Nr.DataDenumire
128/01/2019HOTARARE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR BUNURI PRECUM ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
228/01/2019HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,SECȚIUNEA 1-BUNURI IMOBILE,ÎNSUȘIT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL TÂRGU JIU NR.133/30.07.1999 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
328/01/2019HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU TRIMESTRUL I 2019 Deschide
428/01/2019HOTARARE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.12.2018 Deschide
528/01/2019HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS REPREZENTÂND SCUTIREA DE LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE OBLIGAȚIILOR FISCALE (IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE) ȘI CELOR BUGETARE (REDEVENȚE,CHIRII),DATORATE DE CĂTRE ÎNTREPRINDERILE CARE AU CALITATEA DE CONTRIBUABILI AI BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
628/01/2019HOTARARE PRIVIND MODIFICĂRII SALARIILOR DE BAZĂ STABILITE SUB NIVELUL DE 2.080 LEI LUNAR PRIN ANEXA LA H.C.L. NR. 16/29.01.2018,LA SUMA DE 2.080 LEI BRUT,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2019 Deschide
728/01/2019HOTARARE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
828/01/2019HOTARARE PRIVIND APROBAREA SALARIULUI TARIFAR MEDIU ORAR,APLICABIL CU DATA DE 01.01.2019 Deschide
928/01/2019HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ,CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT Deschide
1028/01/2019HOTARARE PRIVIND APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019-2020 Deschide
1128/01/2019HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
1228/01/2019HOTARARE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR BUNURI PRECUM ȘI MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
1328/01/2019HOTARARE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ CARTIER GRIVIȚEI TÂRGU JIU”,COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI TRANSMITEREA CA BUNURI DE RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A Deschide
1428/01/2019HOTARARE PENTRU MODIFICAREA ART.1 ŞI ÎNLOCUIREA ANEXEI LA H.C.L NR. 480 DIN 19.12.2011 PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
1528/01/2019HOTARARE PENTRU MODIFICAREA ART.2 ŞI ÎNLOCUIREA ANEXEI LA H.C.L NR. 46 DIN 30.01.2012 PRIVIND TRECEREA ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR REȚELE DE JOASA TENSIUNE Deschide
1628/01/2019HOTARARE PENTRU MODIFICAREA ART.2 ŞI ÎNLOCUIREA ANEXEI LA H.C.L NR. 468 DIN 28.11.2011 PRIVIND INCLUDEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRECUM„ ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
1728/01/2019HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI BOBEI VASILE SEBASTIAN ȘI DOAMNEI MANDOCESCU IONELA-AIDA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR. 65,JUDEȚUL GORJ Deschide
1828/01/2019HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI MOGOȘANU MIRCEA ȘI DOAMNEI MOGOȘANU MIHAELA VIOLETA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA MARIN PREDA,NR. 8,JUDEȚUL GORJ Deschide
1928/01/2019HOTARARE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 19 MP. ȘI CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DEACONESCU ANA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 19 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA MINERILOR ,LÂNGĂ BL. 15,SC. 1,AP. 3,JUDEȚUL GORJ Deschide
2028/01/2019HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI MITROI CONSTANTIN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA SLT. MIHAI CRISTIAN OANCEA,LÂNGĂ BL. 12,JUDEȚUL GORJ Deschide
2128/01/2019HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 43/20600/01.11.2000,MODIFICAT ȘI COMPLETAT PRIN ACTELE ADIȚIONALE NR. 1/10.07.2003,NR. 2/05.07.2005 ȘI NR. 3/20.07.2015 DE CĂTRE DOAMNA VOICAN FELICIA-COSMINA Deschide
2228/01/2019HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 4341/10.02.2014 PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 6 MP.,OCUPAT DE ALEEA ȘI RAMPA DE ACCES,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 22 DECEMBRIE 1989,LÂNGĂ BLOCUL 35,SCARA 3,JUDEȚUL GORJ,ÎNCHEIAT CU DOAMNA BURLAN DORINA Deschide
2328/01/2019HOTARARE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 547 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA I.L CARAGIALE,NR. 8A,JUDEȚUL GORJ Deschide
2428/01/2019HOTARARE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA TRANDAFIRILOR,NR. 21A,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECT CĂTRE DOAMNA MANTA ELISAVETA Deschide
2528/01/2019HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 3/12.01.2019,ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 9 MAI,FN.,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 47 MP. Deschide
2628/01/2019HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 2/12.01.2019,ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ZONA PIAȚA CENTRALĂ,MAL STÂNG AL JIULUI,T 134,208,P 12,80,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 61 MP. Deschide
2728/01/2019HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 73/20.12.2018,ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. SLT. CORNELIU BORDEI,BL. 6,PARTER,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16 MP. Deschide
2828/01/2019HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 72/20.12.2018,ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. SLT. CORNELIU BORDEI,BL. 6,PARTER,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 33 MP. Deschide
2928/01/2019HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 74/20.12.2018,ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. ALEXANDRU ODOBESCU,NR. 5,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 505 MP. Deschide
3028/01/2019HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 9/16.01.2019,ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA VASILE CÂRLOVA,NR. 1D,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 225 MP.,COMPUS DIN SUPRAFAȚA DE 153 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 45598,SUPRAFAȚA DE 32 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 45597 ȘI SUPRAFAȚA DE 40 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 50630 Deschide
3128/01/2019HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 10.000 LEI COLEGIULUI NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU PENTRU ORGANIZAREA SIMPOZIONULUI REGIONAL „AFORISMELE LUI BRÂNCUȘI – IZVOR AL EXPRIMĂRII ARTISTICE” Deschide
3228/01/2019HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 67.233 LEI (CU TVA INCLUS) PENTRU DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI „NUNTA DE AUR” Deschide
3328/01/2019HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE CIRCULAȚIE DE PE LÂNGĂ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
3428/01/2019HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII ÎNTRE ASOCIAȚIA CULTURALĂ ARMONIA ȘI MUNICIPIUL TÂRGU JIU PRIN DIRECȚIA TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE,PENTRU PERIOADA 01 FEBRUARIE – 31 DECEMBRIE 2019 Deschide
3528/01/2019HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI COCEAN MARIA ȘI DOMNULUI COCEAN Deschide
3628/01/2019HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 5/16.01.2019,ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI,NR. 5,BL. 5,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3 MP.,COTĂ INDIVIZĂ Deschide
3728/01/2019HOTARARE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR BUNURI PRECUM ȘI MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
3828/01/2019HOTARARE PRIVIND ABROGAREA POZIȚIEI NR. 985 DIN SECȚIUNEA I A INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
3928/01/2019HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 446 DIN 28.11.2011 PRIVIND INCLUDEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRECUM ȘI MODIFICAREA,COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNSUȘIT PRIN H.C.L. NR. 133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
4028/01/2019HOTARARE PRIVIND REGLEMENTAREA SITUAȚIEI ENTITĂȚILOR CE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI ÎN IMOBILUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA TRAIAN,NR. 5,JUDEȚUL GORJ Deschide
4119/02/2019H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE ,STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUIT 2019” ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII ,REABILITARE,MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
4219/02/2019HOTARARE,PRIVIND APROBAREA “REGISTRULUI LOCAL AL SPATIILOR VERZI DIN MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
4319/02/2019H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI DE SITUAȚIE ( PLANȘA A1) ȘI A PLANULUI PĂRCULEȚ NR. 1 ( PLANȘA A3) DIN STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,AMENAJARE PĂRCULEȚ NR. 1,CARTIER OBREJA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ,APROBAT PRIN H.C.L. NR. 514/20.12.2018 Deschide
4419/02/2019HOTĂRÂRE ,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR.431 DIN 07.11.2018 DE APROBARE A PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI,DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI/A NOTEI DE FUNDAMENTARE A INVESTIȚIEI,A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT,PRECUM ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE. Deschide
4525/02/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘCOALA GENERALĂ CONSTANTIN BRÂNCUȘI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
4625/02/2019HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
4725/02/2019HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNOR ACTIVE CORPORALE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE Deschide
4825/02/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE S.C. AIDIPRESTIGE S.R.L. TÂRGU JIU,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 213 MP.,AFERENT SPAȚIULUI COMERCIAL ȘI LÂNGĂ ACESTA SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA PETREȘTI,NR. 2B,JUDEȚUL GORJ Deschide
4925/02/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ÎNCHIRIERE,CU DOMNUL BUȘE GHEORGHE A IMOBILULUI – CONSTRUCȚIE ȘI TEREN SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STRADA 11 IUNIE 1848,NR. 97,JUDEȚUL GORJ,CU DESTINAȚIA DE GRĂDINIȚĂ Deschide
5025/02/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 02/9766/20.03.2012,ÎNCHEIAT CU ROȘU RĂZVAN DUMITRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ Deschide
5125/02/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNUI CONTRACT DE COMODAT CU ASOCIATIA NEVAZATORILOR DIN ROMANIA – FILIALA JUDETEANA GORJ CE VA AVEA CA OBIECT TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SPATIULUI SITUAT IN TARGU JIU,STR. CONSTANTIN STANCIOVICI BRANISTEANU,NR. 1,JUD. GORJ IN SUPRAFATA DE 63,24 MP IN VEDEREA DESFASURARII ACTIVITATII Deschide
5225/02/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 8/16.01.2019,ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. GEORGE CĂLINESCU,NR. 7,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 295 MP. Deschide
5325/02/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 7/16.01.2019,ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. PETRE ȚUȚEA,NR. 13,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. Deschide
5425/02/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 627/09.02.2010 ÎNCHEIAT CU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ Deschide
5525/02/2019HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR AUTORITĂȚII ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ÎN COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR EVALUĂRII MANAGEMENTULUI TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU ȘI CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PENTRU ANUL 2018 Deschide
5625/02/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE MARTIE,APRILIE ȘI MAI 2019 Deschide
5725/02/2019HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA COMPONENȚEI ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENȚIA DE URGENȚĂ ÎN CAZURILE DE VIOLENȚĂ DOMESTICĂ Deschide
14925/02/2019HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA SALARIULUI TARIFAR MEDIU ORAR,APLICABIL CU DATA DE 01.03.2019 Deschide
5811/03/2019HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 4 LA H.C.L. NR. 49 DIN 25.02.2019. Deschide
5911/03/2019HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ CONSTITUITĂ PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 463 DIN 27.11.2017. Deschide
6011/03/2019HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 1200 LEI COLEGIULUI NATIONAL „SPIRU HARET” TARGU JIU PENTRU PARTICIPAREA LA OLIMPIADA REGIONALA DE MUZICĂ. Deschide
6111/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ABROGAREA PUNCTULUI 4 DIN CAPITOLUL –PROCEDURA DE SELECȚIE ȘI NUMIRE A CANDIDAȚILOR DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 19/2018 Deschide
6211/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SCHEMEI DE MINIMIS ÎN VEDEREA REDUCERII IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ȘI TEREN PENTRU CONTRIBUABILII ,PERSOANE JURIDICE,CARE REALIZEAZĂ INVESTIȚII ÎN SCOPUL CREĂRII DE NOI LOCURI DE MUNCĂ PE TERITORIUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
6311/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII CU TITLU GRATUIT A UNEI CONSTRUCȚII PROVIZORII ÎN SUPRAFAȚĂ DE 52,68 M.P.,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,BULEVARDUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI,JUDEȚUL GORJ Deschide
6411/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE ,POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA ULMULUI ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
6511/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE ,POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA ZAMBILELOR ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
6611/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE ,POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,REABILITARE CORP D GRUP ȘCOLAR BÂRSEȘTI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
6711/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ,POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚI ,REABILITARE STRADA ȘIȘEȘTI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
6811/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȘI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE ,POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,UTILITĂȚI TEHNICO-EDILITARE LOCUINȚE A.N.L. ,ZONA NARCISELOR 3,ETAPA I,BLOC 2 ȘI BLOC 4,ALEEA NICOLAE LABIȘ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
6911/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,ETAJARE ȘCOALA GENERALĂ SFÂNTUL NICOLAE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
7011/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT,POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018 ,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,CONSTRUIRE SENS GIRATORIU INTERSECȚIE STRADA LUNCILOR –CALEA SEVERINULUI –STRADA TISMANA ,MUNICIPIULUI TÂRGU JIU” Deschide
7111/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE,POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018,PENTRU OBIECTIVUL INVESTIȚII ,EXTINDERE ȘCOALA GENERALĂ ALEXANDRU ȘTEFULESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
7211/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ,POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,REABILITARE STRADA ȘUȘIȚA ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
7311/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,EXTINDERE REȚEA CU APĂ STRADA ALEXANDRU ODOBESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
7411/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRII DE INTERVENȚIE ( D.A.L.I.) ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ BLOCURI ALEEA SMÂRDAN-REPUBLICII” Deschide
7511/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND REACTUALIZAREA DOCUMENTAȚIEI ( D.A.L.I.) ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,REABILITARE PASAJ PESTE C.F. ( D.N. 67 KM-83+509) ,STRADA UNIRII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU" Deschide
7611/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ STRADA COMUNA DIN PARIS ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
7711/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ BLOCURI ZONA POPA ȘAPCĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ”. Deschide
7811/03/2019HOTĂRÂRE APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,REABILITARE CANALIZARE BLOCURI CARTIER THEODOR AMAN,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ”. Deschide
7911/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE ,POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,AMENAJARE ATELIERE GRUP ȘCOLAR TRAIAN VUIA,CORP C10,MODIFICĂRI INTERIOARE,EXTERIOARE,REABILITARE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
8011/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘCOALA GENERALĂ ECATERINA TEODOROIU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
8111/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘCOALA GENERALĂ POMPILIU MARCEA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
8211/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,CANALIZARE PLUVIALĂ CARTIER LOTRULUI –DEBARCADER,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
8311/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL TUDOR VLADIMIRESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
8411/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL SPIRU HARET,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
8511/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘCOALA GENERALĂ NR. 7,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
8611/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ LICEUL TEOLOGIC,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
8711/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ LICEUL DE ARTE CONSTANTIN BRĂILOIU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
8811/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ LICEUL CU PROGRAM SPORTIV,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
8911/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,REABILITARE STRADA DUMBRAVA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
9011/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,MODERNIZARE STRĂZI CARTIER IEZURENI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
9111/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,REABILITARE POD PESTE PÂRÂUL IAZULUI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
9211/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI CALEA EROILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ,ETAPA I”. Deschide
9311/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ACTUALIZAT ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT CARTIER NARCISELOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
9411/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SECȚIUNEA 1-BUNURI IMOBILE,ÎNSUȘITE PRIN H.C.L. NR. 133/30.07.1999 PENTRU APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE” Deschide
9511/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
9611/03/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 5.500 LEI COLEGIULUI NAȚIONAL ,TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU ȘI A SUMEI DE 6.500 LEI COLEGIULUI NAȚIONAL ,ECATERINA TEODOROIU”,TÂRGU JIU PENTRU PARTICIPAREA ECHIPELOR DE ROBOTICĂ LA CONCURSUL NAȚIONAL DE ROBOTICĂ ,B.R.D. FIRST CHALLENGE ROMÂNIA”. Deschide
9718/03/2019HOTARARE PRIVIND VALIDAREA REZULTATULUI FINAL LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE DIRECTOR AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA APROBĂRII ȘI NUMIRII CANDIDATULUI DECLARAT „ADMIS” ÎN URMA SUSȚINERII ȘI DESFĂȘURĂRII PROBELOR DE CONCURS. Deschide
9825/03/2019HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 DIN H.C.L. NR. 1 DIN 22 IUNIE 2016 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE A MANDATELOR DE CONSILIERI ÎN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
9925/03/2019HOTARARE PRIVIND PROPUNEREA DE VALIDARE A MANDATULUI DOMNULUI PREDESCU NICOLAE PENTRU OCUPAREA LOCULUI VACANT DE CONSILIER LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
10025/03/2019HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICIPENTRU BLOCUL 4,STRADA POPA SAPCA,MUNICIPIUL TARGU JIU Deschide
10125/03/2019HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICIPENTRU BLOCUL 4,BD ECATERINA TEODOROIU,MUNICIPIUL TARGU JIU Deschide
10225/03/2019HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICIPENTRU BLOCUL 6,BD ECATERINA TEODOROIU,MUNICIPIUL TARGU JIU Deschide
10325/03/2019HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICIPENTRU BLOCUL 3,BD ECATERINA TEODOROIU,MUNICIPIUL TARGU JIU Deschide
10425/03/2019HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICIPENTRU BLOCUL 7,ALEEA ENERGETICIENILOR,MUNICIPIUL TARGU JIU Deschide
10525/03/2019HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICIPENTRU BLOCUL 9,ALEEA ENERGETICIENILOR,MUNICIPIUL TARGU JIU Deschide
10625/03/2019HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICIPENTRU BLOCUL 2,STRADA UNIRII,MUNICIPIUL TARGU JIU Deschide
10725/03/2019HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICIPENTRU BLOCUL 6,STRADA ALEXANDRU VLAHUȚĂ,MUNICIPIUL TARGU JIU Deschide
10825/03/2019HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICIPENTRU BLOCUL 3,STRADA ALEXANDRU VLAHUȚĂ,MUNICIPIUL TARGU JIU Deschide
10925/03/2019HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICIPENTRU BLOCUL 4,STRADA ALEXANDRU VLAHUȚĂ,MUNICIPIUL TARGU JIU Deschide
11025/03/2019HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICIPENTRU BLOCUL 8,STRADA ALEXANDRU VLAHUȚĂ,MUNICIPIUL TARGU JIU Deschide
11125/03/2019HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICIPENTRU BLOCUL 1,STRADA ALEXANDRU VLAHUȚĂ,MUNICIPIUL TARGU JIU Deschide
11225/03/2019HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARILE DE INTERVENTIE IN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL 47,BULEVARDUL „CONSTANTIN BRANCUSI” MUNICIPIUL TARGU JIU Deschide
11325/03/2019HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU,SECTIUNEA 1,ÎNSUȘIT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCLA TARGU JIU NR. 133/30.07.1999 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU,CU MODIFICARILE ȘI COMPLETARILE ULTERIOARE Deschide
11425/03/2019HOTARARRE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TARGU JIU IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU A IMOBILULUI - CLADIRE ARHIVA DPV - STRADA REPUBLICII,NR. 25,PRECUM ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
11525/03/2019HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCTIONARE AL DIRECTIEI PUBLICE LOCALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR TARGU JIU Deschide
11625/03/2019HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII PLANULUI DE ORDINE ȘI SIGURANTA PUBLICA AL MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
11725/03/2019HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ELIBERAREA ACORDULUI DE FUNCTIONARE ȘI A AUTORIZAȚIEI DE FUNCTIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE ÎN TÂRGU JIU Deschide
11825/03/2019HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDITIILE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DE COMERT STRADAL SI A TERASELOR DE ALIMENTATIE PUBLICA PE RAZA MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
11925/03/2019HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „CRESTEREA FLUIDITATII RUTIERE,IMBUNATATIREA SIGURANTEI CETATEANULUI ȘI RESLIZAREA DISPECERATULUI INFORMATIC INTEGRAT” SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT Deschide
12025/03/2019HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 517/20.12.2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICĂ ,STUDIU DE FEZABILITATE” ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “CREȘTEREA FLUIDITĂȚII RUTIERE,ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI CETĂȚEANULUI ȘI REALIZAREA DISPECERATULUI INFORMATIC INTEGRAT” Deschide
12125/03/2019HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE REACTUALIZATĂ ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA TUDOR VLADIMIRESCU,MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
12225/03/2019HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STRĂZI CARTIER IEZURENI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ,OBIECT NR. 2 – STRADA STEJARULUI ȘI STRADA ARINULUI” Deschide
12325/03/2019H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ STRADA OLARI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
12425/03/2019H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII,AMENAJARE ATELIERE ÎN CLĂDIREA C2 A COLEGIULUI TEHNIC ION MINCU” Deschide
12525/03/2019H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,EXTINDERE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI REȚEA DISTRIBUȚIE APĂ ,ALEEA ACADEMICIAN PETRE BRÂNCUȘI”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
12625/03/2019H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII,TRANSMITEREA ACESTORA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT,PRECUM ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
12725/03/2019H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
12825/03/2019H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI CONSTANTIN GABRIEL,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 61,88 MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,BULEVARDUL ECATERINA TEODOROIU NR. 97,JUDEȚUL GORJ Deschide
12925/03/2019H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,MOȘTENITORILOR LEGALI GEME ELENA,GEME MARIANA ȘI STOENESCU ELENA – SILVIA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 13 MP.,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU,LÂNGĂ BL.19,JUDEŢUL GORJ Deschide
13025/03/2019H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI CĂRĂVAN ION,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 9,04 MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STR. CONSTRUCTORILOR NR.6,BL.6,SC.1,AP.28,JUDEȚUL GORJ Deschide
13125/03/2019H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI ALBOIU GEORGIANA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 9 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. MIORIȚEI,LÂNGĂ BL.7,JUDEȚUL GORJ Deschide
13225/03/2019HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DOMNUL GHEORGHIȚOIU ION A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 12 MP.,AFERENT ALEII ŞI SCĂRII DE ACCES SPRE IMOBILUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CERNA,BL. 1,AP.2,PARTER Deschide
13325/03/2019HOTĂRÂRE,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 10447/03.04.2017,ÎNCHEIAT CU S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. Deschide
13425/03/2019H O T Ă R Â R E,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 15686/15.04.2014 ÎNCHEIAT CU ,DOAMNA POPESCU DANA-MARIA Deschide
13525/03/2019HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE,PACHETELOR ALIMENTARE ȘI ACORDAREA UNEI MESE TRADIȚIONALE ÎN REGIM DE CATERING BENEFICIARILOR DE LA CASA IRIS CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR PASCALE Deschide
13625/03/2019HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA TAXELOR DE PĂȘUNAT PENTRU ANUL 2019 PENTRU PĂȘUNILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
13725/03/2019HOTĂRÂRE,PRIVIND NUMEROTAREA ȘI INSCRIPȚIONAREA FIECĂRUI BIROU CU COMPONENȚA ACESTUIA (NUMELE ȘI FUNCȚIA),PRECUM ȘI OBLIGATIVITATEA PURTĂRII ECUSONULUI,TIP LEGITIMAȚIE DE SERVICIU,DE CĂTRE PERSONALUL ANGAJAT (FUNCȚIONARI PUBLICI,PERSONAL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI DIRECȚIILE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU) Deschide
13825/03/2019HOTĂRÂRE,PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT A PIESELOR DE SCHIMB PENTRU AUTOTURISME MARCA ARO Deschide
13925/03/2019HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1,ART. 4 ȘI ART. 5 DIN ,H.C.L. NR. 341 DIN 27.08.2018 Deschide
14025/03/2019HOTARÂRE,PRIVIND MODIFICAREA DENUMIRII ȘCOLII GIMNAZIALE “GHEORGHE TĂTĂRĂSCU” ÎN ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE TĂTĂRESCU” Deschide
14125/03/2019HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL,MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL II 2019 Deschide
14225/03/2019H O T Ă R Â R E,PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN H.C.L. NR. 59/11.03.2019 Deschide
14325/03/2019HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE SI TEREN STABILITE PENTRU ANUL 2019 PENTRU CONTRIBUABILUL ASOCIAŢIA NAȚIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE,CUI 8697290 Deschide
14425/03/2019HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE SI A TAXEI PE TEREN STABILITE PENTRU ANUL 2019 PENTRU CONTRIBUABILUL FILIALA TÂRGU JIU A U.A.P. DIN ROMÂNIA,CUI 32191880 Deschide
14525/03/2019H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,CANALIZARE MENAJERĂ ZONA PERIURBANĂ DRĂGOENI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
14625/03/2019HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 490/23.11.2015 ÎN SENSUL ÎNSCRIERII NUMARULUI CADASTRAL 52458 SI CARTII FUNCIARE NR. 52458 Deschide
14725/03/2019H O T Ă R Â R E,PRIVIND COMPLETAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 108/31.03.2014 ÎN SENSUL ÎNSCRIERII NUMĂRULUI CADASTRAL 49392 ȘI CĂRȚII FUNCIARE NR. 49392,PRECUM ȘI MODIFICAREA ART.2 ÎN SENSUL MĂRIRII DURATEI ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ DE LA 20 DE ANI LA 49 DE ANI Deschide
14825/03/2019HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE SI A TAXEI PE TEREN PENTRU ANUL 2019 PENTRU CONTRIBUABILUL ASOCIAȚIA PRO ANIMALS DIN TÂRGU JIU,CUI 13346147 Deschide
15025/03/2019HOTĂRÂRE,PRIVIND UTILIZAREA ÎN CURSUL ANULUI 2019 DIN SUMA DE 3.978.807,83 LEI,REPREZENTÂND EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL,A SUMEI DE 261.764,74 LEI PENTRU FINANTAREA OBIECTIVULUI „MODERNIZARE STRĂZI IN MUNICIPIUL TÂRGU JIU ETAPA II/1” Deschide
15125/03/2019H O T Ă R Â R E,PRIVIND APLICAREA LA NIVELUL UAT – MUNICIPIUL TÂRGU JIU A DISPOZIȚIILOR LEGALE REFERITOARE LA EXONERAREA DE PLATĂ,PENTRU SUMELE ÎNCASATE NECUVENIT ANTERIOR INTRĂRII ÎN VIGOARE A LEGII NR. 78/2018 Deschide
15225/03/2019H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PRACTICATE DE S. EDILITARA PUBLIC S.A Deschide
15318/04/2019HOTARARE PRIVIND INITIEREA PROCEDURII DE CONSTITUIRE A COMITETULUI DIRECTOR AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TARGU JIU Deschide
15425/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR PENTRU ANUL 2020 Deschide
15525/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ STRADA MICROCOLONIE ȘI ALEEA MICROCOLONIE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
15625/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,SECȚIUNEA 1 – BUNURI IMOBILE,ÎNSUȘIT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL TÂRGU JIU NR. 133/30.07.1999 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
15725/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA UNIRII,FN.,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 57727,PRECUM ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
15825/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
15925/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 36,80 MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ SPEȚIULUI CU DESTINAȚIE SEDIU PNL – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ GORJ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI,BL. 40,PARTER,JUDEȚUL GORJ Deschide
16025/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 18539/16.05.2014 ÎNCHEIAT CU DOMNUL COJOCARU MIHAI Deschide
16125/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CĂTRE S.C. RYLKE PROD S.R.L.,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 17 MP.,PE LATURA DE VEST A SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA UNIRII,BLOC 12,PARTER,JUDEȚUL GORJ Deschide
16225/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BĂLOI NICOLAE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,LOCALITATEA PREAJBA MARE,STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR. 7,JUDEȚUL GORJ Deschide
16325/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI CRĂCIUN CLAUDIU LEONIDA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 525 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA FAGULUI,NR. 3,JUDEȚUL GORJ Deschide
16425/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE S.C. ANNA FOOD FACTORY S.R.L. TÂRGU JIU,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 145 MP,PE LATURA DE EST ȘI NORD ALE CONSTRUCȚIEI PROPRIETATEA SA SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,BD. CONSTANTIN BRÂNCUȘI,BL. 16,PARTER,JUDEȚUL GORJ Deschide
16525/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE COMODAT DE ATRIBUIRE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A SUPRAFEȚEI DE TEREN AFERENT CIMITIRULUI ȘI BISERICII PAROHIEI IEZURENI,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2778 MP. Deschide
16625/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE COMODAT NR.,2072/30.04.2009 ÎNCHEIAT CU CULTUL CREȘTIN PENTICOSTAL BISERICA PENTICOSTALĂ „GOLGOTA” CE ARE CA OBIECT ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA DOBROGEANU GHENEA,NR. 4,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 389 MP.,ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNUI LOC DE JOACĂ PENTRU COPII GRĂDINIȚEI „SAMARITEANUL” Deschide
16725/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 41/11.03.2019,ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR. 3,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,IDENTIFICAT PRIN MUMĂR CADASTRAL 37594 Deschide
16825/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 741/10.04.2019,ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA –MARIA EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA TRANDAFIRILOR,NR. 21 A,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 40112 Deschide
16925/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCTII ALE TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU Deschide
17025/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII MANAGEMENTULUI TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2018 Deschide
17125/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII MANAGEMENTULUI CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2018 Deschide
17225/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXELOR NR. 1 ȘI NR. 2 ALE H.C.L. NR. 421/29.10.2018 Deschide
17325/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INIȚIERII PROCEDURILOR DE CONTRACTARE A UNEI LINII DE CREDIT ÎN VALOARE DE 2.000.000 LEI PENTRU O PERIOADĂ DE 15 LUNI DE CĂTRE S. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU Deschide
17425/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 DIN H.C.L. NR. 355/2018 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SĂLII SPORTURILOR DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
17525/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 117/15.04.2019 Deschide
17625/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ÎMPUTERNICIREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DE A ATESTA PERSOANELE FIZICE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII Deschide
17725/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND STABILIREA CONDIȚIILOR DE MAJORARE A IMPOZITULUI PENTRU CLĂDIRILE/TERENURILE NEÎNGRIJITE ȘI TERENURILE AGRICOLE NELUCRATE TIMP DE 2 ANI CONSECUTIVI DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
17825/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 7350 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU AL ANULUI 2019,ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE „ECATERINA TEODOROIU” Deschide
17925/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE STAȚIE DE AUTOBUS,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
18025/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 80/11.03.2019 ȘI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL,REACTUALIZAT,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘCOALA GENERALĂ ECATERINA TEODOROIU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
18125/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 87/11.03.2019 ȘI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL,REACTUALIZAT,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ LICEUL DE ARTE CONSTANTIN BRĂILOIU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
18225/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 70/11.03.2019 ȘI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL,REACTUALIZAT,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE SENS GIRATOIU INTERSECȚIA STRADA LUNCILOR – CALEA SEVERINULUI – STRADA TISMANA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
18325/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 85/11.03.2019 ȘI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL,REACTUALIZAT,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘCOALA GENERALĂ NR.7,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
18425/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 88/11.03.2019 ȘI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL,REACTUALIZAT,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ LICEUL CU PROGRAM SPORTIV,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
18525/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 86/11.03.2019 ȘI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL,REACTUALIZAT,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ LICEUL TEOLOGIC,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
18625/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 81/11.03.2019 ȘI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL,REACTUALIZAT,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘCOALA GENERALĂ POMPILIU MARCEA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
18725/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2019 ȘI BUGETUL AFERENT FIECĂRUI TIP DE MANIFESTARE AL DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE Deschide
18825/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE TRANSPORT CU SOCIETATEA TRANSLOC S.A. Deschide
18925/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND UTILIZAREA SUMEI DE 3.717.043,09 LEI RĂMASĂ DIN TOTALUL DE 3.978.807,83 LEI REPREZENTÂND EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL,DUPĂ APROBAREA H.C.L. NR. 150/25.03.2019,PENTRU FINANȚAREA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE Deschide
19025/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA NORMEI DE HRANĂ,ÎN SUMĂ DE 896 MII LEI PENTRU 6 LUNI,ÎN PERIOADA MAI-OCTOMBRIE,PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU Deschide
19125/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.03.2019 Deschide
19225/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 64,ALIN. 3 DIN H.C.L. NR. 41/28.07.2008 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
19325/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 152/25.03.2019 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PRACTICATE DE S. EDILITARA PUBLIC S.A. ȘI A ANEXELOR 1,2 ȘI 3 DIN H.C.L. NR. 152/25.03.2019 Deschide
19425/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE,REVIZUIT ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI,REVIZUIȚI,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE PĂRCULEȚ NR. 2,CARTIER OBREJA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,ELABORAT DE S.C. GENERAL PROIECT CONSTRUCT „PROGORJ” S.R.L. TÂRGU JIU” Deschide
19525/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE,REVIZUIT ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI,REVIZUIȚI,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE PĂRCULEȚ NR. 3,CARTIER OBREJA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,ELABORAT DE S.C. GENERAL PROIECT CONSTRUCT „PROGORJ” S.R.L. TÂRGU JIU” Deschide
19625/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REFACERE ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ STRĂZI ȘI ALEI,SISTEM COLECTARE APE PLUVIALE ȘI REAMENAJARE SPAȚII VERZI,CARTIER GRIVIȚA,TÂRGU JIU – ETAPA I – REABILITARE STRADA GRIVIȚEI” Deschide
19725/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PE PROGRAME ȘI PROIECTE CULTURALE AL TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” ÎN ANUL 2019 Deschide
19825/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE,REVIZUIT ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI,REVIZUIȚI,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE PĂRCULEȚ NR. 1,CARTIER OBREJA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,ELABORAT DE S.C. GENERAL PROIECT CONSTRUCT „PROGORJ” S.R.L. TÂRGU JIU” Deschide
19925/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITĂȚI CULTURALE PENTRU ANUL 2019 AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Deschide
20025/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE PE ANUL 2019 ȘI BUGETUL AFERENT FIECĂREI SECȚII Deschide
20125/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 48 DIN 25.02.2019 Deschide
20225/04/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE ȘI A PROGRAMULUI ACȚIUNILOR EDILITAR-GOSPODARESTI PE ANUL 2019 Deschide
Deschide
20321/05/2019HOTARARE PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE „CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU”,POST MORTEM,PROFESORULUI,POETULUI,OMULUI DE CULTURĂ VIOREL-DORU GÂRBACIU Deschide
20421/05/2019HOTARARE PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE „CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TARGU JIU”,DOMNULUI PROFESOR,DR. GHEORGHE GORUN Deschide
20521/05/2019HOTARARE PRIVIND ACORDAREA DIN UGETUL LOCAL A UNOR PREMII ÎN BANI PENTRU ELEVII DIN MUNICIPIUL TARGU JIU CARE AU OBȚINUT DISTINCȚII LA OLIMPIADELE NATIONALE PE DISCIPLINELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT IN ANUL SCOLAR 2018-2019 Deschide
20629/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2019 Deschide
20729/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ALE MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2018 Deschide
20829/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019 AL S. EDILITARA PUBLIC S.A. Deschide
20929/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI ALE STADIONULUI MUNICIPAL – RACORD CANALIZARE PLUVIALĂ” Deschide
21029/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI CONFORM O.U.G. NR. 114/2018 „REFACERE STRAT UZURĂ BULEVARDUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
21129/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL SALARIZAȚI POTRIVIT FAMILIEI OCUPAȚIONALE „ADMINISTRAȚIE” NUMIȚI/ANGAJAȚI ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ȘI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNIICPIULUI TÂRGU JIU,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.05.2019 Deschide
21229/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU CA URMARE A PROMOVĂRII ÎN GRAD PROFESIONAL A OPT POLIȚIȘTI LOCALI Deschide
21329/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE VENITURI TÂRGU JIU Deschide
21429/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNIICPIULUI TÂRGU JIU,SECȚIUNEA 1 – BUNURI IMOBILE,ÎNSUȘIT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL TÂRGU JIU NR. 133/30.07./1999 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
21529/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNUI ACTIV CORPORAL DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE PRECUM ȘI MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
21629/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,SECȚIUNEA 1 – BUNURI IMOBILE,ÎNSUȘIT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL TÂRGU JIU NR. 133/30.07./1999 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
21729/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
21829/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PERIOADEI PENTRU CARE SE ACORDĂ BURSELE CONFORM REGULAMENTULUI DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ELEVII DIN CICLUL GIMNAZIAL,LICEAL ȘI PROFESIONAL DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU APROBAT PRIN H.C.L. NR. 215/29.05.2017 ȘI MODIFICAT PRIN H.C.L. NR. 65/26.02.2018 Deschide
21929/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A SPAȚIULUI DEMISOL AL CLĂDIRII „CASA RADIO” – SITUATĂ ÎN PARCUL „GRĂDINA PUBLICĂ”,AFLATĂ ÎN ADMINISTRAREA CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR. 3006/01.08.2013 Deschide
22029/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI PERCA VERGINICA ȘI DOMNULUI BĂLĂȘOIU CRISTIAN-NICOLAE,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA AVIATORILOR,NR. 23,T112,P1,JUDEȚUL GORJ Deschide
22129/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CĂTRE S.C. VERASTAR S.R.L.,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 166 MP.,SITUAT PE LATURA DE EST A PROPRIETĂȚII SOCIETĂȚII DIN TÂRGU JIU,ZONA CINEMATOGRAF „VICTORIA” (PARÂNG),JUDEȚUL GORJ Deschide
22229/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE S.C. XAMO S.R.L. TÂRGU JIU,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 135 MP.,SITUAT PE LATURA DE EST A PROPRIETĂȚII DIN TÂRGU JIU,CALEA BUCUREȘTI,NR. 60 A,JUDEȚUL GORJ Deschide
22329/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA LALELELOR,NR. 2A,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 41562,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA GIURA ANA Deschide
22429/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI GHEORGHIȚĂ MONICA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 82 MP.,AFERENT CONSTRUCȚIILOR SITUATE ÎN TÂRGU JIU,BD. NICOLAE TITULESCU,NR. 16,JUDEȚUL GORJ Deschide
22529/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI BOBELNICU MARICICA – GEORGIANA ȘI DOMNULUI BOBELNICU CĂTĂLIN- MARIAN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9,04 MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STRADA CONSTRUCTORILOR,NR. 6,BL. 6,SC. 1,AP. 10,JUDEȚUL GORJ Deschide
22629/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE S.C. VIAGIO SERV S.R.L. A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 6 MP.,AFERENT SCĂRII ȘI ALEII DE ACCES SPRE IMOBILUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI,LÂNGĂ BL. 56,JUDEȚUL GORJ Deschide
22729/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI ȘOMÎCESCU VERONICA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 22 DECEMBRIE 1989,LÂNGĂ BL. 35,JUDEȚUL GORJ Deschide
22829/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI COMAN MĂDĂLINA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU,LÂNGĂ BL. 10,JUDEȚUL GORJ Deschide
22929/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI NOU CONTRACT DE ÎNCHIRIERE A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 845 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA VASILE ALEXANDRI (TEREN PE CARE ESTE AMENAJATĂ O BAZĂ SPORTIVĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE „SF. NICOLAE”,FOSTĂ ȘCOALA GENERALĂ NR. 6) AFLAT ÎN PROPRIETATEA DOAMNEI FRUNZĂ MARIANA,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.06.2019 Deschide
23029/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 250.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPRIU AL PAROHIEI SFÂNTUL „IERARH NIFON” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PENTRU SUSȚINEREA LUCRĂRILOR DE FINALIZARE INTERIOARĂ A LĂCAȘULUI DE CULT Deschide
23129/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 200.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPRIU AL PAROHIEI „SFÂNTA TREIME” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PENTRU LUCRĂRI DE EXTINDERE ȘI REABILITARE A LĂCAȘULUI DE CULT ȘI CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ Deschide
23229/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „VIS DE COPIL” TÂRGU JIU A SUMEI DE 13.000 LEI Deschide
23329/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE „CONSTANTIN SĂVOIU” TÂRGU JIU A SUMEI DE 10.000 LEI Deschide
23429/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 9.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE DOTĂRI PENTRU BLOCUL ALIMENTAR Deschide
23529/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 20.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2019,ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” PENTRU LUCRĂRILE DE MODERNIZARE A HOLULUI PRINCIPAL DE ACCES ȘI A BIROULUI CONDUCERII INSTITUTIEI Deschide
23629/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 67.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2019,ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE TERMOIZOLAȚII LA CLĂDIRE CĂMIN Deschide
23729/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 45.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2019,ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE „SFÂNTUL NICOLAE” PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE MODERNIZARE LA LOCALUL VECHI AL ȘCOLII Deschide
23829/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL TÂRGU JIU NR. 319/28.10.2013 PENTRU STABILIREA COTEI DE CARBURANȚI LA VEHICULELE DIN DOTAREA PARCULUI AUTO AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
23929/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII ÎN PERIOADA 30.05.2019-02.06.2019 A „FESTIVALULUI NAȚIONAL DE MINIHANDBAL”,INIȚIAT DE FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE HANDBAL Deschide
24029/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE IUNIE,IULIE ȘI AUGUST 2019 Deschide
24129/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 165 DIN 25.04.2019 Deschide
24229/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 129 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. MESTEACĂNULUI,NR.3F,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ,DOMNULUI VĂDUVA DANIEL Deschide
24329/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 2,PCT. 2 DIN H.C.L. NR. 108/25.03.2019 Deschide
24429/05/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 2,PCT. 2 DIN H.C.L. NR. 111/25.03.2019 Deschide
24529/05/2019HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI „AMENAJARE ZONA DE AGREMENT CARTIER NARCISELOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT Deschide
24605/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NORMELOR FINANCIARE PENTRU ACTIVITATEA SPORTIVĂ A CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
24705/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE SPORTIVĂ ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TÂRGU JIU Deschide
24805/06/2019H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI AXINTE - AMZA ELENA ȘI DOMNULUI AXINTE - AMZA GABRIEL,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 8 M2,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STR. CONSTRUCTORILOR NR.14,BL.14,AP.62,JUDEȚUL GORJ Deschide
24924/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019 Deschide
25024/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
25124/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU Deschide
25224/06/2019HOTĂRÂRE PENTRU APROBARE A PROIECTULUI ”AMENAJARE PĂRCULEȚ NR. 1,CARTIER OBREJA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT Deschide
25324/06/2019HOTĂRÂRE PENTRU APROBARE A PROIECTULUI ”AMENAJARE PĂRCULEȚ NR. 2,CARTIER OBREJA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT Deschide
25424/06/2019HOTĂRÂRE PENTRU APROBARE A PROIECTULUI ”AMENAJARE PĂRCULEȚ NR. 3,CARTIER OBREJA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT Deschide
25524/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE CORP D GRUP ȘCOLAR BÂRSEȘTI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
25624/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE ATELIERE GRUP ȘCOLAR TRAIAN VUIA,CORP C10,MODIFICĂRI INTERIOARE,EXTERIOARE,REABILITARE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
25724/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE ȘCOALA GENERALĂ ALEXANDRU ȘTEFULESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
25824/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE ȘCOALA GENERALĂ SFÂNTUL NICOLAE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
25924/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJĂRI INTERIOARE STADIONUL MUNICIPAL – LUCRĂRI ÎN SARCINA UAT MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
26024/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,SECȚIUNEA 1 – BUNURI IMOBILE,ÎNSUȘIT PRIN H.C.L. NR. 133/30.07.1999 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
26124/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNUI ACTIV CORPORAL DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE PRECUM ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC ȘI DOMENIULUI PRIVAT ALE MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
26224/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
26324/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
26424/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA REPUBLICII,LÂNGĂ BL. 6,SC. 1,AP. 3,JUDEȚUL GORJ Deschide
26524/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 223 MP.,PAROHIA ”SFINȚII VOIEVOZI” Deschide
26624/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE SUPERFICIE CU TITLU GRATUIT PENTRU SUPRAFAȚA DE TEREN DE 5000 MP.,CU PAROHIA PREAJBA TÂRGU JIU Deschide
26724/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CĂTRE S.C. TRITON S.R.L.,ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. VICTORIEI,LÂNGĂ BL. 54,JUDEȚUL GORJ Deschide
26824/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DELCEA MARIA ȘI DOMNULUI DELCEA AUGUSTIN – GHEORGHE,ASUPRA A 2 (DOUĂ) TERENURI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2 MP.,RESPECTIV 3 MP.,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,ALEEA SF. NICOLAE,LÂNGĂ BL. 6,JUDEȚUL GORJ Deschide
26924/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BRAIA ALIN – VIOREL ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,LOCALITATEA PREAJBA MARE,STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR. 56,JUDEȚUL GORJ Deschide
27024/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE LA CARE EXPIRĂ TERMENUL DE ÎNCHIRIERE ÎN DATA DE 01.08.2019 Deschide
27124/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 30729/21.08.2014 ÎNCHEIAT CU ȘOFEI CONSTANTIN DANIEL – CURATOR AL MINORULUI ȘOFEI ANDREI-ADRIAN Deschide
27224/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI CIOPLEA FILIP,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 15 MP.,COTĂ INDIVIZĂ,AFERENTĂ BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CASTANILOR,LÂNGĂ BL. 2,JUDEȚUL GORJ Deschide
27324/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRĂRII IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3828 MP.,ȘI A EVALUĂRII UNOR SUPRAFEȚE DE TEREN,PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI PROPRIETATEA DOAMNEI RĂUȚ BRATILOVEANU DELIA-MIHAELA,ÎN VEDEREA STUDIERII OPORTUNITĂȚII EFECTUĂRII UNUI SCHIMB DE PROPRIETĂȚI Deschide
27424/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII H.C.L. NR. 195/28.11.2016 Deschide
27524/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 146/25.03.2019 ÎN SENSUL ÎNSCRIERII CORECTE A SINTAGMEI ”TEREN ATRIBUIT ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII” ÎN LOC DE ”TEREN ATRIBUIT ÎN FOLOSINȚĂ DE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII„ Deschide
27624/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI – CADRU DE URMĂRIRE ÎN TIMP/MENTENANȚĂ – STABILIRE PROCEDURI PENTRU ACTIVITATEA DE URMĂRIRE ÎN TIMP/MENTENANȚĂ ȘI INTERVENȚII LA ANSAMBLUL MONUMENTAL ”CALEA EROILOR„ SITUAT ÎN TÂRGU JIU,PARC MUNICIPAL ȘI PARC COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT,JUDEȚUL GORJ Deschide
27724/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI ”100 DE ANI DE IUBIRE,EMOȚIE ȘI AMINTIRI” Deschide
27824/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACȚIUNI CE SE VOR DESFĂȘURA PRIN DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU,ÎN PERIOADA IULIE – OCTOMBRIE 2019 Deschide
27924/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC,PRIN CURSE REGULATE,PE RAZA UAT TÂRGU JIU ȘI ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
28024/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU TRIMESTRUL III 2019 Deschide
28124/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 229/29.05.2019 Deschide
28224/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CASĂRII UNOR MIJLOACE FIXE COMPLET AMORTIZATE ȘI INTRODUCEREA PENTRU REFOLOSIRE A PIESELOR ȘI SUBANSAMBLELOR REZULTATE Deschide
28324/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU,CA URMARE A PRELUNGIRII SUPLIMENTĂRII TEMPORARE A STRUCTURII COMPARTIMENTULUI PARCĂRI,PÂNĂ LA DATA DE 31.12.2019 Deschide
28424/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 214 DIN 29.05.2019 Deschide
28524/06/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 217/29.05.2019 ÎN SENSUL ELIMINĂRII POZIȚIEI NR. 236,TEREN AFERENT BISERICA BÎRSEȘTI Deschide
28629/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.06.2019 Deschide
28729/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2019 Deschide
28829/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 3 AL H.C.L. NR. 25/29.05.2019 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI ,AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT CARTIER NARCISELOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT Deschide
28929/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA CONTRIBUȚIEI PENTRU FINANȚAREA PROIECTULUI „CALITATE=EFICIENȚĂ=PEFORMANȚĂ”,COD SIPOCA 111/COD MYSMIS 120714 Deschide
29029/07/2019HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA ÎNCHEIERII UNEI CONVENȚII DE COFINANȚARE CU COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII S.A. PENTRU FINANȚAREA DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A SUMEI DE 75.938,75 LEI Deschide
29129/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL S.TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU Deschide
29229/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI TEHNIC NR. 2 TÂRGU JIU A SUMEI DE 13.500 LEI Deschide
29329/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
29429/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU Deschide
29529/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL ,CANALIZARE MENAJERĂ ZONA PERIURBANĂ DRĂGOENI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ.” Deschide
29629/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,AMENAJARE SPAȚII HOTEL SPORT ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
29729/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI AFERENT DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2019 Deschide
29829/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND SCHIMBAREA DESTINAȚIILOR ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU ȘI CENTRUL ,MAGNOLIA” Deschide
29929/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INTRODUCERII ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 77 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA JIULUI ,NR. 4,JUDEȚUL GORJ Deschide
30029/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI BRÂNZAN ELENA MIHAELA ȘI DOMNULUI BRÂNZAN GHEORGHE LUCIAN ,ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA GAROFIȚEI,LÂNGĂ BL. 5,JUDEȚUL GORJ Deschide
30129/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE S.C. RENTOFFICE S.R.L. ,A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1,80 M.P.,AFERENT SCĂRII DE ACCES SPRE SPAȚIUL COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI ,LÂNGĂ BLOC 56,JUDEȚUL GORJ. Deschide
30229/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE NR. 32262/03.09.2014 ȘI 32249/03.09.2014 ÎNCHEIAT CU S.C. ARTIMA S.A Deschide
30329/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ALEEA TÂRGULUI ( ZONA TÂRG DE GROSS),FN,ÎN VEDEREA LOTIZĂRII ȘI CONSTRUIRII DE LOCUINȚE Deschide
30429/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNE PRIVIND ACORDAREA SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2019. Deschide
30529/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI DE ARTE C. BRĂILOIU”,DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU A SUMEI DE 1.029,35 LEI Deschide
30629/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PROPRIETARILOR APARTAMENTELOR NR. 3,NR. 5,NR. 9,NR. 13 ȘI NR. 17,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STRADA SLT. GHE. BĂRBOI,SCARA 1,JUDEȚUL GORJ,ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12 M.P.,ÎN VEDEREA EDIFICĂRII DE BALCOANE P+4 Deschide
30729/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ABROGAREA H.C.L. NR. 35/28.01.2019 ȘI CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI COCEAN MARIA ȘI DOMNULUI COCEAN MARIAN ȘTEFAN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA OLARI,LÂNGĂ BL. 14,JUDEȚUL GORJ Deschide
30829/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE SPORTIVĂ ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU Deschide
30929/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI PROPRIETATEA DOAMNEI RĂUȚ-BRATILOVEANU DELIA- MIHAELA Deschide
31029/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 85/19.06.2019 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA-MARIA –EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 129 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA MESTEACĂNULUI,NR. 3F,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 57654 Deschide
31129/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRĂRII IMOBILULUI –TEREN IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 52785 ÎN DOUĂ LOTURI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 196 M.P.,RESPECTIV 33 M.P. ȘI CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE S.C. ELCA S.R.L. TÂRGU JIU,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 196 M.P. ȘI DOMNULUI BENEGUI AUREL,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 33 M.P.,SUPRAFEȚE SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STRADA HIDROCENTRALEI,NR. 4,JUDEȚUL GORJ Deschide
31229/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 61/11.03.2019. Deschide
31329/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA,FĂRĂ PLATĂ,CĂTRE ENTITĂȚILE PUBLICE SOLICITANTE,A UNOR TRIBUNE MODULARE CU SCAUNE DIN PLASTIC,REZULTATE DIN LUCRĂRILE DE EXTINDERE A COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
31429/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA TARIFULUI PENTRU DESFIINȚAREA DEPOZITELOR NECONTROLATE DE DEȘEURI PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
31529/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 603/16841/22.05.2018 ÎNCHEIAT CU FUNDAȚIA „PRO SATUL”. Deschide
31629/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI ALE STADIONULUI MUNICIPAL – RACORD CANALIZARE PLUVIALĂ”. Deschide
31729/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 214 DIN 29.05.2019. Deschide
31829/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EMBLEMEI CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
31929/07/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA UNUI SPAȚIU SITUAT ÎN IMOBILUL DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA TRAIAN,NR. 5,JUDEȚUL GORJ,PARTIDULUI UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA,ÎN VEDEREA AMENAJĂRII SEDIULUI Deschide
32026/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2019 Deschide
32126/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „REABILITARE,MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT Deschide
32226/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 3.2. LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,APROBAT PRIN H.C.L. NR. 279/24.06.2019 Deschide
32326/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII H.C.L. NR. 41 DIN 19.02.2019 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE „STUDIU DE FEZABILITATE REVIZUIT 2019” ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE,MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
32426/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘI ETAJARE PARȚIALĂ GRĂDINIȚA NR. 1 TÂRGU JIU” Deschide
32526/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE,MODERNIZARE CLĂDIRE C3 ȘI CONSTRUIRE AMFITEATRU,DESFIINȚARE CLĂDIRE C2 ȘI C3 – PARȚIAL,LA COLEGIUL TEHNIC NR. 2,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
32626/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE CLĂDIRE C7 - COLEGIUL TEHNIC NR. 2,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
32726/08/2019HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU Deschide
32826/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,LOCALITATEA PREAJBA MARE,STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR. 45,JUDEȚUL GORJ,DOMNULUI DĂNĂCICĂ IONUȚ-ALEXANDRU Deschide
32926/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI GOȘA ION,ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12 MP.,AFERENT BALCONULUI,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 9 MAI,LÂNGĂ BL. 3,JUDEȚUL GORJ Deschide
33026/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI DOBRAN MARIA ȘI DOAMNEI GHIMBAȘI ILEANA ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 11 MP.,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD,REPUBLICII,LÂNGĂ BL. 6,JUDEȚUL GORJ Deschide
33126/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 8 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,BD. ECATERINA TEODOROIU,NR. 57A,JUDEȚUL GORJ,DOMNULUI POPESCU ION Deschide
33226/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI FLOAREA CONSTANTIN,ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7,09 MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVĂ AFERENTĂ LOCUINȚĂ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. LOTRULUI,NR. 9,BL. 9,AP. 10,JUDEȚUL GORJ Deschide
33326/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DRĂGHICI AURORA ȘI DOMNULUI DRĂGHICI IONEL,ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5 M2,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. G-RAL CHRISTIAN TELL,LÂNGĂ BL.2,JUDEȚUL GORJ Deschide
33426/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI UNGUREANU ADRIANA – ELENA,ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. SLT. GHEORGHE BĂRBOI,LÂNGĂ BL. 1,JUDEȚUL GORJ Deschide
33526/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DOAMNA DĂRĂNESCU ELENA A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4 MP.,AFERENT ALEII ŞI SCĂRII DE ACCES SPRE BALCONUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. VICTORIEI NR.196,BL. 196,SC.1,AP.1,PARTER,JUDEȚUL GORJ Deschide
33626/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI NICOLA VALERIU – GEORGE ȘI DOAMNEI NICOLA ALINA – ELVIRA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. TERMOCENTRALEI,LÂNGĂ BL. 1,SC. 1,AP. 1,JUDEȚUL GORJ Deschide
33726/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI SĂVULESCU LILIANA ȘI DOMNULUI SĂVULESCU ION,ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4 M2,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 22 DECEMBRIE 1989,LÂNGĂ BL.32,JUDEȚUL GORJ Deschide
33826/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE SC VIAGIO SERV SRL A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 6 MP.,ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI SCĂRI DE ACCES SPRE SPAȚIUL COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. VICTORIEI NR. 56,BL. 56 Deschide
33926/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. A BUNULUI IMOBIL IDENTIFICAT PRIN NR. CADASTRAL 56938,INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ SUB NR. 56938 ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 45087/19.11.2007 Deschide
34026/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND SCHIMBAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE PENTRU ACTUL ADIȚIONAL NR. 1B LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 602/46844/21.01.2015 ÎNCHEIAT CU S.C. 2M PULSAUTO S.R.L. Deschide
34126/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 213 MP.,COTĂ EXCLUSIVĂ,PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA STUDIERII OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII CĂTRE S.C. AIDIPRESTIGE S.R.L. Deschide
34226/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 56 MP.,COTĂ INDIVIZĂ,PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA STUDIERII OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII CĂTRE PARÂNGUL S.C.M. Deschide
34326/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI,NR. 140,ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE MULTIFAMILIARE Deschide
34426/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII PREVEDERILOR PUNCTULUI II DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 278/24.06.2019 Deschide
34526/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND REACTUALIZAREA COMANDAMENTULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI APROBAREA PROGRAMULUI DE MĂSURI PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENIRE ȘI ÎNLĂTURARE A EFECTELOR FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE Deschide
34626/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE SEPTEMBRIE,OCTOMBRIE ȘI NOIEMBRIE 2019 Deschide
34726/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,S.C. YANIDA COM S.R.L. TÂRGU JIU,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 350 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. NARCISELOR,FN.,JUDEȚUL GOR Deschide
34826/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ,CANALIZARE MENAJERĂ STRADA PANAIT CERNA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
34926/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII “C.N.I.” S.A.,A AMPLASAMENTULUI ŞI ASIGURAREA CONDIŢIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII PROIECT PILOT – ”CONSTRUIRE BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC,B-DUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI,NR. 6F,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
35026/08/2019HOTĂRÂRE ACORDAREA UNUI NUMĂR DE 141 LEGITIMAȚII PENTRU DEPLASAREA GRATUITĂ CU MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE DURATA ANULUI ȘCOLAR 2019-2020,A ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR CARE BENEFICIAZĂ DE MĂSURA DE PROTECȚIE,AFLAȚI ÎN PLASAMENT LA ASISTENȚII MATERNALI PROFESIONIȘTI DIN CADRUL D.G.A.S.P.C. GORJ,PRECUM ȘI PENTRU ELEVII ȘI STUDENȚII AFLAȚI ÎN CENTRELE SUBORDONATE D.G.A.S.P.C. GORJ Deschide
35126/08/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA GESTIUNII DELEGATE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
35230/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 30.09.2019 Deschide
35330/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
35430/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2019 Deschide
35530/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL CIOCÂRLĂU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
35630/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE SALĂ DE SPORT – COLEGIUL TEHNIC NR. 2,TÂRGU JIU” Deschide
35730/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA H.C.L. NR. 118/25.03.2019 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DE COMERȚ STRADAL ȘI A TERASELOR DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ,PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
35830/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
35930/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
36130/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CONTRACTAREA DE CĂTRE S. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU A UNUI CREDIT TIP OVERDRAFT ÎN VALOARE DE 2.000.000 LEI PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII CURENTE,CU SCADENȚĂ LA DATA DE 13.08.2020 DE LA B.C.R. S.A Deschide
36230/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ART. 2 DIN H.C.L. NR. 321/26.08.2019 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „REABILITARE,MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT Deschide
36330/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII H.C.L. NR. 41/19.02.2019 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICĂ „STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUIT 2019” ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE,MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ”,MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR. 323/26.08.2019 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII H.C.L. NR. 41/19.02.2019 Deschide
36430/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 159/25.04.2019 PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 36,80 MP.,REPREZENTÂND COTA INDIVIZĂ AFERENTĂ SPAȚIULUI CU DESTINAȚIA SEDIU P.N.L. – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ GORJ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. VICTORIEI,BL. 40,PARTER,JUDEȚUL GORJ Deschide
36530/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BONDOC DUMITRU,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 17,05 MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STR. BÂRSEȘTI,BL. 1N,AP. 7,JUDEȚUL GORJ Deschide
36630/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA NICOLAE TITULESCU,FN.,JUDEȚUL GORJ,S.C. IRISH STEPS S.R.L Deschide
36730/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE S.C. RENTAL BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. A DOUĂ TERENURI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11 MP.,RESPECTIV 8 MP.,AFLATE ÎN VECINĂTATEA SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. MINERILOR NR. 5,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI RAMPE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI ȘI A UNEI PLATFORME PENTRU APROVIZIONARE MARFĂ Deschide
36830/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 42539/01.11.2013,ÎNCHEIAT CU DOMNUL HULEA MARIAN Deschide
36930/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA UNUI SPAȚIU SITUAT ÎN STRADA TRAIAN,NR. 5,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ,PARTIDULUI ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATEA NAȚIONALĂ,ÎN VEDEREA AMENAJĂRII SEDIULUI Deschide
37030/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 3 LOTURI A IMOBILULUI TEREN,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 58.283 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA TERMOCENTRALEI,NR. 27,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NR. CADASTRAL 50744 Deschide
37130/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRĂRII IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 834 MP Deschide
37230/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ȘI ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
37330/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA DE DREPT A VICEPRIMARULUI CARE VA EXERCITA PRIMUL DINTRE CEI DOI VICEPRIMARI,ATRIBUȚIILE PRIMARULUI ÎN SITUAȚII DE IMPOSIBILITATE EXERCITARE MANDAT Deschide
37430/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ART. 5 AL REGULAMENTULUI DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ELEVII DIN CICLURILE GIMNAZIAL,LICEAL ȘI PROFESIONAL DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU APROBAT PRIN H.C.L. NR. 215/29.05.2017 ȘI MODIFICAT PRIN H.C.L. NR. 218/29.05.2019 Deschide
37530/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL IV 2019 Deschide
37630/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ STRADA PERLEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
37730/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 3480/08.08.2011 Deschide
37830/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII/COMPLETĂRII PROTOCOLULUI DE COLABORARE SPORTIVĂ ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TÂRGU JIU Deschide
37930/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 93/3747 DIN DATA DE 27.09.2007 ÎNCHEIAT DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU JIUL SCM TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
38030/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEAZBILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ALIMENTARE CU APĂ PE DS 3,LOCALITATEA COMPONENTĂ ROMANEȘTI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
38130/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
38230/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ELIMINAREA PUNCTULUI 4 DIN ANEXA 5 ȘI MODIFICAREA PUNCTULUI 1 DIN ANEXA 4 LA H.C.L. NR. 345/26.08.2019 Deschide
38330/09/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE ADMINISTRARE CU TITLU GRATUIT,PENTRU O PERIOADĂ DE 25 DE ANI,CĂTRE UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DIN TÂRGU JI,A CONSTRUCȚIEI CU DESTINAȚIA DE „CĂMIN” ȘI A TERENULUI AFERENT ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1150 MP.,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,ÎN INCINTA COLEGIULUI TEHNIC „ION MINCU” Deschide
38408/10/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CĂILE DE ATAC ÎMPOTRIVA SENTINȚEI CIVILE NR. 698/2019,PRONUNȚATĂ DE CĂTRE CURTEA DE APEL CRAIOVA ,LA DATA DE 18.09.2019 ÎN DOSARUL NR. 6274/95/2017,ÎNREGISTRAT LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 42268/24.09.2019 Deschide
38508/10/2019HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SOCIETATEA TRANSLOC S.A. Deschide
38608/10/2019HOTĂRÂRE PRIVIND PROPUNERILE DE APROBARE A MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. Deschide
38708/10/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 6 DIN H.C.L. NR. 349/26.08.2019 PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ,ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII ,C.N.I. “ S.A.,A AMPLASAMENTULUI ȘI ASIGURAREA CONDIȚIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII PROIECT PILOT-,CONSTRUIRE BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC,BD. CONSTANTIN BRÂNCUȘI ,NR. 6F,MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
38808/10/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII H.C.L. NR. 366/30.09.2019 Deschide
38908/10/2019HOTĂRÂRE CU PROPUNERI DE APROBARE A ALIPIRII IMOBILELOR TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 58.268 M.P. AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 50887,RESPECTIV 4192 M.P.,AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 25070 ÎN VEDEREA ACTUALIZĂRII DOCUMENTAȚIEI DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ ȘI ÎNSCRIERE ÎN CARTEA FUNCIARĂ A OBIECTIVULUI ,MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CAPACITATE STADION MUNICIPAL” Deschide
39008/10/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN PRIMĂ URGENȚĂ PENTRU ÎNLĂTURAREA RISCULUI PRIVIND CIRCULAȚIA PIETONALĂ ȘI AUTO PE PASAJUL SUPERIOR PESTE CALEA FERATĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
39108/10/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII PCT. 4.2,PCT.4.7 DE LA ART. 4 ȘI ART.6 DIN H.C.L. NR. 513 DIN 20.12.2018 PRIVIND APLICAREA U.A.T. MUNICIPIUL TÂRGU JIU LA PROGRAMUL PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN TRANSPORTURI,PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULE DE TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ - ORDIN NR. 760 DIN 17 IULIE 2018” Deschide
39208/10/2019HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2019 Deschide
39317/10/2019 HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019 Deschide
39417/10/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZUL GENERAL REACTUALIZAT ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET” MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
39517/10/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZUL GENERAL REACTUALIZAT ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
39617/10/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA PROTOCOLULUI ÎNCHEIAT ȘI ÎNREGISTRAT LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SUB NR. 43163/30.09.2019,ÎNREGISTRAT LA COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII C.N.I.- S.A. SUB NR. 17352/30.09.2019 ȘI LA MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LA NR. 133790/08.10.2019,DECLARAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CAPACITATE STADION MUNICIPAL,STR. CONSTANTIN BRÂNCUȘI,NR. 6A,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” CA BUN DE UTILITATE PUBLICĂ ȘI DAREA ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI Deschide
39717/10/2019HOTĂRÂRE PRIVIND INSTITUIREA TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI ÎN VEDEREA STABILIRII MODALITĂȚII DE RECUPERARE A SUMELOR AVANSATE DE MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PENTRU ASIGURAREA CONTRIBUȚIEI PROPRII A ASOCIȚIILOR DE PROPRIETARI/PROPRIETARILOR,OBIECTIVELOR NOI APROBATE PRIN O.M.D.R.A.P. NR. 2088/04.07.2019 Deschide
39822/10/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODALITATEA DE ADMINISTRARE ȘI FUNCTIONARE A STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI STABILIREA CUANTUMULUI DE UTILIZARE A ACESTUIA,PÂNĂ LA APROBAREA REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE SI FUNCTIONARE A STADIONULUI SI STABILIREA TAXELOR SPECIALE DE UTILIZARE Deschide
39922/10/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE COFINANTARE NR. 170011765 DIN 02.10.2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CARTIER PREAJBA MARE,MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
40022/10/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE STRECURATE LA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 175 DIN 25.04.2019 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 117/25.03.2019 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ELIBERAREA ACORDULUI DE FIUNCȚIONARE ȘI A AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
40128/10/2019 HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2019. Deschide
40228/10/2019 HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2019. Deschide
40328/10/2019 HOTĂRÂRE PRIVIND INSTITUIREA UNOR FACILITĂȚI FISCALE ȘI APROBAREA PROCEDURII DE ACORDARE A ACESTORA. Deschide
40428/10/2019 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACȚIUNILOR DESFĂȘURATE ÎN LUNA DECEMBRIE 2019 DE DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU. Deschide
40528/10/2019HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII ALE POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU. Deschide
40628/10/2019HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE VENITURI TÂRGU JIU. Deschide
40728/10/2019HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”. Deschide
40828/10/2019 HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU. Deschide
40928/10/2019 HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU. Deschide
41028/10/2019HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU. Deschide
41128/10/2019 HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU. Deschide
41228/10/2019 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT GRĂDINIȚA NR. 20,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
41328/10/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REAMPLASARE LES 20KV PTCZ 141-PTCZ149 TG JIU ȘI LES 0,4 KV PROPRIETATE DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA SA,PENTRU CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU TREI SĂLI DE GRUPĂ,SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU,JUDEȚUL GORJ. Deschide
41428/10/2019 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 401 MP.,PROPRIETATEA DOMNULUI CĂLESCU ION ÎN VEDEREA STUDIERII OPORTUNITĂȚII CUMPĂRĂRII DE CĂTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
41528/10/2019 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 427 MP.,SITUATĂ ÎN STR. BICAZ,FN.,PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN VEDEREA STUDIERII OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII CĂTRE DL. NEBANCIA CONSTANTIN. Deschide
41628/10/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 104/16.09.2019,ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA PETREȘTI,NR. 2B,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 213 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 57746. Deschide
41728/10/2019 HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 122 DIN 20.03.2019 PRIVIND TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 547 MP.,AFERENT DISPENSARULUI MEDICAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. I.L. CARAGIALE NR. 8A,JUDEȚUL GORJ. Deschide
41828/10/2019 HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI CODRUȘI TUDORICĂ,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 334 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. VICTOR DAIMACA,NR. 34,JUDEȚUL GORJ. Deschide
41928/10/2019 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE,ÎN FAVOAREA DOMNULUI KIVULESCU ION ȘI A DOAMNEI KIVULESCU ELENA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR. 23,JUDEȚUL GORJ. Deschide
42028/10/2019 HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ SINDICATULUI LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT TÂRGU JIU (S.L.I. TÂRGU JIU) A UNUI SPAȚIU SITUAT ÎN INCINTA ȘCOLII GIMNAZIALE ”CONSTANTIN SĂVOIU” (CONSTRUCȚIE ANEXĂ C4) TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE DARE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ (ELABORAT ÎN TEMEIUL ART. 349-351 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV NR. 57/2019). Deschide
42128/10/2019 HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 3 DIN H.C.L. NR. 330/26.08.2019. Deschide
42228/10/2019HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 ȘI ANEXEI NR. 4 DIN H.C.L. NR. 101/2012. Deschide
42328/10/2019HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 2 DIN H.C.L. NR. 102/2012. Deschide
42428/10/2019HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
42528/10/2019 HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE COPROPRIETARILOR ROȘU ELENA,RĂDULESCU FLORIN-GEORGIANA ȘI RĂDULESCU IONUȚ-MARIAN,ASUPRA A DOUĂ TERENURI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9,04 MP. FIECARE,REPREZENTÂND COTE INDIVIZE AFERENTE LOCUINȚELOR NR. 32 ȘI NR. 33,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STR. CONSTRUCTORILOR,BL. 6,SC. 2,JUDEȚUL GORJ. Deschide
42628/10/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN PRIMĂ URGENȚĂ PENTRU ÎNLĂTURAREA RISCULUI DE ACCIDENTE,PROTEJAREA ȘI CONSERVAREA CLĂDIRII MONUMENT ISTORIC LA COLEGIUL NAȚIONAL SPIRU HARET,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
42714/11/2019H O T Ă R Â R E,PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ PUBLICĂ,CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ,ÎN DATA DE 14.11.2019 Deschide
42815/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ PUBLICĂ,CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ,ÎN DATA DE 15.11.2019 Deschide
42915/11/2019HOTĂRÂRE PENTRU RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2019. Deschide
43015/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ STATULUI ROMÂN A SUPRAFEȚELOR DE TEREN DE 514 MP.,488 MP. ȘI 482 MP.,AFERENTE BLOCURILOR ANL SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STRADA LT. COL. DUMITRU PETRESCU,NR. 21A,21B,RESPECTIV 21C. Deschide
43115/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI AFERENT DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2019. Deschide
43215/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 15.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGERTUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
43315/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 208.400 LEI A PAROHIEI „SFÂNTA TREIME” DIN TÂRGU JIU,STRADA 1 DECEMBRIE 1918 Deschide
43415/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 20.000 LEI A PAROHIEI CU HRAMUL „SFÂNTUL NICOLAE” DIN TÂRGU JIU Deschide
43515/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 101.200 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPIU AL LICEULUI TEHNOLOGIC BÂRSEȘTI DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
43615/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 175.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL „SPIRU HARET” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
43715/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 60.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE „VOIEVOD LITOVOI” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
43815/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 19.100 LEI GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „MIHAI EMINESCU”. Deschide
43915/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 30.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL „VIRGIL MADGEARU” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
44015/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 34.900 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL „HENRI COANDA” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
44115/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 104.000 LEI LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU Deschide
44215/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCĂREA SUMEI DE 93.500 LEI ȘCOLII GIMNAZIALE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DIN TÂRGU JIU Deschide
44315/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 726.850 LEI A SPITALULUI DE URGENȚĂ DIN TÂRGU JIU Deschide
44415/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 107.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE „ALEXANDRU ȘTEFULESCU” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
44515/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 73.000 LEI ȘCOLII GIMNAZIALE „SFÂNTUL NICOLAE” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
44615/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 16.500 LEI ȘCOLII GIMNAZIALE „GHEORGHE TĂTĂRĂSCU” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
44715/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 56.350 LEI ȘCOLII GIMNAZIALE „POMPILIU MARCEA” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
44815/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 60.000 LEI A PAROHIEI VĂDENI „NAȘTEREA MAICII DOMNULUI” DIN TÂRGU JIU Deschide
44915/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 170.000 LEI A PAROHIEI SFÂNTUL NIFRON DIN TÂRGU JIU,ALEEA PLOPILOR Deschide
45015/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 100.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPIU AL COLEGIULUI TEHNIC NR. 2 DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
45115/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 150.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL „ECATERINA TEODOROIU” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
45215/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 58.200 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
45315/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 106.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE „CONSTANTIN SĂVOIU” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
45415/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 94.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU”. Deschide
45515/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 54.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPIU AL COLEGIULUI TEHNIC „GHEORGHE MAGHERU” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
45615/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 190/25.04.2019 PRIVIND ACORDAREA NORMEI DE HRANĂ,ÎN SUMĂ DE 896 MII LEI PENTRU 6 LUNI,ÎN PERIOADA MAI-OCTOMBRIE,PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU Deschide
45727/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTITII ȘI SURSE DE FINANTARE PE ANUL 2019 Deschide
45827/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 3.900 LEI DIN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI DE ARTE „CONSTANTIN BRAILOIU” TÂRGU JIU PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE OBIECTE DE INVENTAR. Deschide
45927/11/2019HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL POLITIEI LOCALE TÂRGU JIU. Deschide
46027/11/2019HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU Deschide
46127/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PRACTICATE DE S EDIILITARA PUBLIC SA TARGU JIU PENTRU DESZĂPEZIRE ÎN SEZONUL RECE 2019-2020 Deschide
46227/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EFECTUARII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE COFINANTARE PENTRU OBIECTIVUL „EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE STRADA FRASINETULUI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
46327/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EFECTUARII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE COFINANTARE PENTRU OBIECTIVUL „EXTINDERE REȚEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE STRADA PALTINULUI MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
46427/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EFECTUARII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE COFINANTARE PENTRU OBIECTIVUL „EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE STRADA PRIETENIEI MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
46527/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 44537/02.12.2014 ÎNCHEIAT CU DOMNUL NICOLCEA DAN-IONUT. Deschide
46627/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 01/537/01.02.12.2014 ÎNCHEIAT CU SC DAVIO SRL. Deschide
46727/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILO DE INTERVENTIE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ BLOCURI ZONA SAVINESTI - AGRICULTURII (PANA ÎN STRADA VICTORIEI) - LIVIU REBREANU - ALEEA TEILOR - ALEEA PLOPILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
46827/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ȘI REABILITARE ZONA PROTEJATA A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR - REAMENAJARE ZONA PIETONALA A CENTRULUI CIVIC,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
46927/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII CU TITLU GRATUIT A 7 LOCURI DE VECI ÎN CIMITIRUL MUNICIPAL ORTODOX TÂRGU JIU PENTRU COMPLEXUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA PENTRU ADULȚI „BALTENI” TÂRGU JIU. Deschide
47027/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUSIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 103/16.09.2019 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII,PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 56 MP.,COTA INDIVIZA,CE FACE PARTE DINTR-O SUPRAFATA MAI MARE DE TEREN DE 657 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BULEVARDUL ECATERINA TEODOROIU,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 37338. Deschide
47127/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA,COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
47227/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ROMÂN ÎN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR ȘI CONCESIONAREA CNCF CFR – S.A. A MIJLOCULUI FIX „POD CF STRADA ROMANEȘTI”. Deschide
47327/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA APLICABILITĂȚII H C.L. NR. 291/31.07.2015 ȘI A ART. 2 DIN H.C.L. NR. 405/28.09.2015. Deschide
47427/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H. C.L. NR. 415 DIN 28.10.2019. Deschide
47527/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI PENTRU IMOBILELE TIP BLOC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
47627/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND. ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE DECEMBRIE 2019,IANUARIE ȘI FEBRUARIE 2020. Deschide
47727/11/2019HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU. Deschide
47827/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 4 DIN H.C.L. NR. 455 DIN 15.11.2019. Deschide
47927/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ STRADA IONEL TEODOREANU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
48027/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII “C.N.I.” S.A. - DIRECȚIA INVESTIȚII /DEPARTAMENT SPORT,ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CULTURĂ -,A AMPLASAMENTULUI ŞI ASIGURAREA CONDIŢIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ” REABILITARE ȘI MODERNIZARE CASA DE CULTURĂ MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ”. Deschide
48127/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 12.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI ENERGETIC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
48227/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 17.500 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
48327/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 25.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI TEOLOGIC „SFÂNTUL NICODIM” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
48427/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 303 DIN 29.07.2019. Deschide
48527/11/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI PARTENERIAT ÎNTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE BASCHET ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2019 AL DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE. Deschide
48610/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2019 Deschide
48710/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 12.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019 ÎN BUGETUL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Deschide
48810/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 35.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „VIS DE COPIL” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
48910/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 7.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI TEHNIC „ION MINCU” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
49010/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA DIN BUGETUL LOCAL A UNOR PREMII ÎN BANI PENTRU ELEVII DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU CARE AU OBȚINUT DISTINCȚII LA OLIMPIADELE NAȚIONALE PE DISCIPLINE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019 Deschide
49110/12/2019HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII LUCRARI ORNAMENTALE LA FATADĂ STRADALĂ,ÎN STARDA NARCISELOR ȘI STRADA TERMOCENTRALEI,ADIACENT CIMITIR MUNICIPAL ȘI CIMITIR ROMANESTI,MUNCIIPIUL TARGU JIU Deschide
49216/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IANUARIE 2020 Deschide
49316/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
49416/12/2019HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA PRELUNGIRII SUPLIMENTĂRII TEMPORARE A STRUCTURII SERVICIULUI PATRIMONIU ȘI PARCĂRI PUBLICE CU PLATĂ DIN CADRUL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU,CU 5 POSTURI CONTRACTUALE DE MUNCITORI PÂNĂ LA DATA DE 30.06.2020 Deschide
49516/12/2019HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ADMINISTRAREA ȘI EXPLOATAREA PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATĂ DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
49616/12/2019HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA CONCESIONĂRII SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 223 M.P. PAROHIEI ,SFINȚII VOIEVOZI”,DIN TÂRGU JIU ,JUDEȚUL GORJ ȘI ABROGAREA H.C.L. NR. 265/24.06.2019 Deschide
49716/12/2019HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE SOCIETĂȚII DC IRISH STEPS S.R.L. ASUPRA A DOUĂ TERENURI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 13 M.P. ȘI 19 MP. SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STRADA NICOLAE TITULESCU,F.N.,JUDEȚUL GORJ Deschide
49816/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA ,NICOLAE TITULESCU”,FN. JUDEȚUL GORJ Deschide
49916/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZILIERII CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 16380/01.06.2002,MODIFICAT PRIN ACT ADIȚIONAL NR. 1/20.11.2003 ȘI CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. ECATERINA TEODOROIU,LÂNGĂ BL. 38 A,JUDEȚUL GORJ Deschide
50016/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 27356/15.07.2010 ȘI CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 1 DECEMBRIE,LÂNGĂ BL. 77,JUDEȚUL GORJ Deschide
50116/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 27 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI,NR. 221,BL. 221,PARTER,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 46561,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA CODOBAN CARMEN Deschide
50216/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SUPRAFEȚEI DE 20 M.P.,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,BULEVARDUL ,ECATERINA TEODOROIU” Deschide
50316/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALIPIRII IMOBILELOR TEREN (INTRAVILAN) ÎN SUPRAFAȚĂ DE 238 M.P.,AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 53824,RESPECTIV 2061 M.P.,AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 38957,FORMAT DIN 648 M.P. (INTRAVILAN) ȘI 1.413 M.P.,(EXTRAVILAN),ÎN VEDEREA ACTUALIZĂRII DOCUMENTAȚIEI DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ ȘI ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ A SUPRAFEȚEI TOTALE DE 2.299 M.P.,REZULTATĂ ÎN URMA ALIPIRII Deschide
50416/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA TARIFULUI PENTRU DEȘEURILE MUNICIPALE DESTINATE A FI ELIMINATE PRIN DEPOZITARE,PRIN MAJORAREA CONTRIBUȚIEI PENTRU ECONOMIA CIRCULARĂ ȘI ÎNCHEIEREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 10 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE – ACTIVITATEA DE DEPOZITARE A DEȘEURILOR – AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN CONCESIUNE NR. 43474/07.12.2006 Deschide
50516/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII ÎNTRE ASOCIAȚIA CULTURALĂ ARMONIA ȘI MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PRIN DIRECȚIA TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE,PENTRU PERIOADA 01.01.2020-31.12.2020 Deschide
50616/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DIMINUĂRII TAXELOR ȘI TARIFELOR PENTRU PERIOADA IANUARIE ȘI FEBRUARIE 2020 PENTRU COMERCIANȚII CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN PIEȚELE DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
50716/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT LICURICI LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,ADIA”-GORJ Deschide
50816/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL I 2020 Deschide
50916/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA TARIFULUI PENTRU DEȘEURILE MUNICIPALE DESTINATE A FI ELIMINATE PRIN DEPOZITARE,PRIN MAJORAREA CONTRIBUȚIEI PENTRU ECONOMIA CIRCULARĂ ȘI ÎNCHEIEREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 8 LA CONTRACTUL CADRU NR. 34602/11.09.2007 DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR PRIN CONCESIUNE - ACTIVITATEA DE COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI Deschide
51016/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE BLOC LOCUINȚE SOCIALE – BLOC 502” Deschide
51116/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ REABILITARE BLOC LOCUINȚE SOCIALE – BLOC NR. 4 Deschide
51216/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND EȘALONAREA LA PLATĂ A OBLIGAȚIILOR FISCALE DATORATE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DE CĂTRE S.C. COMAT GORJ S.R.L. Deschide
51316/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUSIREA SI APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE – TESTUL INVESTITORULUI PRIVAT PRUDENT „MAJORARE CAPITAL SOCIAL” – LA S. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU Deschide
51420/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2019 Deschide
51520/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU Deschide
51620/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 190/25.04.2019 PRIVIND ACORDAREA NORMEI DE HRANĂ,ÎN SUMĂ DE 896 MII LEI PENTRU 6 LUNI,ÎN PERIOADA MAI-OCTOMBRIE,PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU,MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR. 456/15.11.2019 Deschide
51720/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,AMENAJARE CORP B GRĂDINIȚA CONSTANTIN BRÂNCUȘI ÎN INCINTA COLEGIULUI TEHNIC ION MINCU – CORP C2 – STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
51820/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 DIN H.C.L. NR. 323/27.08.2018 PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE COFINANȚARE ȘI EFECTUARE A LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL ,EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PE STRADA COSTACHE NEGRUZZI”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
51920/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 DIN H.C.L. NR. 324/27.08.2018 PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE COFINANȚARE ȘI EFECTUARE A LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL ,EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PE STRADA SFÂNTU DUMITRU ”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
52020/12/2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ STATULUI ROMÂN,A SUPRAFEȚELOR DE TEREN DE 465 MP.,AFERENT BLOCULUI ANL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA TEILOR,NR. 11A,969 MP.,969 MP.,856 MP. ȘI 857 MP.,AFERENTE BLOCURILOR ANL SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STRADA NARCISELOR – ZONA CALEA BUCUREȘTI,TARLA 183,JUDEȚUL GORJ Deschide