Nr.DataDenumire
110/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVĂ DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A DEFICITULUI SECŢIUNII DE DEZVOLTARE Deschide
210/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMNEIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
330/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2012 Deschide
430/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL ŞI A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII AL MUNICIPIULUI TG-JIU PE ANUL 2012 Deschide
530/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL Deschide
630/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCŢII ŞI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ALE TEATRULUI DRAMATIC "ELVIRA GODEANU" Deschide
730/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA UNUI MEMBRU ÎN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL TEATRULUI DRAMATIC "ELVIRA GODEANU" Deschide
830/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.471 DIN 19.12.2011 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2012 Deschide
930/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
1030/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII GRATUITE A UNUI LOC DE VECI DIN CIMITIRUL ORTODOX MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
1130/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODALITĂŢII DE ACORDARE A GRATUITĂŢII TRANSPORTULUI URBAN CU MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN COMUN ŞI CUANTUMUL ACESTEIA PENTRU BENEFICIARII LEGII NR.448/2006 PRIVIND PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP,REP. DIN MUNICIPIUL TG-JIU,PENTRU ANUL 2012 Deschide
1230/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MENŢINEREA NUMĂRULUI DE ASISTENŢI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PE ANUL 2012 Deschide
1330/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA ACTIVITATEA ASISTENŢILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP Deschide
1430/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND SUPLIMENTAREA SUMELOR ALOCATE PENTRU ORGANIZAREA DE CĂTRE DIRECŢIA PUBLICĂ DE PROTECŢIE SOCIALĂ TG-JIU A PROGRAMULUI SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 2011/2012 Deschide
1530/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONFERIREA DIPLOMEI DE FIDELITATE ŞI PREMIEREA CUPLURILOR DIN MUNICIPIUL TG-JIU CARE SĂRBĂTORESC 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE NEÎNTRERUPTĂ Deschide
1630/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA DE CĂLĂTORII GRATUITE PENSIONARILOR CU PENSII DE PÂNĂ LA 850 LEI Deschide
1730/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA DE FONDURI BĂNEŞTI INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ "LT. COL. DUMITRU PETRESCU" AL JUDEŢULUI GORJ Deschide
1830/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCŢII,NUMĂRULUI MAXIM DE FUNCŢII PUBLICE ŞI A NUMĂRULUI MAXIM DE POSTURI ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI Deschide
1930/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MEMBRILOR COMISIILOR DE EVALUARE A MANAGEMENTULUI ŞI SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR LA INSTITUŢIILE PUBLICE DE CULTURĂ AFLATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
2030/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE CENTRULUI MUNICIPAL DE CULTURĂ "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" Deschide
2130/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CRITERIILE DE ACCES ŞI CRITERIILE DE STABILIRE A ORDINII DE PRIORITATE LA LOCUINŢELE DESTINATE ÎNCHIRIERII Deschide
2230/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACŢIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ,CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT Deschide
2330/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACŢIUNI EDILITAR GOSPODĂREŞTI PENTRU ANUL 2012 Deschide
2430/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
2530/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 8 MP,SITUAT ÎN INCINTA COLEGIULUI NAŢIONAL "ECATERINA TEODOROIU" ÎN VEDEREA AMPLASĂRII UNUI MAGAZIN ALIMENTAR Deschide
2630/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI PUBLICE DE PATRIMONIU CA URMARE A PROMOVĂRII ÎN TREAPTĂ PROFESIONALĂ Deschide
2730/01/2012HOTĂRÂE PRIVIND SUPLIMENTAREA SUMEI ALOCATE PENTRU MANIFESTĂRILE ŞI ACŢIUNILE ORGANIZATE CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ Deschide
2830/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 25 MP,SITUAT ÎN STRADA MOTRULUI,NR.26,DOMNULUO PĂUN FANE Deschide
2930/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA AVIZULUI CONSULTATIV PENTRU CONSTITUIREA CONSORŢIULUI ŞCOLAR "VIRGIL MADGEARU" Deschide
3030/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TG-JIU ÎN SUPRAFAŢĂ DE 790 MP,CU UN TEREN PROPRIETATEA SC SUCCES NIC COM SRL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 2400 MP Deschide
3130/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TG-JIU ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1820 MP CU UN TEREN PROPRIETATEA DOAMNEI IACOB GERDA ELISABETA ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1500 MP Deschide
3230/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE SUPERFICIE ÎNTRE MUNICIPIUL TG-JIU ŞI SC CEZ DISTRIBUŢIE SA PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 14180 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. BICAZ Deschide
3330/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL TG-JIU ŞI SC GIORGIMEDIA SRL - ŞCOALA DE TEATRU ŞI COMUNICARE Deschide
3430/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1805 MP SITUAT ÎN TG-JIU,STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU,NR.25,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE SC PARÂNGUL SCM TG-JIU Deschide
3530/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 196 MP SITUAT ÎN TG-JIU,STR. TRANDAFIRILOR,FN,JUD. GORJ Deschide
3630/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE SC CONSULTING COMPANZ SRL A 2 PARCELE DE TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 9 MP,RESPECTIV 10 MP,REPREZENTÂND CALE DE ACCES SPRE IMOBILUL SITUAT ÎN TG-JIU,B-DUL ECATERINA TEODOROIU,BL.6,PARTER Deschide
3730/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CU 1 AN A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.46881/29.011.2007 ÎNCHEIAT CU DOAMNA MAZILU MARIA Deschide
3830/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR.225 DIN 31.08.2001 DE ATRIBUIRE ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ A UNUI TEREN,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. A. I. CUZA,CASEI JUDEŢENE DE PENSII GORJ Deschide
3930/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND REACTUALIZAREA NOMENCLATORULUI STRADAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
4030/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII ŞI A REGULAMENTUZLUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMISIEI TEHNICE DE AMENJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM LA NIVELUL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
4130/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "EXTINDERE DOUĂ BENZI DE CIRCULAŢIE CAROSABIL ZONA KAUFLAND,KM 0+560 - KM 1+260,MUNICIPIUL TG-JIU" Deschide
4230/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "AMENAJARE CALE DE ACCES INSULA ZONA DE AGREMENT,MUNICIPIUL TG-JIU" Deschide
4330/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "TÂRG SĂPTĂMÂNAL DE COMERCIALIZARE A ANIMALELOR VII,MUNICIPIUL TG-JIU" Deschide
4430/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ABROGAREA HCL NR.94 DIN 25.02.2008 ŞI ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ A SPAŢIULUI CONSTRUIT SITUAT ÎN TG-JIU,STR. TRAIAN,BL.27,PARTER,JUD. GORJ,UNIUNII ARTIŞTILOR PLASTICI - FILIALA GORJ Deschide
4530/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 3000 LEI COLEGIULUI NAŢIONAL TUDOR VLADIMIRESCU PENTRU ORGANIZAREA CONCURSULUI INTERJUDEŢEAN DE INFORMATICĂ INFO-OLTENIA,EDIŢIA A XIV-A Deschide
4630/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TG-JIU A UNOR REŢELE ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE Deschide
4730/01/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ACCEPTAREADONAŢIEI UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 783 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,CARTIER VĂRSĂTURI,ALEEA SF. DUMITRU Deschide
4827/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA TAXEI DE PARCARE PENTRU PARCĂRILE PUBLICE DE REŞEDINŢĂ AFLATE PE RAZA MUNICIPIULUI TG-JIU PE LUNA FEBRUARIE 2012 Deschide
4927/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA NORMEI DE HRANĂ PENTRU PERSONALUL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
5027/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
5127/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 72 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. COMUNA DIN PARIS,CĂTRE SC DECLAM IMPEX SRL Deschide
5227/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA ÎNCHIRIERII UNEI SĂLI DE CURS ŞI A SĂLII DE SPORT DIN INCINTA COLEGIULUI TEHNIC "ION MINCU" CĂTRE SC PROTECŢIA SRL TG-JIU Deschide
5327/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 5000 LEI LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV TG-JIU,PENTRU ORGANIZAREA CUPEI MĂRŢIŞORULUI LA FOTBAL ÎN SALĂ - LICEE Deschide
5427/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012 Deschide
5527/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 150.000 LEI ASOCIAŢIEI CLUBUL SPORTIV ENERGIA ROVINARI - SECŢIA HANDBAL - ENERGIA LIGNITUL PANDURII TG-JIU Deschide
5627/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 60.000 LEI PENTRU ORGANIZAREA CELEI DE-A XII-A EDIŢIE A MANIFESTĂRII ZILELE MUNICIPIULUI TG-JIU ÎN PERIOADA 20-27 MAI 2012 Deschide
5727/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII ANUALE A MANAGEMENTULUI LA TEATRUL DRAMATIC ELVIRA GODEANU - MANAGER NEGRESCU MARIAN Deschide
5827/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII ANUALE A MANAGEMENTULUI LA CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ CONSTANTIN BRÂNCUŞI - MANAGER POPESCU VASILE OVIDIU Deschide
5927/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ŞI COMPLETĂRII REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CENTRULUI MUNICIPAL DE CULTURĂ CONSTANTIN BRÂNCUŞI APROBAT PRIN HCL NR.371 DIN 29.11.2011 Deschide
6027/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR LA NIVELUL COMITETULUI LOCAL DE SITUAŢII DE URGENŢĂ AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
6127/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR.02/1397/15.02.2002 Deschide
6227/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOAMNEI GOLEA PARASCHIVA,A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,STR. LALELELOR,NR.2A Deschide
6327/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI POPESCU DANIEL LAURENŢIU A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,STR. UNIRII,NR.2H Deschide
6427/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ ÎN SUPRAFAŢĂ DE 31,60 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. VICTORIEI,BL.1,CĂTRE BRD GROUPE SOCIETE GENERALE Deschide
6527/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 12,16 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. DACIA CĂTRE SC CEZ DISTRIBUŢIE SA TG-JIU Deschide
6627/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 185 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. VASILE CÂRLOVA,DOMNULUI ROIBU GHEORGHE VIOREL Deschide
6727/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A UNOR SUPRAFEŢE DE TEREN,SITUAT EÎN TG-JIU,CALEA BUCUREŞTI,NR.60 Deschide
6827/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRCATULUI DE ASOCIERE CU SC X-SPOT MEDIA SRL PENTRU MONTAREA A 3 PANOURI PUBLICITARE PE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
6927/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REACTULAIZĂRII INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA PARCĂRILE DE REŞEDINŢĂ DIN ZONA UNIRII,MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
7027/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REACTULAIZĂRII INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA PARCĂRILE DE REŞEDINŢĂ DIN ZONA REPUBLICII,MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
7127/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REACTULAIZĂRII INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA PARCĂRILE DE REŞEDINŢĂ DIN ZONA PLOPILOR,MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
7227/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REACTULAIZĂRII INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA PARCĂRILE DE REŞEDINŢĂ DIN ZONA GRIVIŢA,MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
7327/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REACTULAIZĂRII INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA PARCĂRILE DE REŞEDINŢĂ DIN ZONA OLARI,MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
7427/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA PARCĂRILE DE REŞEDINŢĂ DIN ZONA COMUNA DIN PARIS,MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
7527/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA PARCĂRILE DE REŞEDINŢĂ DIN ZONA GENERAL TELL,MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
7627/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA PARCĂRILE DE REŞEDINŢĂ DIN ZONA DUMBRAVA,MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
7727/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA PARCĂRILE DE REŞEDINŢĂ DIN ZONA 1 DECEMBRIE,MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
7827/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ Deschide
7927/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL AL ANULUI 2011 Deschide
8027/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
8127/02/2012HOTĂRÂRE PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA TAXELOR PENTRU COMERCIANŢII DIN PIAŢA CENTRALĂ ŞI PIAŢA 9 MAI CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA ÎN SECTOARELE DESCHISE DE VÂNZARE A FRUCTELOR ŞI LEGUMELOR Deschide
8215/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ŞI A PROGRAMULUI DE INVESTIŢIIPE ANUL 2012 Deschide
8315/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR.434 DIN 31.10.2011 PRIN CARE S-A ÎNCHEIAT UN ACT ADIŢIONAL LA CONTRCATUL DE DELEGARE DE GESTIUNE A SERIVCIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE DEPOZITARE A DEŞEURILOR NR.43474/2006 Deschide
8415/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GORJ A TERENULUI PE CARE VA FI AMPLASAT CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN VEDEREA REABILITĂRII,ÎN CADRUL PROIECTULUI DE INTERES COMUN "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢUL GORJ" FINANŢAT PRIN AXA PRIORITARĂ 2 - POS MEDIU - DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ŞI REABILITAREA SITURILOR CONTAMINATE ISTORIC - DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2.1 Deschide
8526/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR.16 DIN 30.01.2012 PRIN CARE AU FOST ACORDATE CĂLĂTORII GRATUITE PERNSIONARILOR CU PENSII DE PÂNĂ LA 850 LEI Deschide
8626/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CHELTUIELILOR PENTRU ACORDAREA PACHETELOR CU ALIMENTE CATEGORIILOR SOCIALE DEFAVORIZATE ŞI ASISTAŢILOR CASEI IRIS,CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE PAŞTE 2012 Deschide
8726/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCŢII,NUMĂRULUI MAXIM DE FUNCŢII PUBLICE ŞI A NUMĂRULUI MAXIM DE POSTURI ALE DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR Deschide
8826/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII GRATUITE A UNOR LOCURI DE VECI DIN CIMITIRUL ORTODOX MUNICIPAL TG-JIU Deschide
8926/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DUNUMIRILOR UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE PE RAZA MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
9026/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII UNUI IMOBIL SITUAT ÎN TG-JIU,STR. UNIRII NR.110,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ Deschide
9126/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SCOATERII DIN CONCESIUNEA SC EDILITARA PUBLIC SA A SPAŢIULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 16,8 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. UNIRII,BL.2 Deschide
9226/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TG-JIU,ÎNSUŞIT PRIN HCL NR.194 DIN 29.07.2002 Deschide
9326/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRCATULUI DE ÎNCHIRIERE NR.1550 DIN 27.03.2008 ÎNCHEIAT CU DOMNUL MĂROIU NICOLAE ŞI DOAMNA MĂROIU GHEORGHIŢA Deschide
9426/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 45 MP,AFERENT SPAŢIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN TG-JIU,CARTIER IEZURENI,CĂTRE SC GYLARYS COMPANY SRL Deschide
9526/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TG-JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TG-JIU A CLĂDIRII ŞI A COMPONENTELOR AFERENTE CENTRALEI TERMICE DIN STR. REVOLUŢIEI ( VICTORIA II) Deschide
9626/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ŞI A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII PE ANUL 2012 Deschide
9726/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 6100 LEI CLUBULUI SPORTIV PANDURII TG-JIU PENTRU PREMIEREA CELOR MAI BUNI SPORTIVI AI ANULUI 2011 Deschide
9826/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 5000 LEI SOCIETĂŢII ROMÂNE PENTRU CULTURĂ ŞI ŞTIINŢĂ "TINERI SPRE VIITOR" PENTRU ORGANIZAREA EVENIMENTULUI "LUNA MONDIALĂ A ASTRONOMIEI" Deschide
9926/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 7000 LEI PENTRU TIPĂRIREA LUCRĂRII "GORJUL CULTURAL - ARTISTIC (DUPĂ ANUL 1940),AUTORI ION ŞOLDEA ŞI TITU PÂNIŞOARĂ Deschide
10026/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 5000 LEI DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET GORJ PENTRU ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR OCAZIONATE DE ZIUA NAŢIONALĂ A TINERETULUI Deschide
10126/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE FUNCŢIONARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE MĂTURAT,STROPIT,SPĂLAT STRĂZI ŞI ACTIVITATEA DE COLECTARE A CADAVRELOR ANIMALELOR DE PE DOMENIUL PUBLIC ŞI PREDAREA ACESTORA UNITĂŢILOR DE ECARISAJ ŞI A CAIETULUI DE SARCINI AFERENT ACESTOR ACTIVITĂŢI Deschide
10226/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE FUNCŢIONARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE CURĂŢARE A ZĂPEZII ŞI POLEIULUI DE PE CĂILE PUBLICE ŞI A CAIETULUI DE SARCINI AFERENT ACESTEI ACTIVITĂŢI Deschide
10326/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "ÎNTREGIRE BUCLĂ ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ INSULIŢA JIU,MUNICIPIUL TG-JIU" Deschide
10426/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REACTUALIZĂRII INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA PARCĂRILE DE RESEDINŢĂ DIN ZONA LOTRULUI,MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
10526/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REACTUALIZĂRII INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA PARCĂRILE DE RESEDINŢĂ DIN ZONA CASTANILOR,MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
10626/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNFIINŢAREA GRUPULUI DE CONSILIERI OBŞTEŞTI AI MUNICIPIULUI TG-JIU ŞI APROBAREA STATULTULUI ACESTUIA Deschide
10726/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.33 DIN 30.01.2012 DE ÎNCHEIERE A UNUI PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUUL TG-JIU ŞI SC GIORGIMEDIA SRL - ŞCOALA DE TEATRU ŞI COMUNICARE Deschide
10826/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTRCATULUI DE PARTENERIAT ÎNTRE CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" ŞI ASOCIAŢIA GORJ A UNIUNII ARTIŞTILOR PROFESIONIŞTI ÎN DOMENIUL ARTELOR VIZUALE DIN ROMÂNIA Deschide
10926/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ÎNTOCMIT PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TG-JIU,STR. VASILE ALECSANDRI,NR.41 ŞI DE STABILIRE A PREŢULUI MAXIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII Deschide
11026/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 160 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. AVIATORILOR,FN,JUD. GORJ Deschide
11126/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 47 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. NICOLAE TITULESCU,FN,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ Deschide
11226/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 809 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,CALEA BUCUREŞTI,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ Deschide
11326/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - AMENAJARE INSULA RÂULUI JIU,SUBZONĂ SPORT,RECREERE,AGREMENT ŞI SERVICII CONEXE,MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
11426/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTC ZONAL,STR. PANDURI,BENEFICIARI ROŞCA ION,ROMANESCU MARIA,CURELEA CAROLINA LUIZA ŞI BĂCALĂ FLOREA Deschide
11526/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL,MUNICIPIUL TG-JIU,STR. NARCISELOR,BENEFICIAR SC MARCHES AUTO SRL Deschide
11626/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TG-JIU,LOCALITATEA COMPONENTĂ SLOBOZIA,BENEFICIAR COICULESCU DOREL Deschide
11726/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU PE LUNILE APRILIE ŞI MAI 2012 Deschide
11826/03/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII DE LA SC OMV PETROM SA A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIŢII SITUATE ÎN TG-JIU,B-DUL ECATERINA TEODOROIU,NR.504 Deschide
11927/04/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCŢII PUBLICE ŞI A NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU POLIŢIA LOCALĂ TG-JIU Deschide
12027/04/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI PUBLICE DE PROTECŢIE SOCIALĂ CA URMARE A AÎNFIINŢĂRII CENTRULUI DE SERVICII SOCIALE INTEGRAT - CENTRU DE ASISTENŢĂ PENTRU BĂTRÂNI Deschide
12127/04/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIDIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII AL CENTRULUI MUNICIPAL DE CULTURĂ "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" Deschide
12227/04/2012HOTĂRÂRE PRIVIND INCLUDEREA UNOR TERENURI ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TG-JIU,APROBAT PRIN HCL NR.194/29.04.2002,CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
12327/04/2012HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE ÎNCHEIAT CU UNIUNEA DEMOCRATĂ A MAGHIARILOR DIN ROMÂNIA,ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ GORJ Deschide
12427/04/2012HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII NR.2214/09.05.2008,ÎNCHEIAT CU ASOCIAŢIA CULTURALĂ "ARMONIA" Deschide
12527/04/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 3000 LEI CLUBULUI SPORTIV TG-JIU PENTRU ORGANIZAREA EVENIMENTULUI "TURNEUL FINAL DE BASCHET MASCULIN U14" Deschide
12627/04/2012HORTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ŞI A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII PE ANUL 2012 Deschide
12727/04/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 100.000 LEI PENTRU REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA CINEMATOGRAFULUI VICTORIA DIN TG-JIU Deschide
12827/04/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA SUMEI ALOCATE CLUBULUI SPORTIV PANDURII TG-JIU ŞI APROBATĂ PRIN HCL NR.97 DIN 26.03.2012,PENTRU PREMIEREA CELOR MAI BUNI SPORTIVI AI ANULUI 2012 Deschide
12927/04/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "DUBLĂ ALIMENTARE CU ENERGIE LECTRICĂ INSULIŢA JIU",MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
13027/04/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU AMENAJARE ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ DRUM CIMITIR ROMANEŞTI,MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
13127/04/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU AMENAJARE ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ ALEEA PĂLTINIŞ,MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
13227/04/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU AMENAJARE ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ STRADA ŞTEFAN BOBANCU,MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
13327/04/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ZONELOR CARE URMEAZĂ A FI AMENAJATE PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE PICNIC Deschide
13427/04/2012HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRCATULUI DE CONCESIONARE NR.39/14107/20.05.2002 ÎNCHEIAT CU SC SUCCES NIC COM SRL Deschide
13527/04/2012HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TG-JIU,ÎNSUŞIT PRIN HCL NR. 133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
13627/04/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ SERVICIULUI JUDEŢEAN DE AMBULANŢĂ GORJ A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 7695 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. PROGRESULUI,NR.18,JUD. GORJ Deschide
13727/04/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A 11 LOTURI DE TEREN SITUATE ÎN TG-JIU,ZONA PRELUNGIREA PANDURI,JUD. GORJ Deschide
13827/04/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 92 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,ALEEA SOLIDARITĂŢII,FN,JUD. GORJ,DOMNULUI POPESCU ADRIAN Deschide
13927/04/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 150 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,ZONA NARCISELOR - CARTIER TINERI,DOMNULUI POPESCU ION FLORIAN Deschide
14027/04/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 246 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. THEODOR AMAN,NR.17,CASEI DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR TG-JIU Deschide
14127/04/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 31 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. CORNELIU COPOSU,NR.7,CĂTRE P.F. MARIA LĂPĂDAT Deschide
14227/04/2012HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII UNUI TEREN COTĂ INDIVIZĂ ÎN SUPRAFAŢĂ DE 31,60 MP SITUAT ÎN TG-JIU STR. VICTORIEI,BL.1,PARTER,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE BRD GROUPE SOCIETE GENERALE Deschide
14327/04/2012HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 268 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,ALEEA DIGULUI,FN,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ Deschide
14427/04/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.269 DIN 28.01.2011,COMPLETATĂ DE HCL NR.426 DIN 31.10.2011,DE CONCESIONARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 2949 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,ZONA PIAŢA CENTRALĂ,ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI PARCĂRI PUBLICE SUPRATERANE,ETAJATE Deschide
14527/04/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIDFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR.118 DIN 26.03.2012 DE APROBARE A PRELUĂRII DE LA SC OMV PETROM SA A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIŢII SITUATE ÎN B-DUL ECATERINA TERODOROIU NR.504 Deschide
14627/04/2012HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA HCL NR.158 DIN 28.03.2011 DE TRANSMITERE CU TITLU GRATUIT CĂTRE ADMINSITRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE,PRIN ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APE JIU A TERENULUI AFERENT ALBIEI RÂULUI JIU ŞI A MALURILOR ACESTUIA,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 234.200 MP Deschide
14727/04/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TG-JIU,STR. JIEŢE Deschide
14828/05/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE PE ANUL 2011 ALE SC TRANSLOC SA TG-JIU Deschide
14928/05/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012 AL SC TRANSLOC SA TG-JIU Deschide
15028/05/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TG-JIU,CA URMARE A PROMOVĂRII FUNCŢIONARILOR PUBLICI Deschide
15128/05/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI PUBLICE DE VENITURI TG-JIU Deschide
15228/05/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI PUBLICE DE VENITURI TG-JIU Deschide
15328/05/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ CĂTRE PROPRIETARII APARTAMENTELOR 1,7,11,15 ŞI 19 A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 6,80 MP,SITUAT ÎN TG-JIU ,STR. GHEORGHE BĂRBOI,BL.10,SC.1 Deschide
15428/05/2012HOTĂRÂRE PRIVIND INCLUDEREA UNOR TERENURI ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TG-JIU,APROBAT PRIN HCL NR.194/29.07.2002,CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
15528/05/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG A SPAŢIULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 40 MP,SITUAT ÎN INCINTA TEATRULUI DE VARĂ Deschide
15628/05/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI,CA URMARE A PROMOVĂRII Deschide
15728/05/2012HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31 MARTIE 2012 Deschide
15828/05/2012HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012 Deschide
15928/05/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 29.409 LEI COLEGIULUI COMERCIAL VIRGIL MADGEARU PENTRU SUSŢINEREA FINANCIARĂ A PROIECTULUI ASISTENŢĂ PERSONALIZATĂ ASPER Deschide
16028/05/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA UNOR SUME DE BANI PENTRU LUCRĂRI DE REPARAŢII BISERICII SFINŢII APOSTOLI,BISERICII SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA ŞI BISERICII SFÂNTUL NICOLAE Deschide
16128/05/2012HOTĂRÂRE PRIVIND TAXELE DE PĂŞUNAT PENTRU ANUL 2012 Deschide
16228/05/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ACHIZIŢIONAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A LUCRĂRII DE ARTĂ - BUST MARIA LĂTĂREŢU,REALIZATĂ DE SCULPTORUL PAUL POPESCU Deschide
16328/05/2012HOTĂRÂRE PRIVIND SCHIMBAREA AMPLASAMENTULUI TERENULUI,SITUAT ÎN TG-JIU,CALEA BUCUREŞTI - ZONA NARCISELOR,CONCESIONAT DE DOAMNA PREDESCU MIRELA Deschide
16428/05/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI VÎLCEANU PAUL,A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,CALEA BUCUREŞTI - ZONA TÂRGULUI DE GROSS Deschide
16528/05/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 14 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. SIRETULUI,BL.12,PARTER,DOMNULUI IONESCU ION SORIN Deschide
16628/05/2012HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 48 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,ALEEA PIEŢII,FN,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE SC GLASPREST SRL Deschide
16728/05/2012HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII UNEI PĂRŢI DIN IMOBILUL SITUAT ÎN TG-JIU,STR. TUDOR VLADIMIRESCU,NR.46,ÎN VEDEREA VÎNZĂRII ACESTUIA PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DEŢINĂTORILOR CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE Deschide
16828/05/2012HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIULPUBLIC AL MUNICIPIULUI TG-JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TG-JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 486 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. LOTRULUI Deschide
16928/05/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 5000 LEI PENTRU ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR DE 1 IUNIE,ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI Deschide
122/06/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE A MANDATELOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUZI TG-JIU Deschide
222/06/2012HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATELOR CONSILIERILOR ALEŞI ÎN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
322/06/2012HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA CA LEGAL CONSTITUIT A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
422/06/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ Deschide
522/06/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARILOR MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
622/06/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR PE DOMENII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
723/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU SEMESTRUL AL II-LEA AL ANULUI 2012 AL DIRECŢIEI PUBLICE DE VENITURI TG-JIU Deschide
823/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI PUBLICE DE VENITURI TG-JIU CA URMARE A PROMOVĂRII FUNCŢIONARILOR PUBLICI ÎN GRAD PROFESIONAL Deschide
923/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI Deschide
1023/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII AL CENTRULUI MUNICIPAL DE CULTURĂ "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" TG-JIU Deschide
1123/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCŢII LA DIRECŢIA PUBLICĂ DE PATRIMONIU TG-JIU CA URMARE A TRANSFORMĂRII UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL DE LA NIVELUL STUDIILOR POSTLICEALE LA NIVELUL STUDIILOR SUPERIOARE Deschide
1223/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI NOU CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CU DOMNUL MĂROIU NICOLAE ŞI DOAMNA MĂROIU GHEORGHIŢA Deschide
1323/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TG-JIU,ÎNSUŞIT PRIN HCL NR.194/29.07.2002 Deschide
1423/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TG-JIU ŞI INCLUDEREA ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TG-JIU,A UNOR BUNURI DE INTERES PUBLIC Deschide
1523/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ANEXEI HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.95/26.03.2012 Deschide
1623/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A CENTRALEI TERMICE DIN STR. CONFEDERAŢIEI BL.4,JUD. GORJ Deschide
1723/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ŞI A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII PE ANUL 2012 Deschide
1823/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI CENTRALIZAT LA DATA DE 30 IUNIE 2012 Deschide
1923/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 10.000 LEI ŞCOLII POPULARE DE ARTĂ DIN TG-JIU ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII FESTIVALULUI NAŢIONAL DE MUZICĂ FOLK ŞI BALADĂ "POARTA SĂRUTULUI" Deschide
2023/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND COMPONENŢA DE ANALIZARE A DOSARELOR DEPUSE PENTRU OBŢINEREA UNEI LOCUINŢE ANL Deschide
2123/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN HCL NR.278/27.09.2010 REFERITOARE LA DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL TG-JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR LA SA EDILITARA PUBLIC SA Deschide
2223/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR CE URMEAZĂ A FI PRACTICATE ÎN PARCUL AUTO ŞI SECŢIA DE SALUBRIZARE DIN CADRUL SC EDILITARA PUBLIC SA TG-JIU Deschide
2323/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT ÎN PROPRIETATEA PAROHIEI SFÂNTUL NICODIM A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 260 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. PANDURI,FN,JUD. GORJ Deschide
2423/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ACCEPTAREA DONAŢIEI TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 564 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,ZONA CALEA BUCUREŞTI,JUD. GORJ Deschide
2523/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR,A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,ALEEA DIGULUI,FN,JUD. GORJ Deschide
2623/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII UNOR SUPRAFEŢE DE TEREN SITUATE ÎN TG-JIU,LOCLAITATEA COMPONENTĂ ROMANEŞTI (DRUM ROCADĂ),ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII Deschide
2723/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,PRIN ÎNCREDINŢARE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 36 MP,COTĂ INDIVIZĂ,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. VICTORIEI,BL.21,JUD. GORJ CĂTRE ASCOM GORJ Deschide
2823/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 130 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. 1 DECEMBRIE 1918,NR.70,JUD. GORJ,DOMNULUI ILIESCU ALEXANDRU CĂLIN Deschide
2923/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 7 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. CORNELIU COPOSU,BL.4,SC.1,AP.2,PARTER,JUD. GORJ,DOMNULUI GENEŞ ION Deschide
3023/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 24 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. AGRICULTURII,BL.7,SC.3,PARTER,JUD. GORJ,DOAMNEI ŞANTIA MIHAELA ADRIANA Deschide
3123/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE PENTRU AMPLASAMENTELE OCUPATE CI'U CONSTRUCŢII PROVIZORII,CARE EXPIRĂ LA 01.08.2012 Deschide
3223/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII REŢELE TEHNICO - EDILITARE ŞI MODERNIZARE ALEEA BICAZ II,MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
3323/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ CONSTANTIN BRÂNCUŞI,MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
3423/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE INVESTIŢII CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ CONSTANTIN BRÂNCUŞI,MUNICIPIUL TG-JIU ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE Deschide
3523/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU PE TRIMESTRUL III 2012 Deschide
3623/07/2012HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI TG-JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ÎN DOMENIUL SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE ADIS GORJ Deschide
3727/08/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA MANDATULUI DE VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI TG-JIUŞOI VACANTAREA FUNCŢIEI DE VICEPRIMAR Deschide
3827/08/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA TARIFELOR PRACTICATE DE SC APAREGIO GORJ SA PENTRU DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZARE MENAJERĂ Deschide
3927/08/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA ACTIVITATEA ASISTENŢILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP Deschide
4027/08/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR TG-JIU Deschide
4127/08/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CU 1 AN A CONTRCATULUI DE ÎNCHIRIERE ÎNCHEIAT CU JIUL SCM TG-JIU Deschide
4227/08/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CU 1 AN A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE ÎNCHEIAT CU SCM DRUM NOU TG-JIU Deschide
4327/08/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA PROCESULUI VERBAL DE NEGOCIERE NR.30725/03.08.2012 PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN TG-JIU ,STR. SIRETULUI,NR.10 Deschide
4427/08/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR BILETELOR ŞI ABONAMENTELOR LA MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PRACTICATE DE SC TRANSLOC SA Deschide
4527/08/2012HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012 Deschide
4627/08/2012HOTĂRÂRE PRIVIND REACTULIZAREA COMANDAMENTULUI MUNICIPAL TG-JIU ŞI APROBAREA PROGRAMULUI DE MĂSURI PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI ÎNLĂTURARE A EFECTELOR FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE Deschide
4727/08/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE CIRCULAŢIE PE LÂNGĂ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
4827/08/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZILIERII CONTRCATELOR PENTRU UN NUMĂR DE 17 LOTURI DE TEREN ATRIBUITE ÎN BAZA LEGII NR.15/2003 ŞI CONCESIONAREA ACESTORA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ Deschide
4927/08/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "EVACUAREA APELOR UZATE MENAJERE ÎN REGIM DE PROVIZORAT ETAPA I (ZONA A),LOCUINŢE SOCIALE ZONA NARCISELOR,MUNICIPIUL TG-JIU" Deschide
5027/08/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALEŞILOR LOCALI CARE VOR PARTICIPA LA CURSURILE DE PREGĂTIRE,FORMARE ŞI PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ Deschide
5127/08/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA COMPLETĂRII REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI Deschide
5227/08/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 1500 LEI PENTRU TIPĂRIREA CĂRŢII "AGITAŢIE ÎN PENTAGON",AUTOR LAZĂR POPESCU Deschide
5327/08/2012HOTĂRÂRE PRIVIND REZILIEREA CONTRCATULUI DE ÎNCHIRERE NR.54979/29.12.2011 ÎNCHEIAT CU SC GYLARIS COMPANY SRL Deschide
5427/08/2012HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII IMOBILULUI CENTRALĂ TERMICĂ DEZAFECTATĂ ŞI TEREN AFERENT,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. VICTORIEI,ZONA CINEMA VICTORIA,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ Deschide
5527/08/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR.25 DIN 23.07.2012 DE ÎNSUŞIRE A RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI DE STABILIRE A PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,ALEEA DIGULUI,FN Deschide
5627/08/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA,FILIALA GORJ,A IMOBILULUI CONSTRUCŢIE ŞI TEREUL AFERENT ÎN SUPRAFAŢĂ DE 115 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. COMUNA DIN PARIS,FN Deschide
5727/08/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ÎNTOCMIT PENTRU IMOBILELE SITUATE ÎN TG-JIU,STR. TUDOR VALDIMIRESCU,NR.46 ŞI DE STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE BOBAN BERCI MIRUNA ANDREEA ŞI TOMA IONELA Deschide
5827/08/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR.328 DIN 25.10.2010,COMPLETATĂ DE HCL NR.389 DIN 29.11.2010,DE ÎNSUŞIRE A RAPORTULUI DE EVALUARE ÎNTOCMIT PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN TG-JIU,LOCALLITATEA COMPONENTĂ BÂRSEŞTI,NR.107 ŞI DE STABILIRE A PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ Deschide
6027/08/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TG-JIU,STR. ANA IPĂTESCU,FN Deschide
6127/08/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ACCEPTAREA DONAŢIEI UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 587 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,ZONA ŞIŞEŞTI Deschide
6227/08/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ Deschide
6307/09/2012HOTĂRÂRE PRIN CARE SE IA ACT DE ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI PECINGINĂ GHEORGHE ÎNAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A ACESTUIA Deschide
6407/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DOMNULUI VULPE MIHAI CRISTIAN,SUPLEANT PE LISTA DE CANDIDAŢI PENTRU CONSILIERI LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
6507/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR.6 DIN 22.06.2012 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL TG-JIU Deschide
6607/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012 Deschide
6707/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUAREA IMOBILULUI 3121,SITUAT ÎN TG-JIU,ZONA VĂDENI - TURCINEŞTI ŞI A IMOBILULUI CAZARMA 1059 DIN PROPRIETATEA PUBLICĂ A STATULUI ŞI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE,ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TG-JIU ŞI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
6807/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUAREA IMOBILULUI CAZARMA 341,COMPUS DIN TERENUL LIBER ŞI CONSTRUCŢII DEZAFECTATE ŞI NEUTILIZATE,DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ŞI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TG-JIU ŞI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
5913/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TG-JIU,STR. MĂRGĂRITARULUI Deschide
6924/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA ŞI RELUNGIREA LINIEI DE CREDIT DESCHISĂ LA BRD GROUPE SOCIETE GENERALE,SUCURSALA GORJ,DE CĂTRE SC TRANSLOC SA TG-JIU Deschide
7024/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2013 DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI Deschide
7124/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2013 AL DIRECŢIEI PUBLICE DE PROTECŢIE SOCIALĂ Deschide
7224/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DEDICAT ZILEI DE 1 OCTOMBRIE "ZIUA INTERNAŢIONALĂ A VÂRSTNICILOR" ŞI ALOCAREA SUMELOR NECESARE Deschide
7324/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2013 AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
7424/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCŢII,NUMĂRULUI MAXIM DE FUNCŢII PUBLICE ŞI A NUMĂRULUI MAXIM DE POSTURI ALE POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
7524/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2013 AL DIRECŢIEI PUBLICE DE VENITURI Deschide
7624/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2013 AL DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR TG-JIU Deschide
7724/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2013 AL DIRECŢIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TG-JIU Deschide
7824/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND INCLUDEREA UNOR TERENURI ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TG-JIU,APROBAT PRIN HCL NR.194/29.07.2002,CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
7924/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CU 3 ANI A CONTRCATULUI DE COMODAT ÎNCHEIAT CU ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ TG-JIU PENTRU SPAŢIUL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 28,5 MP,SITUAT ÎN INCINTA TEATRULUI DE VARĂ DIN MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
8024/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII UNOR STRUCTURI DIN BETON SITUATE ÎN INCINTA CET TG-JIU,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ Deschide
8124/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PARAMETRULUI DE AJUSTARE CE VA FI PRACTICAT DE SC EDILITARA PUBLIC SA LA SCHIMBAREA TARIFELOR Deschide
8224/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ŞI A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII PE ANUL 2012 Deschide
8324/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 2400 LEI PENTRU TIPĂRIREA CĂRŢII "MASCA DE CERNEALĂ",AUTOR GHEORGHE DRĂGHESCU Deschide
8424/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE CENTRULUI MUNICIPAL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" ÎNCEPÂND CU 01.10.2012 Deschide
8524/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ŞI COMPLETĂRII REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CENTRULUI MUNICIPAL DE CULTURĂ "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" Deschide
8624/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UNOR REGLEMENTĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE PROIECTE DE DE MANAGEMENT PENTRU CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" Deschide
8724/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "REPARAŢII ACOPERIŞ ŞI FAŢADE ŞCOALA GENERALĂ "CONSTANTIN BRÂNCUŞI",MUNICIPIUL TG-JIU" Deschide
8824/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 70 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. CORNELIU COPOSU,NR.7,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE PFA MARIA LĂPĂDAT Deschide
8924/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 43 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. 1 DECEMBRIE 1918,BL.67,SC.1,PARTER,JUD. GORJ Deschide
9024/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. CORNELIU COPOSU,BL.1,SC.1,AP.1,PARTER,JUD. GORJ,DOAMNEI IONAŞCU GABRIELA Deschide
9124/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 27 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. VICTORIEI,NR.221,JUD. GORJ Deschide
9224/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 110 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,CALEA SEVERINULUI,NR.184 A,JUD. GORJ Deschide
9324/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENURILOR ÎN SUPRAFAŢĂ DE 114 MP ŞI 140 MP,SITUATE ÎN TG-JIU,STR. MALULUI (CRIZANTEMELOR) - CARTIER PANDURAŞUL,JUD. GORJ Deschide
9424/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENURILOR ÎN SUPRAFAŢĂ DE 519 MP,524 MP,741 MP ŞI 633 MP,SITUATE ÎN TG-JIU,STR. ELVIRA GODEANU - CARTIER TINERI,JUD. GORJ Deschide
9524/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ÎNTOCMIT PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TG-JIU,LOCALITATEA COMPONENTĂ ROMANEŞTI,FN,JUD. GORJ ŞI DE STABILIRE A PREŢULUI MAXIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII Deschide
9624/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE SC GLASPREST SRL,A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,ALEEA PIEŢII,FN,JUD. GORJ Deschide
9724/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTR BRD GROUPE SOCIETE GENERALE,SUCURSALA TG-JIU,A TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. VICTORIEI,BL.1,PARTER,JUD. GORJ Deschide
9824/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ACCEPTAREA DONAŢIEI UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 50 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. PRELUNGIREA PANDURI Deschide
9924/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TG-JIU,STR. LOTRULUI Deschide
10024/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR.6 DIN 22.06.2012 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL TG-JIU Deschide
10124/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SCHIMBĂRII DENUMIRII LICEULUI TEHNOCLOGIC NR.1 TG-JIU ÎN LICEUL ENERGETIC TG-JIU Deschide
10224/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU DEMARAREA PROCEDURII DE ÎNFRĂŢIRE A MUNICIPIULUI TG-JIU CU ORAŞUL FORBACH,FRANŢA Deschide
10324/09/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU PE TRIMESTRUL IV 2012 Deschide
10429/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTRCATULUI DE PRESTĂRI SERVICII ÎNTRE SC DRAGPATH MEDIA SRL ŞI SC TRANSLOC SA Deschide
10529/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TG-JIU A UNOR REŢELE ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE ŞI TRANSMITEREA ACESTORA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE SC CEZ DISTRIBUŢIE SA Deschide
10629/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EFECTĂRII EVALUĂRII UNOR IMOBILE ÎN CARE AU FUNCŢIONAT CENTRALE TERMICE DE CARTIER,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ Deschide
10729/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND INCLUDEREA UNOR TERENURI ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TG-JIU,APROBAT PRIN HCL NR.194/29.07.2002,CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
10829/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TG-JIU,ÎNSUŞIT PRIN HCL NR.133 DIN 30.07.1999,CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
10929/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA VALORII DE INVENTAR A CLĂDIRII CENTRULUI DE SERVICII SOCIALE INTEGRAT,CENTRU DE ASISTENŢĂ PENTRU BĂTRÂNI MUNICIPIUL TG-JIU,CENTRUL MAGNOLIA ŞI TRANSFERUL ÎN INVENTARUL DPPS A DOTĂRILOR CENTRULUI Deschide
11029/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE A SC TRANSLOC SA Deschide
11129/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE A SC EDILITARA PUBLIC SA Deschide
11229/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI,CA URMARE A PROMOVĂRII Deschide
11329/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI PUBLICE DE PROTECŢIE SOCIALĂ Deschide
11429/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
11529/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI CENTRALIZAT LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2012 Deschide
11629/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 130.000 LEI PENTRU MANIFESTĂRILE ŞI ACŢIUNILE ORGANIZATE CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ Deschide
11629/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ŞI A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII PE ANUL 2012 Deschide
11829/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 2800 LEI PENTRU ACORDAREA UNOR PREMII ÎN CADRUL FESTIVALULUI CÂNTECULUI POPULAR ROMÂNESC MARIA LĂTĂREŢU Deschide
11929/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DE FONDURI PENTRU ORGANIZAREA FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL AL ARTELOR VIZUALE GORJFEST 2012 Deschide
12029/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ÎNREGISTRAREA,EVIDENŢA ŞI RADIEREA VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICULĂRII DE PE RAZA MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
12129/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI EXECUTARE A SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI ŞI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE ÎN MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
12229/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTRCATULUI CADRU DE ATRIBUIRE ÎN GESTIUNE DELEGATĂ A SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI ŞI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE Deschide
12329/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ STR. CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA,MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
12429/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII CANALIZARE INSULA RÂULUI JIU,MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
12529/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂLICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 20 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,LOCALITATEA COMPONENTĂ BÂRSEŞTI,NR.1,JUD. GORJ,DOAMNEI SPĂTARU SPERANŢA Deschide
12629/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 783 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,LOCALITATEA COMPONENTĂ BÂRSEŞTI,FN,JUD. GORJ,DOMNULUI ROTARU OCTAVIAN Deschide
12729/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENURILOR ÎN SUPRAFAŢĂ DE 245 MP,131 MP ŞI 130 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. ELVIRA GODEANU - CARTIER TINERI,JUD. GORJ,DOMNULUI MĂRCUŢ CRISTIAN VASILE,DOMNULUI CIOCIOI TUDOR ŞI DOMNULUI POPESCU GHEORGHE DANIEL Deschide
12829/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 8,73 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. CORNELIU COPOSU,BL.4,SC.A,AP.1,PARTER,JUD. GORJ,DOMNULUI MUNTEANU GHEORGHE COSMIN Deschide
12929/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 10 MP,COMPUS DIN DOUĂ LOTURI DE 5 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. CORNELIU COPOSU,BL.6,PARTER,JUD. GORJ,DOMNULUI DRĂGHICI CONSTANTIN Deschide
13029/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂLICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 8 MP,COTĂ INDIVIZĂ,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. VICTORIEI,BL.40,JUD. GORJ Deschide
13129/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENURILOR ÎN SUPRAFAŢĂ DE 105 MP ŞI 91 MP,SITUATE ÎN TG-JIU,STR. TRANDAFIRILOR,FN,JUD. GORJ,DOMNULUI CHIANĂ CRISTIAN ŞI DOAMNEI VOLINTIRU DANIELA CLAUDIA Deschide
13229/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII UNUI TEREN COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 18,20 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,ALEEA MINERILOR,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
13329/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII UNUI APARTAMENT SITUAT ÎN TG-JIU,STR. MIORIŢEI,BL.1,SC.1,AP.43,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
13429/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND REZILIEREA CONTRCATULUI DE CONCESIONARE NR.06/25248/22.07.2009 ÎNCHEIAT CU DOAMNA PREDESCU MIRELA Deschide
13529/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND REPARTIZAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE PE RAZA MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
13629/10/2012HOTĂRÂRE PRIIVIND ALEGEREA DOAMNEI VÎNĂ DUMITRAŞCU IULIA DIANA ÎN FUNCŢIA DE VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
13729/10/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE A UNEI PĂRŢI DIN IMOBILUL CENTRALA TERMICĂ DEZAFECTATĂ ŞI TERENUL AFERENT SITUAT ÎN TG-JIU,STR. VICTORIA,FN,JUD. GORJ ŞI VÂNZAREA ACESTEIA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ Deschide
13807/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012 Deschide
13907/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII UNUI TEREN APARŢINÂND DOAMNEI POPESCU MARIA,SITUAT ÎN COMUNA RUNCU,SAT RĂCHIŢI,NECESAR PENTRU REŢEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ A MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
14007/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA AMENAJĂRII UNUI HELIPORT PE INSULA RÂULUI JIU A MUNICIPIULUI TG-JIU ŞI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII Deschide
14123/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI DE PROIECTE DE MANAGEMENT ORGANIZAT PENTRU CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ CONSTANTIN BRÂNCUŞI Deschide
14223/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ŞI AL PROGRAMULUI DE INVESTIŢII PE ANUL 2012 Deschide
14323/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 40000 LEI PENTRU ORGANIZAREA PROGRAMULUI DE 1 DECEMBRIE - ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Deschide
14423/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII AL POLIŢIEI LOCALE Deschide
14523/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND AUTORIZAREA POLITIEI LOCALE DE A ACHIZIŢIONA ŞI MONTA CAMERE VIDEO PE SPAŢIUL PUBLIC Deschide
14623/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII LA CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ CONSTANTIN BRÂNCUŞI Deschide
14723/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PRACTICATE DE SC EDILITARA PUBLIC SA TG-JIU PENTRU DESZĂPEZIRE ÎN SEZONUL RECE 2012 - 2013 Deschide
14823/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND IMPLEMENTAREA GUVERNANŢEI CORPORATIVE LA SOCIETĂŢILE COMERCIALE EDILITARA PUBLIC ŞI TRANSLOC Deschide
14923/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 6,20 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. SIRETULUI,BL.11,CĂTRE SC MOTORFULL SRL Deschide
15023/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII PERIOADEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.2504/22.06.2007 PENTRU IMOBILUL ÎN CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA GRĂDINIŢA NR.26 TUDOR VLADIMIRESCU Deschide
15123/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ARONDAREA ŞCOLII GIMNAZIALE NR.7 ŞI A GĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.17 VĂDENI LA COLEGIUL AUTO TRAIAN VUIA,ÎNCEPÂND CU ANUL ŞCOLAR 2013 - 2014 Deschide
15223/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI PUBLICE DE PATRIMONIU Deschide
15323/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA POSTULUI DE TRANSFORMARE ENERGIE ELECTRICĂ SITUAT ÎN INCINTA COLEGIULUI NAŢIONAL TUDOR VLADIMIRESCU CĂTRE SC CEZ DISTRIBUŢIE SA Deschide
15423/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR.67/07.09.2012 Deschide
15523/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 8 MP,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ SPAŢIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN STR. VICTORIEI,BL.40,PARTER,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE DOMNUL BREHUI ION Deschide
15623/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TG-JIU ŞI ÎN INVANTARUL DOMENIULUI PUBLIC A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1010 MP,SITUAT ÎN ALEEA SFÂNTUL DUMITRU,ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNUI DRUM PUBLIC Deschide
15723/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMNIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
15823/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREAS UMEI DE 1700 LEI PENTRU TIPĂRIREA LUCRĂRII ECATERINA TEODOROIU. MONOGRAFIE,AUTOR ION MOCIOI Deschide
15923/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTACTULUI DE ASOCIERE ÎNTRE MUNICIPIUL TG-JIU ŞI ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU RECICLARE ROREC,ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNUI CENTRU DE COLECTARE PENTRU RECICLARE A DEŞEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE Deschide
16023/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TAXELOR CE URMEAZĂ A FI PRACTICATE PENTRU VEHICULELE DIN EVIDENŢA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TG-JIU,CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICULÎĂRII Deschide
16123/11/2012HOTĂRTÂRE PRIVIND APROBAREA RELUNGIRII CONTRCATULUI DE CONCESIONARE NR.29/11656/18.04.2005 ÎNCHEIAT CU DOMNUL HULEA MARIAN Deschide
16223/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.48/31042/06.12.2002 ÎNCHEIAT CU SC FAFIN SRL Deschide
16323/11/2012HOTĂTÂRE PRIVIND CONCESIONAREA FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 309 MP,DOMNULUI GOLEA VALENTIN MĂDĂLIN Deschide
16423/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND SOLUŢIONAREA CERERII DOMNULUI LĂPĂDAT EMIL DE CREŞTERE A PREŢULUI DE CUMPĂRARE DE CĂTRE MUNICIPIUL TG-JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 57 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. VASILE ALECSANDRI,NR.41 Deschide
16523/11/2012HOTĂRÂREPRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 50000 LEI PENTRU LUCRĂRILE DE REPARAŢI EXTERIOARE LA BISERICA SFINŢII VOIEVOZI Deschide
16623/11/2012HOTĂRÂE PRIVIND ACTUALIZAREA NIVELURILOR VENITURILOR REALIZATE DE GOSPODĂRIILE POPULAŢIEI DIN CULTIVAREA TERENURILOR ŞI VALORIFICAREA PRODUCŢIILOR Deschide
16723/11/2012HOTĂTÂRE PRIVIND CONCESIONAREA FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5 MP,SITUAT ÎN STR. VICTORIEI,BL.229,SC.2 DOMNULUI BUCIU LIVIU Deschide
16823/11/2012HOTĂTÂRE PRIVIND CONCESIONAREA FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5 MP,SITUAT ÎN STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU,BL.14,SC.1,PARTER,DOMNULUI ALEXANDRU NICOLAE Deschide
16923/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIREREA FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 9 MP,SITUAT ÎN INCINTA COLEGIULUI TEHNIC ION MINCU DE CĂTRE SC COIPERSIN SRL,ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIEI EXISTENTE Deschide
17023/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAAREA ART.3 DIN HCL NR.140/27.04.2012 DE CONCESIONARE A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 246 MP,SITUAT ÎN TG-JIU. STR. THEODOR AMAN,NR.17,CASEI DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR TG-JIU Deschide
17123/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE PFA LĂPĂDAT MARIA,A TERENULUI SITUAT ÎN STR. CORNELIU COPOSU,FN Deschide
17223/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE SC MAPAMOND SRL,A TERENULUI SITUAT ÎN ALEEA MINERILOR,FN Deschide
17323/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ÎNTOCMIT PENTRU TERENUL SITUAT ÎN COMUNA RUNCU,SAT RĂCHIŢI ŞI DE STABILIRE A PREŢULUI MAXIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII Deschide
17423/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACHIZIŢIONĂRII DE CĂTRE CENTRUL MINICIPAL DE CULTURĂ CONSTANTIN BRÂNCUŞI A UNOR LUCRĂRI DE ARTĂ APARŢINÂND ASOCIAŢIEI GORJ A ARTIŞTILOR PROFESIONIŞTIÎN DOMENIUL ARTELOR VIZUALE DIN ROMÂNIA Deschide
17523/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII HCL NR.162/28.05.2012 DE ACHIZIŢIONARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A LUCRĂRII DE ARTĂ BUST MARIA LĂTĂREŢU,REALIZATĂ DE SCULPTORUL PAUL POPESCU Deschide
17623/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ Deschide
17723/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA VALORII DE INVENTAR A CLĂDIRII CENTRUL DE ZI CHRISTIAN ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANELE TINERE ŞI ADULTE CU HANDICAP ŞI TRANSFERUL CĂTRE ASOCIAŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN OLTENIA A DOTĂRILOR CENTRULUI Deschide
17823/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI NUMĂR DE 155 BURSE DE AJUTOR SOCIAL ÎN CUANTUM DE 10 LEI/LUNĂ ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2011-2012 Deschide
17923/11/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA VALORII DE INVENTAR A UNITĂŢILOR ŞCOLARE PRIN PROIECTUL "SISTEM DE SUPRAVEGHERE PENTRU CREŞTEREA SIGURANŢEI ÎN ŞCOLI" ŞI TRANSFERUL CĂTRE DIRECŢIA PUBLICĂ DE PATRIMONIU A DOTĂRILOR Deschide
18006/12/2012HOTĂRÂRE PRIVIND CONFERIREA TRITLULUI DE CETĂŢENA DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DOMNULUI SERGIU NICOLAESCU Deschide
18106/12/2012HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012 Deschide
18217/12/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 2500 LEI NET PENTRU PREMIEREA ELEVULUI RADU ADRIAN MIHAI ŞI A PROFESORILOR CARE L-AU PREGĂTIT Deschide
18317/12/2012HOTĂÂRRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ŞI A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII PE ANUL 2012 Deschide
18417/12/2012HOTĂRÂREPRIVIND DIMINUAREA TAXELOR PREVĂZUTE DE HCL 249/2010 ŞI HCL 31/2011,PRACTICATE DE SC EDILITARA PUBLIC SA PENTRU PERIOADA IANUARIE ŞI FEBRUARIE 2013 Deschide
18517/12/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.5 PRIVIND PLANUL DE MĂSURI PENTRU APĂRAREA ÎMPORTIVA INUNDAŢIILOR ŞI FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE DIN IARNA 2012 - 2013APROBATĂ PRIN HCL46/2012 ŞI MODIFICAREA PROGRAMULUI DE DESZĂPEZIRE VARIANTA AŞTEPTARE/FUNCŢIONARE APROBAT PRIN HCL 147/2012 Deschide
18617/12/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A EVALUĂRII MANAGEMENTULUI LA TEATRUL DRAMATIC ELVIRA GODEANU Deschide
18717/12/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI DE PORNIRE AL LICITAŢIEI PENTRU VÂNZAREA UNOR CONSTRUCŢII ŞI STRUCTURI DIN BETON SITUATE ÎN INCINTA CET TG-JIU Deschide
18817/12/2012HOTĂRÂRE PRIVIND SCOATEREA DIN EVIDENŢĂ A DEBITULUI ÎN VALOARE DE 1374 LEI PRODUS DE SC REVO CARS SRL,CA URMARE A INTRĂRII ACESTUIA ÎN FALIMENT Deschide
18917/12/2012HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 22 MP,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ SPAŢIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN TG-JIU,PAVILION PIAŢA CENTRALĂ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE SC COMAL SA Deschide
19017/12/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI PUBLICE DE PATRIMONIU Deschide
19117/12/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI PUBLICE DE PROTECŢIE SOCIALĂ Deschide
19217/12/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI PUBLICE DE VENITURI Deschide
19317/12/2012HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2013 Deschide
19417/12/2012HOTĂRÂRE PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRE ŞI/SAU TEREN DATORAT DE ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII Deschide
19517/12/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU ATRAGEREA DE INVESTIŢII ŞI CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCĂ PE TERITORIUL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
19617/12/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS,ÎN VEDEREA SCUTIRII DE LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE OBLIGAŢIILOR FISCALE NEACHITATE ÎN TERMEN CONSTÂND ÎN IMPOZIT /TAXĂ PE CLĂDIRE,IMPOZIT/TAXĂ PE TEREN,IMPOZIT/TAXĂ PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ŞI TAXĂ HOTELIERĂ,DATORATE BUGETULUI LOCAL DECĂTRE ÎNTREPRINDERILE DE PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIELĂ A MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
19717/12/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 10312,56 LEI PENTRU CONSTRUIREA SOCLULUI ÎN VEDEREA MONTĂRII BUSTULUI MARIA LĂTĂREŢU Deschide
19817/12/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI LA OBIECTIVUL D EINVESTIŢII PROIECTARE ŞI EXECUŢIE INSTALAŢIE GAZE LOCUINŢE SOCIALE IEZURENI Deschide
19917/12/2012HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR.134/2012 DE REZILIERE ACONTRCATULUI DE CONCESIONARE NR.06/25248/22.07.2009 ÎNCHEIAT CU DOAMNA PREDESCU MIRELA Deschide
20017/12/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU PE TRIMESTRUL I 2013 Deschide
20117/12/2012HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA DE NOI DENUMIRI DE STRĂZI PE RAZA MUNICIPIUL TG-JIU ŞI MODIFICAREA LIMITEI DE SUD A STRĂZII TERMOCENTRALEI Deschide
20217/12/2012HOTĂRÂRI PRIVIND APROBAREA REACTUALIZĂRII INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA OBIECTIVELE DE INVESTITII REABILITARE TERMICĂ BLOCURI MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
25617/12/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 2012/2013 Deschide
25717/12/2012HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NIVELULUI CONTRIBUŢIEI PROPRII A MUNICIPIULUI TG-JIU LA PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL AXA PRIORITARĂ I - SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII DURABILE A ORAŞELOR POLI URBANI DE CREŞTERE,SUBDOMENIUL -SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN EFICIENŢA ENERGETICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINŢE ŞI INSTITUIREA TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ Deschide
25817/12/2012HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TG-JIU ŞI ÎN INVENTARUL DOEMNIULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMNEIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TG-JIU A UNUI DRUM PUBLIC,SITUAT ÎNTRE STR. TERMOCENTRALEI ŞI DN66 Deschide