Nr.DataDenumire
26/07/201701. INFORMARE PRIND MODUL DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR PE SEMESTRUL I 2017. Deschide
26/07/201702. INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECȚIA PUBLICĂ DE VENITURI TĀRGU JIU ĪN SEMESTRUL I AL ANULUI 2017. Deschide
26/07/201704. RAPORT DE ACTIVITATE AL MANIFESTĂRILOR CULTURALE DESFĂȘURATE ĪN SEMESTRUL I – 2017 AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRĀNCUȘI”. Deschide
26/07/201705. PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DOAMNEI VULPE DANIELA,SUPLEANT PE LISTA DE CANDIDAȚI PENTRU CONSILIERI LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU. Deschide
26/07/201706. PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND COMPLETAREA COMISIEI PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI,URBANISM,PROTECȚIA MEDIULUI,TURISM A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU. Deschide
26/07/201707. PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LA DATA DE 30.06.2017. Deschide
26/07/201708. PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A LISTEI DE INVESTIȚII PE ANUL 2017. Deschide
26/07/201709. PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL SALARIZAȚI POTRIVIT FAMILIEI OCUPAȚIONALE ”ADMINISTRAȚIE” NUMIȚI/ANGAJAȚI ĪN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ȘI ĪN INSTITUȚIILE PUBLICE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU. Deschide
26/07/201710. PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE APROBATE PENTRU ANUL 2017. Deschide
26/07/201711. PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TĀRGU JIU. Deschide
26/07/201712. PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TĀRGU JIU. Deschide
26/07/201713. PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI ALE STADIONULUI MUNICIPAL – INSTALAȚIE UTILIZARE GAZE NATURALE,MUNICIPIUL TĀRGU JIU. Deschide
26/07/201714. PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ” RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI ALE STADIONULUI MUNICIPAL – BRANȘAMENT APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ,MUNICIPIUL TĀRGU JIU”. Deschide
26/07/201715. PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE CĂTRE S. TRANSLOC S.A. TĀRGU JIUA SERVICIULUI PUBLIC DE RIDICARE,TRANSPORT ȘI DEPOZITARE A VEHICULELOR STAȚIONATE NEREGULAMENTAR PE DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU. Deschide
26/07/201716. PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PROCEDURA DE RIDICARE,TRANSPORT ȘI DEPOZITARE A VEHICULELOR STAȚIONATE ȘI PARCATE NEREGULAMENTAR PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU. Deschide
26/07/201717. PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND MODALITATEA DE CALCUL A CHIRIILOR PENTRU LOCUINȚELE DE TIP ANL. Deschide
26/07/201718. PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,CU TITLU GRATUIT,ADMINISTRAȚIEI BAZINALE DE APĂ JIUL – SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR GORJ PENTRU TERENUL ĪN SUPRAFAȚĂ DE 8582 MP.,SITUAT ĪN TĀRGU JIU,STR. TINERETULUI,NR. 3,JUDEȚUL GORJ. Deschide
26/07/201719. PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ,PENTRU TERENUL ĪN SUPRAFAȚĂ DE 329 MP.,COTĂ EXCLUSIVĂ,SITUAT ĪN TĀRGU JIU,STRADA MESTEACĂNULUI,FN.,JUDEȚUL GORJ. Deschide
26/07/201720. PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI ANDRIEȘ LAURA CLAUDIA ȘI DOMNULUI VITEJEANU ION,ASUPRA TERENULUI ĪN SUPRAFAȚĂ DE 10 MP.,AFERENT BALCONULUI SITUAT ĪN TĀRGU JIU,STR. BRĀNDUȘEI,LĀNGĂ BL. 5,SC. 3,AP. 43,JUDEȚUL GORJ. Deschide
26/07/201721. PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI MAREȘI ILINCA,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ĪN SUPRAFAȚĂ DE 10,40 MP.,SITUAT ĪN TĀRGU JIU,STR. CONSTRUCTORILOR,BL. 12,SC. 1,AP. 72,JUDEȚUL GORJ. Deschide
26/07/201722. PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI BĂDAN FLORIAN,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ĪN SUPRAFAȚĂ DE 7 MP.,SITUAT ĪN TĀRGU JIU,STR. LOTRULUI,BL. 9,SC. 1,AP. 52,JUDEȚUL GORJ. Deschide
26/07/201723. PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI VRANCUȚI LILIANA – ADRIANA,ASUPRA TERENULUI ĪN SUPRAFAȚĂ DE 5 MP.,AFERENT BALCONULUI SITUAT ĪN TĀRGU JIU,STR. CONSTRUCTORILOR,LĀNGĂ BL. 1,SC. 2,AP.7,JUDEȚUL GORJ. Deschide
26/07/201724. PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ĪNCHIRIERE NR. 11/24590/16.07.2007 ĪNCHEIAT CU S.C. EDYMADCOM S.R.L. Deschide
26/07/201725. PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE ĪNCHIRIERE ĪNCHEIATE CU S.C. GIURMA S.R.L. Deschide
26/07/201726. PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA TAXEI DE UTILIZARE PENTRU TERENUL ĪN SUPRAFAȚĂ DE 63 MP.,COTĂ EXCLUSIVĂ,SITUAT ĪN TĀRGU JIU,STRADA 9 MAI,LĀNGĂ BL. 56,JUDEȚUL GORJ. Deschide
26/07/201727. PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND ĪNSUȚIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE NR. 224 ȘI NR. 225 DIN DATA DE 27.06.2017,PENTRU TERENURILE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ȘI PROPRIETATEA S.C. MOTORFULL S.R.L.,ĪN VEDEREA EFECTUĂRII UNUI SCHIMB DE PROPRIETĂȚI. Deschide
26/07/201728. PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA ĪNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ĪN SUPRAFAȚĂ DE 52 MP.,COTĂ INDIVIZĂ,SITUAT ĪN TĀRGU JIU,STR. VICTORIEI,NR. 5,BL. 5,JUDEȚUL GORJ. Deschide
26/07/201729. PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA ĪNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ĪN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP.,COTĂ EXCLUSIVĂ,SITUAT ĪN TĀRGU JIU,STR. NICOLAE TITULESCU,LĀNGĂ BL. 10,JUDEȚUL GORJ. Deschide
26/07/201730. PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI IMOBILULUI TEREN ĪN SUPRAFAȚĂ DE 215 MP.,SITUAT ĪN TĀRGU JIU,LOCALITATEA COMPONENTĂ ROMANEȘTI,NR. 96 JUDEȚUL GORJ,PROPRIETATEA DOMNHULUI DRĂGUȚ MIRCEA. Deschide
26/07/201731. PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 10.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ĪN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU” TĀRGU JIU. Deschide