Nr.DataDenumire
109/01/2018PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ELIBERARE A AUTORIZAȚIEI ȘI A ACORDULUI DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE ĪN MUNICIPIUL TĀRGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
218/01/2018PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII ȘI A PROGRAMULUI ACȚIUNILOR EDILITAR-GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2018 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
322/02/2018PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 475,ALIN. 2 DIN ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 437/27.11.2017 PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ĪNCEPĀND CU 1 IANUARIE 2018 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
427/02/2018PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ACTIVITĂȚILE DE TINERET DIN MUNICIPIUL TĀRGU JIU ĪN ANUL 2018 ȘI CONSTITUIREA COMISIEI CONSULTATIVE DE EVALUARE A PROIECTELOR DEPUSE ĪN CADRUL SESIUNILOR Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
527/02/2018PROIECTUL DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA POLITICII DE PARCARE DIN MUNICIPIUL TĀRGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
606/03/2018PLAN URBANISTIC ZONAL,PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE,MUNICIPIUL TĀRGU JIU,STR. LIBERTĂȚII,FN.,BENEFICIAR LUPESCU GRIGORE Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
709/03/2018PLAN URBANISTIC ZONAL,SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN LOCUINȚE INDIVIDUALE ĪN LOCUINȚE COLECTIVE,MUNICIPIUL TĀRGU JIU,STR. 14 OCTOMBRIE,FN.,BENEFICIAR BĪRSESCU MIHAI Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
813/03/2018PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DEPOZITAREA DEȘEURILOR LA DEPOZITELE DE DEȘEURI SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI TĀRGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
927/03/2018PLAN URBANISTIC ZONAL,ĪNTOCMIRE ȘI AVIZARE PUZ,SEDII ADMINISTRATIVE ȘI SPATII DEPOZITARE,MUNICIPIUL TARGU JIU,STRADA MARIN PREDA,NR. 27 C,BENEFICIAR S.C. DAMITRADE S.R.L. PRIN GAVRILESCU MIHAELA Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1027/03/2018PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1111/04/2018PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI PENTRU IMOBILELE TIP BLOC DIN MUNICIPIUL TĀRGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1211/07/2018PLAN URBANISTIC ZONAL,CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE,ZONĂ DE AGREMENT ȘI ACTIVITĂȚI SPORTIVE,EXTINDERE CIMITIR,OBIECTIVE SOCIAL CULTURALE ȘI DE ĪNVĂȚĂMĀNT,SPAȚII VERZI ȘI CĂI DE COMUNICAȚIE,SPAȚII ALIMENTAȚIE PUBLICĂ,ZONĂ PRESTĂRI SERVICII ȘI COMERȚ,MUNICIPIUL TĀRGU JIU,ZONA NARCISELOR. Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1301/08/2018PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LISTEI PROIECTELOR PRIORITARE DIN ANEXA LA HCL NR. 295/18.08.2017 - STRATEGIA INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1401/08/2018PLAN URBANISTIC ZONAL - AVIZ DE OPORTUNITATE,BENEFICIAR CARSTEA STEFAN ALEXANDRU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1521/08/2018PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCTIONARE A SALII SPORTURILOR DIN MUNICIPIUL TARGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1622/08/2018PLAN URBANISTIC ZONAL,CONSTRUIRE LOCUINTE,MUNICIPIUL TARGU JIU,STRADA MARIN PREDA,FN.,BENEFICIARI NICA MARIUS ȘI BADEA ALIN MARIAN Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1705/09/2018PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ȘI A CAIETULUI DE SARCINI PENTRU ADMINISTRAREA,ĪNTREȚINEREA ȘI REPARAREA DRUMURILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL DIN MUNICIPIUL TĀRGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1806/11/2018PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE ACORDARE A SCUTIRII DE LA PLATA MAJORĂRILOR ȘI A PENALITĂȚILOR DE ĪNTĀRZIERE AFERENTE OBLIGAȚIILOR FISCALE ȘI CELOR BUGETARE ASIMILATE ACESTORA,CONSTĀND ĪN IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE,REDEVENȚE ȘI CHIRII DATORATE BUGETULUI LOCAL DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE. Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1908/11/2018PROIECT DE HOTĂRĀRE,PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ,ŞI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ŞI AMENZILE ,APLICABILE ĪNCEPĀND CU 1 IANUARIE 2019 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
2015/11/2018PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND EXERCITAREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE PE RAZA MUNICIPIULUI TĀRGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
2115/11/2018PROIECTUL DE HOTĂRĀRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRĀRII CONSILIULUI LOCAL NR. 89 DIN 28.02.2011 PRIVIND INTERZICEREA COMERCIALIZĂRII PLANTELOR,SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR STUPEFIANTE,HALUCINOGENE,EUFORICE ȘI PSIHOTROPE ĪN MUNICIPIULUI TĀRGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
2215/11/2018PROIECT DE HOTĂRĀRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 2,LIT. C DIN ANEXA HOTĂRĀRII CONSILIULUI LOCAL NR. 87 DIN 28.02.2011 DE APROBARE A REGULAMENTULUI PRIVIND UNELE MĂSURI REFERITOARE LA PREVENIREA ȘI COMBATEREA CONSUMULUI DE ALCOOL ĪN RĀNDUL MINORILOR Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
2327/11/2018PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SUPLIMENTARE DIFERENȚIATE REPREZENTĀND UTILITATI LA SALA SPORTURILOR TĀRGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide