ȘEDINTA ORDINARĂ PUBLICĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU în data de 31.03.2020 la ora 14:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 25.03.2020

PROIECT AL ORDINII DE ZI PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ PUBLICĂ ÎN DATA DE 31.03.2020 ORA 14:00

Deschide
Nr. 02.OZ din data 31.03.2020

ORDINE DE ZI

Deschide
Hide details for Minuta sedinteiMinuta sedintei
din data 07.04.2020

MINUTA ȘEDINȚEI ORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DIN DATA DE 31.03.2020

Deschide , din data 07.04.2020

MINUTA ȘEDINȚEI ORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DIN DATA DE 31.03.2020

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 01,PV din data 31.03.2020

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DIN DATA DE 23.03.2020

Deschide
Nr. 1 din data 06.04.2020

PROCES VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DIN DATA 31.03.2020 - NEAPROBAT

Deschide
din data 01.04.2020

PROCES VERBAL ÎNCHEIAT LA DATA DE 23.03.2020 ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ PUBLICĂ A CONSILIULI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU - APROBAT ÎN CADRUL ȘEDINȚEI DIN 31.03.2020

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 103 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII DE LA PLATĂ A ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGAȚIILOR FISCAL/BUGETARE PRINCIPALE RESTANTE LA DATA DE 31.12.2019 INCLUSIV DATORATE BUGETULUI LOCAL AL MUNUICIPIULUI TÂRGU JIU DE CĂTRE CONTRIBUABILII PERSOANE FIZICE

Deschide
Nr. 104 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE ȘI A TAXEI PE TEREN STABILITE PENTRU ANUL 2020 PENTRU CONTRIBUABILUL FILIALA TÂRGU JIU A U.A.P. DIN ROMÂNIA

Deschide
Nr. 105 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 106 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBARE REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE ȘI FUNCȚIONARE A PARCĂRII SUBTERANE DIN INCINTA STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 107 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TĂRGU JIU A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Deschide
Nr. 108 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI UDREA MARIA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 8MP. REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU STRADA LOTRULUI BL. 9 SC.1 AP.91 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 109 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI CIOCAN ANGELA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7 09 MP. REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU STRADA LOTRULUI BL.9 SC1 AP.28 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 110 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI ARMEGIOIU FINETA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA OLARI LÂNGĂ BL.2 SC.2 AP. 4 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 111 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CĂTRE PITEA LAURENȚIU-CRISTIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP. OCUPAT DE SPAȚIUL COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA 22 DECEMBRIE 1989 FN. JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 112 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CVONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 19301/01.04.2011 ÎNCHEIAT CU DRAGOMIR SIMONA - ILEANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Deschide
Nr. 113 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DRAGOMIR SIMONA ILEANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 10 90 MP. AFERENT CHIOȘCULUI METALIC CONSTRUCȚIE PROVIZORIE SITUAT ÎN TARGU JIU STRADA UNIRII (SUB PASAJUL SUPERIOR DN 67 KM 85 509). JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 114 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 501/13721/15.04.2013 ÎNCHEIAT CU VENMATOD S.R.L.

Deschide
Nr. 115 din data 31.03.2020

HOTARÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE ASOCIAȚIA CLUB ROTARY TARGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1 MP. SITUAT ÎN TARGU JIU STRADA ROMANESTI FN. JUDEȚUL GORJ ȘI TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1 MP. SITUAT ÎN TARGU JIU STRADA SLOBOZIA FN JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 116 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL PRIVIND SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚA DE 1 73 MP. A CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 35273/24.10.2005 ÎNCHEIAT CU NANU - DINICĂ FLAVIAN PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU ALEEA SF. NICOLAE LÂNGĂ BLOCUL NR. 4 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 117 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 15606/15.05.2002 ÎNCHEIAT CU NIȚESCU VASILE PRIN SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚA DE 1 69 MP. PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU BD. ECATERINA TEODOROIU LÎNGĂ BL. 56A JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 118 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR.7490/01.12.1994 ÎNCHEIAT CU DAN ION PRIN SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚA DE 6 M.P. PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA TRANDAFIRLOR NR.6 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 119 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UNUI SCHMB DE TERENURI PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI PROPRIETATEA DOAMNELOR CÎRSTOIU SANDA ȘI GAGIU VALERIA

Deschide
Nr. 120 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MAXIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA VASILE ALECSANDRI NR. 11 JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 818 MP. ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

Deschide
Nr. 121 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. MINERILOR NR. 7 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE SC OLARU COMPANY SRL

Deschide
Nr. 122 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIN APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU RERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 94 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. VASILE CÂRLOVA FN. JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NRGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA CORLAN TATIANA

Deschide
Nr. 123 din data 31.03.2020

HOTARAÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 290 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU CARTIER ROMANESTI JUDEȚUL GORJ TARLA NR. 6 PARCELA 20/3 ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL PILEA ILIE DĂNUȚ

Deschide
Nr. 124 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII ÎN RATE A UNOR SUPRAFEȚE DE TEREN SITUATE ÎN TÂRGU JIU STRADA I.L. CARAGIALE NR. 8A JUDEȚUL GORJ AFERENTE CABINETELOR MEDICALE

Deschide
Nr. 125 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 10/19.03.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 135 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU CALEA BUCUREȘTI FN. JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 126 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREWA TRECERII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2.933 MP. DIN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 127 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR CE URMEAZĂ A FI PRACTICATE DE S. EDILITARA PUBLIC SA TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 128 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020 AL S. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 129 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PERIOADEI PENTRU CARE SE ACORDĂ BURSELE CONFORM REGULAMENTULUI DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ELEVII DIN CICLURILE GIMNAZIAL LICEAL ȘI PROFESIONAL DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU APROBAT PRIN H.C.L. NR. 215/ 29.05.2017 ȘI MODIFICAT PRIN H.C.L. NR. 65/26.02.2018 ȘI H.C.L. NR.218/29.05.2019

Deschide
Nr. 130 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE TRANSPORT CU TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 131 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Deschide
Nr. 132 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TAXELOR DE PĂȘUNAT PENTRU ANUL 2020 PENTRU PĂȘUNILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 133 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI PENTRU IMOBILELE TIP BLOC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 134 din data 31.03.2020

HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA PUZ MUNICIPIUL TARGU JIU - ZONA NARCISELOR

Deschide
Nr. 135 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PUZ - CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ BENEFICIAR DUNCEA ION CRISTIAN

Deschide
Nr. 136 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL II 2020

Deschide
Nr. 137 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE ȘI TEREN STABILITE PENTRU ANUL 2020 PENTRU CONTRIBUABILUL ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE.

Deschide
Nr. 138 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 492/16.12.2019 PRIVIND NIVELURILR PENTRU VALORILE IMOZABILE IMOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IANUARIE 2020

Deschide
Nr. 139 din data 31.03.2020

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

Deschide
Nr. 140 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE S. EDILITARA PUBLIC S.A. A UNUI SPAȚIU ÎN SUPRAFAȚĂ DE 63 24 MP. SITUAT ÎN STRADA CONSTANTIN STANCIOVICI BRĂNIȘTEANU (FOSTĂ OLTENIȚEI) NR. 1 PENTRU DEFĂȘURAREA ÎN CONDIȚII OPTIME A ACTIVITĂȚII DE CURĂȚENIE ȘI ÎNTREȚINERE A ZONEI CENTRALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 141 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 600.000 LEI A SPITALULUI DE URGENȚĂ DIN TÂRGU JIU ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII A 6 (ȘASE) VENTILATOARE PENTRU DOTAREA SECȚIILOR DE TERAPIE INTENSIVĂ

Deschide
Nr. 142 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020 AL CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE CONSTANTIN BRÂNCUȘI

Deschide
Nr. 143 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE STRADA 22 DECEMBRIE 1989 MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ”

Deschide
Nr. 144 din data 31.03.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII INVESTIȚIEI: ”REAMPLASARE/DEVIERE LES 20KV ȘI LES 0 4 KV PROPRIETATEA DEO PENTRU EXTINDERE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA NR. 8 MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI PENTRU ELIBERAREA AMPLASAMENTULUI ȘI/REALIZAREA CONDIȚIILOR DE COEXISTENȚĂ CU OPERATORUL DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A.

Deschide
Nr. 145 din data 31.03.2020

HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A MIJLOCULUI FIX ”ACHIZITIE SI MONTAJSISTEME AUTOMATE PENTRU ADMINISTRAREA OARCĂRILOR ZONA PIAȚA CENTRALĂ MUNICIPIUL TARGU JIU” ȘI TRANSMITEREA ACESTOR DOTARI IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TARGU JIU

Deschide
Nr. 146 din data 31.03.2020

HOTARARE PRIVIND PUNEREA LA DISPOZIȚIA PROIECTULUI : PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATA DIN JUDETUL GORJ IN PERIOADA 2014-2020 A TERENULUI PENTRU CONSTRUCTIA/EXTINDEREA/REABILITAREA NOILOR INVESTITII AFERENTE ACESTUIA

Deschide
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
Nr. D2 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 492/16.12.2019 PRIVIND NIVELURILR PENTRU VALORILE IMOZABILE IMOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IANUARIE 2020

Deschide
Nr. D1 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE ȘI TEREN STABILITE PENTRU ANUL 2020 PENTRU CONTRIBUABILUL ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE.

Deschide
Nr. D3 din data 27.03.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

Deschide
Nr. D4 din data 30.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE S. EDILITARA PUBLIC S.A. A UNUI SPAȚIU ÎN SUPRAFAȚĂ DE 63 24 MP. SITUAT ÎN STRADA CONSTANTIN STANCIOVICI BRĂNIȘTEANU (FOSTĂ OLTENIȚEI) NR. 1 PENTRU DEFĂȘURAREA ÎN CONDIȚII OPTIME A ACTIVITĂȚII DE CURĂȚENIE ȘI ÎNTREȚINERE A ZONEI CENTRALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. D5 din data 30.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 600.000 LEI A SPITALULUI DE URGENȚĂ DIN TÂRGU JIU ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII A 6 (ȘASE) VENTILATOARE PENTRU DOTAREA SECȚIILOR DE TERAPIE INTENSIVĂ

Deschide
Nr. D6 din data 31.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020 AL CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE CONSTANTIN BRÂNCUȘI

Deschide
Nr. D7 din data 31.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE STRADA 22 DECEMBRIE 1989 MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ”

Deschide
Nr. D8 din data 31.03.2020

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII INVESTIȚIEI: ”REAMPLASARE/DEVIERE LES 20KV ȘI LES 0 4 KV PROPRIETATEA DEO PENTRU EXTINDERE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA NR. 8 MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI PENTRU ELIBERAREA AMPLASAMENTULUI ȘI/REALIZAREA CONDIȚIILOR DE COEXISTENȚĂ CU OPERATORUL DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A.

Deschide
Nr. D10 din data 31.03.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND PUNEREA LA DISPOZIȚIA PROIECTULUI : PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATA DIN JUDETUL GORJ IN PERIOADA 2014-2020 A TERENULUI PENTRU CONSTRUCTIA/EXTINDEREA/REABILITAREA NOILOR INVESTITII AFERENTE ACESTUIA

Deschide
Nr. D9 din data 31.03.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A MIJLOCULUI FIX ”ACHIZITIE SI MONTAJSISTEME AUTOMATE PENTRU ADMINISTRAREA OARCĂRILOR ZONA PIAȚA CENTRALĂ MUNICIPIUL TARGU JIU” ȘI TRANSMITEREA ACESTOR DOTARI IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TARGU JIU

Deschide
Nr. 1 din data 25.03.2020

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TARGU JIU - 2019

Deschide
Nr. 2 din data 25.03.2020

ADRESA NR. 709/03.03.2020 ÎNREGISTRATĂ ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 10829/04.03.2020 A DIRECȚIEI COMUNITARE JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJ.

Deschide
Nr. 3 din data 25.03.2020

ADRESA NR. 8667 DIN 13.03.2020 A DIRECȚIEI JURIDICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ.

Deschide
Nr. 4 din data 25.03.2020

ADRESA NR. 8782 DIN 13.03.2020 A DIRECȚIEI JURIDICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ.

Deschide
Nr. 5 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII DE LA PLATĂ A ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGAȚIILOR FISCAL/BUGETARE PRINCIPALE RESTANTE LA DATA DE 31.12.2019 INCLUSIV DATORATE BUGETULUI LOCAL AL MUNUICIPIULUI TÂRGU JIU DE CĂTRE CONTRIBUABILII PERSOANE FIZICE

Deschide
Nr. 6 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE ȘI A TAXEI PE TEREN STABILITE PENTRU ANUL 2020 PENTRU CONTRIBUABILUL FILIALA TÂRGU JIU A U.A.P. DIN ROMÂNIA

Deschide
Nr. 7 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 8 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE ȘI FUNCȚIONARE A STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI A TAXELOR DE UTILIZARE A STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 9 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBARE REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE ȘI FUNCȚIONARE A PARCĂRII SUBTERANE DIN INCINTA STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 10 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TĂRGU JIU A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII

Deschide
Nr. 11 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI UDREA MARIA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 8MP. REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU STRADA LOTRULUI BL. 9 SC.1 AP.91 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 12 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI CIOCAN ANGELA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7 09 MP. REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU STRADA LOTRULUI BL.9 SC1 AP.28 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 13 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI ARMEGIOIU FINETA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA OLARI LÂNGĂ BL.2 SC.2 AP. 4 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 14 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CĂTRE PITEA LAURENȚIU-CRISTIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP. OCUPAT DE SPAȚIUL COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA 22 DECEMBRIE 1989 FN. JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 15 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CVONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 19301/01.04.2011 ÎNCHEIAT CU DRAGOMIR SIMONA - ILEANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Deschide
Nr. 16 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DRAGOMIR SIMONA ILEANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 10 90 MP. AFERENT CHIOȘCULUI METALIC CONSTRUCȚIE PROVIZORIE SITUAT ÎN TARGU JIU STRADA UNIRII (SUB PASAJUL SUPERIOR DN 67 KM 85 509). JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 17 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 501/13721/15.04.2013 ÎNCHEIAT CU VENMATOD S.R.L.

Deschide
Nr. 18 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTARÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE ASOCIAȚIA CLUB ROTARY TARGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1 MP. SITUAT ÎN TARGU JIU STRADA ROMANESTI FN. JUDEȚUL GORJ ȘI TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1 MP. SITUAT ÎN TARGU JIU STRADA SLOBOZIA FN JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 19 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL PRIVIND SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚA DE 1 73 MP. A CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 35273/24.10.2005 ÎNCHEIAT CU NANU - DINICĂ FLAVIAN PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU ALEEA SF. NICOLAE LÂNGĂ BLOCUL NR. 4 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 20 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 15606/15.05.2002 ÎNCHEIAT CU NIȚESCU VASILE PRIN SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚA DE 1 69 MP. PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU BD. ECATERINA TEODOROIU LÎNGĂ BL. 56A JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 21 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR.7490/01.12.1994 ÎNCHEIAT CU DAN ION PRIN SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚA DE 6 M.P. PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA TRANDAFIRLOR NR.6 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 22 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UNUI SCHMB DE TERENURI PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI PROPRIETATEA DOAMNELOR CÎRSTOIU SANDA ȘI GAGIU VALERIA

Deschide
Nr. 23 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MAXIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA VASILE ALECSANDRI NR. 11 JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 818 MP. ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

Deschide
Nr. 24 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. MINERILOR NR. 7 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE SC OLARU COMPANY SRL

Deschide
Nr. 25 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIN APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU RERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 94 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. VASILE CÂRLOVA FN. JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NRGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA CORLAN TATIANA

Deschide
Nr. 26 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTARAÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 290 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU CARTIER ROMANESTI JUDEȚUL GORJ TARLA NR. 6 PARCELA 20/3 ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL PILEA ILIE DĂNUȚ

Deschide
Nr. 27 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII ÎN RATE A UNOR SUPRAFEȚE DE TEREN SITUATE ÎN TÂRGU JIU STRADA I.L. CARAGIALE NR. 8A JUDEȚUL GORJ AFERENTE CABINETELOR MEDICALE

Deschide
Nr. 28 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 10/19.03.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 135 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU CALEA BUCUREȘTI FN. JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 29 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREWA TRECERII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2.933 MP. DIN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 30 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR CE URMEAZĂ A FI PRACTICATE DE S. EDILITARA PUBLIC SA TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 31 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020 AL S. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 32 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 1628/26.04.2005 ȘI A ACTELOR ADIȚIONALE LA ACESTA ÎNCHEIATE CU ASOCIAȚIA C.S. PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 33 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PERIOADEI PENTRU CARE SE ACORDĂ BURSELE CONFORM REGULAMENTULUI DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ELEVII DIN CICLURILE GIMNAZIAL LICEAL ȘI PROFESIONAL DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU APROBAT PRIN H.C.L. NR. 215/ 29.05.2017 ȘI MODIFICAT PRIN H.C.L. NR. 65/26.02.2018 ȘI H.C.L. NR.218/29.05.2019

Deschide
Nr. 34 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE TRANSPORT CU TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 35 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Deschide
Nr. 36 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TAXELOR DE PĂȘUNAT PENTRU ANUL 2020 PENTRU PĂȘUNILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 37 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI PENTRU IMOBILELE TIP BLOC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 38 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA PUZ MUNICIPIUL TARGU JIU - ZONA NARCISELOR

Deschide
Nr. 39 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PUZ - CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ BENEFICIAR DUNCEA ION CRISTIAN

Deschide
Nr. 40 din data 25.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL II 2020

Deschide