SEDINTA ORDINARA, PUBLICA A CONSILIULUI LOCAL AL ,MUNICIPIULUI TARGU JIU în data de 31.08.2020 la ora 14:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 01 din data 25.08.2020

PROIECT ORDINE DE ZI SEDINTA 31.08.2020

Deschide
Hide details for Minuta sedinteiMinuta sedintei
din data 02.09.2020

MINUTA SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU DIN DATA DE 31.08.2020

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 01 din data 02.09.2020

PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU DIN DATA DE 31.08.2020

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 334 din data 31.08.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINAȚARE PE ANUL 2020

Deschide
Nr. 335 din data 31.08.2020

HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS REPREZENTÂND SCUTIREA DE LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE OBLIGAȚIILOR FISCALE- IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE DATORATE DE CĂTRE ÎNTREPRINDERILE CARE AU CALITATEA DE CONTRIBUABILI AI BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 336 din data 31.08.2020

HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS REPREZENTÂND SCUTIREA DE LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE OBLIGAȚIILOR FISCALE- IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE DATORATE DE CĂTRE ÎNTREPRINDERILE CARE AU CALITATEA DE CONTRIBUABILI AI BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 337 din data 31.08.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ELABORĂRII DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU PROIECTUL ”AMENAJARE ALEE CENTRALĂ A GRĂDINII PUBLICE DIN CADRUL ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL ”CALEA EROILOR MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ” ȘI APROBAREA DEPUNERII SOLICITĂRII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE.

Deschide
Nr. 338 din data 31.08.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CORIDORULUI PRINCIPAL DE MOBILITATE INTEGRAT.

Deschide
Nr. 339 din data 31.08.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ELABORĂRII DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU PROIECTUL ”AMENAJAREA PEISAGISTICĂ A GRĂDINII PUBLICE DIN CADRUL ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL ”CALEA EROILOR” DIN TÂRGU JIU” ȘI APROBAREA DEPUNERII SOLICITĂRII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE.

Deschide
Nr. 340 din data 31.08.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ELABORĂRII DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR ȘI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”ÎMBUNĂTĂȚIREA ATRACTIVITĂȚII ȘI SIGURANȚEI DEPLASĂRILOR PIETONALE ADIACENTE CORIDORULUI STRĂZII UNIRII” ȘI APROBAREA DEPUNERII SOLICITĂRII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ELABORAREA ACESTOR DOCUMENTAȚII TEHNICO-ECONOMICE.

Deschide
Nr. 341 din data 31.08.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE COFINANȚARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE STRADA ALEEA CIREȘULUI MUNICIPIUL TÂRGU JIU „

Deschide
Nr. 342 din data 31.08.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CONFINANȚARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE STRADA ALEEA MUNCII MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 343 din data 31.08.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ART.1 DIN H.C.L. NR.216/29.06.2020

Deschide
Nr. 344 din data 31.08.2020

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 345 din data 31.08.2020

HOTARARE PRIVIND INTRODUCEREA UNOR TERENURI ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE APAȚIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI ACTUALIZAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE LA POZIȚIA 92 CAPITOLUL 2 SUBCAPITOLUL 1 SECȚIUNEA 1

Deschide
Nr. 346 din data 31.08.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 347 din data 31.08.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UNEI NOI DENUMIRI DE STRADĂ DIN MUNCIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 348 din data 31.08.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA NOMENCLATORULUI PENTRU IMOBILELE TIP BLOC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU APROBAT PRIN H.C.L. NR.133/31.03.2020

Deschide
Nr. 349 din data 31.08.2020

HOTARARE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI REPREZENTÂND OPERELE DE SCULPTURĂ ȘI PICTURĂ REALIZATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI CULTURAL ” ATELIERELE BRÂNCUȘI” - 2020

Deschide
Nr. 350 din data 31.08.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.9472/09.12.2019

Deschide
Nr. 351 din data 31.08.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.501/33098/15.09.2014 ÎNCHEIAT CU VEROMAR COM S.R.L.

Deschide
Nr. 352 din data 31.08.2020

HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.93/3747 DIN DATA DE 29.09.2007 ÎNCHEIAT CU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU JIUL S.C.M. TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ AVÂND CA OBIECT FOLOSINȚA IMOBILULUI SITUAT ÎN STRDATA A.I.CUZA NR.22 ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10

Deschide
Nr. 353 din data 31.08.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI CĂLUGĂRU MIRELA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA 1 DECEMBRIE 1918 LÂNGĂ BL. 12 SC.1 AP. 2 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 354 din data 31.08.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNILOR FUGARU IONELA-MANUELA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU B-DUL. ECATERINA TEODOROIU NR.1 JUDEȚUL GORJ AMPLASAMENT 1 DEBARCADER

Deschide
Nr. 355 din data 31.08.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNILOR FUGARU AURELIAN-DUMITRU ȘI FUGARU GEORGE-CĂTĂLIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 39 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU B-DUL ECATERINA TEODOROIU NR.1 JUDEȚUL GORJ AMPLASAMENT 1 DEBARCADER

Deschide
Nr. 356 din data 31.08.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP. IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 60487 NUMĂR CARTE FUNCIARĂ 60487 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU B-DUL ECATERINA TEORODOROIU NR.1 AMPLASAMENT 1 DEBARACADER JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL FUGARU IONELA MANUELA

Deschide
Nr. 357 din data 31.08.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 39 MP. IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 60486 NUMĂR CARTE FUNCIARĂ 60486 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU B-DUL.EC.TEODOROIU NR.1 AMPLASAMENTUL 1 DEBARCADER JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNII FUGARU AURELIAN DUMITRU ȘI FUGARU GEORGE CĂTĂLIN

Deschide
Nr. 358 din data 31.08.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 37608 NR. CARTE FUNCIARĂ 37608 SITUAT ÎN PREAJA MARE STR.ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR.17 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL SANDU MIHAI DANIEL ȘI DOAMNA SANDU OANA- ANDREEA

Deschide
Nr. 359 din data 31.08.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 75 MP. IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 55438 NR. CARTE FUNCIARĂ 55438 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STR. MESTEACĂNULUI JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL LOGĂSCU CONSTANTIN ȘI DOAMNA LOGĂSCU NICOLETA

Deschide
Nr. 360 din data 31.08.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 33 MP. IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 58512 NUMĂR CARTE FUNCIARĂ 58512 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STR. HIDROCENTRALEI NR.9 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL BENEGUI AUREL

Deschide
Nr. 361 din data 31.08.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. IDENTIFICAT CU NR.CADASTRAL 3325 NR.CARTE FUNCIARĂ 35268 SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. DR.NICOLAE HASNAȘ NR.15 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA DODENCIU LUIZA MARIA

Deschide
Nr. 362 din data 31.08.2020

HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 25/17.08.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILOȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 293 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 38298 ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR. 38298 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA NICOLAE IORGA NR. 3 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL ZANFIR TONI-ADRIAN

Deschide
Nr. 363 din data 31.08.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 40 MP. IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 58674 NR. CARTE FUNCIARĂ 58674 SITUAT ÎN TÂRGU JIU TARLA 200 PARCELA 67/4 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ.

Deschide
Nr. 364 din data 31.08.2020

HOTARARE PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 53 MP. IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 58677 NR. CARTE FUNCIARĂ 58677 SITUAT ÎN TÂRGU JIU TARLA 200 PARCELA 67/5 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

Deschide
Nr. 365 din data 31.08.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 92 MP. IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 58858 SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA LIBERTĂȚII TARLA 200 PARCELA 67/6 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ.

Deschide
Nr. 366 din data 31.08.2020

HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNUI NUMĂR DE 150 LEGITIMAȚII PENTRU DEPLASAREA GRATUITĂ CU MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE DURATA ANULUI ȘCOLAR 2020-2021 A ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR CARE BENEFICIAZĂ DE MĂSURA DE PROTECȚIE AFLAȚI ÎN PLASAMENT LA ASISTENȚII MATERNALI PROFESIONIȘTI DIN CADRUL D.G.A.S.P.C. GORJ PRECUM ȘI PENTRU ELEVII ȘI STUDENȚII AFLAȚI ÎN CENTRELE SUBORDONATE D.G.A.S.P.C GORJ

Deschide
Nr. 367 din data 31.08.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND REACTUALIZAREA COMANDAMENTULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI APROBAREA PROGRAMULUI DE MĂSURI PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENIRE ȘI ÎNLĂTURARE A EFECTELOR FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE

Deschide
Nr. 368 din data 31.08.2020

HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 2020

Deschide
Nr. 369 din data 31.08.2020

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 ȘI 2 ALE H.C.L. NR. 37/19.02.2020 ÎN SENSUL ACORDĂRII NORMEI DE HRANĂ ÎN SUMĂ DE 1.147 MII LEI PENTRU 8 LUNI ÎN PERIOADA ”IANUARIE - AUGUST 2020” PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
Nr. D1 din data 31.08.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 ȘI 2 ALE H.C.L. NR. 37/19.02.2020 ÎN SENSUL ACORDĂRII NORMEI DE HRANĂ ÎN SUMĂ DE 1.147 MII LEI PENTRU 8 LUNI ÎN PERIOADA ”IANUARIE - AUGUST 2020” PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 01 din data 25.08.2020

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ASISTEȚILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP SEMESTRUL I 2020

Deschide
Nr. 02 din data 25.08.2020

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU LA DATA DE 30.06.2020

Deschide
Nr. 03 din data 25.08.2020

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE COMPARTIMENTUL TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI ÎN PERIOADA 01.01.2020 - 31.07.2020

Deschide
Nr. 04 din data 25.08.2020

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECȚIA TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ÎN PERIOADA 01.01.2020-31.07.2020

Deschide
Nr. 05 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINAȚARE PE ANUL 2020

Deschide
Nr. 06 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS REPREZENTÂND SCUTIREA DE LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE OBLIGAȚIILOR FISCALE- IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE DATORATE DE CĂTRE ÎNTREPRINDERILE CARE AU CALITATEA DE CONTRIBUABILI AI BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 07 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA RENUNȚĂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU LA DIVIDENTELE CONSTITUITE ÎN ANUL 2020 ÎN VALOARE DE 125.846 58 LEI ȘI A PĂSTRĂRII LOR DE CĂTRE S.TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU CA SURSĂ DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR

Deschide
Nr. 08 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU TRANSFORMAREA UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE PREVĂZUTĂ ÎN STATUL DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 09 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ELABORĂRII DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU PROIECTUL ”AMENAJARE ALEE CENTRALĂ A GRĂDINII PUBLICE DIN CADRUL ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL ”CALEA EROILOR MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ” ȘI APROBAREA DEPUNERII SOLICITĂRII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE.

Deschide
Nr. 10 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CORIDORULUI PRINCIPAL DE MOBILITATE INTEGRAT.

Deschide
Nr. 11 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ELABORĂRII DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU PROIECTUL ”AMENAJAREA PEISAGISTICĂ A GRĂDINII PUBLICE DIN CADRUL ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL ”CALEA EROILOR” DIN TÂRGU JIU” ȘI APROBAREA DEPUNERII SOLICITĂRII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE.

Deschide
Nr. 12 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ELABORĂRII DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR ȘI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”ÎMBUNĂTĂȚIREA ATRACTIVITĂȚII ȘI SIGURANȚEI DEPLASĂRILOR PIETONALE ADIACENTE CORIDORULUI STRĂZII UNIRII” ȘI APROBAREA DEPUNERII SOLICITĂRII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ELABORAREA ACESTOR DOCUMENTAȚII TEHNICO-ECONOMICE.

Deschide
Nr. 13 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE COFINANȚARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE STRADA ALEEA CIREȘULUI MUNICIPIUL TÂRGU JIU „

Deschide
Nr. 14 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CONFINANȚARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE STRADA ALEEA MUNCII MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 15 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ART.1 DIN H.C.L. NR.216/29.06.2020

Deschide
Nr. 16 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 17 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INTRODUCEREA UNOR TERENURI ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE APAȚIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI ACTUALIZAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE LA POZIȚIA 92 CAPITOLUL 2 SUBCAPITOLUL 1 SECȚIUNEA 1

Deschide
Nr. 18 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 19 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UNEI NOI DENUMIRI DE STRADĂ DIN MUNCIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 20 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA NOMENCLATORULUI PENTRU IMOBILELE TIP BLOC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU APROBAT PRIN H.C.L. NR.133/31.03.2020

Deschide
Nr. 21 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI REPREZENTÂND OPERELE DE SCULPTURĂ ȘI PICTURĂ REALIZATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI CULTURAL ” ATELIERELE BRÂNCUȘI” - 2020

Deschide
Nr. 22 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.9472/09.12.2019

Deschide
Nr. 23 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE NR.3840/10.10.2006 ÎNCHEIAT CU S.C. EUROMEDIA GROUP S.R.L.

Deschide
Nr. 23 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE NR.3840/10.10.2006 ÎNCHEIAT CU S.C. EUROMEDIA GROUP S.R.L.

Deschide
Nr. 24 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.501/33098/15.09.2014 ÎNCHEIAT CU VEROMAR COM S.R.L.

Deschide
Nr. 25 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.93/3747 DIN DATA DE 29.09.2007 ÎNCHEIAT CU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU JIUL S.C.M. TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ AVÂND CA OBIECT FOLOSINȚA IMOBILULUI SITUAT ÎN STRDATA A.I.CUZA NR.22 ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10

Deschide
Nr. 26 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI CĂLUGĂRU MIRELA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA 1 DECEMBRIE 1918 LÂNGĂ BL. 12 SC.1 AP. 2 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 27 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNILOR FUGARU IONELA-MANUELA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU B-DUL. ECATERINA TEODOROIU NR.1 JUDEȚUL GORJ AMPLASAMENT 1 DEBARCADER

Deschide
Nr. 28 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNILOR FUGARU AURELIAN-DUMITRU ȘI FUGARU GEORGE-CĂTĂLIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 39 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU B-DUL ECATERINA TEODOROIU NR.1 JUDEȚUL GORJ AMPLASAMENT 1 DEBARCADER

Deschide
Nr. 29 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP. IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 60487 NUMĂR CARTE FUNCIARĂ 60487 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU B-DUL ECATERINA TEORODOROIU NR.1 AMPLASAMENT 1 DEBARACADER JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL FUGARU IONELA MANUELA

Deschide
Nr. 30 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 39 MP. IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 60486 NUMĂR CARTE FUNCIARĂ 60486 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU B-DUL.EC.TEODOROIU NR.1 AMPLASAMENTUL 1 DEBARCADER JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNII FUGARU AURELIAN DUMITRU ȘI FUGARU GEORGE CĂTĂLIN

Deschide
Nr. 31 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 37608 NR. CARTE FUNCIARĂ 37608 SITUAT ÎN PREAJA MARE STR.ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR.17 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL SANDU MIHAI DANIEL ȘI DOAMNA SANDU OANA- ANDREEA

Deschide
Nr. 32 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 75 MP. IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 55438 NR. CARTE FUNCIARĂ 55438 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STR. MESTEACĂNULUI JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL LOGĂSCU CONSTANTIN ȘI DOAMNA LOGĂSCU NICOLETA

Deschide
Nr. 33 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 33 MP. IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 58512 NUMĂR CARTE FUNCIARĂ 58512 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STR. HIDROCENTRALEI NR.9 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL BENEGUI AUREL

Deschide
Nr. 34 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. IDENTIFICAT CU NR.CADASTRAL 3325 NR.CARTE FUNCIARĂ 35268 SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. DR.NICOLAE HASNAȘ NR.15 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA DODENCIU LUIZA MARIA

Deschide
Nr. 35 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DEZMEMBRAREA SUPRAFEȚEI DE 40 MP. DIN SUPRAFAȚA TOTALĂ DE 280 MP. ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.21/30.07.2020 ÎNTOCMIT DE EVALUATORUL AUTORIZAT ANEVAR - SILIȘTE ADRIANA MARIA ȘI APROBAREA VÂNZĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 40 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA CONSTANTIN STANCIOVICI BRĂNIȘTEANU NR.1 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 36 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 19/14.06.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI COMPUS DIN TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 519 MP. ȘI CONSTRUCȚIE P+1 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 462 MP. IDENTIFICATE PRIN NUMĂR CADASTRAL 52862 ȘI ÎNSCRISE ÎN CARTEA FUNCIARĂ SUB NR. 52862 SITUATE ÎN TÂRGU JIU STRADA ANA IPĂTESCU NR. 35 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 37 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 25/17.08.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILOȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 293 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 38298 ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR. 38298 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA NICOLAE IORGA NR. 3 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL ZANFIR TONI-ADRIAN

Deschide
Nr. 38 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 40 MP. IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 58674 NR. CARTE FUNCIARĂ 58674 SITUAT ÎN TÂRGU JIU TARLA 200 PARCELA 67/4 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ.

Deschide
Nr. 39 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 53 MP. IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 58677 NR. CARTE FUNCIARĂ 58677 SITUAT ÎN TÂRGU JIU TARLA 200 PARCELA 67/5 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ.

Deschide
Nr. 40 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 92 MP. IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 58858 SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA LIBERTĂȚII TARLA 200 PARCELA 67/6 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ.

Deschide
Nr. 41 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNUI NUMĂR DE 150 LEGITIMAȚII PENTRU DEPLASAREA GRATUITĂ CU MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE DURATA ANULUI ȘCOLAR 2020-2021 A ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR CARE BENEFICIAZĂ DE MĂSURA DE PROTECȚIE AFLAȚI ÎN PLASAMENT LA ASISTENȚII MATERNALI PROFESIONIȘTI DIN CADRUL D.G.A.S.P.C. GORJ PRECUM ȘI PENTRU ELEVII ȘI STUDENȚII AFLAȚI ÎN CENTRELE SUBORDONATE D.G.A.S.P.C GORJ

Deschide
Nr. 42 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REACTUALIZAREA COMANDAMENTULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI APROBAREA PROGRAMULUI DE MĂSURI PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENIRE ȘI ÎNLĂTURARE A EFECTELOR FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE

Deschide
Nr. 43 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESFIINȚAREA CENTRULUI DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ ”CASA SÂNZIANA - O UȘĂ MEREU DESCHISĂ” ȘI MODIFICAREA CORESPUNZĂTOARE A ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 44 din data 25.08.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 2020

Deschide