Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Tārgu Jiu īn data de 18.12.2020 la ora 12:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 14.12.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL SEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU

Deschide
Hide details for Minuta sedinteiMinuta sedintei
din data 21.12.2020

MINUTA SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU DIN DATA DE 18.12.2020

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
din data 22.12.2020

PROCES VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 18.12.2020

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 61 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII PROGRAMULUI DE ACTIVITĂȚI CULTURALE PENTRU ANUL 2020

Deschide
Nr. 62 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM SI AMENZILE APLICABILE INCEPAND CU IANUARIE 2021

Deschide
Nr. 63 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITĂȚII SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS ĪN VEDEREA REDUCERII IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ȘI TEREN PENTRU CONTRIBUABILII PERSOANE JURIDICE CARE REALIZEAZĂ INVESTIȚII ĪN SCOPUL CREĂRII DE NOI LOCURI DE MUNCĂ PE TERITORIUL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 64 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE CLĂDIRE PALATUL COPIILOR MUNICIPIUL TĀRGU JIU”.

Deschide
Nr. 65 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATUL DE FUNCȚII ALE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 66 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU A INVESTIȚIEI ”REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN BRĀNCUȘI” MUNICIPIUL TĀRGU JIU”.

Deschide
Nr. 67 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU LUCRĂRILE REALIZATE ĪN CADRUL SIMPOZIOANELOR DE SCULPTURĂ ȘI PICTURĂ ORGANIZATE ĪN ANII 2019 ȘI 2020

Deschide
Nr. 68 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU A INVESTIȚIEI ”MODIFICARE INTERIOARE – AMENAJARE GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT GRĂDINIȚA NR. 20 STRADA TUDOR VLADIMIRESCU NR. 79 MUNICIPIUL TĀRGU JIU”.

Deschide
Nr. 69 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND MAJORAREA VALORII DE INVENTAR A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII ” MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CAPACITATE STADION MUNICIPAL STRADA CONSTANTIN BRĀNCUȘI NR. 6A MUNICIPIUL TĀRGU JIU” ȘI ”REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ CARTIER OLARI MUNICIPIUL TĀRGU JIU” DECLARATE DE UZ ȘI INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 70 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 388/30.09.2020 PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU A CONSTRUCȚIEI ”STAȚIE DE POMPARE STRADA AGRICULTURII” AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ BLOCURI ZONA SĂVINEȘTI – AGRICULTURII (STRADA VICTORIEI) – LIVIU REBREANU – ALEEA TEILOR – ALEEA PLOPILOR MUNICIPIUL TĀRGU JIU PRECUM ȘI TRANSMITEREA CA BUN DE RETUR

Deschide
Nr. 71 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ĪN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU A CONSTRUCȚIEI C2 SITUATĂ ĪN MUNICIPIUL TĀRGU JIU STRADA VASILE ALECSANDRI NR. 2 ĪN SUPRAFAȚĂ DE 353 MP. IDENTIFICATĂ CU NR. CADASTRAL 56938 – C2 ĪN VEDEREA DESFIINȚĂRII.

Deschide
Nr. 72 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI GEANGOȘ MARIUS – NICOLAIE ȘI DOAMNEI GEANGOȘ VIOLETA – ELENA ASUPRA TERENULUI ĪN SUPRAFAȚĂ DE 4 M.P. REPREZENTĀND COTA INDIVIZĂ SITUAT ĪN TĀRGU JIU ALEEA NICOLAE TITULESCU BLOC 5 APARTAMENT 10 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 73 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 2 ȘI ART. 3 DIN H.C.L. NR. 245/29.06.2020 ȘI MODIFICAREA ART. 2 DIN H.C.L. NR. 320/27.07.2020.

Deschide
Nr. 74 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 2 ȘI ART. 3 DIN H.C.L. NR. 237/29.06.2020 ȘI MODIFICAREA ART. 2 DIN H.C.L. NR. 321/27.07.2020.

Deschide
Nr. 75 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND ATRIBUIREA ĪN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE TEATRUL ”ELVIRA GODEANU” A BUNULUI IMOBIL TEATRUL ”ELVIRA GODEANU”.

Deschide
Nr. 76 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND ATRIBUIREA ĪN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ A UNUI SPAȚIU ĪN VEDEREA AMENAJĂRII A DOUĂ CENTRE DE VACCINARE ANTI COVID – 19 SITUAT LA PARTERUL STADIONULUI MUNICIPAL TĀRGU JIU PA LATURA DE EST.

Deschide
Nr. 77 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND ATRIBUIREA ĪN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ A UNUI SPAȚIU – BIROU ADMINISTRATIV SITUAT ĪN INCINTA STADIONULUI MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ETAJUL NR. 2.

Deschide
Nr. 78 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA REZILIERII UNILATERALE A CONTRACTULUI DE ĪNCHIRIERE NR. 1910/13.03.2020 ĪNCHEIAT CU DOMNUL BUȘE GHEORGHE PRIVIND IMOBILUL SITUAT ĪN STRADA 11 IUNIE 1848 NR. 87 COMPUS DIN TEREN ĪN SUPRAFAȚĂ DE 705 M.P. ȘI CONSTRUCȚIE ĪN SUPRAFAȚĂ DE 287 35 M.P. CU DESTINAȚIA DE GRĂDINIȚĂ ĪNCEPĀND CU DATA DE 31.12.2020.

Deschide
Nr. 79 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA ĪNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ĪN SUPRAFAȚĂ DE 196 MP. IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 58511 NUMĂR CARTE FUNCIARĂ 58511 SITUAT ĪN MUNICIPIUL TĀRGU JIU STRADA HIDROCENTRALEI NR. 9 JUDEȚUL GORJ ĪN VEDEREA VĀNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CU S.C. ELCA S.R.L.

Deschide
Nr. 80 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND ABROGAREA ART. 70 DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 495/16 .12.2019 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ADMINISTRAREA ȘI EXPLOATAREA PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATĂ DIN MUNICIPIUL TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 81 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA ĪNCHEIERII UNUI CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII ĪNTRE ASOCIAȚIA CULTURALĂ ”ARMONIA” ȘI MUNICIPIUL TĀRGU JIU PRIN DIRECȚIA TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE PENTRU PERIOADA 01.01.2021 – 31.12.2021.

Deschide
Nr. 82 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TARGU JIU

Deschide
Nr. 83 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND EMITEREA CĂTRE AGA A SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. A PROPUNERII DE NUMIRE A 7 MEMBRII CA PROVIZORII ĪNCEPĀND CU DATA DE 12.01.2021 CU O DURATĂ A MANDATULUI PROVIZORIU DE 4 LUNI (12.01.2021- 12.05.2021).

Deschide
Nr. 84 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ĪN PARTICIPAȚIUNE NR. 9145/14.03.2008 ĪNCHEIAT CU S.C. MEDIA VIDEO CENTER S.R.L.

Deschide
Nr. 85 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA PUNCTULUI 4 AL ANEXEI NR. 1 LA H.C.L. NR. 39/27.11.2020.

Deschide
Nr. 86 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU PE TRIMESTRUL I 2021.

Deschide
Nr. 87 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA REZILIERII UNILATERALE A CONTRACTULUI DE ĪNCHIRIERE NR.1910/13.03.2020 ĪNCHEIAT CU DOCMNUL BUȘE GHEORGHE PRIVIND IMOBILUL SITUAT ĪN STR.11 IUNIE 1848 NR.87 COMPUS DIN TEREN ĪN SUPRAFAȚĂ DE 705 MP ȘI CONSTRUCȚIE ĪN SUPRAFAȚĂ DE 287 35 MP CU DESTINAȚIA DE GRĂDINIȚĂ ĪNCEPĀND CU DATA DE 31.12.2020

Deschide
Nr. 88 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ĪN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU A IMOBILULUI CONSTRUCȚIE C5 - CHIOȘC SITUAT ĪN TĀRGU JIU B-DUL CONSTANTIN BRĀNCUȘI NR. 6F ĪN SUPRAFAȚĂ DE 12 M.P. IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 52148 ĪN VEDEREA DESFIINȚĂRII.

Deschide
Nr. 89 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND TRECEREA UNOR ACTIVE CORPORALE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ĪN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ĪN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE VALORIFICĂRII ȘI CASĂRII

Deschide
Nr. 90 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND ATRIBUIREA ĪN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ A UNUI SPAȚIU ĪN VEDEREA AMENAJĂRII UNUI CENTRU DE VACCINARE ANTI COVID - 19 SITUAT ĪN INCINTA ”SALĂ SPORT” DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE ”CONSTANTIN BRĀNCUȘI”.

Deschide
Nr. 91 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU A UNOR BUNURI AFLATE ĪN INCINTA COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL TĀRGU JIU

Deschide
Nr. 92 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI ȘI A PROGRAM ULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2020

Deschide
Nr. 93 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU

Deschide
Nr. 94 din data 18.12.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR CONFORM REZULTATELOR ANALIZEI COST-BENEFICIU PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ĪN JUDEȚUL GORJ

Deschide
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
Nr. D1 din data 16.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PENTRU TRANSFORMAREA UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE DIN STATUL DE FUNCȚII AL POLIȚIEI LOCALE TĀRGU JIU

Deschide
Nr. D2 din data 17.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ĪN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU A IMOBILULUI CONSTRUCȚIE C5 - CHIOȘC SITUAT ĪN TĀRGU JIU B-DUL CONSTANTIN BRĀNCUȘI NR. 6F ĪN SUPRAFAȚĂ DE 12 M.P. IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 52148 ĪN VEDEREA DESFIINȚĂRII.

Deschide
Nr. D4 din data 17.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND ATRIBUIREA ĪN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ A UNUI SPAȚIU ĪN VEDEREA AMENAJĂRII UNUI CENTRU DE VACCINARE ANTI COVID - 19 SITUAT ĪN INCINTA ”SALĂ SPORT” DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE ”CONSTANTIN BRĀNCUȘI”.

Deschide
Nr. D3 din data 17.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND TRECEREA UNOR ACTIVE CORPORALE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ĪN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ĪN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE VALORIFICĂRII ȘI CASĂRII

Deschide
Nr. D6 din data 18.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI ȘI A PROGRAM ULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2020

Deschide
Nr. D5 din data 18.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU A UNOR BUNURI AFLATE ĪN INCINTA COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL TĀRGU JIU

Deschide
Nr. D7 din data 18.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU

Deschide
Nr. D8 din data 18.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR CONFORM REZULTATELOR ANALIZEI COST-BENEFICIU PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ĪN JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 01 din data 15.12.2020

RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA PE ANUL 2020 A BIROULUI LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Deschide
Nr. 02 din data 14.12.2020

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA BIROULUI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ PĀNĂ LA DATA DE 04.12.2020.

Deschide
Nr. 03 din data 14.12.2020

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ĪN ANUL 2020 DE SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS.

Deschide
Nr. 04 din data 14.12.2020

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECȚIA PUBLICĂ DE PATRIMONIU TĀRGU JIU CU PRIVIRE LA INVENTARIEREA ȘI ASIGURAREA PAZEI BUNURILOR PE ANUL 2019.

Deschide
Nr. 05 din data 14.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII PROGRAMULUI DE ACȚIUNI CULTURALE PENTRU ANUL 2020.

Deschide
Nr. 06 din data 14.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ĪNCEPĀND CU 1 IANUARIE 2021.

Deschide
Nr. 07 din data 14.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITĂȚII SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS ĪN VEDEREA REDUCERII IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ȘI TEREN PENTRU CONTRIBUABILII PERSOANE JURIDICE CARE REALIZEAZĂ INVESTIȚII ĪN SCOPUL CREĂRII DE NOI LOCURI DE MUNCĂ PE TERITORIUL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 08 din data 14.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE CLĂDIRE PALATUL COPIILOR MUNICIPIUL TĀRGU JIU”.

Deschide
Nr. 09 din data 14.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATUL DE FUNCȚII ALE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 10 din data 14.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU A INVESTIȚIEI ”REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN BRĀNCUȘI” MUNICIPIUL TĀRGU JIU”.

Deschide
Nr. 11 din data 14.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU LUCRĂRILE REALIZATE ĪN CADRUL SIMPOZIOANELOR INTERNAȚIONALE DE SCULPTURĂ ȘI PICTURĂ ORGANIZATE ĪN ANII 2019 – 2020.

Deschide
Nr. 12 din data 14.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU A INVESTIȚIEI ”MODIFICARE INTERIOARE – AMENAJARE GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT GRĂDINIȚA NR. 20 STRADA TUDOR VLADIMIRESCU NR. 79 MUNICIPIUL TĀRGU JIU”.

Deschide
Nr. 13 din data 14.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND MAJORAREA VALORII DE INVENTAR A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII ” MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CAPACITATE STADION MUNICIPAL STRADA CONSTANTIN BRĀNCUȘI NR. 6A MUNICIPIUL TĀRGU JIU” ȘI ”REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ CARTIER OLARI MUNICIPIUL TĀRGU JIU” DECLARATE DE UZ ȘI INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 14 din data 14.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 388/30.09.2020 PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU A CONSTRUCȚIEI ”STAȚIE DE POMPARE STRADA AGRICULTURII” AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ BLOCURI ZONA SĂVINEȘTI – AGRICULTURII (STRADA VICTORIEI) – LIVIU REBREANU – ALEEA TEILOR – ALEEA PLOPILOR MUNICIPIUL TĀRGU JIU PRECUM ȘI TRANSMITEREA CA BUN DE RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. PRIN ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE NR. 1194/10.01.2008.

Deschide
Nr. 15 din data 14.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ĪN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU A CONSTRUCȚIEI C2 SITUATĂ ĪN MUNICIPIUL TĀRGU JIU STRADA VASILE ALECSANDRI NR. 2 ĪN SUPRAFAȚĂ DE 353 MP. IDENTIFICATĂ CU NR. CADASTRAL 56938 – C2 ĪN VEDEREA DESFIINȚĂRII.

Deschide
Nr. 16 din data 14.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI GEANGOȘ MARIUS – NICOLAIE ȘI DOAMNEI GEANGOȘ VIOLETA – ELENA ASUPRA TERENULUI ĪN SUPRAFAȚĂ DE 4 M.P. REPREZENTĀND COTA INDIVIZĂ SITUAT ĪN TĀRGU JIU ALEEA NICOLAE TITULESCU BLOC 5 APARTAMENT 10 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 17 din data 14.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 2 ȘI ART. 3 DIN H.C.L. NR. 245/29.06.2020 ȘI MODIFICAREA ART. 2 DIN H.C.L. NR. 320/27.07.2020.

Deschide
Nr. 18 din data 14.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 2 ȘI ART. 3 DIN H.C.L. NR. 237/29.06.2020 ȘI MODIFICAREA ART. 2 DIN H.C.L. NR. 321/27.07.2020.

Deschide
Nr. 19 din data 14.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND ATRIBUIREA ĪN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE TEATRUL ”ELVIRA GODEANU” A BUNULUI IMOBIL TEATRUL ”ELVIRA GODEANU”.

Deschide
Nr. 20 din data 14.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND ATRIBUIREA ĪN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ A UNUI SPAȚIU ĪN VEDEREA AMENAJĂRII A DOUĂ CENTRE DE VACCINARE ANTI COVID – 19 SITUAT LA PARTERUL STADIONULUI MUNICIPAL TĀRGU JIU PA LATURA DE EST.

Deschide
Nr. 21 din data 14.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND ATRIBUIREA ĪN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ A UNUI SPAȚIU – BIROU ADMINISTRATIV SITUAT ĪN INCINTA STADIONULUI MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ETAJUL NR. 2.

Deschide
Nr. 22 din data 14.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA REZILIERII UNILATERALE A CONTRACTULUI DE ĪNCHIRIERE NR. 1910/13.03.2020 ĪNCHEIAT CU DOMNUL BUȘE GHEORGHE PRIVIND IMOBILUL SITUAT ĪN STRADA 11 IUNIE 1848 NR. 87 COMPUS DIN TEREN ĪN SUPRAFAȚĂ DE 705 M.P. ȘI CONSTRUCȚIE ĪN SUPRAFAȚĂ DE 287 35 M.P. CU DESTINAȚIA DE GRĂDINIȚĂ ĪNCEPĀND CU DATA DE 31.12.2020.

Deschide
Nr. 23 din data 14.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA ĪNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ĪN SUPRAFAȚĂ DE 196 MP. IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 58511 NUMĂR CARTE FUNCIARĂ 58511 SITUAT ĪN MUNICIPIUL TĀRGU JIU STRADA HIDROCENTRALEI NR. 9 JUDEȚUL GORJ ĪN VEDEREA VĀNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CU S.C. ELCA S.R.L.

Deschide
Nr. 24 din data 14.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND ABROGAREA ART. 70 DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 495/16 .12.2019 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ADMINISTRAREA ȘI EXPLOATAREA PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATĂ DIN MUNICIPIUL TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 25 din data 14.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA ĪNCHEIERII UNUI CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII ĪNTRE ASOCIAȚIA CULTURALĂ ”ARMONIA” ȘI MUNICIPIUL TĀRGU JIU PRIN DIRECȚIA TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE PENTRU PERIOADA 01.01.2021 – 31.12.2021.

Deschide
Nr. 26 din data 14.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA PROPUNERII DE RENUNȚARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ( MUNICIPIUL TĀRGU JIU) LA CALITATEA DE MEMBRU ASOCIAT LA CLUBUL SPORTIV ”PANDURII LIGNITUL” TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 27 din data 14.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND EMITEREA CĂTRE AGA A SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. A PROPUNERII DE NUMIRE A 7 MEMBRII CA PROVIZORII ĪNCEPĀND CU DATA DE 12.01.2021 CU O DURATĂ A MANDATULUI PROVIZORIU DE 4 LUNI (12.01.2021- 12.05.2021).

Deschide
Nr. 28 din data 14.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ĪN PARTICIPAȚIUNE NR. 9145/14.03.2008 ĪNCHEIAT CU S.C. MEDIA VIDEO CENTER S.R.L.

Deschide
Nr. 29 din data 14.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA PUNCTULUI 4 AL ANEXEI NR. 1 LA H.C.L. NR. 39/27.11.2020.

Deschide
Nr. 30 din data 14.12.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU PE TRIMESTRUL I 2021.

Deschide