ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ , online , CONVOCATĂ DE ĪNDATĂ, A CONSILIULUI LOCAL AL, MUNICIPIULUI TĀRGU JIU īn data de 14.10.2020 la ora 10:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 01 din data 13.10.2020

PROIECT AL ORDINII DE ZI AL SEDINTEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU CONVOCATĂ DE ĪNDATĂ ONLINE PENTRU DATA DE 14.10.2020

Deschide
Hide details for Minuta sedinteiMinuta sedintei
din data 15.10.2020

MINUTA SEDINTEI DIN DATA DE 14.10.2020

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 408 din data 14.10.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.09.2020

Deschide
Nr. 409 din data 14.10.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI AFERENT DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2020

Deschide
Nr. 410 din data 14.10.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE ȘI A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2020.

Deschide
Nr. 411 din data 14.10.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND TRANSFORMAREA POSTURILOR CORESPUNZĂTOARE A 3 FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE DIN STATUL DE FUNCȚII AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TĀRGU JIU

Deschide
Nr. 412 din data 14.10.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TENHICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE TERMICĂ BL.6 STRADA ALEXANDRU VLAHUȚĂ” MUNICIPIUL TĀRGU JIU

Deschide
Nr. 413 din data 14.10.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE TERMICĂ BL.4 STRADA ALEXANDRU VLAHUȚĂ” MUNICIPIUL TĀRGU JIU

Deschide
Nr. 414 din data 14.10.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE BAZIN ĪNOT DESCOPERIT MUNICIPIUL TĀRGU JIU”

Deschide
Nr. 415 din data 14.10.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA ALIPIRII IMOBILELOR IDENTIFICATE PRIN NUMERELE CADASTRALE 46624 RESPECTIV 57939 SITUATE ĪN MUNICIPIUL TĀRGU JIU STRADA VICTORIEI ZONA CINEMATOGRAF ”SERGIU NICOLAESCU” JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 416 din data 14.10.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND ĪNCHIRIEREA CĂTRE ALGEROXIM COMPREST S.R.L. A TERENULUI ĪN SUPRAFAȚĂ DE 13 MP. AFERENT SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT ĪN TĀRGU JIU STRADA UNIRII (LĀNGĂ PODUL JIULUI) JUDEȚUL GORJ

Deschide
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
Nr. 01 din data 13.10.2020

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SERVICIULUI GOSPODĂRIE COMUNITARĂ ĪN PERIOADA 01.01.2020-30.09.2020.

Deschide
Nr. 02 din data 13.10.2020

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE COMPARTIMENTUL ĪNDRUMARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI PĀNĂ LA 30.09.2020.

Deschide
Nr. 03 din data 13.10.2020

OBIECȚIUNI CU PRIVIRE LA LEGALITATEA ADOPTĂRII H.C.L. NR. 394/30.09.2020

Deschide
Nr. 04 din data 13.10.2020

OBIECȚIUNI CU PRIVIRE LA LEGALITATEA ADOPTĂRII H.C.L. NR. 407/30.09.2020 .

Deschide
Nr. 05 din data 13.10.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.09.2020.

Deschide
Nr. 06 din data 13.10.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI AFERENT DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2020.

Deschide
Nr. 07 din data 13.10.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE ȘI A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2020.

Deschide
Nr. 08 din data 13.10.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND TRANSFORMAREA POSTURILOR CORESPUNZĂTOARE A 3 FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE DIN STATUL DE FUNCȚII AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 09 din data 13.10.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE TERMICĂ BL. 6 STRADA ALEXANDRU VLAHUȚĂ” MUNICIPIUL TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 10 din data 13.10.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE TERMICĂ BL. 4 STRADA ALEXANDRU VLAHUȚĂ” MUNICIPIUL TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 11 din data 13.10.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE BAZIN ĪNOT DESCOPERIT MUNICIPIUL TĀRGU JIU”.

Deschide
Nr. 12 din data 13.10.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA ALIPIRII IMOBILELOR IDENTIFICATE PRIN NUMERELE CADASTRALE 46624 RESPECTIV 57939 SITUATE ĪN MUNICIPIUL TĀRGU JIU STRADA VICTORIEI ZONA CINEMATOGRAF ”SERGIU NICOLAESCU” JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 13 din data 13.10.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ĪN PARTICIPAȚIUNE NR. 9145/14.03.2008 ĪNCHEIAT CU S.C. MEDIA VIDEO CENTER S.R.L.

Deschide
Nr. 14 din data 13.10.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND ĪNCHIRIEREA CĂTRE ALGEROXIM COMPREST S.R.L. A TERENULUI ĪN SUPRAFAȚĂ DE 13 MP. AFERENT SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT ĪN TĀRGU JIU STRADA UNIRII (LĀNGĂ PODUL JIULUI) JUDEȚUL GORJ.

Deschide