ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ , online , CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, A CONSILIULUI LOCAL AL, MUNICIPIULUI TÂRGU JIU în data de 16.09.2020 la ora 15:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 01 din data 16.09.2020

PROIECT ORDIBNE DE ZI SEDINTA 16.09.2020

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
din data 06.10.2020

PROCES VERBAL APROBAT AL SEDINTEI DIN DATA DE 16.09.2020

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 373 din data 16.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2020

Deschide
Nr. 374 din data 16.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 218 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL UNITĂȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CONFORM ANEXI NR.1

Deschide
Nr. 375 din data 16.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2020A SUMEI DE 1 2 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 376 din data 16.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 98.750 LEI GRĂDINIȚIE CU PROGRAM PRELUNGIT ”VIS DE COPIL” DIN BUGETUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020

Deschide
Nr. 377 din data 16.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 35.000 LEI COLEGIULUI ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU” DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020.

Deschide
Nr. 378 din data 16.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 12.000 LEI ȘCOLII GIMNAZIALE ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU” DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020.

Deschide
Nr. 379 din data 16.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 28.270 LEI ȘCOLII GIMANZIALE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020.

Deschide
Nr. 380 din data 16.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 35.000 LEI COLEGIULUI NAȚIONAL ”ECATERINA TEODOROIU” DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020.

Deschide
Nr. 381 din data 16.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND DESFIINȚAREA CENTRULUI DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ ”CASA SÂNZIANA - O UȘĂ MEREU DESCHISĂ” ȘI MODIFICAREA CORESPUNZĂTOARE A ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 382 din data 16.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART.1 ALIN.1 DIN H.C.L. NR.92/24.02.2020

Deschide
Nr. 383 din data 16.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA CU TITLU GRATUIT A UNUI SPAȚIU - BIROU ADMINISTRATIV SITUAT ÎN INCINTA STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU ETAJUL 1 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 405 MP. CĂTRE DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII COMPARTIMENTULUI EPIDEMIOLOGIC ȘI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE GENERATĂ DE NOUL CORONAVIRUS COVID - 19

Deschide
Nr. 384 din data 16.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE A INDICATORILOR TEHICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REGULARIZARE RÂU JIU ÎN ZONA POD ABATOR - POD CFBÂRSEȘTI - FOSTA GROAPĂ DE CENUȘĂ - 0 7 KM JUDEȚUL GORJ

Deschide
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
Nr. 01 din data 16.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL A PROGRAMULUI DE ACTIVITĂȚI EDILITAR-GOSPODĂREȘTI ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2020.

Deschide
Nr. 02 din data 15.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 218 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL UNITĂȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CONFORM ANEXEI NR. 1.

Deschide
Nr. 03 din data 16.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2020 A SUMEI DE 1 2 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 04 din data 16.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 98.750 LEI GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”VIS DE COPIL” DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020.

Deschide
Nr. 05 din data 16.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 35.000 LEI COLEGIULUI ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU” DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020.

Deschide
Nr. 06 din data 16.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 12.000 LEI ȘCOLII GIMNAZIALE ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU” DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020.

Deschide
Nr. 07 din data 16.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 28.270 LEI ȘCOLII GIMNAZIALE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020.

Deschide
Nr. 08 din data 16.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 35.000 LEI COLEGIULUI NAȚIONAL ”ECATERINA TEODOROIU” DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020.

Deschide
Nr. 09 din data 16.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 19/14.06.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI COMPUS DIN TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 519 MP. ȘI CONSTRUCȚIE P+1 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 462 MP. IDENTIFICATE PRIN NUMĂR CADASTRAL 52862 ȘI ÎNSCRISE ÎN CARTEA FUNCIARĂ SUB NR. 52862 SITUATE ÎN TÂRGU JIU STRADA ANA IPĂTESCU NR. 35 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 10 din data 16.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESFIINȚAREA CENTRULUI DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ ”CASA SÂNZIANA - O UȘĂ MEREU DESCHISĂ” ȘI MODIFICAREA CORESPUNZĂTOARE A ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 11 din data 16.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 ALIN. 1 DIN H.C.L. NR. 92/24.02.2020.

Deschide
Nr. 12 din data 16.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA CU TITLU GRATUIT A UNUI SPAȚIU – BIROU ADMINISTRATIV SITUAT ÎN INCINTA STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU ETAJUL NR. 1 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 405 MP. CĂTRE DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII COMPARTIMENTULUI EPIDEMIOLOGIC ȘI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE GENERATĂ DE NOUL CORONAVIRUS COVID – 19.

Deschide