SEDINTA ORDINARA, ONLINE, A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU în data de 29.06.2020 la ora 14:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 23.06.2020

PROIECT AL ORDINII DE ZI AL SEDINTEI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU

Deschide
Hide details for Minuta sedinteiMinuta sedintei
din data 09.07.2020

MINUTA ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU DIN DATA DE 29.06.2020

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 1 din data 14.07.2020

PROCES VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DIN DATA DE 29.06.2020

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 201 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

Deschide
Nr. 202 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN H.C.L. NR.37/19.02.2020 ÎN SENSUL ACORDĂRII NORMEI DE HRANĂ ÎN SUMĂ DE 872 MII LEI PENTRU 6 LUNI ÎN PERIOADA ”IANUARIE - IUNIE 2020” PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 203 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI LA FAZA PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”RENOVARE MODERNIZARE DOTARE ȘI AMENAJARE PUNCT DE INFORMARE TURISTICĂ - PARC MUNICIPAL”

Deschide
Nr. 204 din data 29.06.2020

HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI LA FAZA DE PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”RENOVARE MODERNIZARE DOTARE ȘI AMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV CENTRUL DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE CONSTANTIN BRÂNCUȘI”

Deschide
Nr. 205 din data 29.06.2020

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”REABILITARE COLECTARE APE PLUVIALE HODINĂU MUNICIPIUL TARGUI JIU”

Deschide
Nr. 206 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE A INDICATORILOR TEHNICO -ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ ILUMINAT PUBLIC STRADA ”ARMONIEI” MUNICIPIULUI TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ”

Deschide
Nr. 207 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”INSTALAȚIE DE STINGERE DETECTARE SEMNALIZARE ȘI AVERTIZARE LA INCENDIU LA ȘCOALA GENERALĂ SFÂNTUL NICOLAE MUNICIPIUL TÂRGU JIU - COPR C4

Deschide
Nr. 208 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORMAREA GRADULUI PROFESIONAL AL UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE PREVĂZUTĂ ÎN STATUL DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 209 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII MANAGEMENTULUI TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU PENTRU ANUL2019

Deschide
Nr. 210 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII MANAGEMENTULUI CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019

Deschide
Nr. 211 din data 29.06.2020

HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII ”CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA ULMULUI MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ”CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA ZAMBILELOR MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI ”RACORD CANALIZARE MENAJERĂ STADION MUNICIPAL”.

Deschide
Nr. 212 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ STRADA POPA ȘAPCĂ MUNICIPIUL TÂRGU JIU” PRECUM ȘI TRANSMITEREA CA BUN DE RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A.

Deschide
Nr. 213 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 92 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU TARLA 200 PARCELA 67/6 JUDEȚUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 58858 ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL ZORILĂ RAREȘ- CLAUDIU

Deschide
Nr. 214 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA FĂRĂ PLATĂ CĂTRE U.A.T. LELEȘTI A CELOR DOUĂ CONDUCTE CU DIAMETRUL DN300 ȘI DN600 SCOASE DIN FUNCȚIUNE DE CĂTRE OPERATORUL S. APAREGIO GORJ S.A. AFLATE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI LELEȘTI PE BAZĂ DE PROCES-VERBAL DE PREDARE PRIMIRE A ACESTORA.

Deschide
Nr. 215 din data 29.06.2020

HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII DECLARATE DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6532/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VOIEVOD LITOVOI” TÂRGU JIU CENTRUL FINANCIAR LA CARE ESTE ARONDATĂ UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT GRĂDINIȚA NR.22 TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 216 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6549/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU LICEUL TEOLOGIC ”SFÂNTUL NICODIM” TÂRGU JIU CENTRUL FINANCIAR LA CARE ESTE ARONDATĂ UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 217 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII DECLARAT UZ DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6559/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU GRĂDINIȚA NR. 5 ”VIS DE COPIL” TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 218 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6535/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 219 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII DECLARATE DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR. 3004/01.08.2013 ÎNCHEIAT CU DIRECȚIA PUBLICĂ DE VENITURI

Deschide
Nr. 220 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII DECLARATE DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6564/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 221 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII DECLARATE DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6556/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”POMPILIU MARCEA” (NR.11) TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 222 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6535/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 TÂRGU JIU CENTRUL FINANCIAR LA CARE ESTE ARONDATĂ UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.14 TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 223 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6632/16.12.2016 ÎNCHEIAT CU ȘCOALA GINMAZIALĂ ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU” TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 224 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6552/15.12.2016 ÎNCHEIAT LICEUL DE ARTE ”CONSTANTIN BRĂILOIU” TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 225 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII DECLARATE DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6533/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 ”CONSTANTIN SĂVOIU”TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 226 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6539/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ECATERINA TEODOROIU” TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 227 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6549/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU LICEUL TEOLOGIC ”SFÂNTUL NICODIM” TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 228 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6540/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU GRĂDINIȚA ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU CENTRUL FINANCIAR LA CARE ESTE ARONDATĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.21 TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 229 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR OBIECTIVE LA INVESTIȚII DECLARATE DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6551/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 230 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6537/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU GRĂDINIȚA NR.1 TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 231 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 222 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 56197 ȘI DECLARAREA DE UZ ȘI UTILITATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 232 din data 29.06.2020

HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI PROPIETATEA MUNICIPIULUI TARGU JIU SI PROPRIETATEA S.C.RATIPEST PROD S.R.L

Deschide
Nr. 233 din data 29.06.2020

HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNTCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 293 MP. IDENTIFICAT CU NR.CADASTRAL 38298 NR.CARTE FUNCIARĂ 38298 SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. NICOLAE IORGA NR.3 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL ZANFIR TONI ADRIAN

Deschide
Nr. 234 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 92 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU TARLA 200 PARCELA 67/6 JUDEȚUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 58858 ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL ZORILĂ RAREȘ- CLAUDIU

Deschide
Nr. 235 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI MILOSTEANU ION ASUPRA TERENURILOR ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9 04 MP. ȘI 1 12 MP. REPREZENTÂND COTA INDIVIZĂ AFERENTE LOCUINȚEI ȘI ANEXEI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA CONSTRUCTORILOR BL.6 SC.1 AP.1 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 236 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART.1 DIN H.C.L. NR.124/31.03.2020 PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII ÎN RATE A UNOR SUPRAFEȚE DE TEREN SITUATE ÎN TÂRGU JIU STR. I.L.CARAGIALE NR.8 A JUDEȚUL GORJ AFERENTE CABINETELOR MEDICALE

Deschide
Nr. 237 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE NR.1/17.06.2020 ÎNTCMIT PENTRU TERENUL PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SITUAT ÎN STR.CIOCÂRLĂU TARLAUA 104 JUDEȚUL GORJ ȘI APROBAREA ATRIBUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

Deschide
Nr. 238 din data 29.06.2020

HOTARARE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DOMNUL BREZOI PAUL-ANDREI ȘI DOAMNA BREZOI ELENA VALENTINA A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP. ÎN VEDEREA AMENAJĂRII ALEII ȘI A SCĂRII DE ACCES SPRE BALCONUL IMOBILULUI CU DESTINAȚIE DE LOCUINTĂ SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. CORNELIU COPOSU NR.3 BL.3 SC.1 AP.1 PARTER JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 239 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2 MP. AFERENT SCĂRII ȘI ALEII SITUAT ÎN TÂRGU JIU BULEVARDUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI LÂNGĂ BL.43 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 240 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII DE CĂTRE S.EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU A LINIEI DE CREDIT TIP OVERDRAFT ÎN VALOARE DE 2.000.000 LEI DE LA B.C.R. S.A. PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚILOR CURENTE PENTRU O NOUĂ PERIOADĂ DE 12 LUNI CU SCADENȚĂ ÎN DATA DE 13.08.2021

Deschide
Nr. 241 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT COMUNA URDARI LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”ADIA”- GORJ

Deschide
Nr. 242 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT COMUNA URDARI LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”ADIA”- GORJ

Deschide
Nr. 243 din data 29.06.2020

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU PE TRIMESTRUL III 2020

Deschide
Nr. 244 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA CA BUNURI DE RETUR A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE NE.1194/10.01.2008 ÎNCHEIAT CU S.C.APAREGIO GORJ S.A.

Deschide
Nr. 245 din data 29.06.2020

HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE - TEREN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU STR. CIOCÂRLĂU TARLAUA 114 JUDEȚUL GORJ ȘI APROBAREA ATRIBUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

Deschide
Nr. 246 din data 29.06.2020

HOTARARE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2.665 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 3685 ȘI DECLARAREA DE UZ ȘI DE UTILITATE PUBLICĂ A MUNCIIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 247 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI DIACONU MIHAI-CĂTĂLIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. OLARI LÂNGĂ BL.8 SC.3 AP.2 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 248 din data 29.06.2020

HOTARARE PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE COFINANȚARE PENTRU OBIECTIVUL ”EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PE STRADA MERILOR MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 249 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EFCTUĂRII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE COFINANȚARE PENTRU OBIECTIVUL ”EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PE STRADA ECATERINA TĂNESCU MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 250 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICARE H.C.L. NR.395/29.10.2018 PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE COFINANȚARE ȘI EFECTUAREA LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL ” EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PE STRADA ALEXANDRU ODOBESCU MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 251 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICA PENTRU INVESTIȚIA ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CASA DE CULTURĂ MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ”

Deschide
Nr. 252 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL S. TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 253 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INSTRUCȚIULILOR PRIVIND URMĂRIREA ÎN TIMP A MAUSOLEULUI ”ECATERINA TEODOROIU”

Deschide
Nr. 254 din data 29.06.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI NOU CONTRACT DE ÎNCHIRIERE A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 845 MP. SITUAT ÎN STR. V. ALECSANDRI ( TEREN PE CARE ESTE AMENAJATĂ BAZA SPORTIVĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE ”SF. NICOLAE ” TÂRGU JIU ) AFLAT ÎN PROPRIETATE DOAMNEI FRUNZĂ MARIANA PE 1 AN ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.07.2020

Deschide
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
Nr. D1 din data 23.06.2020

ADRESA INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL GORJ

Deschide
Nr. D3 din data 25.06.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2.665 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL3685 ȘI DECLARAREA DE UZ ȘI DE UTILITATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TARGU JIU

Deschide
Nr. D4 din data 25.06.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI DIACONU MIHAI-CĂTĂLIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA OLARI LÂNGĂ BL. 8 SC. 3 AP. 2 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. D2 din data 25.06.2020

INFORMARE SOCIETATEA TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU

Deschide
Nr. D6 din data 25.06.2020

PROIECT DE APROBAREA EFECTUĂRII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE COFINANȚARE PENTRU OBIECTIVUL ”EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PE STRADA MERILOR MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. D5 din data 25.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE ȘI MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART.1 DIN H.C.L. NR.370/30.09.2019 PRIVIND APROBAREA ÎNTCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRAREA ÎN 3 LOTURI A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 58.283 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STR. TERMOCENTRALEI NR.27 JUDEȚUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 50744

Deschide
Nr. D8 din data 25.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICARE H.C.L. NR.395/29.10.2018 PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE COFINANȚARE ȘI EFECTUAREA LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL ” EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PE STRADA ALEXANDRU ODOBESCU MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. D7 din data 25.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EFCTUĂRII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE COFINANȚARE PENTRU OBIECTIVUL ”EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PE STRADA ECATERINA TĂNESCU MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. D9 din data 26.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICA PENTRU INVESTIȚIA ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CASA DE CULTURĂ MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ”

Deschide
Nr. D10 din data 29.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL S. TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU

Deschide
Nr. D11 din data 29.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INSTRUCȚIULILOR PRIVIND URMĂRIREA ÎN TIMP A MAUSOLEULUI ”ECATERINA TEODOROIU”

Deschide
Nr. D12 din data 29.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI NOU CONTRACT DE ÎNCHIRIERE A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 845 MP. SITUAT ÎN STR. V. ALECSANDRI ( TEREN PE CARE ESTE AMENAJATĂ BAZA SPORTIVĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE ”SF. NICOLAE ” TÂRGU JIU ) AFLAT ÎN PROPRIETATE DOAMNEI FRUNZĂ MARIANA PE 1 AN ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.07.2020

Deschide
Nr. 1 din data 23.06.2020

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE COMPARTIMENTUL AUTORIZĂRI AVIZE ÎN PERIOADA 01.01.2020 - 31.05.2020

Deschide
Nr. 2 din data 23.06.2020

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SERVICIULUI URBANISM ÎN PERIOADA 31.05.2019 - 31.05.2020

Deschide
Nr. 3 din data 23.06.2020

ADRESA CURTEA DE CONTURI

Deschide
Nr. 4 din data 23.06.2020

ADRESA CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI - CAMERA DE CONTURI GORJ

Deschide
Nr. 5 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICARE BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

Deschide
Nr. 6 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN H.C.L. NR.37/19.02.2020 ÎN SENSUL ACORDĂRII NORMEI DE HRANĂ ÎN SUMĂ DE 872 MII LEI PENTRU 6 LUNI ÎN PERIOADA ”IANUARIE - IUNIE 2020” PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 7 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI LA FAZA PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”RENOVARE MODERNIZARE DOTARE ȘI AMENAJARE PUNCT DE INFORMARE TURISTICĂ - PARC MUNICIPAL”

Deschide
Nr. 8 din data 23.06.2020

PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI LA FAZA DE PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”RENOVARE MODERNIZARE DOTARE ȘI AMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV CENTRUL DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE CONSTANTIN BRÂNCUȘI”

Deschide
Nr. 9 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”REABILITARE COLECTARE APE PLUVIALE HODINĂU MUNICIPIUL TARGUI JIU”

Deschide
Nr. 10 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE A INDICATORILOR TEHNICO -ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ ILUMINAT PUBLIC STRADA ”ARMONIEI” MUNICIPIULUI TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ”

Deschide
Nr. 11 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”INSTALAȚIE DE STINGERE DETECTARE SEMNALIZARE ȘI AVERTIZARE LA INCENDIU LA ȘCOALA GENERALĂ SFÂNTUL NICOLAE MUNICIPIUL TÂRGU JIU - COPR C4

Deschide
Nr. 12 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORMAREA GRADULUI PROFESIONAL AL UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE PREVĂZUTĂ ÎN STATUL DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 13 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII MANAGEMENTULUI TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU PENTRU ANUL2019

Deschide
Nr. 14 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII MANAGEMENTULUI CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019

Deschide
Nr. 15 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII ”CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA ULMULUI MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ”CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA ZAMBILELOR MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI ”RACORD CANALIZARE MENAJERĂ STADION MUNICIPAL”.

Deschide
Nr. 16 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ STRADA POPA ȘAPCĂ MUNICIPIUL TÂRGU JIU” PRECUM ȘI TRANSMITEREA CA BUN DE RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A.

Deschide
Nr. 17 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA LISTEI BUNURILOR DE RETUR DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU TRANSMISE PRIN CONTRACTUAL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE CATRE S.APAREGIO S.A. CU OBIECTIVUL DE INVESTITII "RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI ALE STADIONULUI MUNICIPAL TARGU JIU SI CANALIZARE MENAJERA

Deschide
Nr. 18 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA FĂRĂ PLATĂ CĂTRE U.A.T. LELEȘTI A CELOR DOUĂ CONDUCTE CU DIAMETRUL DN300 ȘI DN600 SCOASE DIN FUNCȚIUNE DE CĂTRE OPERATORUL S. APAREGIO GORJ S.A. AFLATE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI LELEȘTI PE BAZĂ DE PROCES-VERBAL DE PREDARE PRIMIRE A ACESTORA.

Deschide
Nr. 19 din data 23.06.2020

PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII DECLARATE DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6532/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VOIEVOD LITOVOI” TÂRGU JIU CENTRUL FINANCIAR LA CARE ESTE ARONDATĂ UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT GRĂDINIȚA NR.22 TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 20 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6549/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU LICEUL TEOLOGIC ”SFÂNTUL NICODIM” TÂRGU JIU CENTRUL FINANCIAR LA CARE ESTE ARONDATĂ UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 21 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII DECLARAT UZ DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6559/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU GRĂDINIȚA NR. 5 ”VIS DE COPIL” TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 22 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6535/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 23 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII DECLARATE DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR. 3004/01.08.2013 ÎNCHEIAT CU DIRECȚIA PUBLICĂ DE VENITURI

Deschide
Nr. 24 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII DECLARATE DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6564/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 25 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII DECLARATE DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6556/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”POMPILIU MARCEA” (NR.11) TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 26 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6535/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 TÂRGU JIU CENTRUL FINANCIAR LA CARE ESTE ARONDATĂ UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.14 TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 27 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6632/16.12.2016 ÎNCHEIAT CU ȘCOALA GINMAZIALĂ ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU” TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 28 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6552/15.12.2016 ÎNCHEIAT LICEUL DE ARTE ”CONSTANTIN BRĂILOIU” TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 29 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII DECLARATE DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6533/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 ”CONSTANTIN SĂVOIU”TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 30 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6539/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ECATERINA TEODOROIU” TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 30 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6549/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU LICEUL TEOLOGIC ”SFÂNTUL NICODIM” TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 32 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6540/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU GRĂDINIȚA ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU CENTRUL FINANCIAR LA CARE ESTE ARONDATĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.21 TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 33 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR OBIECTIVE LA INVESTIȚII DECLARATE DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6551/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 34 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6537/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU GRĂDINIȚA NR.1 TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 35 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 222 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 56197 ȘI DECLARAREA DE UZ ȘI UTILITATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 36 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI PROPIETATEA MUNICIPIULUI TARGU JIU SI PROPRIETATEA S.C.RATIPEST PROD S.R.L

Deschide
Nr. 37 din data 23.06.2020

PRIVIND APROBAREA ÎNTCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 293 MP. IDENTIFICAT CU NR.CADASTRAL 38298 NR.CARTE FUNCIARĂ 38298 SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. NICOLAE IORGA NR.3 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL ZANFIR TONI ADRIAN

Deschide
Nr. 38 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 92 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU TARLA 200 PARCELA 67/6 JUDEȚUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 58858 ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL ZORILĂ RAREȘ- CLAUDIU

Deschide
Nr. 39 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI MILOSTEANU ION ASUPRA TERENURILOR ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9 04 MP. ȘI 1 12 MP. REPREZENTÂND COTA INDIVIZĂ AFERENTE LOCUINȚEI ȘI ANEXEI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA CONSTRUCTORILOR BL.6 SC.1 AP.1 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 40 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART.1 DIN H.C.L. NR.124/31.03.2020 PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII ÎN RATE A UNOR SUPRAFEȚE DE TEREN SITUATE ÎN TÂRGU JIU STR. I.L.CARAGIALE NR.8 A JUDEȚUL GORJ AFERENTE CABINETELOR MEDICALE

Deschide
Nr. 41 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE NR.1/17.06.2020 ÎNTCMIT PENTRU TERENUL PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SITUAT ÎN STR.CIOCÂRLĂU TARLAUA 104 JUDEȚUL GORJ ȘI APROBAREA ATRIBUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

Deschide
Nr. 42 din data 23.06.2020

PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DOMNUL BREZOI PAUL-ANDREI ȘI DOAMNA BREZOI ELENA VALENTINA A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP. ÎN VEDEREA AMENAJĂRII ALEII ȘI A SCĂRII DE ACCES SPRE BALCONUL IMOBILULUI CU DESTINAȚIE DE LOCUINTĂ SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. CORNELIU COPOSU NR.3 BL.3 SC.1 AP.1 PARTER JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 43 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2 MP. AFERENT SCĂRII ȘI ALEII SITUAT ÎN TÂRGU JIU BULEVARDUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI LÂNGĂ BL.43 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 44 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII DE CĂTRE S.EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU A LINIEI DE CREDIT TIP OVERDRAFT ÎN VALOARE DE 2.000.000 LEI DE LA B.C.R. S.A. PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚILOR CURENTE PENTRU O NOUĂ PERIOADĂ DE 12 LUNI CU SCADENȚĂ ÎN DATA DE 13.08.2021

Deschide
Nr. 45 din data 23.06.2020

PROIECT PRIVIND DEMISIA DOAMNEI CONSILIER LOCAL VULPE DANIEL DIN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘCOLARE DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU AL COLEGIULUI TEHNIC ”ION MINCU” SCOALA GIMNAZIALĂ ”GHEORGHE TĂTĂRĂSCU” ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”POMPILIU MARCEA” GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”VIS DE COPIL” ȘI DIN COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII A UNITĂȚILOR ȘCOLARE DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU (COLEGIUL NAȚIONAL ”SPIRU HARET”

Deschide
Nr. 46 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT COMUNA URDARI LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”ADIA”- GORJ

Deschide
Nr. 47 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU PE TRIMESTRUL III 2020

Deschide
Nr. 48 din data 23.06.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA CA BUNURI DE RETUR A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE NE.1194/10.01.2008 ÎNCHEIAT CU S.C.APAREGIO GORJ S.A.

Deschide
Nr. 49 din data 23.06.2020

PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE - TEREN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU STR. CIOCÂRLĂU TARLAUA 114 JUDEȚUL GORJ ȘI APROBAREA ATRIBUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

Deschide