Nr.DataDenumire
123/01/201801. RAPORT PRIVIND MODUL DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR PE SEMESTRUL II 2017 Deschide
223/01/201802. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.12.2017 Deschide
323/01/201803. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ȘI IMPOZITULUI PE TERENUL AFERENT CLĂDIRII,PENTRU ANUL FISCAL 2018,PENTRU CONTRIBUABILUL CASA DE AJUTOR RECIPROC DIRECȚIA SANITARĂ GORJ IFN Deschide
423/01/201804. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘIIMPOZITUL PE TEREN,PENTRU ANUL FISCAL 2018,PENTRU CONTRIBUABILUL CASA DE AJUTOR RECIPROC UNIREA GORJ IFN Deschide
523/01/201805. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ȘI TAXEI PE TERENUL AFERENT CLĂDIRII,PENTRU ANUL FISCAL 2018,PENTRU CONTRIBUABILUL CASA DE AJUTOR RECIPROC A SALARIAȚILOR FRE TÂRGU JIU IFN. Deschide
623/01/201806. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ȘI TEREN STABILIT PENTRU ANUL 2018 PENTRU CONTRIBUABILUL UNIUNEA TERITORIALĂ JUDEȚEANĂ A CASELOR DE AJUTOR RECIPROC GORJ,CUI 435180 Deschide
723/01/201807. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SOLUȚIONAREA CERERII NR. 116068/29.09.2017 A FUNDAȚIEI „ECLESIA” PRIN CARE SOLICITĂ SCUTIREA DE IMPOZIT PE CLĂDIRI ȘI TEREN. Deschide
823/01/201808. PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ȘI TEREN PENTRU ANUL 2018 PENTRU CONTRIBUABILUL ASOCIAȚIA CERCULUI MILITAR AL SUBOFIȚERILOR DIN TÂRGU JIU,CUI 8320710 Deschide
923/01/201809. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SOLUȚIONAREA CERERII NR. 164467/11.12.2017 A FUNDAȚIEI „S.O.S. COPII GORJULUI” PRIN CARE SOLICITĂ SCUTIREA DE IMPOZIT PE CLĂDIRI ȘI TEREN Deschide
1023/01/201810. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ȘI TEREN STABILIT PENTRU ANUL 2018 PENTRU CONTRIBUABILUL ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN OLTENIA,CUI 14221974 Deschide
1123/01/201811. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ȘI TERENUL OCUPAT,AFERENT CLĂDIRII DE DOMICILIU,PENTRU CONTRIBUABILII CARE AU VENITURI LUNARE BRUTE SUB NIVELUL SUMEI DE 600 LEI,ORI CONSTAU ÎN EXCLUSIVITATE DIN INDEMNIZAȚIE DE ȘOMAJ SAU AJUTOR SOCIAL Deschide
1223/01/201812. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT FAZA PROIECT TEHNIC,A DEVIZULUI GENERAL PENTRU RESTUL DE EXECUTAT ȘI A COFINANȚĂRII DIN BUGETUL LOCAL PENTRU INVESTIȚIA „EXTINDERE ȘCOALA GENERALĂ ALEXANDRU ȘTEFULESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
1323/01/201813. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL «SPIRU HARET»,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
1423/01/201814. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA COFINANȚĂRII DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL «SPIRU HARET»,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
1523/01/201815. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 63.205 LEI (CU TVA INCLUS) PENTRU DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI „NUNTĂ DE AUR” Deschide
1623/01/201816. PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
1723/01/201817. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL SALARIZAȚI POTRIVIT FAMILIEI OCUPAȚIONALE „ADMINISTRAȚIE”,NUMIȚI/ANGAJAȚI ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2018 Deschide
1823/01/201818. PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU Deschide
1923/01/201819. PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR AUTORITĂȚII ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ÎN COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR EVALUĂRII MANAGEMENTULUI TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU ȘI CENTRUL DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PENTRU ANUL 2017 Deschide
2023/01/201820. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR PENTRU SELECȚIA,NUMIREA ȘI ELIBERAREA DIN FUNCȚIA DE DIRECTOR AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
2123/01/201821. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA COMISIEI SPECIALE PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARELOR BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
2223/01/201822. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU A LUCRĂRILOR DE SCULPTURĂ ȘI PICTURĂ REALIZATE ÎN CADRUL ATELIERELOR BRÂNCUȘI/TABEREI INTERNAȚIONALE DE SCULPTURĂ/TABEREI INTERNAȚIONALE DE PICTURĂ 2016 Deschide
2323/01/201823. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ,CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT Deschide
2423/01/2018PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI RĂDUȘ MIRELA - LILIANA,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 7 MP,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STR. LOTRULUI,BL.9,AP.90,JUDEȚUL GORJ Deschide
2523/01/2018PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA ART. 3 DIN H.C.L. NR. 205/22.12.2016 ȘI TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ,CĂTRE DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ DE JOASĂ TENSIUNE STRADA ALEXANDRU ODOBESCU ȘI ALEEA ALEXANDRU ODOBESCU”,RESPECTÂND PREVEDERILE H.C.L. NR. 171/24.04.2017 Deschide
2623/01/2018PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE SUPERFICIE NR. 45502 DIN 06.11.2015 ÎNCHEIAT CU S.C. APRILIA S.R.L.,PE O PERIOADĂ DE ______ ANI Deschide
2723/01/2018PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI PILEA ELENA ȘI DOMNULUI PILEA IONUȚ-COSMIN,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA CORNELIU COPOSU,LÂNGĂ BL. 3,SC. 2,JUDEȚUL GORJ Deschide
2823/01/2018PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI LUPU VIORICA ȘI DOMNULUI LUPU CONSTANTIN,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU,LÂNGĂ BL.14,SC.2,JUD. GORJ Deschide
2923/01/2018PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI PRIESCU MONALISA - FLORENTINA,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CORNELIU COPOSU,LÂNGĂ BL.1,SC.3,JUDEȚUL GORJ Deschide
3023/01/2018PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI PRIESCU MONALISA - FLORENTINA,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CORNELIU COPOSU,LÂNGĂ BL.1,SC.3,JUDEȚUL GORJ Deschide