SEDINTA ORDINARA, PUBLICA A CONSILIULUI LOCAL AL ,MUNICIPIULUI TARGU JIU în data de 30.09.2020 la ora 14:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 24.09.2020

PROIECT AL ORDINII DE ZI AL SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 30.09.2020

Deschide
Hide details for Minuta sedinteiMinuta sedintei
din data 06.10.2020

MINUTA SEDINTEI DIN DATA DE 30.09.2020

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 01 din data 16.10.2020

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI DIN DATA DE 30.09.2020

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 385 din data 30.09.2020

HOTĂRÂRE PENTRU TRANSFORMAREA GRADULUI PROFESIONAL AL UNEI FUNCȚII PUBLICE PREVĂZUTĂ ÎN STATUL DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 386 din data 30.09.2020

HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA GRADULUI UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE DIN STATUL DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 387 din data 30.09.2020

HOTĂRÂRE PENTRU TRANSFORMAREA POSTURILOR CORESPUNZĂTOARE A 13 FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE DIN FUNCȚII PUBLICE CLASA III ÎN FUNCȚII PUBLICE DE CLASA I CU GRADUL PROFESIONAL ASISTENT DIN STSTUL DE FUNCȚII AL POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 388 din data 30.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A CONSTRUCȚIEI ”STAȚIE DE POMPARE STRADA AGRICULTURII” AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ BLOCURI ZONA SĂVINEȘTI - AGRICULTURII (STRADA VICTORIEI) - LIVIU REBREANU - ALEEA TEILOR - ALEEA PLOPILOR MUNICIPIUL TÂRGU JIU” PRECUM ȘI TRANSMITEREA CA BUN RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. PRIN ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE NR.1194/10.01.2008

Deschide
Nr. 389 din data 30.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI TEREN DOMNULUI MANASIA ION-CĂTĂLIN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5 MP. AFERENT SCĂRII ȘI ALEII SITUAT ÎN TÂRGU JIU B-DUL C. BRÂNCUȘI LÂNGĂ BLOC 18 SCARA 4 AP. 3 JUDETUL GORJ.

Deschide
Nr. 390 din data 30.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI MANASIA ION-CĂTĂLIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU B-DUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI LÂNGĂ BLOC. 18 SCARA 4 AP. 3 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 391 din data 30.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNU ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR.15365/15.05.2002 ÎNCHEIAT CU DOMNUL CĂPĂȚÎNĂ FLORIN PENTRU SUPLIMENTAREA CU 3 05 MP. A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. 9 MAI LÂNGĂ BL.15 SC.1 AP.2 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 392 din data 30.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR.63 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 393 din data 30.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI PAȘOL DUMITRU ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 10 67 MP. REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. CONSTRUCTURILOR BL.12 SC.1 AP.62 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 394 din data 30.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND DEZMEMBRAREA SUPRAFEȚEI DE 40 MP. DIN SUPRAFAȚA TOTALĂ DE 280 MP. ȘI APROBAREA CONCESIONĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 40 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA CONSTANTIN STANCIOVICI BRĂNIȘTEANU NR.1 JUDEȚUL GORJ CĂTRE SOCIETATEA CORIGROZ S.R.L. ÎN VEDEREA UTILIZĂRII DREPT CALE DE ACCES.

Deschide
Nr. 395 din data 30.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.37/04.09.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA-EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 58815 ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.58815 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA MINERILOR NR.7 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C.OLARU COMPANY S.R.L.

Deschide
Nr. 396 din data 30.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIRE RAPORTULUI DE EVALUARE NR.35/04.09.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA- EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 39 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 60486 ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.60486 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU B-DUL EC. TEODOROIU NR.1 AMPLASAMENT 1 DEBARCADER JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNII FUGARU AURELIAN-DUMITRU ȘI FUGARU GEORGE CĂTĂLIN

Deschide
Nr. 397 din data 30.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.36/04.09.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 60487 ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.60487 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU B-DUL ECATERINA TEODOROIU NR.1 AMPLASAMENT 1 DEBARCADER JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA FUGARU IONELA-MANUELA

Deschide
Nr. 397 din data 30.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.36/04.09.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 60487 ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.60487 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU B-DUL ECATERINA TEODOROIU NR.1 AMPLASAMENT 1 DEBARCADER JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA FUGARU IONELA-MANUELA

Deschide
Nr. 398 din data 30.09.2020

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020 AL CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”

Deschide
Nr. 399 din data 30.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN H.C.L. NR.368/31.08.2020

Deschide
Nr. 400 din data 30.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL IV 2020

Deschide
Nr. 401 din data 30.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘIA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:”ÎNLOCUIRE INSTALAȚII TERMICE ȘCOALA ”GHEORGHE TĂTĂRĂSCU” TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 402 din data 30.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIETIVUL DE INVESTIȚII : ”ÎNLOCUIRE INSTALAȚII TERMICE ȘCOALA ”POMPILIU MARCEA” TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 403 din data 30.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.352/31.08.2020

Deschide
Nr. 404 din data 30.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR.269/27.07.2020

Deschide
Nr. 405 din data 30.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L.NR.270/27.07.2020

Deschide
Nr. 406 din data 30.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIRE PLANULUI DE PROTECȚIE ȘI GESTIUNE A PROPRIETĂȚII ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII PE LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL UNESCO A ANSAMBLULUI MONUMENTAL ”CALEA EROILOR” MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 407 din data 30.09.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND DEZMEMBRAREA ȘI APROBAREA CONCESIONĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 57 MP. DIN SUPRAFAȚA TOTALĂ DE 3942 MP. CU NR. CADASTRAL 47146 SITUAT ÎN MUNICIPUL TÂRGU JIU TARLAUA 135 PARCELELE 15 ȘI 16 JUDEȚUL GORJ TEREN OCUPAT ÎN PREZENT DE SCĂRILE RULANTE CARE DESERVESC ACCESUL LA ETAJUL COMPLEXULUI RODNA CĂTRE SOCIETATEA RODNA S.R.L. ÎN VEDEREA UTILIZĂRII ACESTUIA PENTRU AMPLASAMENTUL SCĂRILOR RULANTE CARE DESERVESC ACCESUL ÎN IMOBILUL CONSTRUCȚIE

Deschide
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
Nr. D1 din data 24.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘIA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:”ÎNLOCUIRE INSTALAȚII TERMICE ȘCOALA ”GHEORGHE TĂTĂRĂSCU” TÂRGU JIU

Deschide
Nr. D2 din data 24.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIETIVUL DE INVESTIȚII : ”ÎNLOCUIRE INSTALAȚII TERMICE ȘCOALA ”POMPILIU MARCEA” TÂRGU JIU

Deschide
Nr. D3 din data 30.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.352/31.08.2020

Deschide
Nr. D4 din data 30.09.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 269/27.07.2020

Deschide
Nr. D6 din data 30.09.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA PLANULUI DE PROTECȚIE ȘI GESTIONARE A PROPRIETĂȚII ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII PE LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL UNESCO A ANSAMBLULUI MONBUMENTAL CALEA EROILOR MUNICIPIULUI TARGU JIU

Deschide
Nr. D5 din data 30.09.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 270/27.07.2020

Deschide
Nr. 01 din data 24.09.2020

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN PERIOADA 01.01.2020-31.08.2020.

Deschide
Nr. 02 din data 24.09.2020

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE CENTRUL DE EXPLOATARE ȘI DISTRIBUȚIE TÂRGU JIU ÎN PERIOADA 01.01.2020-31.08.2020.

Deschide
Nr. 03 din data 24.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORMAREA GRADULUI PROFESIONAL AL UNEI FUNCȚII PUBLICE PREVĂZUTĂ ÎN STATUL DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 04 din data 24.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA GRADULUI UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE DIN STATUL DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 05 din data 24.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORMAREA POSTURILOR CORESPUNZĂTOARE A 13 FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE DIN FUNCȚII PUBLICE DE CLASĂ III ÎN FUNCȚII PUBLICE DE CLASĂ I CU GRADUL PROFESIONAL ASISTENT DIN STATUL DE FUNCȚII AL POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 06 din data 24.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A CONSTRUCȚIEI ”STAȚIE DE POMPARE STRADA AGRICULTURII” AFERENTĂ OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ BLOCURI ZONA SĂVINEȘTI – AGRICULTURII (STRADA VICTORIEI) – LIVIU REBREANU – ALEEA TEILOR – ALEEA PLOPILOR MUNICIPIUL TÂRGU JIU” PRECUM ȘI TRANSMITEREA CA BUN DE RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. PRIN ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE NR. 1194/10.01.2008.

Deschide
Nr. 07 din data 24.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI TEREN DOMNULUI MANASIA ION- CĂTĂLIN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5 M.P. AFERENT SCĂRII ȘI ALEII SITUAT ÎN TÂRGU JIU B-DUL. CONSTANTIN BRÂNCUȘI LÂNGĂ BLOC 18 SCARA 4 APARTAMENT 3 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 08 din data 24.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI MANASIA ION-CĂTĂLIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 M.P. SITUAT ÎN TÂRGU JIU B-DUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI LÂNGĂ BLOC 18 SCARA 4 APARTAMENT 3 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 09 din data 24.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 15365/15.05.2002 ÎNCHEIAT CU DOMNUL CĂPĂȚÎNĂ FLORIN PENTRU SUPLIMENTAREA CU 3 05 MP. A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA 9 MAI LÂNGĂ BL. 15 SC. 1 AP. 2 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 10 din data 24.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA ARETHIA TĂTĂRESCU NR. 63 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 11 din data 24.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI PAȘOL DUMITRU ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 10 67 MP. REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA CONSTRUCTORILOR BL. 12 SC. 1 AP. 62 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 12 din data 24.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DEZMEMBRAREA SUPRAFEȚEI DE 40 MP. DIN SUPRAFAȚA TOTALĂ DE 280 MP. ȘI APROBAREA CONCESIONĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 40 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA CONSTANTIN STANCIOVICI BRĂNIȘTEANU NR. 1 JUDEȚUL GORJ CĂTRE SOCIETATEA CORIGROZ SRL ÎN VEDEREA UTILIZĂRII DREPT CALE DE ACCES.

Deschide
Nr. 13 din data 24.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.37/04.09.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA-EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 58815 ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.58815 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA MINERILOR NR.7 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C.OLARU COMPANY S.R.L.

Deschide
Nr. 14 din data 24.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIRE RAPORTULUI DE EVALUARE NR.35/04.09.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA- EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 39 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 60486 ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.60486 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU B-DUL EC. TEODOROIU NR.1 AMPLASAMENT 1 DEBARCADER JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNII FUGARU AURELIAN-DUMITRU ȘI FUGARU GEORGE CĂTĂLIN.

Deschide
Nr. 15 din data 24.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.36/04.09.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 60487 ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.60487 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU B-DUL ECATERINA TEODOROIU NR.1 AMPLASAMENT 1 DEBARCADER JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA FUGARU IONELA-MANUELA

Deschide
Nr. 16 din data 24.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020 AL CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”.

Deschide
Nr. 17 din data 24.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 368/31.08.2020.

Deschide
Nr. 18 din data 24.09.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL IV 2020.

Deschide