Nr.DataDenumire
113/12/2011PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.262/28.06.2011 CU PRIVIRE LA BUNURILE TRANSMISE ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE CS PANDURII LIGNITUL TG-JIU Deschide
213/12/2011PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA CERERII DE ÎNFIINŢARE A UNUI CENTRU DE PERMANENŢĂ SERVICII MEDICALE ÎN MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
312/12/2011PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "AMENAJARE LOC DE JOACĂ ŞI AGREMENT,CARTIER TEILOR,MUNICIPIUL TG-JIU" Deschide
412/12/2011PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA UNUI LOC DE PARCARE SPRE FOLOSINŢĂ EXCLUSIVĂ Deschide
512/12/2011PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMNEIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
609/12/2011PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "ÎNLOCUIRE REŢELE EDILITARE,REŢEA TERMICĂ,APĂ CALDĂ MENAJERĂ,APĂ RECE LA COLEGIUL TEHNIC NR.2,MUNICIPIUL TG-JIU" Deschide
707/12/2011PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE SĂRBĂTORI DE IARNĂ 2011 Deschide
828/11/2011PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII PERIOADEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.2504/22.06.2007 Deschide
916/11/2011PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 35.000 LEI PENTRU ORGANIZAREA PROGRAMULUI CU OCAZIA ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI Deschide
1016/11/2011PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU PE TRIMESTRUL I 2012 Deschide
1115/11/2011PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ Deschide
1215/11/2011PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR PE ANUL 2012 Deschide
1314/11/2011PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PARCĂRILOR PUBLICE DE REŞEDINŢĂ AFLATE PE RAZA MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
1411/11/2011PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII PĂRŢII DIN CONTRACTUL DE COMODAT NR.1628/26.04.2005 DIN ASOCIAŢIA SPORTIVĂ PANDURII LIGNITUL TG-JIU ÎN CLUBUL SPORTIV PANDURII LIGNITUL TG-JIU Deschide
1511/11/2011PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SCHIMBAREA PĂRŢII DIN CONTRCATUL DE COMODAT NR.2457/01.06.2009 Deschide
1609/11/2011REFERAT PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CENTRULUI MUNICIPAL DE CULTURĂ "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" Deschide
1725/10/2011PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA UNOR PREVEDERIL DIN HCL NR.212/30.05.2011 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ELIBERAREA ŞI FOLOSIREA PERMISELOR DE LIBERĂ TRECERE PENTRU CIRCULAŢIA PE STRĂZILE DIN MUNICIPIUL TG.JIU Deschide
1829/04/2011PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR PE ANUL 2012 Deschide
1919/04/2011PROIECT DE HOTĂTÂTRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ELIBEREAREA ŞI FOLOSIREA PERMISELOR DE LIBERĂ TRECERE PE STRĂZILE DIN MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
2019/04/2011PROIECT DE HOTĂTÂTRE PRIVIND INSTITUIREA UNOR REGULI REFERITOARE LA UTILIZAREA UNOR MIJLOACE SONORE PE RAZA MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
2117/03/2011PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REGLEMENTAREA UNOR REGULI ÎN DOMENIUL CIRCULAŢIEI RUTIERE PE DOMNEIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
2227/01/2011PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REGLEMENTAREA COMERCIALIZĂRII PLANTELOR,SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR STUPEFIANTE,HALUCINOGENE,EUFORICE ŞI PSIHOTROPE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
2310/01/2011PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INSTITUIREA TAXEI DE DESFACERE A CĂSĂTORIEI Deschide
2419/11/2010PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PUD AMENAJARE INSULA RÂULUI JIU,SUBZONA 2 Deschide , Deschide