SEDINTA ORDINARA, PUBLICA A CONSILIULUI LOCAL AL ,MUNICIPIULUI TARGU JIU în data de 27.04.2020 la ora 14:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 21.04.2020

PROIECT AL ORDINII DE ZI PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU IN SEDINTA ORDINARA IN DATA DE 27.04.2020 ORA 14:00

Deschide
Hide details for Minuta sedinteiMinuta sedintei
din data 29.04.2020

MINUTA ȘEDINȚEI ORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DIN DATA DE 27.04.2020

Deschide , din data 29.04.2020

MINUTA ȘEDINȚEI ORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DIN DATA DE 27.04.2020

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 1 din data 12.05.2020

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DIN DATA DE 27.04.2020

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 148 din data 27.04.2020

HOTARARE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.03.2020

Deschide
Nr. 149 din data 27.04.2020

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

Deschide
Nr. 150 din data 27.04.2020

HOTARÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL POLITIEI LOCALE TARGU JIU

Deschide
Nr. 151 din data 27.04.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2021

Deschide
Nr. 152 din data 27.04.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII AMENAJARE ( MODIFICARE REABILITARE ) SEDIU POLIȚIA LOCALĂ MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 153 din data 27.04.2020

HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Deschide
Nr. 154 din data 27.04.2020

HOTARARE PRIVIND SCOATEREA BUNULUI DE RETUR ȘI ANUME CONDUCTA CU DIAMETRUL DN600 CU NUMĂRUL DE INVENTAR 1267 INDENTIFICAT LA POZIȚIA NR. 337 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DIN LISTA BUNURILOR ANEXĂ LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE NR. 1194/10.01.2020 ÎNCHEIAT CU S.C. APAREGIO GORJ S.A. PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA PREZENTUL CONTRACT

Deschide
Nr. 155 din data 27.04.2020

HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI GOIGIA EMILIA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 52MP. SITUAT ÎN MINICIPIULUI TÂRGU JIU PRELUNGIREA PANDURI JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 156 din data 27.04.2020

HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI CHISĂLCA ION ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA A.I. CUZA LÎNGĂ BLOCUL 25 SC. 2 AP.3 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 157 din data 27.04.2020

HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 21318 / 01.08.2002 ÎNCHEIAT CU BRAIA MARIANA PRIN SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚĂ DE 5 MP. PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA 9 MAI LÂNGĂ BLOCUL 2 SCARA 2 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 158 din data 27.04.2020

HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 350 MP. IDENTIFICAT CU NUMĂR CADASTRAL 46700 NR. CARTE FUNCIARĂ 46700 SITUAT ÎN TÂRGU JIU TARLA 181 PARCELA 2/2 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C. YANIDA COM S.R.L.

Deschide
Nr. 159 din data 27.04.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND SOLUȚIONAREA CERERII NR. 14561/14.04.2020 FORMULATĂ DE CLUBUL SPORTIV PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 160 din data 27.04.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL AL U.A.T. TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 161 din data 27.04.2020

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA CAIETULUI DE SARCINI ANEXĂ LA H.C.L. NR. 101/2012.

Deschide
Nr. 162 din data 27.04.2020

HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXONERĂRII/AMÂNĂRII OBLIGAȚIEI DE PLATĂ A CHIRIEI/REDEVENȚEI/TAXEI DE UTILIZARE PENTRU PENTRU SPAȚIILE/TERENURILE PE CARE SUNT EDIFICATE CONSTRUCȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT CEA DE LOCUINȚĂ AFLATE ÎN EVIDENȚA SERVICIULUI CONCESIONĂRI CONTRACTE A CĂROR ACTIVITATE ESTE SUSPENDATĂ ÎN BAZA ORDONANȚEI MILITARE NR. 1/2020 PRIVIND UNELE MĂSURI DE PRIMĂ URGENȚĂ CARE PRIVESC AGLOMERĂRILE DE PERSOANE ȘI CIRCULAȚIA TRANSFRONTALIERĂ A UNOR BUNURI.

Deschide
Nr. 163 din data 27.04.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SERVITUTE DE TRECERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFATA DE 1265 MP. SITUAT IN TARGU JIU ZONA PRELUNGIREA JEAN BARBULESCU JUDETUL GORJ

Deschide
Nr. 164 din data 27.04.2020

HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE SI FUNCTIONARE A STADIONULUI MUNICIPAL TARGU JIU SI TAXELE DE UTILIZARE A STADIONULUI MUNICIPAL TARGU JIU INCLUSIV A TERENULUI DE FOTBAL NR. 2 SI TERENULUI NR. 3

Deschide
Nr. 165 din data 27.04.2020

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART. 23 ALIN. (2) DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 495/16.12.2019.

Deschide
Nr. 166 din data 27.04.2020

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL DIRECTIEI PUBLICE DE VENITURI TARGU JIU

Deschide
Nr. 167 din data 27.04.2020

HOTARARE PRIVIND APROBAREA REACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA FAZA PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”AMENAJARE GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT GRADINITA NR. 20 ÎN MUNICIPIUL TARGU JIU”

Deschide
Nr. 168 din data 27.04.2020

HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DĂNESCU LUMINITA ȘI DOMNULUI DĂNESCU AUREL - DUMITRU ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 18 MP. SITUAT IN TARGU JIU STRADA CONSTRUCTORILOR BLOC 6 SCARA 1 AP. 2-3 JUDETUL GORJ

Deschide
Nr. 169 din data 27.04.2020

HOTARARE PRIVIND AMÂNAREA OBLIGATIEI LA POLATA A CHIRIEI DE LA DATA DE 01.04.200 PÂNĂ LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE SUSPENDARE A ACTIVITĂȚII CA URMARE A INSTITUIRII STĂRII DE URGENTĂ PENTRU AGENTII ECONOMICI DIN PIATA CENTRALA SECTOR - INDUSTRIE- ALEEA PIEȚEI NR. 13 ȘI HALA VECHE - STRADA UNIRII NR. 2A

Deschide
Nr. 170 din data 27.04.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
Nr. D1 din data 22.04.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SERVITUTE DE TRECERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFATA DE 1265 MP. SITUAT IN TARGU JIU ZONA PRELUNGIREA JEAN BARBULESCU JUDETUL GORJ

Deschide
Nr. D2 din data 23.04.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE SI FUNCTIONARE A STADIONULUI MUNICIPAL TARGU JIU SI TAXELE DE UTILIZARE A STADIONULUI MUNICIPAL TARGU JIU INCLUSIV A TERENULUI DE FOTBAL NR. 2 SI TERENULUI NR. 3

Deschide
Nr. D3 din data 23.04.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART. 23 ALIN. (2) DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 495/16.12.2019.

Deschide
Nr. D4 din data 23.04.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL DIRECTIEI PUBLICE DE VENITURI TARGU JIU

Deschide
Nr. D5 din data 24.04.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA FAZA PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”AMENAJARE GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT GRADINITA NR. 20 ÎN MUNICIPIUL TARGU JIU”

Deschide
Nr. D6 din data 24.04.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DĂNESCU LUMINITA ȘI DOMNULUI DĂNESCU AUREL - DUMITRU ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 18 MP. SITUAT IN TARGU JIU STRADA CONSTRUCTORILOR BLOC 6 SCARA 1 AP. 2-3 JUDETUL GORJ

Deschide
Nr. D7 din data 27.04.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND AMÂNAREA OBLIGATIEI LA POLATA A CHIRIEI DE LA DATA DE 01.04.200 PÂNĂ LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE SUSPENDARE A ACTIVITĂȚII CA URMARE A INSTITUIRII STĂRII DE URGENTĂ PENTRU AGENTII ECONOMICI DIN PIATA CENTRALA SECTOR - INDUSTRIE- ALEEA PIEȚEI NR. 13 ȘI HALA VECHE - STRADA UNIRII NR. 2A

Deschide
Nr. D8 din data 27.04.2020

DECIZIA NR. 20 DIN 16.04.2020 A CURTII DE CONTURI A ROMANIEI

Deschide
Nr. D9 din data 27.04.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TARGU JIU

Deschide
Nr. D10 din data 27.04.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL S.TRANSLOC S.A. TARGU JIU

Deschide
Nr. 01 din data 21.04.2020

INFORMARE PRIVIND ACTIVITAREA DESFĂȘURATĂ DE BIROUL PROGRAME POLITICI COMUNITARE PE ANUL 2020

Deschide
Nr. 02 din data 21.04.2020

INFORMARE PRIVIND ACTIVITAREA DESFĂȘURATĂ DE COMPARTIMENTUL AUTORUTATE TUTELARĂ ȘI ASSTENȚĂ SOCIALĂ SPECIALĂ ÎN ANUL 2020

Deschide
Nr. 03 din data 21.04.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.03.2020

Deschide
Nr. 04 din data 21.04.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

Deschide
Nr. 05 din data 21.04.2020

PROIECT DE HOTARÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL POLITIEI LOCALE TARGU JIU

Deschide
Nr. 06 din data 21.04.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2021

Deschide
Nr. 07 din data 21.04.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII AMENAJARE ( MODIFICARE REABILITARE ) SEDIU POLIȚIA LOCALĂ MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 08 din data 21.04.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Deschide
Nr. 09 din data 21.04.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND SCOATEREA BUNULUI DE RETUR ȘI ANUME CONDUCTA CU DIAMETRUL DN600 CU NUMĂRUL DE INVENTAR 1267 INDENTIFICAT LA POZIȚIA NR. 337 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DIN LISTA BUNURILOR ANEXĂ LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE NR. 1194/10.01.2020 ÎNCHEIAT CU S.C. APAREGIO GORJ S.A. PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA PREZENTUL CONTRACT

Deschide
Nr. 10 din data 21.04.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI GOIGIA EMILIA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 52MP. SITUAT ÎN MINICIPIULUI TÂRGU JIU PRELUNGIREA PANDURI JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 11 din data 21.04.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI CHISĂLCA ION ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA A.I. CUZA LÎNGĂ BLOCUL 25 SC. 2 AP.3 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 12 din data 21.04.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 21318 / 01.08.2002 ÎNCHEIAT CU BRAIA MARIANA PRIN SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚĂ DE 5 MP. PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA 9 MAI LÂNGĂ BLOCUL 2 SCARA 2 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 13 din data 21.04.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 350 MP. IDENTIFICAT CU NUMĂR CADASTRAL 46700 NR. CARTE FUNCIARĂ 46700 SITUAT ÎN TÂRGU JIU TARLA 181 PARCELA 2/2 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C. YANIDA COM S.R.L.

Deschide
Nr. 14 din data 21.04.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SOLUȚIONAREA CERERII NR. 14561/14.04.2020 FORMULATĂ DE CLUBUL SPORTIV PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 15 din data 21.04.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL AL U.A.T. TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 17 din data 21.04.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXONERĂRII/AMÂNĂRII OBLIGAȚIEI DE PLATĂ A CHIRIEI/REDEVENȚEI/TAXEI DE UTILIZARE PENTRU PENTRU SPAȚIILE/TERENURILE PE CARE SUNT EDIFICATE CONSTRUCȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT CEA DE LOCUINȚĂ AFLATE ÎN EVIDENȚA SERVICIULUI CONCESIONĂRI CONTRACTE A CĂROR ACTIVITATE ESTE SUSPENDATĂ ÎN BAZA ORDONANȚEI MILITARE NR. 1/2020 PRIVIND UNELE MĂSURI DE PRIMĂ URGENȚĂ CARE PRIVESC AGLOMERĂRILE DE PERSOANE ȘI CIRCULAȚIA TRANSFRONTALIERĂ A UNOR BUNURI.

Deschide