SEDINTA EXTRAORDINARA, PUBLICA, A CONSILIULUI LOCAL AL ,MUNICIPIULUI TARGU JIU īn data de 19.02.2020 la ora 14:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 12.02.2020

PROIECT ORDINE DE ZI PRIVIND CONVOCARE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU ĪN SEDINTA EXTRAORDINARA PUBLICA ĪN DATA DE 19.02.2020 ORA 14:00

Deschide
Hide details for Minuta sedinteiMinuta sedintei
din data 21.02.2020

MINUTA ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU DIN DATA DE 19.02.2020

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 1 din data 19.02.2020

PROCES VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU DIN DATA DE 19.02.2020

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 36 din data 19.02.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVINDSTABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL SALARIAȚI POTRIVIT FAMILIEI OCUPAȚIONALE ”ADMINISTRAȚIE” NUMIȚI/ANGAJAȚI ĪN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ĪNCEPĀND CU DATA DE 01.02.2020

Deschide
Nr. 37 din data 19.02.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND ACORDAREA NORMEI DE HRANĂ ĪN SUMĂ DE 728 MII LEI PENTRU 5 LUNI ĪN PERIOADA FEBRUARIE - IUNIE PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 38 din data 19.02.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020 AL CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRĀNCUȘI”

Deschide
Nr. 39 din data 19.02.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2020 AL DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI BUGETUL AFERENT FIECĂRUI TIP DE MANIFESTARE

Deschide
Nr. 40 din data 19.02.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PE PROGRAME ȘI PROIECTE CULTURALE AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” PE ANUL 2020

Deschide
Nr. 41 din data 19.02.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL PE ANUL 2020 PENTRU SECȚIILE BASCHET ȘI HANDBAL PRECUM ȘI AFILIEREA DIN SEZONUL 2020-2021 A SECȚIILOR DE VOLEI ȘI ATLETISM

Deschide
Nr. 42 din data 19.02.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI PENTRU ĪNTREȚINEREA CURENTĂ ȘI REPARAȚIILE CURENTE LA BUNURILE CONCESIONATE

Deschide
Nr. 43 din data 19.02.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITĂȚII DERULĂRII ”PROGRAMULUI PENTRU ȘCOLI AL ROMĀNIEI ĪN PERIOADA 2017-2023” ĪNCEPĀND CU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 RESPECTIV A RESPONSABILITĂȚII ORGANIZĂRII ȘI DERULĂRII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR / ACORDURILOR - CADRU PENTRU ACHIZIȚIA PRODUSELOR ȘI A CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU DE PRESTARE A SERVICIILOR PENTRU DERULAREA MĂSURILOR EDUCATIVE AFERENTE ACESTUI PROGRAM

Deschide
Nr. 44 din data 19.02.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU PE ANUL 2020 ĪN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT !VIS DE COPIL! TĀRGU JIU A SUMEI DE 10.000 LEI

Deschide
Nr. 45 din data 19.02.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚIOI ȘI SURSE DE FINANȚARE ȘI A PROGRAMULUI DE ACTIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2020

Deschide
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
Nr. D1 din data 14.02.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVINDSTABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL SALARIAȚI POTRIVIT FAMILIEI OCUPAȚIONALE ”ADMINISTRAȚIE” NUMIȚI/ANGAJAȚI ĪN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ĪNCEPĀND CU DATA DE 01.02.2020

Deschide
Nr. D3 din data 14.02.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020 AL CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRĀNCUȘI”

Deschide
Nr. D4 din data 14.02.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2020 AL DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI BUGETUL AFERENT FIECĂRUI TIP DE MANIFESTARE

Deschide
Nr. D2 din data 14.02.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND ACORDAREA NORMEI DE HRANĂ ĪN SUMĂ DE 728 MII LEI PENTRU 5 LUNI ĪN PERIOADA FEBRUARIE - IUNIE PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. D5 din data 14.02.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PE PROGRAME ȘI PROIECTE CULTURALE AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” PE ANUL 2020

Deschide
Nr. D7 din data 14.02.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI PENTRU ĪNTREȚINEREA CURENTĂ ȘI REPARAȚIILE CURENTE LA BUNURILE CONCESIONATE

Deschide
Nr. D8 din data 14.02.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITĂȚII DERULĂRII ”PROGRAMULUI PENTRU ȘCOLI AL ROMĀNIEI ĪN PERIOADA 2017-2023” ĪNCEPĀND CU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 RESPECTIV A RESPONSABILITĂȚII ORGANIZĂRII ȘI DERULĂRII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR / ACORDURILOR - CADRU PENTRU ACHIZIȚIA PRODUSELOR ȘI A CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU DE PRESTARE A SERVICIILOR PENTRU DERULAREA MĂSURILOR EDUCATIVE AFERENTE ACESTUI PROGRAM

Deschide
Nr. D9 din data 14.02.2020

TĀRGU JIU PE ANUL 2020 ĪN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT !VIS DE COPIL! TĀRGU JIU A SUMEI DE 10.000 LEI

Deschide
Nr. D6 din data 14.02.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL PE ANUL 2020 PENTRU SECȚIILE BASCHET ȘI HANDBAL PRECUM ȘI AFILIEREA DIN SEZONUL 2020-2021 A SECȚIILOR DE VOLEI ȘI ATLETISM

Deschide
Nr. 1 din data 12.02.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE ȘI A PROGRAMULUI ACȚIUNILOR EDILITAR-GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2020

Deschide