Nr.DataDenumire
110/01/2014HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2013 Deschide
210/01/2014HOTARARE PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVĂ A DEFICITULUI SECŢIUNII DE DEZVOLTARE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL Deschide
310/01/2014HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE MANAGEMENT AL ANSAMBLULUI MONUMENTAL „CALEA EROILOR” Deschide
429/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
529/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.194 DIN 29.07.2002,CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
629/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA ACTIVITATEA ASISTENŢILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP Deschide
729/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODALITĂŢII DE ACORDARE A GRATUITĂŢII TRANSPORTULUI URBAN CU MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN COMUN ŞI CUANTUMUL ACESTEIA PENTRU BENEFICIARII LEGII NR.448/2006 PRIVIND PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP,REPUBLICATĂ,DIN MUNICIPIUL TG-JIU,PENTRU ANUL 2014 Deschide
829/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MENŢINEREA NUMĂRULUI DE ASISTENŢI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PE ANUL 2013 Deschide
929/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA TARIFULUI LA APĂ BRUTĂ CAPTATĂ ŞI TRANSPORTATĂ,PRACTICAT DE SC APAREGIO GORJ SA Deschide
1029/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII AL DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TG-JIU Deschide
1129/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII AL ,POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
1229/01/2014HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII HCL NR.186/17.12.2012 PRIVIND REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EVALUĂRII MANAGEMENTULUI LA TEATRUL DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” Deschide
1329/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EVALUĂRII MANAGEMENTULUI LA CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” Deschide
1429/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 6 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 22 DECEMBRIE 1989,BL. 35,SC.3,AP.3,PARTER,CU DESTINAŢIA DE ALEE ȘI RAMPĂ ACCES,DOAMNEI BURLAN DORINA Deschide
1529/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2013 ŞI ,APROBAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE PE ANUL 2013 Deschide
1629/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL Deschide
1729/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI,A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII ŞI A PROGRAMULUI ACŢIUNILOR EDILITAR-GOSPODĂREŞTI PE ANUL 2014 Deschide
1829/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND SUPLIMENTAREA SUMEI ALOCATE PENTRU MANIFESTĂRILE ORGANIZATE ,CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ Deschide
1929/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA COMPONENŢEI REPREZENTANŢILOR MUNICIPIULUI TG-JIU ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE CLUBULUI SPORTIV PANDURII LIGNITUL TG-JIU Deschide
2029/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACŢIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ,CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.416/2001,PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT Deschide
2129/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA UNOR REŢELE ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE SC CEZ DISTRIBUŢIE SA Deschide
2229/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI REACTUALIZAŢI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ STR. CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
2329/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „EXTINDERE ŞCOALA GENERALĂ „ALEXANDRU ŞTEFULESCU”,STRADA EROILOR,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
2429/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „REPARAŢII FAŢADE ŞI ACOPERIŞ,MANSARDARE PARŢIALĂ LA LICEUL DE MUZICĂ ŞI ARTE PLASTICE „CONSTANTIN BRĂILOIU”,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
2529/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „EXTINDERE REŢEA ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE MENAJERĂ – LOCUINŢE INDIVIDUALE (LOTIZĂRI),ZONA NARCISELOR,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
2629/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „AMENAJARE INTERSECŢII ZONA PASAJ CF – CALEA BUCUREŞTI,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
2729/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „REALIZARE BENZI SUPLIMENTARE DE CIRCULAŢIE PE STRADA HIDROCENTRALEI,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
2829/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „AMENAJARE SALĂ SPORT CARTIER LOTRULUI,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
2929/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ,A 3 LOTURI DE TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 9523 MP,3503 MP,RESPECTIV 3087 MP,SITUATE ÎN TG-JIU,INCINTA CET,PENTRU ACTIVITĂŢI DE PRODUCŢIE ŞI PRESTĂRI SERVICII Deschide
3029/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 8 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. UNIRII ,BL. 19,SC.3,CU DESTINAŢIA DE ALEE ACCES,DOMNULUI MEDINŢU DAN Deschide
3129/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODELULUI CADRU AL CONTRACTULUI DE SUPERFICIE ŞI ACTUALIZAREA CONTRACTELOR DE CONCESIONARE ÎNCHEIATE DUPĂ DATA DE 01.10.2011 PENTRU TERENURILE PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
3229/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA DE CONTRACTE DE SUPERFICIE,PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ,PENTRU TERENURI CU DESTINAŢIA DE CONSTRUIRE LOCUINŢE Deschide
3329/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 2516 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR.SIRETULUI NR.24,PENTRU OMV PETROM SA Deschide
3429/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BURLAN TITU,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 18 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR.22 DECEMBRIE 1989,LÂNGĂ BL.35,SC.3 Deschide
3529/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 108 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR.FRAŢII BUZEŞTI,FN,PENTRU DOMNUL MĂLĂESCU MARIUS CLAUDIU Deschide
3629/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI POENARU VICTOR ŞI DOAMNEI POENARU VIOLETA,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 101 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR.14 OCTOMBRIE,NR.111 Deschide
3729/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AL IMOBILULUI SITUAT ÎN TG-JIU,CALEA SEVERINULUI,NR.11,JUD. GORJ ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE PORNIRE AL LICITAŢIEI PUBLICE Deschide
3829/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI VOICHIŢA ION,A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,STR. PALTINULUI,NR.19,JUD. GORJ Deschide
3929/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE SC ESCHER IMPEX SRL,A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,STR. 1 DECEMBRIE 1918 – INTERSECŢIA CU STR. 23 AUGUST Deschide
4029/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOAMNEI STOINESCU ZIZI,A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,STR. 14 OCTOMBRIE,NR.104,JUD. GORJ Deschide
4129/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI IONESCU MARIUS VALENTIN,A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,STR. BARAJELOR,NR.2,JUD. GORJ Deschide
4229/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOAMNEI ŞUŢĂ CORINA,A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,STR. BARAJELOR,NR.2,JUD. GORJ Deschide
4329/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ ÎN SUPRAFAŢĂ DE 23,22 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. UNIRII,BL.2,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ ASOCIAŢIEI CRESCĂTORILOR DE ALBINE DIN ROMÂNIA Deschide
4429/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU-JIU,ZONA STR. NARCISELOR Deschide
4529/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU-JIU,ZONA ANSAMBLULUI MONUMENTAL „CALEA EROILOR” Deschide
4629/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONFERIREA DIPLOMEI DE FIDELITATE ŞI PREMIEREA CUPLURILOR,DIN MUNICIPIUL TG-JIU,CARE SĂRBĂTORESC 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE NEÎNTRERUPTĂ Deschide
4729/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,AFERENTĂ SPAŢIULUI COMERCIAL,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. TRAIAN,BL.9,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ ASOCIAŢIEI JUDEŢEANE A VÂNĂTORILOR ŞI PESCARILOR SPORTIVI GORJ Deschide
4829/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAŢIUNE NR. 125/04.12.2013 ÎNCHEIAT CU SC WHITE POINT SRL Deschide
4929/01/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI Deschide
5024/02/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014 AL,S.C. EDILITARA PUBLIC S.A. Deschide
5124/02/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII AL ,POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
5224/02/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
5324/02/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.194 DIN 29.07.2002,CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
5424/02/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE PORNIRE AL LICITAŢIEI PUBLICE AL PREFABRICATELOR (TRIUNGHIURI) DIN BETON,DIN INCINTA CET TÂRGU JIU Deschide
5524/02/2014HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE COMODAT NR.627/09.02.2010,ÎNCHEIAT CU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Deschide
5624/02/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 7.000 LEI LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV TG-JIU,CU PRILEJUL ORGANIZĂRII A EDIŢIEI A VII-A A CUPEI MĂRŢIŞORULUI LA FOTBAL ÎN SALĂ BĂIEŢI,COLEGII ȘI LICEE ŞI A EDIȚIEI A II-A A CUPEI MĂRŢIŞORULUI LA BASCHET BĂIEȚI GIMNAZIU Deschide
5724/02/2014HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI,A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII ŞI A PROGRAMULUI ACŢIUNILOR EDILITAR-GOSPODĂREŞTI PE ANUL 2014 Deschide
5824/02/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TG-JIU LA ,PROGRAMELE ROMED 2 ȘI ROMACT Deschide
5924/02/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE VÂNZARE ȘI A MODELULUI CADRU AL CONTRACTULUI DE VÂNZARE - CUMPĂRARE A LOCUINȚELOR DE TIP A.N.L. Deschide
6024/02/2014HOTĂRÂRE PRIVIND TAXELE DE PĂŞUNAT PENTRU ANUL 2014 PENTRU PĂŞUNILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
6124/02/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,25 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR.G-RAL CHRISTIAN TELL,LÂNGĂ BL.11,SC.1,PENTRU SC GENITOS SRL Deschide
6224/02/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI ENACHE ELENA,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR.9 MAI,LÂNGĂ BL.3,SC.2 Deschide
6324/02/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI PĂUNA IULIAN ȘI DOAMNEI PĂUNA ILEANA,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,ALEEA PLOPILOR,LÂNGĂ BL.12,SC.1 Deschide
6424/02/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI NIȚULESCU ION,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4,7 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. SLT. GRIGORE CĂTĂLIN HAIDĂU,LÂNGĂ BL.2,SC.4 Deschide
6524/02/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI PARASCHIVOIU BOGDAN ȘI DOAMNEI PARASCHIVOIU MIHAELA,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 14 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR.LALELELOR,NR.59,JUD. GORJ Deschide
6624/02/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI ȘERBAN SORIN,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 214 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR.TRANDAFIRILOR,FN Deschide
6724/02/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI IONICĂ PANTILIMON - FLORIN ŞI DOAMNEI IONICĂ LUMINIȚA,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 301 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR.TUDOR MUȘATESCU,NR.16,JUD.GORJ Deschide
6824/02/2014HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 140 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. LOTRULUI,FN,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI BENEGUI ALEXANDRU IULIAN Deschide
6924/02/2014HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENURILOR ÎN SUPRAFAŢĂ DE 71 MP ȘI 165 MP,SITUATE ÎN TG-JIU,STR. HIDROCENTRALEI,FN,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI BENEGUI AUREL Deschide
7024/02/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR.171 DIN 23.11.2012,MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ DE HCL NR.75 DIN 25.02.2013,DE ÎNSUŞIRE A RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI DE STABILIRE A PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI LĂPĂDAT MARIA,A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,STR. CORNELIU COPOSU,FN,JUD. GORJ Deschide
7124/02/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „AMENAJARE CENTRU ACTIVITĂŢI CULTURAL –DIDACTICE,BÂRSEŞTI,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
7324/02/2014HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENURILOR ÎN SUPRAFAŢĂ DE 6,38 MP COTĂ INDIVIZĂ ȘI 84,40 MP COTĂ EXCLUSIVĂ,SITUATE ÎN TG-JIU,B-DUL REPUBLICII,BL.26,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE SC VIOFARM IMPEX SRL Deschide
7431/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SPECIALIZAT PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN DIN MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
7531/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU SECȚIA PARC AUTO,SECȚIA PARCURI ȘI ZONE VERZI ȘI SECȚIA DE SALUBRIZARE STRĂZI DIN CADRUL SC EDILITARA PUBLIC SA Deschide
7631/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL SUBSCRIS ŞI INTEGRAL VĂRSAT AL ,SC TRANSLOC SA TG-JIU Deschide
7731/03/2014HOTĂRÂRE DE MODIFICARE ȘI COMPLETARE A HCL NR.192/26.07.2010 PRIVIND INSTITUIREA UNOR REGULI REFERITOARE LA PROTEJAREA OBIECTELOR DE ARTĂ ȘI DE MOBILIER URBAN DE PE RAZA MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
7831/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII AL ,POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
7931/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII AL ,DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TG-JIU Deschide
8031/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
8131/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.194/29.07.2002 Deschide
8231/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ,DIRECȚIEI PUBLICE DE VENITURI TG-JIU,A IMOBILULUI ÎN CARE A FUNCȚIONAT CENTRALA TERMICĂ CT CUZA I,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. I. L. CARAGIALE,JUD. GORJ Deschide
8331/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE COMODAT NR.1575/19.03.2009,ÎNCHEIAT CU SC EDILITARA PUBLIC SA Deschide
8431/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE BANCA COOPERATISTĂ JIUL A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3,4 MP AFERENT SCĂRII DE ACCES SPRE SPAŢIUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. SIRETULUI BL.11 SC.2 PARTER Deschide
8531/03/2014HOTĂRÂREPRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DOMNUL COJOCARU MIHAI A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 13,5 MP ÎN VEDEREA AMENAJĂRII ALEII SCĂRII ŞI A RAMPEI DE ACCES SPRE CABINETUL STOMATOLOGIC SITUAT ÎN TÂRGU JIU ALEEA SMÂRDAN BL. 18 SC.1 AP.1 PARTER Deschide
8631/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DOAMNA POPESCU DANA - MARIA A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3,5 MP SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA TEILOR BL. 11 SC.3 PARTER,ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI SCĂRI DE ACCES Deschide
8731/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 24 MP,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ CABINETULUI MEDICAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,B-DUL ECATERINA TEODOROIU,BL.105,PARTER,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE DOAMNA GODEANU ELENA Deschide
8831/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 12 MP,REPREZENTÂND COTĂ EXCLUSIVĂ AFERENTĂ SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR.VICTORIEI,BL.221,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE SC ACROPOLE IMPEX SRL Deschide
8931/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII IMOBILULUI (CLĂDIRE ŞI TEREN AFERENT) ÎN CARE A FUNCŢIONAT CENTRALA TERMICĂ DIN TÂRGU JIU,STR. REVOLUŢIEI,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ Deschide
9031/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 2.500 LEI COLEGIULUI ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU” PENTRU PARTICIPAREA LA PROIECTUL ”TÂRGUL INTERNAȚIONAL AL FIRMELOR DE EXERCIȚIU” Deschide
9131/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITĂŢI AL DIRECŢIEI PUBLICE DE PROTECŢIE SOCIALĂ PENTRU PERIOADA 01 IANUARIE - 30 IUNIE 2014 Deschide
9231/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI,A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII ŞI A PROGRAMULUI ACŢIUNILOR EDILITAR-GOSPODĂREŞTI PE ANUL 2014 Deschide
9331/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 6.000 LEI PENTRU TIPĂRIREA LUCRĂRII „CAUTĂ-MĂ! LOCUIESC ÎN POVESTE” Deschide
9431/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 70.000 LEI PENTRU ORGANIZAREA CELEI DE-A XIV-A EDIȚII A MANIFESTĂRII „ZILELE MUNICIPIULUI TG-JIU” Deschide
9531/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 4.000 LEI SOCIETĂȚII ROMÂNE PENTRU CULTURĂ ȘI ȘTIINȚĂ ”TINERI PENTRU VIITOR”,PENTRU ORGANIZAREA CONCURSULUI NAȚIONAL ”COPII PRINTRE STELE” Deschide
9631/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 3.000 LEI LICEULUI DE ARTE ”CONSTANTIN BRĂILOIU” Deschide
9731/03/2014HOTĂRRÂE PRIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII GRUPULUI DE LUCRU LOCAL PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI PRIVIND INCLUZIUNEA MINORITĂȚII ROME DIN MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
9731/03/2014HOTĂRRÂE PRIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII GRUPULUI DE LUCRU LOCAL PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI PRIVIND INCLUZIUNEA MINORITĂȚII ROME DIN MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
9731/03/2014HOTĂRRÂE PRIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII GRUPULUI DE LUCRU LOCAL PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI PRIVIND INCLUZIUNEA MINORITĂȚII ROME DIN MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
9831/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR.159/23.11.2012 DE APROBARE A CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎNTRE MUNICIPIUL TG-JIU ŞI ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU RECICLARE – ROREC,ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNUI CENTRU DE COLECTARE PENTRU RECICLARE A DEŞEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE Deschide
9931/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII MODERNIZARE STR. ANA IPĂTESCU - RIGOLĂ CAROSABILĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
10031/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ,CARTIER GRIVIȚA,ETAPA I,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
10131/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „SISTEM SEMAFORIZARE B-DUL ECATERINA TEODOROIU - ȘCOALA NR.2,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
10231/03/2014HOTĂRRÂE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „REȚEA ELECTRICĂ DE ILUMINAT PUBLIC,STR. MARIN PREDA,CARTIER NARCISELOR,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
10331/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ACCEPTAREA DONAŢIEI DREPTURILOR ASUPRA EMBLEMEI ,”C.S. LIGNITUL PANDURII TÂRGU-JIU 1963”,APARȚINÂND DOMNULUI TONI MIHAIL GREBLĂ Deschide
10431/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 01/9010/07.04.2006 ÎNCHEIAT CU SC FAFIN COM SRL Deschide
10531/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI COANCĂ VASILE,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 11,5 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,ALEEA TEILOR,LÂNGĂ BL.13,SC.3 Deschide
10631/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE SUPERFICIE,PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ,PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TG-JIU,STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU,PARCELA NR.53,CU DESTINAȚIA DE CONSTUIRE LOCUINȚĂ Deschide
10731/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ ,DE 63 MP SITUAT ÎN TG-JIU,STR. MĂCEȘULUI,NR.6,JUD. GORJ,DOMNULUI GROȘANU DUMITRU Deschide
10831/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ,DIRECȚIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ,A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1646 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. 22 DECEMBRIE 1989,NR. 22 BIS,JUD. GORJ Deschide
10931/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 192 MP SITUAT ÎN TG-JIU STR. 22 DECEMBRIE 1989,FN,JUD. GORJ,PENTRU SC CUALISERV SRL Deschide
11031/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI BENEGUI AUREL,A TERENURILOR SITUATE ÎN TG-JIU,STR. HIDROCENTRALEI,NR.14,JUD. GORJ Deschide
11131/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI BENEGUI ALEXANDRU IULIAN,A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,STR. LOTRULUI,FN,JUD. GORJ Deschide
11231/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 27 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. VICTORIEI,NR.225 A,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE CMI ȘANDRU AURORA Deschide
11331/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU-JIU,STR. FRĂSINET,LOCALITATEA COMPONENTĂ PREAJBA Deschide
11431/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU-JIU,STR. TERMOCENTRALEI,NR.33 Deschide
11531/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR.8323/27.02.2014,FORMULATĂ DE ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE ÎN INTERES PUBLIC,ÎMPOTRIVA HCL NR.45/29.01.2014 Deschide
11631/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL,AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU PE TRIMESTRUL II 2014 Deschide
11731/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA SPAȚIULUI SITUAT ÎN TG-JIU,STR. VICTORIEI,ZONA HOTEL GORJ,BL.40,PARTER,PARTIDULUI POPORULUI – DAN DIACONESCU,ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ GORJ,CU DESTINAȚIA DE SEDIU Deschide
11831/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII ”CNI” SA,A COMPLEXULUI SPORTIV DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA REABILITĂRII,MODERNIZĂRII ŞI EXTINDERII Deschide
11931/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „SENS GIRATORIU ÎN INTERSECȚIA DINTRE STR. TERMOCENTRALEI ȘI STR. 9 MAI,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
12031/03/2014HOTĂRÂRE PRIN CARE SE IA ACT DE ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL A DOMNULUI DAVIȚOIU NICOLAE,ÎNAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A ACESTUIA Deschide
12131/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DOMNULUI POPESCU GRIGORE IUSTIN,SUPLEANT PE LISTA DE CANDIDAŢI PENTRU CONSILIERI LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
12231/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR.6 DIN 22.06.2012 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL TÂRGU JIU Deschide
12331/03/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI,DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE ŞI APROBAREA CONTRIBUŢIEI PROPRII PENTRU PROIECTUL „AMENAJAREA PEISAGISTICĂ A GRĂDINII PUBLICE DIN CADRUL ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL ”CALEA EROILOR” DIN TG-JIU” Deschide
12415/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE COMODAT NR.1628 DIN 26.04.2005 ŞI A ACTELOR ADIŢIONALE ÎNCHEIATE CU CLUBUL SPORTIV „PANDURII LIGNITUL” TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA EFECTUĂRII UNOR LUCRĂRI PENTRU EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
12515/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNOR BUNURI DIN CADRUL COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU DIN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ŞI TRANSMITEREA LOR ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ,CĂTRE COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII “C.N.I.” S.A.,ÎN VEDEREA EXECUTĂRII UNOR LUCRĂRI DE EXTINDERE ŞI MODERNIZARE Deschide
12615/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3300 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. TUDOR VLADIMIRESCU (INCINTA COLEGIULUI COMERCIAL VIRGIL MADGEARU),DIN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ŞI TRANSMITEREA LUI ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ,CĂTRE COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII “C.N.I.” S.A.,IN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „SALĂ SPORT” Deschide
12715/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 2600 MP SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. NARCISELOR DIN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ŞI TRANSMITEREA LUI ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ,CĂTRE COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII “C.N.I.” S.A.,ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „BAZIN DE ÎNOT” Deschide
12815/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 900 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 23 AUGUST (INCINTA ŞCOLII GENERALE „GHEORGHE TĂTĂRĂSCU”),DIN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ŞI TRANSMITEREA LUI ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ,CĂTRE COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII “C.N.I.” S.A.,ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „SALĂ SPORT” Deschide
12915/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII UNUI TERENURI SITUATE PE RAZA UAT TG-JIU ȘI UAT BUMBEȘTI – JIU JUD. GORJ AFERENTE FORAJELOR DE APĂN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TG-JIU ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII ACESTORA Deschide
13015/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR.134 DIN 25.03.2013 DE DEPUNERE A CERERII DE FINANŢARE ŞI APROBAREA CONTRIBUŢIEI PROPRII PENTRU PROIECTUL „CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE DIN MUNICIPIUL TG-JIU - LOT1” Deschide
13128/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE FUNCŢIONARE AL PIEŢELOR DIN MUNICIPIUL TÂRGU-JIU,APROBAT PRIN HCL NR.56 DIN 25.02.2013 Deschide
13228/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE TOALETARE A ARBORILOR CU ÎNĂLȚIMEA MAI MARE DE 10 M PRACTICATE DE S.C EDILITARA PUBLIC S.A. Deschide
13328/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCŢII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI Deschide
13428/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCŢII ALE POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
13528/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII AL DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TG-JIU Deschide
13628/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCŢII ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE VENITURI TG-JIU Deschide
13728/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31 MARTIE 2014 Deschide
13828/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 100.000 LEI PENTRU PLATA PARŢIALĂ A CONTRAVALORII SCAUNELOR MONTATE ÎN CINEMATOGRAFUL „SERGIU NICOLAESCU” Deschide
13928/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 5.000 LEI PENTRU TIPĂRIREA LUCRĂRII „TÂRGU JIU. CASE. OAMENI. DESTINE – STRĂZILE CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA,16 FEBRUARIE,CRIȘAN,HORIA,OLTENIȚEI,B-DUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI,GRIVIȚEI”,VOL.VI,AUTOR ION DUGULEANU Deschide
14028/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO – ECONOMICE,DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE ŞI APROBAREA CONTRIBUŢIEI PROPRII PENTRU PROIECTUL „CAMPUS ȘCOLAR,GRUP ȘCOLAR AGRICOL BÂRSEȘTI,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
14128/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
14228/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.194/29.07.2002 Deschide
14328/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNUI IMOBIL,SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. VICTORIEI (INCINTA COLEGIULUI TEHNIC NR.2) DIN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ŞI TRANSMITEREA ACESTUIA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ,CĂTRE COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII “C.N.I.” S.A.,ÎN VEDEREA REABILITĂRII Deschide
14428/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA LISTEI BUNURILOR DE RETUR DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU,TRANSMISE PRIN CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE CĂTRE SC APAREGIO GORJ SA Deschide
14528/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII NR. 2214/09.05.2008,ÎNCHEIAT CU ASOCIAŢIA CULTURALĂ „ARMONIA” ȘI MAJORAREA CUANTUMULUI OBLIGAȚIEI DE PLATĂ Deschide
14628/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 3.000 LEI COLEGIULUI TEHNIC ”HENRI COANDĂ” PENTRU PREMIEREA CELOR MAI BUNE LUCRĂRI DIN CADRUL CONCURSULUI TEHNIC REGIONAL ”CUNOAȘTERE ȘI CREATIVITATE TEHNICĂ” Deschide
14728/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI GHEORGHIȘOARĂ COSMIN ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4,9 MP SITUAT ÎN TG-JIU STR. VICTORIEI LÂNGĂ BL.219 SC.1 AP.3 JUD. GORJ Deschide
14828/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND DEPUNEREA LA AGENŢIA DE INTERVENŢII ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ,A CERERII UNICE DE PLATĂ PENTRU ANUL 2014,PENTRU SUPRAFAŢA DE 432,82 HA ISLAZ COMUNAL,PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
14928/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 20 MP SITUAT ÎN TG-JIU STR.VICTORIEI LÂNGĂ BL.196,JUD.GORJ CĂTRE SC CRASDOM SRL Deschide
15028/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI VĂDUVA ORAN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 300 MP,SITUAT ÎN TG-JIU STR.ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR.11 Deschide
15128/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BĂLAN IONUȚ ALIN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 159 MP,SITUAT ÎN TG-JIU STR.ELVIRA GODEANU,FN JUD.GORJ Deschide
15228/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI SBORA ION,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 7,09 MP,SITUAT ÎN TG-JIU STR.LOTRULUI BL.9 AP.99,JUD.GORJ Deschide
15328/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI SBORA ELENA GIANINA,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 7,09 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR.LOTRULUI,BL.9,AP.96,JUD.GORJ Deschide
15428/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI CILIBIU VICTORIA,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 6,63 MP,SITUAT ÎN TG-JIU ALEEA FÂNTÂNII LÂNGĂ BL.1,SC.1 Deschide
15528/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI LAZAR MIRCEA ȘI DOAMNEI LAZAR CORNELIA,ASUPRA TERENURILOR,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3,23 MP ȘI 3,47 MP,SITUATE ÎN TG-JIU ALEEA TEILOR LÂNGĂ BL.4 SC.1 Deschide
15628/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI FOANENE VASILE,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4 MP,SITUAT ÎN TG-JIU STR. NICOLAE TITULESCU,LÂNGĂ BL.7A SC.1 Deschide
15728/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DOAMNA NEAMȚU ALINA FLORENTINA A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 13,00 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. 22 DECEMBRIE 1989,LÂNGĂ BL. 32 CU DESTINAȚIA DE SCARĂ DE ACCES AFERENTĂ SPAȚIULUI COMERCIAL Deschide
15828/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR.22/19086/19.05.2004 ÎNCHEIAT CU SC EXPONENȚIAL SRL Deschide
15928/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. UNIRII,BL.2,JUD. GORJ,CĂTRE ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE ALBINE DIN ROMÂNIA Deschide
16028/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII TERENURILOR,SITUATE ÎN TG-JIU,B-DUL REPUBLICII,BL.26,JUD. GORJ,CĂTRE SC VIOFARM IMPEX SRL Deschide
16128/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „DALARE ȘANȚ CARTIER TISMANA,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
16228/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU-JIU,STR. TERMOCENTRALEI Deschide
16328/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU-JIU,STR. BARAJELOR Deschide
16428/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU-JIU,STR. MARIN PREDA,FN Deschide
16528/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU-JIU,STR. DUMITRU BUTULESCU Deschide
16628/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE A IMOBILULUI CLUBUL VÂRSTEI A 3 –A,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. MIORIȚEI,CĂTRE DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ Deschide
16728/04/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NUMIRII UNUI NOU MEMBRU ÎN CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL S.C. TRANSLOC S.A. Deschide
16821/05/2014HOT[R\RE PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TG-JIU,POST MORTEM,PENTRU POMPILIU MARCEA,FOST PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR,SCRIITOR,PUBLICIST,CRITIC ȘI ISTORIC LITERAR Deschide
16921/05/2014HOT[R\RE PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TG-JIU,POST MORTEM,PENTRU LIVIU DAFINESCU,FOST PROFESOR ȘI DIRECTOR AL,ANSAMBLULUI PROFESIONIST „DOINA GORJULUI” Deschide
17021/05/2014HOT[R\RE PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TG-JIU,POST MORTEM,PENTRU DUMITRU BUNOIU,FOST DIRECTOR AL COLEGIULUI TEHNIC „GHEORGHE MAGHERU” Deschide
17130/05/2014HOT[R\RE PRIVIND RECALCULAREA CHIRIEI PENTRU LOCUINŢELE DE TIP ANL ,AI CĂROR TITULARI AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 35 DE ANI Deschide
17230/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNOR LOCURI DE VECI DIN CIMITIRUL ORTODOX MUNICIPAL TÂRGU-JIU Deschide
17330/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI DE ATRIBUIRE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A IMOBILULUI ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ TEATRUL DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” Deschide
17430/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR.76/31.03.2014 DE MAJORARE A CAPITALULUI SOCIAL SUBSCRIS ŞI INTEGRAL VĂRSAT AL SC TRANSLOC SA TG-JIU Deschide
17530/05/2014 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
17630/05/2014 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI Deschide
17730/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014 Deschide
17830/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA UNOR SUME DE BANI PENTRU LUCRĂRI DE REPARAŢII BISERICII SFINŢII VOIEVOZI,BISERICII SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA BÂRSEȘTI,BISERICII SFÂNTUL DUMITRU,BISERICII PREAJBA MARE ŞI BISERICII SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA TG-JIU Deschide
17930/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.LNR.194/29.07.2002 Deschide
18030/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
18130/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ȘI STABILIREA PREȚULUI DE PORNIRE AL LICITAȚIEI PENTRU VÂNZAREA IMOBILULUI (CLĂDIRE ȘI TEREN AFERENT),ÎN CARE A FUNCȚIONAT CENTRALA TERMICĂ DIN TG-JIU,STR. REVOLUȚIEI,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ Deschide
18230/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 5.000 LEI CLUBULUI SPORTIV ȘCOLAR PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR PARTICIPANȚI LA TURNEUL FINAL DE BASCHET MASCULIN U16 Deschide
18330/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 2.000 LEI COLEGIULUI NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” PENTRU PREMIEREA ELEVILOR CARE PARTICIPĂ LA FAZA NAȚIONALĂ A OLIMPIADEI NAȚIONALE A SPORTULUI ȘCOLAR – BASCHET BĂIEȚI Deschide
18430/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND PUNEREA LA DISPOZIȚIE A UNEI LOCAȚII ȘI ALOCAREA SUMEI DE 10.000 LEI ASOCIAȚIEI CULTURALE „ARMONIA” Deschide
18530/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.2455/01.06.2009 PENTRU TERENUL,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 845 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. VASILE ALECSANDRI – ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SF. NICOLAE”,JUD. GORJ,CU DESTINAŢIA DE TEREN DE SPORT Deschide
18630/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR.27/22553/24.06.2004 ÎNCHEIAT CU SC DULIMOB SRL Deschide
18730/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ Deschide
18830/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „SISTEM DE IRIGAȚIE AUTOMATIZAT PENTRU SPAȚII VERZI – PARC INSULIȚĂ,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
18930/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE – 64 UNITĂȚI LOCATIVE,BLOC B3,BLOC B4,ZONA CIOCÂRLĂU,ETAPA 2,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
19030/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „SISTEMATIZARE BULEVARDUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
19130/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „AMENAJARE PLATOU INTERSECȚIA B-DUL ECATERINA TEODOROIU CU STR. TRAIAN,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
19230/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „AMENAJARE ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ ALEEA ECATERINA TĂNESCU”,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
19330/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „AMENAJARE ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ PARCARE B-DUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI – LÂNGĂ POLIȚIE”,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
19430/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „AMENAJARE ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ PARCARE STR. OLTEȚULUI,BL.1”,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
19530/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI IORDĂCONIU IOAN,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 300 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR.ELVIRA GODEANU,NR.59 Deschide
19630/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI LUȚĂ CONSTANTIN,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 346 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR.ELVIRA GODEANU,NR.43 Deschide
19730/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. 9 MAI,LÂNGĂ BL.2,SC.1,CĂTRE SC PRIMAGRA SRL Deschide
19830/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI MUNTEAN MARINELA,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3,8 MP SITUAT ÎN TG-JIU,STR. 9 MAI LÂNGĂ BL.2 SC.1 Deschide
19930/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR.29/29.01.2014 DE CONCESIONARE,PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ,A 3 LOTURI DE TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 9523 MP,3503 MP,RESPECTIV 3087 MP,SITUATE ÎN TG-JIU,INCINTA CET,PENTRU ACTIVITĂŢI DE PRODUCŢIE ŞI PRESTĂRI SERVICII Deschide
20030/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MAXIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII TERENURILOR AFERENTE FORAJELOR DE APĂ IEZURENI – CURTIȘOARA,SITUATE PE RAZA UAT TG-JIU ȘI UAT BUMBEȘTI - JIU Deschide
20130/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII TERENULUI COTĂ EXCLUSIVĂ,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. VICTORIEI,NR.225A,JUD. GORJ,CĂTRE CMI ȘANDRU AURORA Deschide
20230/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. TRAIAN,BL.9,JUD. GORJ,CĂTRE ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ A VÂNĂTORILOR ȘI PESCARILOR SPORTIVI GORJ Deschide
20330/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE SC TRIVOLI IMPEX SRL,A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,STR. MARIN PREDA,FN,JUD. GORJ Deschide
20430/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII IMOBILULUI,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. ANA IPĂTESCU,NR.41 A,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CHIRIAȘILOR Deschide
20530/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE MUNICIPIUL TG-JIU ŞI ,STATUL ROMÂN Deschide
20630/05/2014HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUAREA UNEI PARȚI DIN IMOBILUL CAZARMA 341,COMPUS DIN TERENUL LIBER ȘI CONSTRUCȚII DEZAFECTATE ȘI NEUTILIZATE,DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ȘI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TG-JIU ȘI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU ȘI ABROGAREA HCL NR.135/2013 SI HCL NR.403/2013 Deschide
20727/06/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PRACTICATE DE SERVICIUL GESTIONARE CÂINI FĂRĂ STĂPÂN DIN CADRUL SC EDILITARA PUBLIC SA Deschide
20827/06/2014HOTĂRÂRE PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ IMOBILELOR ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ CLUBUL VÂRSTEI A 3 –A,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. TUDOR VLADIMIRESCU,NR.79 ȘI CASA SÂNZIANA,SITUATĂ ÎN TG-JIU,CARTIER IEZURENI,NR.53 Deschide
20927/06/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DOMNUL PUȚINELU EMIL,UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3,82 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. UNIRII,LÂNGĂ BL. 46,SC.2,AP.11,CU DESTINAȚIA DE SCARĂ ȘI ALEE DE ACCES SPRE SPAȚIUL COMERCIAL Deschide
21027/06/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.LNR.194/29.07.2002 Deschide
21127/06/2014HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCŢII ŞI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ALE CENTRULUI MUNICIPAL DE CULTURĂ „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” TG-JIU Deschide
21227/06/2014HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA,CONCURSULUI DE MANAGEMENT PENTRU CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ,„CONSTANTIN BRÂNCUŞI” TG-JIU Deschide
21327/06/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITĂŢI AL DIRECŢIEI PUBLICE DE PROTECŢIE SOCIALĂ PENTRU PERIOADA 01 IULIE - 30 DECEMBRIE 2014 Deschide
21427/06/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE DE FURNIZORII PUBLICI ȘI PRIVAȚI LA NIVELUL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
21527/06/2014HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCŢII ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ Deschide
21627/06/2014HOTĂRÂRE PRIVIND DELEGAREA PRIN ATRIBUIREA DIRECTĂ,CĂTRE SC TRANSLOC SA,A SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT CĂLĂTORI,PRIN CURSE REGULATE,ÎN MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
21727/06/2014HOTĂRÂRE PRIVIND DEPUNEREA ŞI APROBAREA CHELTUIELILOR PENTRU PROIECTUL,„AM ACTE – AM PARTE!” Deschide
21827/06/2014HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014 Deschide
21927/06/2014HOTĂRÂRE PRIVIND SUPLIMENTAREA SUMEI ALOCATE PENTRU MANIFESTĂRILE ORGANIZATE ,CU OCAZIA ZILELOR MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,EDIȚIA A XIV-A Deschide
22027/06/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.182/30.05.2014 DE ALOCARE A SUMEI DE 5.000 LEI CLUBULUI SPORTIV ȘCOLAR PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR PARTICIPANȚI LA TURNEUL FINAL DE BASCHET MASCULIN U16 Deschide
22127/06/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 5.000 LEI PENTRU TIPĂRIREA CĂRȚII IN MEMORIAM,VASILE ANTONIE „CA IERI ȘI AZI” Deschide
22227/06/2014HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR.21919/05.06.2014,FORMULATĂ DE SC ROMTELECOM SA,ÎMPOTRIVA HCL NR.317/25.10.2010 Deschide
22327/06/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „CONSTRUIRE ȘANȚ DALAT CALEA BUCUREȘTI,NR.176,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
22427/06/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „AMENAJARE ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ STR. DIMITRIE CULCER,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
22527/06/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII DE CONTRACTE DE SUPERFICIE PENTRU COTELE INDIVIZE AFERENTE SPAȚIILOR MEDICALE SITUATE ÎN TG-JIU,STR. I. L. CARAGIALE,NR.8A,DIN CADRUL DISPENSARULUI MEDICAL Deschide
22627/06/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ ÎN SUPRAFAŢĂ DE 504 MP,SITUAT ÎN TG-JIU STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU NR.25 JUD.GORJ CĂTRE SC CLUB DENISGYM SRL Deschide
22727/06/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BÂCOI CĂTĂLIN MIHAI ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 319 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. ELVIRA GODEANU,NR.10,TARLAUA 113,PARCELA 20/1,JUD. GORJ Deschide
22827/06/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DOAMNA IONEL DOINA - LAVINIA,UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 7,20 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. SLT. CORNELIU BORDEI,LÂNGĂ BL. 4,SC.2,AP.2,CU DESTINAȚIA DE SCARĂ ȘI ALEE DE ACCES,SPRE CABINETUL MEDICAL Deschide
22927/06/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL,AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU PE TRIMESTRUL III 2014 (IULIE – SEPTEMBRIE 2014) Deschide
23027/06/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „MODERNIZARE PIAȚA 9 MAI,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
23117/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII PE ANUL 2014 Deschide
23217/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.34/23.07.2012 DE APROBARE A PROIECTULUI DE INVESTIŢII „CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ – CONSTANTIN BRÂNCUŞI,MUNICIPIUL TG-JIU” ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE Deschide
23317/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI TG-JIU ÎN VEDEREA CONSTITUIRII,ASOCIAȚIEI PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI „ACASĂ LA BRÂNCUȘI” GORJ Deschide
23428/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ Deschide
23528/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30 IUNIE 2014 Deschide
23628/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII PE ANUL 2014 Deschide
23728/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA ACTIVITATEA ASISTENȚILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV Deschide
23828/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 10.000 LEI ŞCOLII POPULARE DE ARTĂ DIN TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII FESTIVALULUI NAŢIONAL DE MUZICĂ FOLK ŞI BALADĂ,„POARTA SĂRUTULUI” Deschide
23928/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 30.000 LEI PENTRU ORGANIZAREA ,FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL DE FOLCLOR Deschide
24028/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU VÂNZAREA CĂTRE S.C. ACROPOLE IMPEX S.R.L. A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12 MP,REPREZENTÂND COTA EXCLUSIVĂ AFERENTĂ SPAȚILUI COMERCIAL SITUAT ÎN TG-JIU,STR. VICTORIEI,BL.221 Deschide
24128/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL ,PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 ,CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
24228/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL ,PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.194 DIN 29.07.2002 Deschide
24328/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA UNOR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE LA CARE TERMENUL ,ÎNCHIRIERII EXPIRĂ LA DATA DE 01.08.2014 Deschide
24428/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DOMNUL ȘOFEI CONSTANTIN DANIEL – CURATOR AL MINORULUI ȘOFEI ANDREI – ADRIAN A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3,24 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. 23 AUGUST,LÂNGĂ BL.74,SC.2,CU DESTINAȚIA DE SCARĂ ȘI ALEE DE ACCES Deschide
24528/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI ȘOFEI CONSTANTIN DANIEL – CURATOR AL MINORULUI ȘOFEI ANDREI - ADRIAN ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4,2 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. 23 AUGUST,LÂNGĂ BL.74,SC.2 Deschide
24628/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI NEDELCU CONSTANTIN,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 300 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR.ELVIRA GODEANU,NR.33 Deschide
24728/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ ,DE 1 MP SITUAT ÎN TG-JIU,ALEEA 23 AUGUST,ÎN INCINTA LICEULUI ENERGETIC NR.1,JUD. GORJ,CĂTRE SC GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA Deschide
24828/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 12 MP,SITUAT ÎN INCINTA ȘCOLII GIMNAZIALE „ECATERINA TEODOROIU”,ÎN VEDEREA AMPLASĂRII UNEI CONSTRUCȚII PROVIZORII (CHIOȘC) Deschide
24928/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 15 MP,SITUAT ÎN TÂRGU- JIU,STR. MĂCEȘULUI,FN.,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE DOMNUL CATRINA MARINEL Deschide
25028/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 29 MP,SITUAT ÎN TÂRGU- JIU,CALEA EROILOR,NR. 38,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE DOMNUL OROS ION NICOLAE Deschide
25128/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENURILOR ÎN SUPRAFAŢĂ DE 21,50 MP COTĂ INDIVIZĂ ȘI 60,10 MP COTĂ EXCLUSIVĂ,SITUATE ÎN TÂRGU - JIU,STR. VICTORIEI,BL.41,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE DOMNUL ȘCHIOPOIU ION Deschide
25228/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REEVALUĂRII UNOR CONSTRUCȚII SITUATE ÎN INCINTA ,CET TG-JIU,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
25328/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI MIHALCEA IONUȚ PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 312 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,ZONA CIOCÂRLĂU Deschide
25428/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ACCEPTAREA DONAŢIEI UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 2061 MP,SITUAT ÎN TÂRGU-JIU,LOC. COMPONENTĂ ROMANEȘTI Deschide
25528/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI STAN DUMITRU,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU,LÂNGĂ BL.6,PARTER,AP.2 Deschide
25628/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE SUPERFICIE,PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ,PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TG-JIU,STR. MESTEACĂNULUI,FN.,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 364 MP Deschide
25728/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII EVALUĂRII SUPRAFEȚELOR DE TEREN,SITUATE PE RAZA UAT TG-JIU,UAT LELEȘTI ȘI UAT RUNCU,JUD. GORJ,AFERENTE ZONELOR DE CAPTARE ,ȘI ADUCȚIUNE A CONDUCTEI DE ALIMENTARE CU APĂ A MUNICIPIULUI TG-JIU,ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII ACESTORA Deschide
25828/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA PARTENERIATULUI ÎNTRE ASOCIAȚIA AMICII EMMAUS ,ŞI U.A.T. MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
25928/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „CANALIZARE MENAJERĂ STR. TERMOCENTRALEI,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
26028/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI REACTUALIZAŢI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „MODERNIZARE PIAȚA 9 MAI,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
26128/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „PRELUARE APE PLUVIALE (PARȚIAL) PREAJBA MARE”,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
26228/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND REACTUALIZAREA COMANDAMENTULUI MUNICIPAL TG-JIU ŞI APROBAREA PROGRAMULUI DE MĂSURI PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI ÎNLĂTURARE A EFECTELOR FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE Deschide
26328/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU-JIU,STR. BICAZ,FN Deschide
26428/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU-JIU,STR. PETREȘTI,NR. 2 Deschide
26528/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTUL DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAŢIUNE,NR. 18487/05.05.2010 ÎNCHEIAT CU SC WHITE POINT SRL Deschide
26628/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTUL DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAŢIUNE NR. 3840/10.10.2006 ÎNCHEIAT CU SC EUROMEDIA GROUP SA Deschide
26728/07/2014HOTĂRÂRE PRIN CARE SE IA ACT DE ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL A DOMNULUI NĂDRAG MATEI,ÎNAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A ACESTUIA Deschide
26828/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DOAMNEI HORHOIANU EMILIA,SUPLEANT PE LISTA DE CANDIDAŢI PENTRU CONSILIERI LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
26928/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DOMNULUI GHERGHE MIHAI ALEXANDRU,SUPLEANT PE LISTA DE CANDIDAŢI PENTRU CONSILIERI LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU Deschide
27028/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR.6 DIN 22.06.2012 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL TÂRGU JIU Deschide
27128/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR.6 DIN 22.06.2012 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL TÂRGU JIU Deschide
27228/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI PENTRU LUCRAREA „AMENAJARE PODEȚE CU TUBURI DN 1200 PÎRÎU HOLDUN,DRĂGOIENI” Deschide
27328/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI REACTUALIZAŢI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „SENS GIRATORIU ÎN INTERSECȚIA DINTRE STR. TERMOCENTRALEI ȘI STR. 9 MAI,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
27428/07/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SUMEI DE 10.000 LEI PAROHIEI ”SF. NICOLAE” ,DIN MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
27527/08/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.194/29.07.2002 Deschide
27627/08/2014HOTĂRÂRE PRIVIND INCLUDEREA ÎN REŢEAUA ȘCOLARĂ A MUNICIPIULUI TG-JIU A GRĂDINIȚEI CU PROGRAM NORMAL „NARCISELOR”,CA STRUCTURĂ A,ȘCOLII GIMNAZIALE „ALEXANDRU ȘTEFULESCU” Deschide
27727/08/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE DOAMNA GODEANU ELENA,TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,SITUAT ÎN TG-JIU,B-DUL ECATERINA TEODOROIU,BL.105,JUD. GORJ Deschide
27827/08/2014HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI DE MANAGEMENT ORGANIZAT PENTRU CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” TÂRGU JIU,A PLANULUI DE MANAGEMENT DECLARAT CÂȘTIGĂTOR,PRECUM ȘI A DURATEI PLANULUI DE MANAGEMENT,ÎN VEDEREA NUMIRII DOMNULUI STRÎMBULESCU DORU ÎN FUNCȚIA DE MANAGEMENT Deschide
27927/08/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCŢII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
28027/08/2014HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII PE ANUL 2014 Deschide
28127/08/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 13.000 LEI PENTRU FESTIVALUL NAȚIONAL AL PRODUCĂTORILOR DE FILM INDEPENDENȚI Deschide
28227/08/2014HOTĂRÂRE PRIVIND REPARTIZAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE PE RAZA MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
28327/08/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACORD DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL TG-JIU ȘI SC TÂRGU JIU DEVELOPMENT SRL Deschide
28427/08/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR.205/30.05.2014 DE APROBARE A UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE MUNICIPIUL TG-JIU ŞI STATUL ROMÂN Deschide
28527/08/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CĂTRE SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE „TRANSGAZ” SA MEDIAȘ ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 30,4 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,ZONA VĂDENI,FN,JUD. GORJ Deschide
28627/08/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI CIOPLEA BEATRIS - OTILIA ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4,26 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. CORNELIU COPOSU,LÂNGĂ BL.4,SC.1 Deschide
28727/08/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DOAMNA CIOPLEA BEATRIS - OTILIA A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4,08 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. CORNELIU COPOSU,LÂNGĂ BL.4,SC.1,CU DESTINAȚIA DE SCARĂ ȘI ALEE DE ACCES Deschide
28827/08/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE SC ARTIMA SA A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 19 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. VICTORIEI,JUD. GORJ Deschide
28927/08/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE SC ARTIMA SA A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. VICTORIEI,LÂNGĂ BL.42(10),JUD. GORJ Deschide
29027/08/2014HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3,4 MP,SITUAT ÎN TG-JIU STR. SIRETULUI,LÂNGĂ BL.11 JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE SC SQUAD FORCE SRL Deschide
29127/08/2014HOTĂRÂRE ,PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 384 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. CERBULUI,NR.1,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA RAICEA MONICA Deschide
29227/08/2014HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 504 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU,NR.25,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE SC CLUB DENISGYM SRL Deschide
29327/08/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU-JIU,STR. ANA IPĂTESCU,FN,JUD. GORJ Deschide
29427/08/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ Deschide
29527/08/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII PRELUNGIRII CU 1 AN A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE ÎNCHEIAT CU JIUL SCM TÂRGU-JIU Deschide
29627/08/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI ȘTEFAN CONSTANTIN ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. NICOLAE TITULESCU,LÂNGĂ BL.10,SC.2 Deschide
29727/08/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI ȘI A DOCUMENTAȚIEI TEHNICE - FAZA PROIECT TEHNIC,LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE TERMICĂ BLOC NR.7,ALEEA ENERGETICIENILOR,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
29827/08/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI ȘI A DOCUMENTAȚIEI TEHNICE - FAZA PROIECT TEHNIC,LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE TERMICĂ BLOC NR.9,ALEEA ENERGETICIENILOR,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
29927/08/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI ȘI A DOCUMENTAȚIEI TEHNICE - FAZA PROIECT TEHNIC,LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE TERMICĂ BLOC NR.24,STR. 22 DECEMBRIE 1989,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
30027/08/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI ȘI A DOCUMENTAȚIEI TEHNICE - FAZA PROIECT TEHNIC,LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE TERMICĂ BLOC NR.2,STR. UNIRII,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
30127/08/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI ȘI A DOCUMENTAȚIEI TEHNICE - FAZA PROIECT TEHNIC,LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE TERMICĂ BLOC NR.1,STR. ALEXANDRU VLAHUȚĂ,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
30227/08/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI ȘI A DOCUMENTAȚIEI TEHNICE - FAZA PROIECT TEHNIC,LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE TERMICĂ BLOC NR.40,STR. VICTORIEI,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
30327/08/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA COMISIEI NR.1 PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO – FINANCIARE ŞI AGRICULTURĂ,APROBATĂ PRIN HCL NR.6 DIN 22.06.2012 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL TÂRGU JIU Deschide
30427/08/2014HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENURILOR ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1750 MP ȘI 3050 MP,APARŢINÂND SC SUCCES NIC COM SRL ŞI,RESPECTIV,447 MP ȘI 2000 MP APARŢINÂND MUNICIPIULUI TG-JIU,ÎN VEDEREA PERFECTĂRII UNUI SCHIMB Deschide
30512/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR.125/2014 ȘI PREDAREA AMPLASAMENTELOR SĂLII SPORTURILOR ȘI STADIONULUI MUNICIPAL,PE PERIOADA REALIZĂRII INVESTIȚIEI,CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE,PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII “C.N.I.” S.A. Deschide
30612/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ PAROHIEI „ÎNĂLȚAREA DOMNULUI” TG-JIU,A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1064 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. VICTORIEI,NR.227 A,JUD. GORJ,AFERENT BISERICII Deschide
30729/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII AL ,POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
30829/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNUI LOC DE VECI DIN CIMITIRUL ORTODOX MUNICIPAL TÂRGU-JIU Deschide
30929/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2015 DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TG JIU ŞI INSTITUŢIILE PUBLICE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TG JIU Deschide
31029/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND SUPLIMENTAREA BUGETULUI ALOCAT ORGANIZĂRII ZILEI INTENAȚIONALE A PERSOANELOR VÂRSTNICE Deschide
31129/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA DE FACILITĂŢI DE TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI PE RAZA MUNICIPIULUI TG-JIU,COPIILOR PROVENIȚI DIN FAMILII BENEFICIARE ALE UNOR SERVICII/BENEFICII SOCIALE Deschide
31229/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
31329/09/2014HOTĂRĂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.194/29.07.2002 Deschide
31429/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNUI ACTIV CORPORAL DENUMIT „CLĂDIRE BAIE”,SITUAT ÎN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC BÂRSEȘTI,DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT,ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE Deschide
31529/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA DIN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TG-JIU,ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TG-JIU A UNOR LOCUINȚE,SITUATE ÎN TG-JIU,STR. BICAZ,PRELUATE DE LA SC HIDROCONSTRUCȚIA SA,ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE Deschide
31629/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014 Deschide
31729/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DOMNUL ȘTEFAN CONSTANTIN,A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 12,78 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. NICOLAE TITULESCU,LÂNGĂ BL.10,SC.2,CU DESTINAȚIA DE SCARĂ ȘI ALEE DE ACCES Deschide
31829/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI VLĂDOIU GHEORGHE,ASUPRA TERENURILOR ÎN SUPRAFAŢĂ DE 2,10 MP ȘI 3,60 MP,SITUATE ÎN TG-JIU,STR. BRÎNDUȘEI,LÂNGĂ BL.9,SC.2 Deschide
31929/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI COCOLEA DANA,ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 7,28 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. LT. COL DUMITRU PETRESCU,LÂNGĂ BL.16,SC.2 Deschide
32029/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI CROITORU SIMONA,ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3,51 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,ALEEA PĂCII,LÂNGĂ BL.4,SC.1 Deschide
32129/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 16 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. 23 AUGUST – INTERSECȚIE CU STR. 1 DECEMBRIE 1918,CĂTRE Î. I. STĂNILOIU ION DANIEL Deschide
32229/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 333 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. TERMOCENTRALEI,FN,JUD.GORJ,CĂTRE SC NIVRONA IMPEX SRL Deschide
32329/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 40 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. VASILE CÎRLOVA,DOMNULUI ROIBU GHEORGHE VIOREL Deschide
32429/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI VLADU BOGDAN,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 107 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. NICOLAE TITULESCU,LÎNGĂ BL.12,JUD.GORJ Deschide
32529/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5,2 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. 9 MAI,LÂNGĂ BL.5,CĂTRE SC GOOD LUCK SRL Deschide
32629/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MAXIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII TERENURILOR AFERENTE CONDUCTEI DE ALIMENTARE CU APĂ A MUNICIPIULUI TG-JIU,SITUATE PE RAZA UAT LELEȘTI Deschide
32729/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI ÎNTRE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TG-JIU ŞI PROPRIETATEA SC SUCCES NIC COM SRL Deschide
32829/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI ÎNTRE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TG-JIU ŞI PROPRIETATEA SC COREMI INTER SRL Deschide
32929/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ȘI STABILIREA PREȚULUI DE PORNIRE AL LICITAȚIEI PENTRU VÂNZAREA CONSTRUCȚIILOR SITUATE ÎN INCINTA CET TG-JIU ÎN VEDEREA REABILITĂRII ȘI REAMENAJĂRII Deschide
33029/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 145 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. VASILE CÂRLOVA,FN,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI RĂDULESCU ION Deschide
33129/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII IMOBILULUI,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. UNIRII,BL.2,PARTER,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE SC ENDOMED SRL Deschide
33229/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR.282 DIN 27.08.2014 DE REPARTIZARE A CONSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE PE RAZA MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
33329/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU-JIU,STR. TERMOCENTRALEI,JUD. GORJ Deschide
33429/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL,MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU PE TRIMESTRUL IV 2014 Deschide
33529/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 20.000 LEI PAROHIEI VĂDENI – ȘIȘEȘTI DIN,MUNICIPIUL TG-JIU PENTRU REPARAREA BISERICII Deschide
33629/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND REÎNNOIREA LINIEI DE CREDIT DESCHISĂ LA BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - SUCURSALA TG-JIU DE S.C. TRANSLOC S.A TG-JIU Deschide
33729/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII IMOBILULUI,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. UNIRII,NR.110,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ Deschide
33829/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI ZAMFIRESCU ADRIAN ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 23 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. LALELELOR,NR.2 Deschide
33929/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAŢIUNE NR. 18487/05.05.2010 ÎNCHEIAT CU SC WHITE POINT SRL Deschide
34029/09/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ASOCIERII CU SC SPOT ADVERTISING COM SRL PENTRU MONTAREA UNOR PANOURI PUBLICITARE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
34127/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2014 Deschide
34227/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII PE ANUL 2014 Deschide
34327/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 140.000 LEI PENTRU MANIFESTĂRILE ORGANIZATE CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ Deschide
34427/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII AL DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TG-JIU Deschide
34527/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 17.272 LEI PENTRU VIZITA DELEGAȚIEI ORAȘULUI FORBACH DIN FRANȚA ÎN PERIOADA 25.10. – 29.10.2014 Deschide
34627/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONAȚIE A UNUI AUTOVEHICUL TIP CAMION SCARĂ,A ORAȘULUI FORBACH DIN FRANȚA Deschide
34727/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI CIOBANU SĂNDEL,ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3 M.P.,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. 9 MAI,LÂNGĂ BL.1,SC.1 Deschide
34827/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.42539/01.11.2013 ÎNCHEIAT CU DOMNUL HULEA MARIAN Deschide
34927/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI SÎRBU CORNELIA ȘI DOMNULUI SÎRBU ION,ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4 M.P.,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU,LÂNGĂ BL.14,SC.6 Deschide
35027/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 7 M.P.,SITUAT ÎN INCINTA COLEGIULUI TEHNIC NR.2 TG-JIU,ÎN VEDEREA AMPLASĂRII UNEI CONSTRUCȚII PROVIZORII (CHIOȘC) Deschide
35127/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.4589/06.10.2010 ÎNCHEIAT CU PARTIDUL NAŢIONAL DEMOCRAT CREŞTIN,FILIALA GORJ Deschide
35227/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE SUPERFICIE,PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ,PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TG-JIU,STR. MĂCEȘULUI,NR.88,CU DESTINAȚIA DE CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Deschide
35327/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND REPARTIZAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE PE RAZA MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
35427/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND DAREA IN CONCESIUNE CATRE S.C. EDILITARA PUBLIC S.A. A UNOR BUNURI CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TG- JIU Deschide
35527/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CU 2 ANI A CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 792/2010 ÎNCHEIAT CU SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT Deschide
35627/10/2014HOTĂRĂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.194/29.07.2002 Deschide
35727/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR BUNURI CARE AU FACUT OBIECTUL INVENTARIERII ANUALE PRECUM ȘI MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARELOR BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
35827/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA FĂRĂ PLATĂ A DOUĂ AUTOVEHICULE DE LA POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI TG-JIU LA SECȚIA DE DRUMURI NAȚIONALE TG-JIU Deschide
35927/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1393 M.P. - COTĂ EXCLUSIVĂ,SITUAT ÎN TÂRGU - JIU,STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU,NR. 29,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE S.C.M. DRUM NOU TG-JIU Deschide
36027/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 81/26.02.2007 CU PRIVIRE LA ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 39.270 M.P.,SITUAT ÎN TG-JIU,ZONA NARCISELOR,JUD. GORJ,CĂTRE AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE ÎN SENSUL ABROGĂRII ART. 2. Deschide
36127/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 59/24.02.2014 CU PRIVIRE LA APROBAREA REGULAMENTULUI DE VÂNZARE ȘI A MODELULUI CADRU AL CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE A LOCUINȚELOR DE TIP A.N.L. Deschide
36227/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ,CĂTRE AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE,A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3832 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,ZONA NARCISELOR 3,ETAPA I,ÎN VEDEREA CONSTRUIRII A 40 UNITĂȚI LOCATIVE Deschide
36327/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44.000 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,LOC. COMP. PREAJBA,JUD. GORJ,DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ROMÂN ȘI ÎN ADMINISTRAREA MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE Deschide
36427/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 321/29.09.2014 CU PRIVIRE LA CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 16 M.P.,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. 23 AUGUST INTERSECȚIE CU STR. 1 DECEMBRIE 1918,CĂTRE Î. I. STĂNILOIU ION DANIEL Deschide
36527/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 326/29.09.2014 CU PRIVIRE LA ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ȘI STABILIREA PREȚULUI MAXIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII TERENURILOR AFERENTE CONDUCTEI DE ALIMENTARE CU APĂ A MUNICIPIULUI TG-JIU,SITUATE PE RAZA UAT LELEȘTI Deschide
36627/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 200/30.05.2014 CU PRIVIRE LA ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MAXIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII TERENURILOR AFERENTE FORAJELOR DE APĂ IEZURENI – CURTIȘOARA,SITUATE PE RAZA UAT TG-JIU ȘI UAT BUMBEȘTI – JIU Deschide
36727/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 257/28.07.2014 CU PRIVIRE LA EFECTUAREA EVALUĂRII SUPRAFEȚELOR DE TEREN,SITUATE PE RAZA UAT TG-JIU,UAT LELEȘTI ȘI UAT RUNCU,JUD. GORJ,AFERENTE ZONELOR DE CAPTARE ȘI ADUCȚIUNE A CONDUCTEI DE ALIMENTARE CU APĂ A MUNICIPIULUI TG-JIU,ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII ACESTORA Deschide
36827/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L.NR. 129/15.04.2014 CU PRIVIRE LA EFECTUAREA EVALUĂRII UNOR TERENURI,SITUATE PE RAZA UAT TG-JIU ȘI UAT BUMBEȘTI – JIU,JUD. GORJ,AFERENTE FORAJELOR DE APĂ,PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TG-JIU,ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII ACESTORA Deschide
36927/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C. SQUAD FORCE S.R.L.,A TERENULUI COTĂ EXCLUSIVĂ,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. SIRETULUI,LÂNGĂ BL. 11,JUD. GORJ Deschide
37027/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C. DENISGYM S.R.L.,A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU,NR.25,JUD. GORJ Deschide
37127/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI CATRINA MARINEL,A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,STR. MĂCEȘULUI,F.N.,JUD. GORJ Deschide
37227/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOAMNEI RAICEA MONICA,A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,STR. CERBULUI,NR.1,JUD. GORJ Deschide
37327/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”CENTRALĂ TERMICĂ SALĂ SPORT ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHEORGHE TĂTĂRĂSCU TG-JIU,JUD. GORJ” Deschide
37427/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ DE ILUMINAT PUBLIC,STR. TERMOCENTRALEI,DE LA INTERSECȚIA CU STR. MUNCII,PÂNĂ LA INTERSECȚIA CU STR. ALEEA VICTORIEI,MUNICIPIUL TG-JIU,JUD. GORJ” Deschide
37527/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ CARTIER DEBARCADER,MUNICIPIUL TG-JIU,JUD. GORJ” Deschide
37627/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ CARTIER GRIVIȚA,MUNICIPIUL TG-JIU,JUD. GORJ” Deschide
37727/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ CARTIER CUZA 2,MUNICIPIUL TG-JIU,JUD. GORJ” Deschide
37827/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CANALIZARE MENAJERĂ ZONA PERIURBANĂ DRĂGOIENI,MUNICIPIUL TG-JIU,JUD. GORJ” Deschide
37927/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND INCLUDEREA ÎN PROGRAMUL DE INVESTIȚII PE ANUL 2014 ȘI APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI PENTRU LUCRAREA „REFACERE PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL AMARADIA,MUNICIPIUL TG-JIU,JUD. GORJ Deschide
38027/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND REACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI PENTRU LUCRAREA „MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL TG-JIU”,OBIECTIVUL „STR. ANA IPĂTESCU”,CATEGORIA DE LUCRĂRI „RIGOLĂ CAROSABILĂ” Deschide
38127/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA SOLICITĂRII INSTITUȚIEI PREFECTULUI – JUDEȚUL GORJ,DE REVOCARE A H.C.L. NR. 268 ADOPTATĂ DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU ÎN ȘEDINȚA DIN 28.07.2014 Deschide
38227/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA SOLICITĂRII INSTITUȚIEI PREFECTULUI – JUDEȚUL GORJ,DE REVOCARE A H.C.L. NR. 269 ADOPTATĂ DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU ÎN ȘEDINȚA DIN 28.07.2014 Deschide
38327/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L.NR. 285/27.08.2014 CU PRIVIRE LA CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CĂTRE SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE „TRANSGAZ” SA MEDIAȘ ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 30,4 M.P.,SITUAT ÎN TG-JIU,ZONA VĂDENI,F.N.,JUD. GORJ Deschide
38427/10/2014HOTĂRÂRE PRIN CARE SE IA ACT DE ÎNCETAREA DE DREPT A MANDATULUI CONSILIERULUI LOCAL ROMAN- BĂRBUȚI ION,ÎNAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE ,A ACESTUIA,CA URMARE A DECESULUI Deschide
38527/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII H.C.L. NR.35/28.01.2013 CU PRIVIRE LA APROBAREA REACTUALIZĂRII INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „CANALIZARE MENAJERĂ ZONELE PERIURBANE ROMANEŞTI ŞI IEZURENI,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
38627/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEPUNERII CERERII DE FINANŢARE ŞI A ALOCĂRII SUMELOR NECESARE COFINANȚĂRII PROIECTULUI „CANALIZARE MENAJERĂ ZONELE PERIURBANE ROMANEȘTI ȘI IEZURENI,JUD. GORJ” Deschide
38727/10/2014HOTĂRÂRE PRIVIND EVALUAREA INVESTIȚIEI REALIZATE PE TERENURILE CONCESIONATE ÎN BAZA CONTRACTELOR DE CONCESIUNE NR. 27/17181/05.06.2006 ȘI NR. 24670/11.08.2006 ÎN VEDEREA RĂSCUMPĂRĂRII PENTRU CAUZĂ DE INTERES PUBLIC Deschide
38805/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2014 Deschide
38905/11/2014HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 2.800 LEI PENTRU ACORDAREA UNOR PREMII ÎN CADRUL FESTIVALULUI CÂNTECULUI POPULAR ROMÂNESC „MARIA LĂTĂREŢU” Deschide
39005/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND REÎNNOIREA ÎMPRUMUTULUI BANCAR DESCHIS DE EDILITARA PUBLIC S.A. TG-JIU LA BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE – SUCURSALA TG-JIU Deschide
39105/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
39205/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSOLIDARE TERASAMENTE ÎN LOCALITATEA PREAJBA MARE PE DC1,KM 0+800-1+200,MUNICIPIUL TG-JIU,JUD. GORJ” Deschide
39324/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PRACTICATE DE SC EDILITARA PUBLIC SA TG-JIU PENTRU DESZĂPEZIRE ÎN SEZONUL RECE 2014 - 2015 Deschide
39424/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND DIMINUAREA CHIRIEI PENTRU LOCUINŢELE DE TIP ANL AI CĂROR TITULARI AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 35 DE ANI Deschide
39524/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA MODALITĂȚII DE PLATĂ A CONTRAVALORII DREPTULUI DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL AFERENT LOCUINȚELOR DE TIP A.N.L. PENTRU CARE A FOST APROBATĂ VÂNZAREA CU PLATA INTEGRALĂ SAU PLATA ÎN RATE Deschide
39624/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND DIMINUAREA TAXELOR PREVĂZUTE DE HCL NR.249 DIN 31.08.2010,HCL NR.31 DIN 31.01.2011 ŞI HCL NR.254 DIN 28.06.2011,PRACTICATE DE EDILITARA PUBLIC SA TÂRGU-JIU,PENTRU PERIOADA IANUARIE ŞI FEBRUARIE 2015 Deschide
39724/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TG JIU Deschide
39824/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TG-JIU Deschide
39924/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL CENTRULUI MUNICIPAL DE CULTURĂ ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Deschide
40024/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII PE ANUL 2014 Deschide
40124/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND STINGEREA OBLIGAȚIILOR RESTANTE ALE SC GENERAL TRUST SA FAȚĂ DE BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU,PRIN DARE ÎN PLATĂ Deschide
40224/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL CENTRULUI MUNICIPAL DE CULTURĂ „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” Deschide
40324/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.2504/22.06.2007 PENTRU IMOBILUL ÎN CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA GRĂDINIȚA NR.26 ,„TUDOR VLADIMIRESCU” Deschide
40424/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
40524/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND PUNEREA LA DISPOZIȚIA PROIECTULUI „EXTINDEREA ȘI REABILITAREA REȚELELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE,MODERNIZAREA STAȚIILOR DE TRATARE APĂ ȘI A SEAU TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ”,A TERENURILOR AFERENTE ACESTOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII Deschide
40624/11/2014HOTĂRĂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.194/29.07.2002 Deschide
40724/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.01/53256/12.01.2012 ÎNCHEIAT CU SC STRELITZIA SRL Deschide
40824/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 68/41322/06.12.2004 ÎNCHEIAT CU SC MANARTDENT SRL Deschide
40924/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.01/53396/28.12.2011 ÎNCHEIAT CU SC DAVIO SRL Deschide
41024/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIERE A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 14,40 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,BLD. CONSTANTIN BRÂNCUȘI,LÂNGĂ BL.47,PARTER,JUD. GORJ Deschide
41124/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE REACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI REACTUALIZAȚI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ CARTIER GRIVIȚA,MUNICIPIUL TG-JIU,JUD. GORJ” Deschide
41224/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE REACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI REACTUALIZAȚI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ CARTIER CUZA 2,MUNICIPIUL TG-JIU,JUD. GORJ” Deschide
41324/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE REACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI REACTUALIZAȚI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ CARTIER DEBARCADER,MUNICIPIUL TG-JIU,JUD. GORJ” Deschide
41424/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI REACTUALIZAȚI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „AMENAJARE PLATOU INTERSECȚIA B-DUL ECATERINA TEODOROIU CU STR. TRAIAN,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
41524/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ,CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ PENTRU ȘCOALA POPULARĂ DE ARTĂ,A SCENEI TEATRULUI DE VARĂ ȘI GRĂDINII TEATRU DE VARĂ,SITUATE ÎN TG-JIU,STR. VASILE ALECSANDRI,JUD. GORJ Deschide
41624/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CU TITLU GRATUIT,PAROHIEI „SFÂNTUL IRODION DE LA LAINICI”,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 560 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. JIULUI,FN,JUD. GORJ Deschide
41724/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND INCLUDEREA ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 53.090 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,ZONA CIOCÂRLĂU ȘI EFECTUAREA EVALUĂRII/STUDIULUI DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA VÎNZĂRII/ACORDĂRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ Deschide
41824/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE SUPERFICIE,PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ,PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TG-JIU,STR. MARIA LĂTĂREȚU,FN,CU DESTINAȚIA DE CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Deschide
41924/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI GĂINĂ LILIANA ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 85 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. SALCÂMULUI,NR.11 Deschide
42024/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENURILOR COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 25,97 MP ȘI 61,88 MP,SITUATE ÎN TG-JIU,B-DUL ECATERINA TEODOROIU,NR.97,JUD.GORJ,DOMNILOR DUMITRICĂ CONSTANTIN GHEORGHE ȘI POPESCU VICTOR Deschide
42124/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENULUI,SITUAT ÎN TG-JIU,LOCALITATEA COMPONENTĂ PREAJBA,FN,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE PROPRIETARUL CONSTRUCȚIILOR Deschide
42224/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.166/29.04.2013 DE CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 148 MP SITUAT ÎN TG-JIU,ZONA CINEMA DACIA,DOAMNEI DEDIU ANA Deschide
42324/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI RĂDULESCU ION,A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,STR. VASILE CÂRLOVA,FN,JUD. GORJ Deschide
42424/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 124 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. SĂVINEȘTI,FN,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII Deschide
42524/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU-JIU,STR. NARCISELOR,JUD. GORJ,BENEFICIAR SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA Deschide
42624/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ Deschide
42724/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE SCM DRUM NOU TG-JIU,A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,STR. LT.COL. DUMITRU PETRESCU,NR.29,JUD. GORJ Deschide
42828/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND PUNEREA LA DISPOZIȚIA PROIECTULUI „CANALIZARE MENAJERĂ ZONELE PERIURBANE ROMANEȘTI ȘI IEZURENI,JUDEȚUL GORJ”,A TERENULUI PENTRU CONSTRUCȚIA NOILOR INVESTIȚII AFERENTE ACESTUIA Deschide
42928/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE DEPLINĂ A UNEI PĂRȚI DIN IMOBILUL CONSTRUCȚIE SITUAT ÎN TG-JIU,STR. IOSIF KEBER,NR.1,JUD. GORJ CĂTRE DIRECȚIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU Deschide
43028/11/2014HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII PE ANUL 2014 Deschide
43115/12/2014HOTĂRÂRE PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ŞI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2015 Deschide
43215/12/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PARCĂRILOR PUBLICE DE REŞEDINŢĂ AFLATE PE RAZA MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
43315/12/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE VENITURI TG-JIU Deschide
43415/12/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TG-JIU Deschide
43515/12/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
43615/12/2014HOTĂRĂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN HCL NR.194/29.07.2002 Deschide
43715/12/2014HOTĂRÂRE PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRAREA DIRECŢIEI PUBLICE DE PATRIMONIU,PRIN ADMINISTRARE COMPLEX SPORTIV,A IMOBILULUI „SALĂ ACTIVITĂŢI SPORTIVE”,SITUAT ÎN TG- JIU,CARTIER LOTRULUI Deschide
43815/12/2014HOTĂRÂRE PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRAREA CENTRULUI MUNICIPAL DE CULTURĂ „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”,A DOUĂZECI DE LUCRĂRI DE PICTURĂ REALIZATE ÎN CADRUL TABEREI NAȚIONALE DE PICTURĂ „IOSIF KEBER” 2014 Deschide
43915/12/2014HOTĂRÂRE PRIVIND VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ A IMOBILULUI – TEREN APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TG-JIU SITUAT ÎN ,TG-JIU ZONA CIOCÂRLĂU JUD. GORJ Deschide
44015/12/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII DE CONTRACTE DE SUPERFICIE PENTRU COTELE INDIVIZE AFERENTE SPAȚIILOR MEDICALE SITUATE ÎN TG-JIU,STR. 22 DECEMBRIE 1989,NR.26,DIN CADRUL DISPENSARULUI STOMATOLOGIC Deschide
44115/12/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI PENTRU LUCRAREA „REALIZARE ȘANȚ DALAT STR. PAJIȘTEI,MUNICIPIUL TG-JIU,JUD. GORJ” Deschide
44215/12/2014HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI PENTRU LUCRAREA „AMENAJARE PLATFORMĂ STADION URSAȚI,MUNICIPIUL TG-JIU,JUD. GORJ” Deschide
44315/12/2014HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 6.000 LEI ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE ONCOLOGIE „SFÂNTA ANA” Deschide
44415/12/2014HOTĂRÂRE PRIVIND DECLANŞAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATĂ,CARE CONSTITUIE CORIDORUL DE EXPROPRIERE AL LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES LOCAL „EXTINDEREA ȘI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE DIN JUDEŢUL GORJ - OBIECTIVUL DE INVESTIȚII PENTRU MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,SITUATE PE RAZA LOCALITĂȚII LELEȘTI,JUDEȚUL GORJ Deschide
44515/12/2014HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014 Deschide
44629/12/2014HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014 Deschide