ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ , online , CONVOCATĂ DE ĪNDATĂ, A CONSILIULUI LOCAL AL, MUNICIPIULUI TĀRGU JIU īn data de 13.07.2020 la ora 15:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 01 din data 10.07.2020

PROIECT ORDINE DE ZI PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ĪN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ ONLINE CONVOCATĂ DE ĪNDATĂ ĪN DATA DE 13.07.2020 ORA 15:00

Deschide
Hide details for Minuta sedinteiMinuta sedintei
din data 14.07.2020

MINUTA SEDINȚEI EXTRAORDINARE ONLINE CONVOCATĂ DE ĪNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU DIN DATA DE 13.07.2020

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 01 din data 30.07.2020

PROCES VERBAL APROBAT AL SEDINTEI CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 13.07.2020

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 255 din data 13.07.2020

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2020

Deschide
Nr. 256 din data 13.07.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 50.000 LEI COLEGIULUI NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU PE ANUL 2020

Deschide
Nr. 257 din data 13.07.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA SIRETULUI MUNICIPIUL TĀRGU JIU JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 258 din data 13.07.2020

HOTĂRĀRE PENTRU MODIFICAREA H.C.L.NR.480 DIN 27.11.2019 PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIN

Deschide
Nr. 259 din data 13.07.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND ĪNCETAREA MANDATULUI CONSILIERULUI LOCAL ROIBU PETRIȘOR DINCĂ CA MEMBRU ĪN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN CADRUL SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A. TĀRGU JIU NUMIREA UNUI ALT REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ȘI APROBAREA MANDATULUI SĂU.

Deschide
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
Nr. 01 din data 10.07.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2020

Deschide
Nr. 02 din data 10.07.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 50.000 LEI COLEGIULUI NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU PE ANUL 2020

Deschide
Nr. 03 din data 10.07.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA SIRETULUI MUNICIPIUL TĀRGU JIU JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 04 din data 10.07.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PENTRU MODIFICAREA H.C.L.NR.480 DIN 27.11.2019 PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII ”C.N.I.” S.A. A AMPLASAMENTULUI ȘI ASIGURAREA CONDIȚIILOR ĪN VEDERE EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CASA DE CULTURĂ STR. TRAIAN NR.5 MUNICIPIUL TĀRGU JIU JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 05 din data 10.07.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND ĪNCETAREA MANDATULUI CONSILIERULUI LOCAL ROIBU PETRIȘOR DINCĂ CA MEMBRU ĪN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN CADRUL SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A. TĀRGU JIU NUMIREA UNUI ALT REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ȘI APROBAREA MANDATULUI SĂU.

Deschide