În perioada actuală, Municipiul Târgu Jiu este în procesul de elaborare al Planului de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Târgu Jiu pentru perioada de programare 2021-2027.
Documentul strategic are rolul de a reflecta viziunea, obiectivele strategice și direcțiile sectoriale de dezvoltare ale orașului, prin implicarea factorilor de decizie, a oamenilor de afaceri și populației din oraș, pentru stabilirea unui consens în ceea ce privește viitorul Municipiului Târgu Jiu, precum și pentru a stabili prioritățile și criteriile pentru absorbția de fonduri comunitare alocate pentru perioada de programare 2021-2027.
În vederea realizării unui plan de mobilitate durabilă care să reflecte nevoile și gradul de mulțumire al cetățenilor orașului privind condițiile existente, precum și prioritățile de dezvoltare viitoare, vă rugăm să ne sprijiniți în identificarea acestora prin completarea chestionarului de mai jos.
Vă mulțumim pentru implicarea dumneavoastră!

Inchide