORJ Deschide
1121/04/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI CHISĂLCA ION ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA A.I. CUZA,LÎNGĂ BLOCUL 25,SC. 2,AP.3 JUDEȚUL GORJ Deschide
1221/04/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 21318 / 01.08.2002,ÎNCHEIAT CU BRAIA MARIANA,PRIN SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚĂ DE 5 MP.,PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 9 MAI ,LÂNGĂ BLOCUL 2,SCARA 2,JUDEȚUL GORJ Deschide
1321/04/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 350 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂR CADASTRAL 46700,NR. CARTE FUNCIARĂ 46700,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,TARLA 181,PARCELA 2/2,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C. YANIDA COM S.R.L. Deschide
1421/04/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SOLUȚIONAREA CERERII NR. 14561/14.04.2020,FORMULATĂ DE CLUBUL SPORTIV ,PANDURII LIGNITUL,TÂRGU JIU Deschide
1521/04/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL AL U.A.T. TÂRGU JIU Deschide
1721/04/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXONERĂRII/AMÂNĂRII OBLIGAȚIEI DE PLATĂ A CHIRIEI/REDEVENȚEI/TAXEI DE UTILIZARE PENTRU PENTRU SPAȚIILE/TERENURILE PE CARE SUNT EDIFICATE CONSTRUCȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT CEA DE LOCUINȚĂ AFLATE ÎN EVIDENȚA SERVICIULUI CONCESIONĂRI,CONTRACTE A CĂROR ACTIVITATE ESTE SUSPENDATĂ ÎN BAZA ORDONANȚEI MILITARE NR. 1/2020 PRIVIND UNELE MĂSURI DE PRIMĂ URGENȚĂ CARE PRIVESC AGLOMERĂRILE DE PERSOANE ȘI CIRCULAȚIA TRANSFRONTALIERĂ A UNOR BUNURI. Deschide
@ERROR22/04/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SERVITUTE DE TRECERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFATA DE 1265 MP.,SITUAT IN TARGU JIU,ZONA PRELUNGIREA JEAN BARBULESCU,JUDETUL GORJ Deschide
@ERROR23/04/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE SI FUNCTIONARE A STADIONULUI MUNICIPAL TARGU JIU SI TAXELE DE UTILIZARE A STADIONULUI MUNICIPAL TARGU JIU,INCLUSIV A TERENULUI DE FOTBAL NR. 2 SI TERENULUI NR. 3 Deschide
@ERROR23/04/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART. 23 ALIN. (2) DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 495/16.12.2019. Deschide
@ERROR23/04/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL DIRECTIEI PUBLICE DE VENITURI TARGU JIU Deschide
@ERROR24/04/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA FAZA PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”AMENAJARE GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT GRADINITA NR. 20,ÎN MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
@ERROR24/04/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DĂNESCU LUMINITA ȘI DOMNULUI DĂNESCU AUREL - DUMITRU ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 18 MP.,SITUAT IN TARGU JIU,STRADA CONSTRUCTORILOR,BLOC 6,SCARA 1,AP. 2-3,JUDETUL GORJ Deschide
@ERROR27/04/2020DECIZIA NR. 20 DIN 16.04.2020 A CURTII DE CONTURI A ROMANIEI Deschide
@ERROR27/04/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND AMÂNAREA OBLIGATIEI LA POLATA A CHIRIEI DE LA DATA DE 01.04.200 PÂNĂ LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE SUSPENDARE A ACTIVITĂȚII CA URMARE A INSTITUIRII STĂRII DE URGENTĂ PENTRU AGENTII ECONOMICI DIN PIATA CENTRALA,SECTOR - INDUSTRIE- ALEEA PIEȚEI,NR. 13 ȘI HALA VECHE - STRADA UNIRII NR. 2A Deschide
@ERROR27/04/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL S.TRANSLOC S.A. TARGU JIU Deschide
@ERROR27/04/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
105/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBARE BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL S. TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU Deschide
205/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT SI A INDICATORILOR ECONOMICI,ACTUALIZAȚI,DUPA ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”AMENAJARE PARCULET NR. 1,CARTIER OBREJA,IN MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
305/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT SI A INDICATORILOR ECONOMICI,ACTUALIZAȚI,DUPA ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”AMENAJARE PARCULET NR. 2,CARTIER OBREJA,IN MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
405/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT SI A INDICATORILOR ECONOMICI,ACTUALIZAȚI,DUPA ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”AMENAJARE PARCULET NR. 3,CARTIER OBREJA,IN MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
@ERROR05/05/2020ADRESA DEPUNERE DECLARATII DE AVERRE SI DE INTERESE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
106/05/2020ADRESA BAPL DEPUNERE DECLARAȚIE DE AVERE ȘI DECLARATIE DE INTERESE CONSILIERI LOCALI Deschide
206/05/2020ADRESA CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ – NR. 17310 DIN 27.04.2020 PRIVIND PLANUL DE ACȚIUNE PRIVIND INTENSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PE LINIA STABILIRII DOMICILIULUI ÎN ROMÂNIA A CETĂȚENILOR ORIGINARI DIN REPUBLICA MOLDOVA ȘI UCRAINA NR. 3300633/22.04.2020 Deschide
306/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL S.TRANSLOC S.A. TARGU JIU Deschide
406/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT SI A INDICATORILOR ECONOMICI,ACTUALIZAȚI,DUPA ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”AMENAJARE PARCULET NR. 1,CARTIER OBREJA,IN MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
506/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT SI A INDICATORILOR ECONOMICI,ACTUALIZAȚI,DUPA ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”AMENAJARE PARCULET NR. 2,CARTIER OBREJA,IN MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
606/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT SI A INDICATORILOR ECONOMICI,ACTUALIZAȚI,DUPA ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”AMENAJARE PARCULET NR. 3,CARTIER OBREJA,IN MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
706/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INCETAREA UZULUI SI INTERESULUI PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 818 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA VASILE ALECSANDRI,NR. 11,JUDEȚUL GORJ Deschide
@ERROR06/05/2020ADRESA CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ – NR. 17310 DIN 27.04.2020 PRIVIND PLANUL DE ACȚIUNE PRIVIND INTENSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PE LINIA STABILIRII DOMICILIULUI ÎN ROMÂNIA A CETĂȚENILOR ORIGINARI DIN REPUBLICA MOLDOVA ȘI UCRAINA NR. 3300633/22.04.2020 Deschide
@ERROR06/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INCETAREA UZULUI SI INTERESULUI PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 818 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA VASILE ALECSANDRI,NR. 11,JUDEȚUL GORJ Deschide
108/05/2020ADRESA BAPL DEPUNERE DECLARAȚIE DE AVERE ȘI DECLARATIE DE INTERESE CONSILIERI LOCALI Deschide
208/05/2020ADRESA CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ – NR. 17310 DIN 27.04.2020 PRIVIND PLANUL DE ACȚIUNE PRIVIND INTENSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PE LINIA STABILIRII DOMICILIULUI ÎN ROMÂNIA A CETĂȚENILOR ORIGINARI DIN REPUBLICA MOLDOVA ȘI UCRAINA NR. 3300633/22.04.2020 Deschide
308/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020. Deschide
408/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL S.TRANSLOC S.A. TARGU JIU Deschide
508/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT SI A INDICATORILOR ECONOMICI,ACTUALIZAȚI,DUPA ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”AMENAJARE PARCULET NR. 1,CARTIER OBREJA,IN MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
608/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT SI A INDICATORILOR ECONOMICI,ACTUALIZAȚI,DUPA ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”AMENAJARE PARCULET NR. 2,CARTIER OBREJA,IN MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
708/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT SI A INDICATORILOR ECONOMICI,ACTUALIZAȚI,DUPA ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”AMENAJARE PARCULET NR. 3,CARTIER OBREJA,IN MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
808/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INCETAREA UZULUI SI INTERESULUI PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 818 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA VASILE ALECSANDRI,NR. 11,JUDEȚUL GORJ Deschide
@ERROR08/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020. Deschide
119/05/2020INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE EDILITARA PUBLIC SA PE ANUL 2019. Deschide
219/05/2020INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU ÎN PERIOADA 01.01.2020-30.04.2020 Deschide
319/05/2020INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘUARATĂ DE SERVICIUL INVESTIȚII IN PERIOADA 30.04.2019 - 30.04.2019 Deschide
419/05/2020INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SERVICIULUI GOSPODARIE COMUNITARA IN PERIOADA 01.01.2020- 31.03.2020 Deschide
519/05/2020INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETATII TRANSLOC SA TARGU JIU LA DATA DE 31.12.2019 Deschide
619/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A PROGRAMULUI DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE PE ANUL 2020 Deschide
Deschide
719/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ALE MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2019 Deschide
819/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL S.TRANSLOC S.A. TARGU JIU Deschide
919/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL DIRECTIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR TARGU JIU Deschide
1019/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARILE DE INTERVENTIE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”ELABORARE DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI ISU LA CORPURILE DE CLADIRE C1 SI C2,COLEGIUL NATIONAL ”SPIRU HARET”,TARGU JIU Deschide
1119/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE ACORDARE A UNUI AJUTOR FINANCIAR FAMILIILOR PENTRU PLATS SERVICIILOR OFERITE DE BONA Deschide
1219/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ SI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU A OBIECTIVULUI ”DOTARI SPORTIVE SCOLARE GIMNAZIALE CONSTANTIN BRANCUSI” TARGU JIU Deschide
1319/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ SI DE INTERES PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU A OBIECTIVULUI ”ACHIZITIE SI MONTAJ LOCUINTE TIP CONTAINERE PENTRU SITUATII DE URGENTA” Deschide
1419/05/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ,CU TITLU GRATUIT A 5 (CINCI) LOCUINȚE TIP CONTAINER PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ,CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ – SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU. Deschide
1519/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INCETAREA UZULUI SI INTERESULUI PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 818 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA VASILE ALECSANDRI,NR. 11,JUDEȚUL GORJ Deschide
1619/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE SOCIETATII ICRIPOB SRL ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 12 MP.,SITUAT IN TARGU JIU,STRADA NICOLAE TITULESCU FN.,JUDETUL GORJ Deschide
1719/05/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE SOCIETĂȚII ICRIPOB S.R.L.,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA NICOLAE TITULESCU,FN.,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1819/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ÎNCHEIEREA CATRE BORDÂNC N. PANTELIE INTREPRINDERE INDIVIDUALA,A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 21 MP.,AFERENT CONSTRUCTIEI PROVIZORII,SITUAT IN TARGU JIU,STRADA VICTORIEI,NR. 66 BIS,JUDETUL GORJ. Deschide
1919/05/2020PROIECT DE HOTARARE ORIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE NR. 18487/05.05.2010,INCHEIAT CU S.C. OLTENIA ADV MEDIA S.R.L. Deschide
2019/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA UNUI SPATIU SITUAT IN MUNICIPIUL TARGU JIU,STR. TRAIAN NR. 5,JUDETUL GORJ,PARTIDULUI PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IN VEDEREA AMENAJARII SI UTILIZARII CU DESTINATIA DE SEDIU Deschide
2119/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INSUSIREA RAPORTUL DE EVALUARENR. 14/14.05.2020 INTOCMIT DE DOAMNA SILISTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR SI DE STABILIRE A PRETULUI MINIM DE NEGOCIERE IN VEDEREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 350 MP.,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 46700,NR. CARTE FUNCIARA 46700,SITUAT IN TARGU JIU,TARLA 181,PARCELA 2/2,JUDETUL GORJ Deschide
2219/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ÎNCHEIEREA PROTOCOLULUI DE COLABORARAE INTRE MUNICIPIUL TARGU JIU SI SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE Deschide
2319/05/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2419/05/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 LA H.C.L. NR. 534/20.12.2018. Deschide
2519/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE IUNIE,IULIE ȘI AUGUST 2020. Deschide
@ERROR22/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”EXTINDERE RETEA ELECTRICA ILUMINAT PUBLIC CARTIE MINERILOR,MUNICIPIUL TARGU JIU,JUDETUL GORJ„. Deschide
@ERROR22/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”EXTINDERE RETEA ELECTRICA ILUMINAT PUBLIC CARTIE MINERILOR,MUNICIPIUL TARGU JIU,JUDETUL GORJ„. Deschide
@ERROR22/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ART. 1 AL H.C.L. NR. 125/2011 PENTRU REGLEMENTAREA UNOR REGULI IN DOMENIUL CIRCULATIEI RUTIERE,PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
@ERROR22/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RESTRICTIONAREA ACCESULUI CU MIJLOCACE AUTO PE INSULITA JIULUI Deschide
@ERROR22/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT A AUTOTURISMULUI MARCA DACIA PIKUP 1307 CU SERIA DE IDENTIFICARE UU1D4F76943390348,NR. DE INMARICULARE GJ 14 WPC,ECHIPATA CU ACCESORIILE CONFORM INVENTARULUI DIN ANEXA 1 Deschide
@ERROR25/05/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU A OBIECTIVELOR DE INVESTITII ”EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA STRADA PERLEI,MUNICIPIUL TARGU JIU” ȘI ”ALIMENTARE CU APA STRADA DS3,LOCALITATEA COMPONENTA ROMANESTI,MUNICIPIUL TARGU JIU”,PRECUM SI TRANSMITEREA CA BUNURI DE RETUR CATRE S.C. PAREGIO GORJ S.A. Deschide
111/06/2020ADRESA NR. 23233 DIN 05.06.2020 A CURȚII DE CONTURI A ROMÂNIEI – CAMERA DE CONTURI GORJ. Deschide
211/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL S. TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU. Deschide
311/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CASĂRII AUTOVEHICULELOR CU NUMERELE DE ÎNMATRICULARE GJ.02.LNN ȘI GJ.02.TGJ LA S. TRANSLOC S.A. Deschide
411/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2020. Deschide
112/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL S. TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU. Deschide
@ERROR12/06/2020SENTINTA CIVILA NR. 177/2020 DIN 22 MAI 2020 Deschide
113/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL S. TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU. Deschide
114/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL S. TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU. Deschide
123/06/2020INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE COMPARTIMENTUL AUTORIZĂRI,AVIZE ÎN PERIOADA 01.01.2020 - 31.05.2020 Deschide
223/06/2020INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SERVICIULUI URBANISM ÎN PERIOADA 31.05.2019 - 31.05.2020 Deschide
323/06/2020ADRESA CURTEA DE CONTURI Deschide
423/06/2020ADRESA CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI - CAMERA DE CONTURI GORJ Deschide
523/06/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICARE BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 Deschide
623/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN H.C.L. NR.37/19.02.2020,ÎN SENSUL ACORDĂRII NORMEI DE HRANĂ,ÎN SUMĂ DE 872 MII LEI PENTRU 6 LUNI,ÎN PERIOADA ”IANUARIE - IUNIE 2020”,PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU Deschide
723/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI LA FAZA PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”RENOVARE,MODERNIZARE,DOTARE ȘI AMENAJARE PUNCT DE INFORMARE TURISTICĂ - PARC MUNICIPAL” Deschide
823/06/2020PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI LA FAZA DE PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”RENOVARE,MODERNIZARE,DOTARE ȘI AMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV CENTRUL DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Deschide
923/06/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”REABILITARE COLECTARE APE PLUVIALE HODINĂU,MUNICIPIUL TARGUI JIU” Deschide
1023/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE A INDICATORILOR TEHNICO -ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ ILUMINAT PUBLIC STRADA ”ARMONIEI”,MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
1123/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”INSTALAȚIE DE STINGERE,DETECTARE,SEMNALIZARE ȘI AVERTIZARE LA INCENDIU LA ȘCOALA GENERALĂ SFÂNTUL NICOLAE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU - COPR C4 Deschide
1223/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORMAREA GRADULUI PROFESIONAL AL UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE PREVĂZUTĂ ÎN STATUL DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
1323/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII MANAGEMENTULUI TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU PENTRU ANUL2019 Deschide
1423/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII MANAGEMENTULUI CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2019 Deschide
1523/06/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII ”CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA ULMULUI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,”CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA ZAMBILELOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI ”RACORD CANALIZARE MENAJERĂ STADION MUNICIPAL”. Deschide
1623/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”REABILITARE,CANALIZARE MENAJERĂ STRADA POPA ȘAPCĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” PRECUM ȘI TRANSMITEREA CA BUN DE RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. Deschide
1723/06/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA LISTEI BUNURILOR DE RETUR DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU,TRANSMISE PRIN CONTRACTUAL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE CATRE S.APAREGIO S.A. CU OBIECTIVUL DE INVESTITII "RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI ALE STADIONULUI MUNICIPAL TARGU JIU SI CANALIZARE MENAJERA Deschide
1823/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ,FĂRĂ PLATĂ,CĂTRE U.A.T. LELEȘTI A CELOR DOUĂ CONDUCTE CU DIAMETRUL DN300 ȘI DN600,SCOASE DIN FUNCȚIUNE DE CĂTRE OPERATORUL S. APAREGIO GORJ S.A.,AFLATE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI LELEȘTI,PE BAZĂ DE PROCES-VERBAL DE PREDARE PRIMIRE A ACESTORA. Deschide
1923/06/2020PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII,DECLARATE DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6532/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VOIEVOD LITOVOI” TÂRGU JIU,CENTRUL FINANCIAR LA CARE ESTE ARONDATĂ UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT GRĂDINIȚA NR.22 TÂRGU JIU Deschide
2023/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII,DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6549/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU LICEUL TEOLOGIC ”SFÂNTUL NICODIM” TÂRGU JIU,CENTRUL FINANCIAR LA CARE ESTE ARONDATĂ UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 TÂRGU JIU. Deschide
2123/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII,DECLARAT UZ DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6559/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU GRĂDINIȚA NR. 5 ”VIS DE COPIL” TÂRGU JIU Deschide
2223/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII,DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6535/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 TÂRGU JIU Deschide
2323/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII,DECLARATE DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR. 3004/01.08.2013 ÎNCHEIAT CU DIRECȚIA PUBLICĂ DE VENITURI Deschide
2423/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII,DECLARATE DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6564/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 TÂRGU JIU Deschide
2523/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII,DECLARATE DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6556/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”POMPILIU MARCEA” (NR.11) TÂRGU JIU Deschide
2623/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI,DE INVESTIȚII,DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6535/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 TÂRGU JIU,CENTRUL FINANCIAR LA CARE ESTE ARONDATĂ UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.14,TÂRGU JIU Deschide
2723/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII,DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6632/16.12.2016 ÎNCHEIAT CU ȘCOALA GINMAZIALĂ ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU” TÂRGU JIU Deschide
2823/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII,DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6552/15.12.2016 ÎNCHEIAT LICEUL DE ARTE ”CONSTANTIN BRĂILOIU” TÂRGU JIU Deschide
2923/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII,DECLARATE DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6533/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 ”CONSTANTIN SĂVOIU”TÂRGU JIU Deschide
3023/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII,DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6539/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ECATERINA TEODOROIU” TÂRGU JIU Deschide
3023/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII,DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6549/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU LICEUL TEOLOGIC ”SFÂNTUL NICODIM” TÂRGU JIU Deschide
3223/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII,DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6540/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU GRĂDINIȚA ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU,CENTRUL FINANCIAR LA CARE ESTE ARONDATĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.21,TÂRGU JIU Deschide
3323/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR OBIECTIVE LA INVESTIȚII ,DECLARATE DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6551/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU Deschide
3423/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII,DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6537/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU GRĂDINIȚA NR.1 TÂRGU JIU Deschide
3523/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 222 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 56197 ȘI DECLARAREA DE UZ ȘI UTILITATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
3623/06/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI PROPIETATEA MUNICIPIULUI TARGU JIU SI PROPRIETATEA S.C.RATIPEST PROD S.R.L Deschide
3723/06/2020PRIVIND APROBAREA ÎNTCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 293 MP.,IDENTIFICAT CU NR.CADASTRAL 38298,NR.CARTE FUNCIARĂ 38298,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. NICOLAE IORGA NR.3,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL ZANFIR TONI ADRIAN Deschide
3823/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 92 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,TARLA 200,PARCELA 67/6,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 58858,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL ZORILĂ RAREȘ- CLAUDIU Deschide
3923/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI MILOSTEANU ION ASUPRA TERENURILOR ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9,04 MP.,ȘI 1,12 MP.,REPREZENTÂND COTA INDIVIZĂ AFERENTE LOCUINȚEI ȘI ANEXEI,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA CONSTRUCTORILOR,BL.6,SC.1,AP.1,JUDEȚUL GORJ Deschide
4023/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART.1 DIN H.C.L. NR.124/31.03.2020 PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII ÎN RATE A UNOR SUPRAFEȚE DE TEREN SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STR. I.L.CARAGIALE,NR.8 A,JUDEȚUL GORJ,AFERENTE CABINETELOR MEDICALE Deschide
4123/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE NR.1/17.06.2020,ÎNTCMIT PENTRU TERENUL PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,SITUAT ÎN STR.CIOCÂRLĂU,TARLAUA 104,JUDEȚUL GORJ ȘI APROBAREA ATRIBUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ Deschide
4223/06/2020PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DOMNUL BREZOI PAUL-ANDREI ȘI DOAMNA BREZOI ELENA VALENTINA A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP. ,ÎN VEDEREA AMENAJĂRII ALEII ȘI A SCĂRII DE ACCES SPRE BALCONUL IMOBILULUI CU DESTINAȚIE DE LOCUINTĂ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CORNELIU COPOSU NR.3,BL.3,SC.1,AP.1,PARTER,JUDEȚUL GORJ. Deschide
4323/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2 MP. ,AFERENT SCĂRII ȘI ALEII SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BULEVARDUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI,LÂNGĂ BL.43,JUDEȚUL GORJ Deschide
4423/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII DE CĂTRE S.EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU A LINIEI DE CREDIT TIP OVERDRAFT ÎN VALOARE DE 2.000.000 LEI DE LA B.C.R. S.A. PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚILOR CURENTE,PENTRU O NOUĂ PERIOADĂ DE 12 LUNI,CU SCADENȚĂ ÎN DATA DE 13.08.2021 Deschide
4523/06/2020PROIECT PRIVIND DEMISIA DOAMNEI CONSILIER LOCAL VULPE DANIEL DIN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘCOLARE DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,AL COLEGIULUI TEHNIC ”ION MINCU”,SCOALA GIMNAZIALĂ ”GHEORGHE TĂTĂRĂSCU”,ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”POMPILIU MARCEA”,GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”VIS DE COPIL” ȘI DIN COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII A UNITĂȚILOR ȘCOLARE DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU (COLEGIUL NAȚIONAL ”SPIRU HARET” Deschide
4623/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT COMUNA URDARI LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”ADIA”- GORJ Deschide
4723/06/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU PE TRIMESTRUL III 2020 Deschide
4823/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA CA BUNURI DE RETUR,A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE NE.1194/10.01.2008 ÎNCHEIAT CU S.C.APAREGIO GORJ S.A. Deschide
4923/06/2020PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE - TEREN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,STR. CIOCÂRLĂU,TARLAUA 114,JUDEȚUL GORJ ȘI APROBAREA ATRIBUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ Deschide
@ERROR23/06/2020ADRESA INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL GORJ Deschide
@ERROR25/06/2020INFORMARE SOCIETATEA TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU Deschide
@ERROR25/06/2020PROIECT DE APROBAREA EFECTUĂRII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE COFINANȚARE PENTRU OBIECTIVUL ”EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PE STRADA MERILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
@ERROR25/06/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2.665 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL3685 ȘI DECLARAREA DE UZ ȘI DE UTILITATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
@ERROR25/06/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI DIACONU MIHAI-CĂTĂLIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA OLARI,LÂNGĂ BL. 8,SC. 3,AP. 2,JUDEȚUL GORJ. Deschide
@ERROR25/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICARE H.C.L. NR.395/29.10.2018 PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE COFINANȚARE ȘI EFECTUAREA LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL ” EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PE STRADA ALEXANDRU ODOBESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
@ERROR25/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EFCTUĂRII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE COFINANȚARE PENTRU OBIECTIVUL ”EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PE STRADA ECATERINA TĂNESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
@ERROR25/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE ȘI MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART.1 DIN H.C.L. NR.370/30.09.2019 PRIVIND APROBAREA ÎNTCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRAREA ÎN 3 LOTURI A IMOBILULUI TEREN,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 58.283 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. TERMOCENTRALEI ,NR.27,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 50744 Deschide
@ERROR26/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICA PENTRU INVESTIȚIA ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CASA DE CULTURĂ MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
@ERROR29/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INSTRUCȚIULILOR PRIVIND URMĂRIREA ÎN TIMP A MAUSOLEULUI ”ECATERINA TEODOROIU” Deschide
@ERROR29/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI NOU CONTRACT DE ÎNCHIRIERE A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 845 MP.,SITUAT ÎN STR. V. ALECSANDRI ( TEREN PE CARE ESTE AMENAJATĂ BAZA SPORTIVĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE ”SF. NICOLAE ” TÂRGU JIU ) AFLAT ÎN PROPRIETATE DOAMNEI FRUNZĂ MARIANA ,PE 1 AN,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.07.2020 Deschide
@ERROR29/06/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL S. TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU Deschide
110/07/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2020 Deschide
210/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 50.000 LEI COLEGIULUI NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PE ANUL 2020 Deschide
310/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA SIRETULUI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
410/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA H.C.L.NR.480 DIN 27.11.2019 PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII ”C.N.I.” S.A.,A AMPLASAMENTULUI ȘI ASIGURAREA CONDIȚIILOR ÎN VEDERE EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CASA DE CULTURĂ,STR. TRAIAN,NR.5,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
510/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA MANDATULUI CONSILIERULUI LOCAL ROIBU PETRIȘOR DINCĂ CA MEMBRU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN CADRUL SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU,NUMIREA UNUI ALT REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI APROBAREA MANDATULUI SĂU. Deschide
122/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA DE DREPT A CALITĂȚII DE CONSILIER LOCAL ȘI VACANTAREA MANDATULUI DEȚINUT DE CONSILIERUL LOCAL TUDOR – DRĂGHICI ADRIAN-MARCEL. Deschide
222/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI GIORGI GABRIEL – GIORGIAN,SUPLEANT PE LISTA PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT. Deschide
322/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ALIN. 1 AL ARTICOLULUI UNIC AL H.C.L. NR. 6/22 IUNIE 2016,MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR. 3/27.01.2020 ȘI H.C.L. NR. 48/24.02.2020 Deschide
422/07/2020INFORMARE CENTRUL DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PRIVIND ANALIZAREA ȘI APROBAREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL MANIFESTĂRILOR CULTURALE DESFĂȘURATE ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2020 CONFORM PROGRAMELE PREVĂZUTE ÎN PLANUL DE MANAGEMENT PE ANUL 2020,APROBATE PRIN H.C.L. NR.38/19.02.2020 Deschide
522/07/2020INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI REGISTRUL AGRICOL ÎN PERIOADA 01.01.2020 - 30.06.2020 Deschide
622/07/2020INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU”,TÂRGU JIU Deschide
722/07/2020INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECȚIA PUBLICĂ DE VENITURI TÂRGU JIU ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2020 Deschide
822/07/2020RAPORT PRIVIND MODUL DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR PE SEMESTRUL I 2020 Deschide
922/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.06.2020 Deschide
1022/07/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE ȘI A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2020. Deschide
1122/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA DIN BUGETUL LOCAL A UNOR PREMII ÎN BANI PENTRU ELEVII DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,CARE AU OBȚINUT MEDIA 10 LA EXAMENELE DE EVALUARE NAȚIONALĂ ȘI BACALAUREAT ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 Deschide
1222/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORMAREA TREPTEI PROFESIONALE A UNIE FUNCȚII CONTRACTUALE PREVĂZUTĂ ÎN STATUL DE FUNCȚII AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Deschide
1322/07/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND TRANSFORMAREA GRADULUI PROFESIONAL AL UNEI FUNCȚII PUBLICE PREVĂZUTE ÎN STATUL DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
1422/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UNOR REGLEMENTĂRI NECESARE EFECTUĂRII SELECȚIEI PENTRU 2 MEMBRI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA SOCIETATEA EDILITARA PUBLIC S.A. Deschide
1522/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE,A MODALITĂȚII DE GESTIUNE,A REGULAMENTULUI ȘI CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRECUM ȘI DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE S.EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU Deschide
1622/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE,A MODALITĂȚII DE GESTIUNE ,A REGULAMENTULUI ȘI CAIETELOR DE SARCINI ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE - ACTIVITĂȚILE DE MĂTURAT,SPĂLAT,STROPIREA ȘI ÎNTREȚINEREA CĂILOR PUBLICE,CURĂȚAREA ȘI TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU ÎNGHEȚ ȘI DAREA ÎN ADMINISTRARE A SERVICIULUI CĂTRE S.EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU Deschide
Deschide
1722/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 38335,NR.CARTE FUNCIARĂ 38335,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR.PETRE ȚUȚEA NR.6,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI LAMBU TUDOR FLORIN ȘI DOAMNEI LAMBU LUCREȚIA Deschide
1822/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE STRADA CRÂNGULUI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
1922/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR 2,STR. GHEORGHE MAGHERU ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
2022/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR.102,STR. 11 IUNIE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
2122/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR 4,ALEEA PLOPILOR ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
2222/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 3,ALEEA UNIRII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
2322/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP,IDENTIFICAT CU NR.CADASTRAL 37683,NR.CARTE FUNCIARĂ 37683,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. AVIATORILOR NR.45,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI CIONTU ADRIAN ȘI DOAMENI CIONTU ELENA ROXANA Deschide
2422/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR.4,STR. REVOLUȚIEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
2522/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR.3,STR.NICOLAE BĂLCESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
2622/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR.11,STR. SIRETULUI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
2722/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR.4,STRADA SĂVINEȘTI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
2822/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR.112,STR.1 DECEMBRIE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
2922/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 67,STRADA 1 DECEMBRIE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
3022/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 225,STR. VICTORIEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
3122/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 56,STRADA VICTORIEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
3222/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 2,STRADA NICOLAE BĂLCESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
3322/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 5,STRADA NICOLAE BĂLCESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
3422/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 14,B-DUL NICOLAE TITULESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
3522/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 2,STR. REVOLUȚIEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
3622/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 27,STR.UNIRII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
3722/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 6,STRADA GHEORGHE MAGHERU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
3822/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 6,STRADA REVOLUȚIEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
3922/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 24,BULEVARDUL REPUBLICII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
4022/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 4,ALEEA SMÂRDAN,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
4122/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 26,BULEVARDUL REPUBLICII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
4222/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 4,STRADA GHEORGHE MAGHERU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
4322/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 6,ALEEA SMÂRDAN,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
4422/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 5,STRADA BRÂNDUȘEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
4522/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 3,STRADA GAROFIȚEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
4622/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 15,STRADA 9 MAI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
4722/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 30,BULEVARDUL REPUBLICII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
4822/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 108,STRADA 1 DECEMBRIE 1918,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
4922/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CANALIZARE MENAJERĂ STRADA PANAIT CERNA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,PRECUM ȘI TRANSMITEREA CA BUN DE RETUR CĂTRE S.C.APAREGIO GORJ S.A. PRIN ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE NR.1194/10.01.2008 Deschide
5022/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI POPESCU IOANA PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR.22,JUDEȚUL GORJ Deschide
5122/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR.16382/01.06.2002,PENTRU SUPLIMENTAREA CU 0,8 MP.,TEREN COTĂ INDIVIZĂ SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CASTANILOR,LÂNGĂ BL.2,SC.1,JUDEȚUL GORJ Deschide
5222/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.37/24477/16.07.2007 ÎNCHEIAT CU CROITORU MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ Deschide
5322/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIOARE NR.25957/15.09.2002,ÎNCHEIAT CU BALAZS PARASCHIVA,PENTRU SUPLIMENTAREA CU 11,20 MP.,A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. SLT.ION FOTA,LÂNGĂ BL.1,SC.3,AP.41,JUDEȚUL GORJ Deschide
5422/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA UNUI SPAȚIU SITUAT ÎN IMOBILUL DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA TRAIAN NR.5,JUDEȚUL GORJ,PARTIDULUI ALTERNATIVA DREAPTĂ,ÎN VEDEREA AMENAJĂRII SEDIULUI Deschide
5522/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART.1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.370/30.09.2019 PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRAREA ÎN 3 LOTURI A IMOBILULUI TEREN,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 58.283 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU ,STRADA TEROMCENTRALEI ,NR.27,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 50744 Deschide
5622/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE Deschide
5722/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 37625,NR.CARTE FUNCIARĂ 37625,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR.34,JUIDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI FILIP NICOLAE CODRUȚ ȘI DOAMNEI FILIP MARIA MAGDALENA Deschide
5822/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR.372/30.09.2019,MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR.79/24.02.2020 ȘI H.C.L. NR.241/29.06.2020 Deschide
5922/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE CIRCULAȚIE DE PE LÂNGĂ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
6022/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA PROTOCOLULUI NR.38603/16.09.2015 DINTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU,CLUBUL SPORTIV PANDURII TÂRGU JIU ȘI DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET GORJ,APROBAT PRIN H.C.L. NR.387 DIN 14.09.2015,ÎNSUȘIT PRIN H.C.L. NR.405 DIN 28.09.2015,MODIFICAT ȘI COMPLETAT PRIN H.C.L. NR. 31/29.01.2018 Deschide
6122/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE SPORTIV ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI CLUBUL SPORTIV PANDURII TÂRGU JIU Deschide
6222/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DIMINUAREA TAXEI DE ÎNCHIRIERE PENTRU TERENUL NR. 1 DIN CADRUL STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU,APROBATĂ PRIN H.C.L. NR. 164/27.04.2020 Deschide
6322/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLUL GRATUIT A AUTOTURISMULUI MARCA DACIA LOGAN CU SERIA DE IDENTIFICARE UU1LSDA1P46290078,NR.ÎNMATRICULARE GJ33WPL,ECHIPATĂ CU ACCESORIILE CONFORM INVENTARULUI DIN ANEXA 1 Deschide
6422/07/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ,STR. BARAJELOR,FN,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ,BENEFICIAR OLARU FLORIN VALERIU,BRAICU NICOLAE ȘI ISTRATIE STEFAN Deschide
@ERROR22/07/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 14.000 LEI COLEGIULUI NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU” DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020. Deschide
@ERROR23/07/2020ADRESA CURTII DE CONTURI GORJ Deschide
@ERROR23/07/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 3 DIN H.C.L. NR. 237/29.06.2020 Deschide
@ERROR23/07/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 3 DIN H.C.L. NR. 245/29.06.2020 Deschide
@ERROR24/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI CADRU DE ÎNCHIRIERE A STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
@ERROR24/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INVESTIȚII ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 5,BD. NICOLAE TITULESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
@ERROR24/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 30637/04.08.2010 ÎNCHEIAT CU DOMNUL HÎRȘOVESCU CRISTIAN Deschide
@ERROR27/07/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE NR. 9145/14.03.2008,ÎNCHEIAT CU S.C. MEDIA VIDEO CENTER S.R.L. Deschide
110/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI AFERENT DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2020. Deschide
210/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 AL H.C.L. NR. 37/19.02.2020,ÎN SENSUL ACORDĂRII NORMEI DE HRANĂ,ÎN SUMĂ DE 1021 MII LEI PENTRU 7 LUNI,ÎN PERIOADA IANUARIE – IUNIE 2020”PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
310/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2020. Deschide
@ERROR10/08/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DECVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR ECONOMICI REACTUALIZAȚI,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: ”REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN SĂVOIU,CORPURI C1,C8 ȘI C9,CONSTRUIRE SALĂ SPORT ȘI AMFITEATRU” Deschide
@ERROR10/08/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ”REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN SĂVOIU,CORPURI C1,C8,C9,CONSTRUIRE SALĂ SPORT ȘI AMFITEATRU ” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT Deschide
113/08/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 Deschide
113/08/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 Deschide
213/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DARE ÎN ADMINISTRARE A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
213/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DARE ÎN ADMINISTRARE A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
313/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DARE ÎN ADMINISTRARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE,ACTIVITĂȚILE DE MĂTURAT,SPĂLAT,STROPIREA ȘI ÎNTREȚINEREA CĂILOR PUBLICE ȘI DE CURĂȚARE ȘI TRANSPORT A ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU ÎNGHEȚ DIN MUNICIPIULU TÂRGU JIU Deschide
313/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DARE ÎN ADMINISTRARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE,ACTIVITĂȚILE DE MĂTURAT,SPĂLAT,STROPIREA ȘI ÎNTREȚINEREA CĂILOR PUBLICE ȘI DE CURĂȚARE ȘI TRANSPORT A ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU ÎNGHEȚ DIN MUNICIPIULU TÂRGU JIU Deschide
413/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE NR.3840/10.10.2006 ÎNCHEIAT CU S.C. EUROMEDIA GROUP S.R.L. Deschide
413/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE NR.3840/10.10.2006 ÎNCHEIAT CU S.C. EUROMEDIA GROUP S.R.L. Deschide
125/08/2020RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ASISTEȚILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP SEMESTRUL I 2020 Deschide
225/08/2020INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU LA DATA DE 30.06.2020 Deschide
325/08/2020INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE COMPARTIMENTUL TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI ÎN PERIOADA 01.01.2020 - 31.07.2020 Deschide
425/08/2020INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECȚIA TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ÎN PERIOADA 01.01.2020-31.07.2020 Deschide
525/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINAȚARE PE ANUL 2020 Deschide
625/08/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS REPREZENTÂND SCUTIREA DE LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE OBLIGAȚIILOR FISCALE- IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE,DATORATE DE CĂTRE ÎNTREPRINDERILE CARE AU CALITATEA DE CONTRIBUABILI AI BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
725/08/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA RENUNȚĂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU LA DIVIDENTELE CONSTITUITE ÎN ANUL 2020,ÎN VALOARE DE 125.846,58 LEI ȘI A PĂSTRĂRII LOR DE CĂTRE S.TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU CA SURSĂ DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR Deschide
825/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU TRANSFORMAREA UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE PREVĂZUTĂ ÎN STATUL DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
925/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ELABORĂRII DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU PROIECTUL ”AMENAJARE ALEE CENTRALĂ A GRĂDINII PUBLICE DIN CADRUL ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL ”CALEA EROILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” ȘI APROBAREA DEPUNERII SOLICITĂRII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE. Deschide
1025/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CORIDORULUI PRINCIPAL DE MOBILITATE INTEGRAT. Deschide
1125/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ELABORĂRII DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU PROIECTUL ”AMENAJAREA PEISAGISTICĂ A GRĂDINII PUBLICE DIN CADRUL ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL ”CALEA EROILOR” DIN TÂRGU JIU” ȘI APROBAREA DEPUNERII SOLICITĂRII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE. Deschide
1225/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ELABORĂRII DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR ȘI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”ÎMBUNĂTĂȚIREA ATRACTIVITĂȚII ȘI SIGURANȚEI DEPLASĂRILOR PIETONALE ADIACENTE CORIDORULUI STRĂZII UNIRII”,ȘI APROBAREA DEPUNERII SOLICITĂRII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ELABORAREA ACESTOR DOCUMENTAȚII TEHNICO-ECONOMICE. Deschide
1325/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE COFINANȚARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE STRADA ALEEA CIREȘULUI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU „ Deschide
1425/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CONFINANȚARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE STRADA ALEEA MUNCII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
1525/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ART.1 DIN H.C.L. NR.216/29.06.2020 Deschide
1625/08/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
1725/08/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INTRODUCEREA UNOR TERENURI ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE APAȚIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI ACTUALIZAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE LA POZIȚIA 92,CAPITOLUL 2,SUBCAPITOLUL 1,SECȚIUNEA 1 Deschide
1825/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
1925/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UNEI NOI DENUMIRI DE STRADĂ DIN MUNCIPIUL TÂRGU JIU Deschide
2025/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA NOMENCLATORULUI PENTRU IMOBILELE TIP BLOC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,APROBAT PRIN H.C.L. NR.133/31.03.2020 Deschide
2125/08/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI REPREZENTÂND OPERELE DE SCULPTURĂ ȘI PICTURĂ REALIZATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI CULTURAL ” ATELIERELE BRÂNCUȘI” - 2020 Deschide
2225/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.9472/09.12.2019 Deschide
2325/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE NR.3840/10.10.2006 ÎNCHEIAT CU S.C. EUROMEDIA GROUP S.R.L. Deschide
2325/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE NR.3840/10.10.2006 ÎNCHEIAT CU S.C. EUROMEDIA GROUP S.R.L. Deschide
2425/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.501/33098/15.09.2014 ÎNCHEIAT CU VEROMAR COM S.R.L. Deschide
2525/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.93/3747 DIN DATA DE 29.09.2007 ÎNCHEIAT CU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU JIUL S.C.M. TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ,AVÂND CA OBIECT FOLOSINȚA IMOBILULUI SITUAT ÎN STRDATA A.I.CUZA,NR.22 ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 Deschide
2625/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI CĂLUGĂRU MIRELA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA 1 DECEMBRIE 1918,LÂNGĂ BL. 12,SC.1,AP. 2,JUDEȚUL GORJ Deschide
2725/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNILOR FUGARU IONELA-MANUELA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,B-DUL. ECATERINA TEODOROIU ,NR.1,JUDEȚUL GORJ,AMPLASAMENT 1 DEBARCADER Deschide
2825/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNILOR FUGARU AURELIAN-DUMITRU ȘI FUGARU GEORGE-CĂTĂLIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 39 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,B-DUL ECATERINA TEODOROIU,NR.1,JUDEȚUL GORJ,AMPLASAMENT 1 DEBARCADER Deschide
2925/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 60487,NUMĂR CARTE FUNCIARĂ 60487,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,B-DUL ECATERINA TEORODOROIU,NR.1,AMPLASAMENT 1 DEBARACADER,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL FUGARU IONELA MANUELA Deschide
3025/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 39 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 60486 NUMĂR CARTE FUNCIARĂ 60486,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,B-DUL.EC.TEODOROIU NR.1,AMPLASAMENTUL 1 DEBARCADER,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNII FUGARU AURELIAN DUMITRU ȘI FUGARU GEORGE CĂTĂLIN Deschide
3125/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 37608 ,NR. CARTE FUNCIARĂ 37608,SITUAT ÎN PREAJA MARE,STR.ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR.17,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL SANDU MIHAI DANIEL ȘI DOAMNA SANDU OANA- ANDREEA Deschide
3225/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 75 MP.,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 55438,NR. CARTE FUNCIARĂ 55438,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. MESTEACĂNULUI,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL LOGĂSCU CONSTANTIN ȘI DOAMNA LOGĂSCU NICOLETA Deschide
3325/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 33 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 58512,NUMĂR CARTE FUNCIARĂ 58512,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. HIDROCENTRALEI,NR.9,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL BENEGUI AUREL Deschide
3425/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,IDENTIFICAT CU NR.CADASTRAL 3325,NR.CARTE FUNCIARĂ 35268,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. DR.NICOLAE HASNAȘ,NR.15,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA DODENCIU LUIZA MARIA Deschide
3525/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DEZMEMBRAREA SUPRAFEȚEI DE 40 MP.,DIN SUPRAFAȚA TOTALĂ DE 280 MP.,ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.21/30.07.2020 ÎNTOCMIT DE EVALUATORUL AUTORIZAT ANEVAR - SILIȘTE ADRIANA MARIA ȘI APROBAREA VÂNZĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 40 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA CONSTANTIN STANCIOVICI BRĂNIȘTEANU,NR.1,JUDEȚUL GORJ Deschide
3625/08/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 19/14.06.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI COMPUS DIN TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 519 MP.,ȘI CONSTRUCȚIE P+1 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 462 MP.,IDENTIFICATE PRIN NUMĂR CADASTRAL 52862 ȘI ÎNSCRISE ÎN CARTEA FUNCIARĂ SUB NR. 52862,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STRADA ANA IPĂTESCU,NR. 35,JUDEȚUL GORJ. Deschide
3725/08/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 25/17.08.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILOȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 293 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 38298,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR. 38298,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA NICOLAE IORGA,NR. 3,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL ZANFIR TONI-ADRIAN Deschide
3825/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 40 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 58674,NR. CARTE FUNCIARĂ 58674,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,TARLA 200,PARCELA 67/4,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ. Deschide
3925/08/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 53 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 58677,NR. CARTE FUNCIARĂ 58677,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,TARLA 200,PARCELA 67/5,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ. Deschide
4025/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 92 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 58858,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA LIBERTĂȚII,TARLA 200,PARCELA 67/6,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ. Deschide
4125/08/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNUI NUMĂR DE 150 LEGITIMAȚII PENTRU DEPLASAREA GRATUITĂ CU MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE DURATA ANULUI ȘCOLAR 2020-2021,A ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR CARE BENEFICIAZĂ DE MĂSURA DE PROTECȚIE,AFLAȚI ÎN PLASAMENT LA ASISTENȚII MATERNALI PROFESIONIȘTI DIN CADRUL D.G.A.S.P.C. GORJ,PRECUM ȘI PENTRU ELEVII ȘI STUDENȚII AFLAȚI ÎN CENTRELE SUBORDONATE D.G.A.S.P.C GORJ Deschide
4225/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REACTUALIZAREA COMANDAMENTULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI APROBAREA PROGRAMULUI DE MĂSURI PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENIRE ȘI ÎNLĂTURARE A EFECTELOR FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE Deschide
4325/08/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESFIINȚAREA CENTRULUI DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ ”CASA SÂNZIANA - O UȘĂ MEREU DESCHISĂ” ȘI MODIFICAREA CORESPUNZĂTOARE A ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU Deschide
4425/08/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 2020 Deschide
@ERROR31/08/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 ȘI 2 ALE H.C.L. NR. 37/19.02.2020,ÎN SENSUL ACORDĂRII NORMEI DE HRANĂ ,ÎN SUMĂ DE 1.147 MII LEI PENTRU 8 LUNI,ÎN PERIOADA ”IANUARIE - AUGUST 2020” PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
101/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 1.042 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL UNITĂȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CONFORM ANEXEI NR. 1. Deschide
201/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2020 Deschide
110/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA AMÂNĂRII LA PLATĂ A CHIRIEI DATORATE DE CLUBUL SPORTIV PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU PENTRU FOLOSIREA STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
215/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 218 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL UNITĂȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CONFORM ANEXEI NR. 1. Deschide
116/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A PROGRAMULUI DE ACTIVITĂȚI EDILITAR-GOSPODĂREȘTI ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2020. Deschide
316/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2020 A SUMEI DE 1,2 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 TÂRGU JIU. Deschide
416/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 98.750 LEI GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”VIS DE COPIL” DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020. Deschide
516/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 35.000 LEI COLEGIULUI ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU” DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020. Deschide
616/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 12.000 LEI ȘCOLII GIMNAZIALE ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU” DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020. Deschide
716/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 28.270 LEI ȘCOLII GIMNAZIALE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020. Deschide
816/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 35.000 LEI COLEGIULUI NAȚIONAL ”ECATERINA TEODOROIU” DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020. Deschide
916/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 19/14.06.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI COMPUS DIN TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 519 MP.,ȘI CONSTRUCȚIE P+1 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 462 MP.,IDENTIFICATE PRIN NUMĂR CADASTRAL 52862 ȘI ÎNSCRISE ÎN CARTEA FUNCIARĂ SUB NR. 52862,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STRADA ANA IPĂTESCU,NR. 35,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1016/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESFIINȚAREA CENTRULUI DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ ”CASA SÂNZIANA - O UȘĂ MEREU DESCHISĂ” ȘI MODIFICAREA CORESPUNZĂTOARE A ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU. Deschide
1116/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1,ALIN. 1 DIN H.C.L. NR. 92/24.02.2020. Deschide
1216/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA CU TITLU GRATUIT,A UNUI SPAȚIU – BIROU ADMINISTRATIV,SITUAT ÎN INCINTA STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU,ETAJUL NR. 1 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 405 MP.,CĂTRE DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ,PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII COMPARTIMENTULUI EPIDEMIOLOGIC ȘI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE,GENERATĂ DE NOUL CORONAVIRUS COVID – 19. Deschide
124/09/2020INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN PERIOADA 01.01.2020-31.08.2020. Deschide
224/09/2020INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE CENTRUL DE EXPLOATARE ȘI DISTRIBUȚIE TÂRGU JIU ÎN PERIOADA 01.01.2020-31.08.2020. Deschide
324/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORMAREA GRADULUI PROFESIONAL AL UNEI FUNCȚII PUBLICE PREVĂZUTĂ ÎN STATUL DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
424/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA GRADULUI UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE DIN STATUL DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU. Deschide
524/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORMAREA POSTURILOR CORESPUNZĂTOARE A 13 FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE DIN FUNCȚII PUBLICE DE CLASĂ III ÎN FUNCȚII PUBLICE DE CLASĂ I,CU GRADUL PROFESIONAL ASISTENT,DIN STATUL DE FUNCȚII AL POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU. Deschide
624/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A CONSTRUCȚIEI ”STAȚIE DE POMPARE,STRADA AGRICULTURII” AFERENTĂ OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ BLOCURI ZONA SĂVINEȘTI – AGRICULTURII (STRADA VICTORIEI) – LIVIU REBREANU – ALEEA TEILOR – ALEEA PLOPILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,PRECUM ȘI TRANSMITEREA CA BUN DE RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. PRIN ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE NR. 1194/10.01.2008. Deschide
724/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI TEREN DOMNULUI MANASIA ION- CĂTĂLIN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5 M.P.,AFERENT SCĂRII ȘI ALEII,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,B-DUL. CONSTANTIN BRÂNCUȘI,LÂNGĂ BLOC 18,SCARA 4,APARTAMENT 3,JUDEȚUL GORJ. Deschide
824/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI MANASIA ION-CĂTĂLIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,B-DUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI,LÂNGĂ BLOC 18,SCARA 4,APARTAMENT 3,JUDEȚUL GORJ. Deschide
924/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 15365/15.05.2002,ÎNCHEIAT CU DOMNUL CĂPĂȚÎNĂ FLORIN PENTRU SUPLIMENTAREA CU 3,05 MP.,A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 9 MAI,LÂNGĂ BL. 15,SC. 1,AP. 2,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1024/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA ARETHIA TĂTĂRESCU,NR. 63,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1124/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI PAȘOL DUMITRU ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 10,67 MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA CONSTRUCTORILOR,BL. 12,SC. 1,AP. 62,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1224/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DEZMEMBRAREA SUPRAFEȚEI DE 40 MP.,DIN SUPRAFAȚA TOTALĂ DE 280 MP. ȘI APROBAREA CONCESIONĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 40 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA CONSTANTIN STANCIOVICI BRĂNIȘTEANU,NR. 1,JUDEȚUL GORJ,CĂTRE SOCIETATEA CORIGROZ SRL,ÎN VEDEREA UTILIZĂRII DREPT CALE DE ACCES. Deschide
1324/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.37/04.09.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA-EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23 MP. ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 58815,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.58815,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA MINERILOR,NR.7,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C.OLARU COMPANY S.R.L. Deschide
1424/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIRE RAPORTULUI DE EVALUARE NR.35/04.09.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA- EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 39 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 60486,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.60486,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,B-DUL EC. TEODOROIU,NR.1,AMPLASAMENT 1 DEBARCADER,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNII FUGARU AURELIAN-DUMITRU ȘI FUGARU GEORGE CĂTĂLIN. Deschide
1524/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.36/04.09.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP. ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 60487,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.60487,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,B-DUL ECATERINA TEODOROIU ,NR.1,AMPLASAMENT 1 DEBARCADER,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA FUGARU IONELA-MANUELA Deschide
1624/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020 AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”. Deschide
1724/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 368/31.08.2020. Deschide
1824/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL IV 2020. Deschide
@ERROR24/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIETIVUL DE INVESTIȚII : ”ÎNLOCUIRE INSTALAȚII TERMICE ȘCOALA ”POMPILIU MARCEA” TÂRGU JIU Deschide
@ERROR24/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘIA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:”ÎNLOCUIRE INSTALAȚII TERMICE ȘCOALA ”GHEORGHE TĂTĂRĂSCU” TÂRGU JIU Deschide
@ERROR30/09/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA PLANULUI DE PROTECȚIE ȘI GESTIONARE A PROPRIETĂȚII ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII PE LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL UNESCO A ANSAMBLULUI MONBUMENTAL CALEA EROILOR MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
@ERROR30/09/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 269/27.07.2020 Deschide
@ERROR30/09/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 270/27.07.2020 Deschide
@ERROR30/09/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.352/31.08.2020 Deschide
113/10/2020INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SERVICIULUI GOSPODĂRIE COMUNITARĂ ÎN PERIOADA 01.01.2020-30.09.2020. Deschide
213/10/2020INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE COMPARTIMENTUL ÎNDRUMARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI PÂNĂ LA 30.09.2020. Deschide
313/10/2020OBIECȚIUNI CU PRIVIRE LA LEGALITATEA ADOPTĂRII H.C.L. NR. 394/30.09.2020 Deschide
413/10/2020OBIECȚIUNI CU PRIVIRE LA LEGALITATEA ADOPTĂRII H.C.L. NR. 407/30.09.2020 . Deschide
513/10/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.09.2020. Deschide
613/10/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI AFERENT DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2020. Deschide
713/10/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE ȘI A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2020. Deschide
813/10/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORMAREA POSTURILOR CORESPUNZĂTOARE A 3 FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE DIN STATUL DE FUNCȚII AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU. Deschide
913/10/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE TERMICĂ BL. 6,STRADA ALEXANDRU VLAHUȚĂ”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
1013/10/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE TERMICĂ BL. 4,STRADA ALEXANDRU VLAHUȚĂ”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
1113/10/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE BAZIN ÎNOT DESCOPERIT,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
1213/10/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALIPIRII IMOBILELOR IDENTIFICATE PRIN NUMERELE CADASTRALE 46624,RESPECTIV 57939,SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI,ZONA CINEMATOGRAF ”SERGIU NICOLAESCU”,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1313/10/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE NR. 9145/14.03.2008,ÎNCHEIAT CU S.C. MEDIA VIDEO CENTER S.R.L. Deschide
1413/10/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE ALGEROXIM COMPREST S.R.L.,A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 13 MP.,AFERENT SPAȚIULUI COMERCIAL,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA UNIRII (LÂNGĂ PODUL JIULUI),JUDEȚUL GORJ. Deschide
104/11/2020PREZENTAREA ORDINULUI PREFECTULUI JUDEȚULUI GORJ NR. 388 DIN 23.10.2020 PRIVIND CONSTATAREA ÎNDEPLINIRII CONDIȚIILOR LEGALE DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU EMIS ÎN BAZA PROCESULUI –VERBAL NR. 44192/23.10.2020. Deschide
204/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ Deschide
304/11/2020PREZENTAREA ÎNCHEIERII CIVILE NR. 5585/19.10.2020 DIN DOSARUL NR. 12430/318/2020 ȘI ÎNCHEIERILOR CIVILE NR. 5836/30.10.2020 ȘI NR. 5855/05.11.2020 DIN DOSARUL NR. 13386/318/2020,PRIVIND VALIDAREA MANDATELOR DOMNILOR CONSILIERI LOCALI SEMEN CONSTANTIN,DRĂGOI GHEORGHE ȘI RĂSCOL GABRIEL-ADRIAN,URMATĂ DE DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI . Deschide
404/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE PE DOMENII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
504/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARILOR MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
604/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA VICEPRIMARULUI,CA ÎNLOCUITOR DE DREPT AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
113/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI ILIEȘ DAN – ANTONIU ȘI DE VACANTARE A UNUI LOC DE CONSILIER LOCAL. Deschide
213/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2020. Deschide
313/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ADIA GORJ ÎN VEDEREA EXERCITĂRII VOTULUI CU PRIVIRE LA AJUSTAREA PREȚULUI ȘI A TARIFULUI PENTRU SERVICIILE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE. Deschide
123/11/2020INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE CĂTRE SERVICIUL GESTIONARE SITUAȚII DE URGENȚĂ,SECURITATEA MUNCII ȘI ADMINISTRATIV PE ANUL 2020. Deschide
223/11/2020INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI REGISTRUL AGRICOL ÎN PERIOADA 01.01.2020 – 13.11.2020. Deschide
323/11/2020INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SERVICIULUI AGRICOL CADASTRU PENTRU ANUL 2020. Deschide
423/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI AFERENT DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2020. Deschide
523/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE,PE ANUL 2020. Deschide
623/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REAMENAJARE PARC – STADION TUDOR VLADIMIRESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
723/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII ȘI EMITEREA DISPOZIȚIEI DE ȘANTIER NR. 4,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL SPIRU HARET,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
823/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”RACORDARE LA CANALIZARE MENAJERĂ BLOC 7 STRADA MIORIȚEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
923/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE TERMICĂ BL. 4,STRADA POPA ȘAPCĂ”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
1023/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REFACERE ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ STRĂZI ȘI ALEI,SISTEM COLECTARE APE PLUVIALE ȘI REAMENAJARE SPAȚII VERZI,CARTIER GRIVIȚA,TÂRGU JIU – ETAPA I – REABILITARE STRADA GRIVIȚA”. Deschide
1123/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI ”DIDACT ONLINE TÂRGU JIU”,SMIS 145193 ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT. Deschide
1223/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
1323/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORMAREA A 2 FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE DIN STATUL DE FUNCȚII AL POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU. Deschide
1423/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORMAREA POSTURILOR CORESPUNZĂTOARE A 2 FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE DIN STATUL DE FUNCȚII AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU. Deschide
1523/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE DIN STATUL DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU. Deschide
1623/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORMAREA UNUI POST CORESPUNZĂTOR UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE DIN STATUL DE FUNCȚII AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU. Deschide
1723/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
1823/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A INVESTIȚIEI ”AMENAJARE STAȚIE AUTOBUZ CARTIER IEZURENI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI A MIJLOACELOR FIXE ”ACHIZIȚII STÂLPI ILUMINAT STRADAL GRIVIȚEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI ”ACHIZIȚIE CASĂ AUTOMATĂ PENTRU SISTEMUL AUTOMAT DE PARCARE LA PIAȚA CENTRALĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
1923/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 15739/15.05.2020,PENTRU PRELUAREA TERENULUI DE CĂTRE MOȘTENITOARELE PALEOLOGUL MARIANA ȘI TRĂISTARU CRISTINA –RAMONA ȘI SUPLIMENTAREA CU 6 M.P. A TERENULUI CONCESIONAT SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA SLT. GRIGORE CĂTĂLIN HAIDĂU,LÂNGĂ BLOC 5,SCARA 3,AP. 33,JUDEȚUL GORJ. Deschide
2023/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI STANCIU ANA – MARIA – CRISTINA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,ALEEA NICOLAE TITULESCU,BL. 5,AP. 8,JUDEȚUL GORJ. Deschide
2123/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI CIOBĂNOIU NICOLAE ȘI DOAMNEI CIOBĂNOIU – PEPTAN ROXANA – NICOLETA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA IOAN SLAVICI,LÂNGĂ BLOC 2,SCARA 1,APARTAMENT 2,JUDEȚUL GORJ. Deschide
2223/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ÎN FAVOAREA S.C. MISONA EXIM S.R.L.,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16 M.P.,REPREZENTÂND COTA INDIVIZĂ EFERENTĂ SPAȚIULUI COMERCIAL,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA TRAIAN,NR. 6,BLOC 6,JUDEȚUL GORJ. Deschide
2323/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 48755/13.12.2010 ÎNCHEIAT CU CERNĂIANU ANDREEA – IOANA. Deschide
2423/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ INSTITUȚIEI PREFECTULUI – JUDEȚUL GORJ A SPAȚIILOR SITUATE LA PARTERUL STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU. Deschide
2523/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 22.360 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2020,ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
2623/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 12.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020 ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI ENERGETIC TÂRGU JIU. Deschide
2723/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 6900 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020,ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”VIS DE COPIL”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
2823/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 40.600 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020 ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 TÂRGU JIU. Deschide
2923/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 2.100 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020 ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU. Deschide
3023/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚATEA CU SUMA DE 50.000 LEI A PAROHIEI IEZURENI,STRADA IEZURENI,NR. 93B,MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
3123/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 30.000 LEI A PAROHIEI ”SFINȚII VOIEVOZI”,STRADA TUDOR VLADIMIRESCU,NR. 1A,MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
3223/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII CU TITLU GRATUIT A ACTIVELOR SOCIALE SITUATE ÎN LOCALITATEA DRĂGOENI,PROPRIETATEA S COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. Deschide
3323/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ȘI ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
3423/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ CONSTITUITĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 463/27.11.2017. Deschide
3523/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE CIRCULAȚIE DE PE LÂNGĂ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3623/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE ANALIZARE A DOSARELOR PENTRU OBȚINEREA UNEI LOCUINȚE PENTRU TINERI CU VÂRSTA PÂNĂ ÎN 38 DE ANI,CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE,PRECUM ȘI ANALIZAREA DOSARELOR PENTRU OBȚINEREA UNEI LOCUINȚE SOCIALE. Deschide
3723/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA APLICABILITĂȚII H.C.L. NR. 153/18.04.2019,INIȚIEREA UNEI PROCEDURI DE CONSTITUIRE A COMITETULUI DIRECTOR AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI CARE VOR FACE PARTE DIN COMITETUL DIRECTOR AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU. Deschide
3823/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU. Deschide
3923/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANȚI AI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”. Deschide
4023/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND NUMIREA A DOI REPREZENTANȚI AI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN CADRUL SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU.. Deschide
4123/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND NUMIREA A DOI REPREZENTANȚI AI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN CADRUL SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU.. Deschide
4223/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 ”REGULAMENTUL DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ELEVII DIN CICLURILE GIMNAZIAL,LICEAL ȘI PROFESIONAL DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU”,APROBATĂ PRIN H.C.L. NR. 215/29.05.2017 ȘI MODIFICATĂ PRIN H.C.L. NR. 65/26.02.2018,H.C.L. NR. 218/29.05.2019 ȘI H.C.L. NR. 129/31.03.2020. Deschide
4323/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR CE URMEAZĂ A FI PRACTICATE DE S. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU,ÎN SEZONUL RECE 2020 – 2021. Deschide
4423/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL S. TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU. Deschide
4523/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU – STRADA NARCISELOR Deschide
4623/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU – BD. REPUBLICII. Deschide
4723/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU – ALEEA DUMBRAVA. Deschide
4823/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 40/30.09.2020 PRIVIND DEZMEMBRAREA ȘI APROBAREA CONCESIONĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 57 MP.,DIN SUPRAFAȚA TOTALĂ DE 3942 MP.,CU NR. CADASTRAL 47146 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,TARLAUA 135,PARCELELE 15 ȘI 16,JUDEȚUL GORJ,TEREN OCUPAT ÎN PREZENT DE SCĂRILE RULANTE CARE DESERVESC ACCESUL LA ETAJUL COMPLEXULUI RODNA,CĂTRE SOCIETATEA RODNA SRL,ÎN VEDEREA UTILIZĂRII ACESTUIA PENTRU AMPLASAMENTUL SCĂRILOR RULANTE CARE DESERVESC ACCESUL ÎN IMOBILUL – CONSTRUCȚIE. Deschide
4923/11/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 394/30.09.2020 PRIVIND DEZMEMBRAREA SUPRAFEȚEI DE 40 MP.,DIN SUPRAFAȚA TOTALĂ DE 280 MP. ȘI APROBAREA CONCESIONĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 40MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA CONSTANTIN STANCIOVICI BRĂNIȘTEANU,NR. 1,JUDEȚUL GORJ,CĂTRE SOCIETATEA CORIGROZ S.R.L.,ÎN VEDEREA UTILIZĂRII DREPT CALE DE ACCES. Deschide
@ERROR23/11/2020INCHEIEREA CIVILĂ NR. 6233/2020 DIN DATA DE 19.11.2020 -VALIDARE MANDAT BONCULESCU PANTELIMON Deschide
@ERROR23/11/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 2/04.11.2020 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE PE DOMENII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide