SEDINTA ORDINARA, PUBLICA A CONSILIULUI LOCAL AL ,MUNICIPIULUI TARGU JIU în data de 27.07.2020 la ora 16:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 22.07.2020

PROIECT AL ORDINII DE ZI AL SEDINTEI ORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU DIN DATA DE 27.07.2020 ORA 16:00

Deschide
Hide details for Minuta sedinteiMinuta sedintei
din data 30.07.2020

MINUTA SEDINTEI ORINARE PUBLICE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DIN DATA DE 27.07.2020

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 260 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA DE DREPT A CALITĂȚII DE CONSILIER LOCAL ȘI VACANTAREA MANDATULUI DEȚINUT DE CONSILIERUL LOCAL TUDOR – DRĂGHICI ADRIAN-MARCEL.

Deschide
Nr. 261 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI GIORGI GABRIEL – GIORGIAN SUPLEANT PE LISTA PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT.

Deschide
Nr. 263 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.06.2020

Deschide
Nr. 264 din data 27.07.2020

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE ȘI A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2020.

Deschide ,Nr. 264 din data 27.07.2020

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE ȘI A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2020.

Deschide
Nr. 265 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA DIN BUGETUL LOCAL A UNOR PREMII ÎN BANI PENTRU ELEVII DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU CARE AU OBȚINUT MEDIA 10 LA EXAMENELE DE EVALUARE NAȚIONALĂ ȘI BACALAUREAT ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Deschide
Nr. 266 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORMAREA TREPTEI PROFESIONALE A UNIE FUNCȚII CONTRACTUALE PREVĂZUTĂ ÎN STATUL DE FUNCȚII AL CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”

Deschide
Nr. 267 din data 27.07.2020

HOTARARE PRIVIND TRANSFORMAREA GRADULUI PROFESIONAL AL UNEI FUNCȚII PUBLICE PREVĂZUTE ÎN STATUL DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 268 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UNOR REGLEMENTĂRI NECESARE EFECTUĂRII SELECȚIEI PENTRU 2 MEMBRI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA SOCIETATEA EDILITARA PUBLIC S.A.

Deschide
Nr. 269 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE A MODALITĂȚII DE GESTIUNE A REGULAMENTULUI ȘI CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRECUM ȘI DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE S.EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 270 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE A MODALITĂȚII DE GESTIUNE A REGULAMENTULUI ȘI CAIETELOR DE SARCINI ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE - ACTIVITĂȚILE DE MĂTURAT SPĂLAT STROPIREA ȘI ÎNTREȚINEREA CĂILOR PUBLICE CURĂȚAREA ȘI TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU ÎNGHEȚ ȘI DAREA ÎN ADMINISTRARE A SERVICIULUI CĂTRE S.EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 271 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 38335 NR.CARTE FUNCIARĂ 38335 SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR.PETRE ȚUȚEA NR.6 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI LAMBU TUDOR FLORIN ȘI DOAMNEI LAMBU LUCREȚIA

Deschide
Nr. 272 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE STRADA CRÂNGULUI MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 273 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR 2 STR. GHEORGHE MAGHERU MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 274 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR.102 STR. 11 IUNIE MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 275 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR 4 ALEEA PLOPILOR MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 276 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 3 ALEEA UNIRII MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 277 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR.21 STR.A.I.CUZA MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 278 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR.4 STR. REVOLUȚIEI MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 279 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR.3 STR.NICOLAE BĂLCESCU MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 280 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR.11 STR. SIRETULUI MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 281 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR.11 STR. SIRETULUI MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 282 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR.112 STR.1 DECEMBRIE MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 283 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 67 STRADA 1 DECEMBRIE MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 283 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 67 STRADA 1 DECEMBRIE MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 284 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 225 STR. VICTORIEI MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 285 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 56 STRADA VICTORIEI MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 286 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 2 STRADA NICOLAE BĂLCESCU MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 287 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 5 STRADA NICOLAE BĂLCESCU MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 288 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 14 B-DUL NICOLAE TITULESCU MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 289 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 2 STR. REVOLUȚIEI MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 290 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 27 STR.UNIRII MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 291 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 6 STRADA GHEORGHE MAGHERU MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 292 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 6 STRADA REVOLUȚIEI MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 293 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 24 BULEVARDUL REPUBLICII MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 294 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 4 ALEEA SMÂRDAN MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 295 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 26 BULEVARDUL REPUBLICII MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 296 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 4 STRADA GHEORGHE MAGHERU MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 297 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 6 ALEEA SMÂRDAN MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 298 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 5 STRADA BRÂNDUȘEI MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 299 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 3 STRADA GAROFIȚEI MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 300 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 15 STRADA 9 MAI MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 301 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 30 BULEVARDUL REPUBLICII MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 302 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 108 STRADA 1 DECEMBRIE 1918 MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 303 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CANALIZARE MENAJERĂ STRADA PANAIT CERNA MUNICIPIUL TÂRGU JIU” PRECUM ȘI TRANSMITEREA CA BUN DE RETUR CĂTRE S.C.APAREGIO GORJ S.A. PRIN ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE NR.1194/10.01.2008

Deschide
Nr. 304 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI POPESCU IOANA PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR.22 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 305 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR.16382/01.06.2002 PENTRU SUPLIMENTAREA CU 0 8 MP. TEREN COTĂ INDIVIZĂ SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. CASTANILOR LÂNGĂ BL.2 SC.1 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 306 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII DECLARATE DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6533/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 ”CONSTANTIN SĂVOIU”TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 307 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIOARE NR.25957/15.09.2002 ÎNCHEIAT CU BALAZS PARASCHIVA PENTRU SUPLIMENTAREA CU 11 20 MP. A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. SLT.ION FOTA LÂNGĂ BL.1 SC.3 AP.41 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 308 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA UNUI SPAȚIU SITUAT ÎN IMOBILUL DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA TRAIAN NR.5 JUDEȚUL GORJ PARTIDULUI ALTERNATIVA DREAPTĂ ÎN VEDEREA AMENAJĂRII SEDIULUI

Deschide
Nr. 309 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART.1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.370/30.09.2019 PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRAREA ÎN 3 LOTURI A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 58.283 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA TEROMCENTRALEI NR.27 JUDEȚUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 50744

Deschide
Nr. 310 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP IDENTIFICAT CU NR.CADASTRAL 37683 NR.CARTE FUNCIARĂ 37683 SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. AVIATORILOR NR.45 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI CIONTU ADRIAN ȘI DOAMENI CIONTU ELENA ROXANA

Deschide
Nr. 311 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 37625 NR.CARTE FUNCIARĂ 37625 SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR.34 JUIDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI FILIP NICOLAE CODRUȚ ȘI DOAMNEI FILIP MARIA MAGDALENA

Deschide
Nr. 312 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR.372/30.09.2019 MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR.79/24.02.2020 ȘI H.C.L. NR.241/29.06.2020

Deschide
Nr. 313 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE CIRCULAȚIE DE PE LÂNGĂ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 314 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA PROTOCOLULUI NR.38603/16.09.2015 DINTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU CLUBUL SPORTIV PANDURII TÂRGU JIU ȘI DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET GORJ APROBAT PRIN H.C.L. NR.387 DIN 14.09.2015 ÎNSUȘIT PRIN H.C.L. NR.405 DIN 28.09.2015 MODIFICAT ȘI COMPLETAT PRIN H.C.L. NR. 31/29.01.2018

Deschide
Nr. 315 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE SPORTIV ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI CLUBUL SPORTIV PANDURII TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 316 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND DIMINUAREA TAXEI DE ÎNCHIRIERE PENTRU TERENUL NR. 1 DIN CADRUL STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU APROBATĂ PRIN H.C.L. NR. 164/27.04.2020

Deschide
Nr. 317 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLUL GRATUIT A AUTOTURISMULUI MARCA DACIA LOGAN CU SERIA DE IDENTIFICARE UU1LSDA1P46290078 NR.ÎNMATRICULARE GJ33WPL ECHIPATĂ CU ACCESORIILE CONFORM INVENTARULUI DIN ANEXA 1

Deschide
Nr. 318 din data 27.07.2020

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ STR. BARAJELOR FN MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ BENEFICIAR OLARU FLORIN VALERIU BRAICU NICOLAE ȘI ISTRATIE STEFAN

Deschide
Nr. 319 din data 27.07.2020

HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 14.000 LEI COLEGIULUI NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU” DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020.

Deschide
Nr. 320 din data 27.07.2020

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 3 DIN H.C.L. NR. 245/29.06.2020

Deschide
Nr. 321 din data 27.07.2020

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 3 DIN H.C.L. NR. 237/29.06.2020

Deschide
Nr. 322 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 30637/04.08.2010 ÎNCHEIAT CU DOMNUL HÎRȘOVESCU CRISTIAN

Deschide
Nr. 323 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INVESTIȚII ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 5 BD. NICOLAE TITULESCU MUNICIPIUL TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 324 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI CADRU DE ÎNCHIRIERE A STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 325 din data 27.07.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE NR. 9145/14.03.2008 ÎNCHEIAT CU S.C. MEDIA VIDEO CENTER S.R.L.

Deschide
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
Nr. D1 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 14.000 LEI COLEGIULUI NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU” DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020.

Deschide
Nr. D2 din data 23.07.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 3 DIN H.C.L. NR. 245/29.06.2020

Deschide
Nr. D3 din data 23.07.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 3 DIN H.C.L. NR. 237/29.06.2020

Deschide
Nr. D4 din data 23.07.2020

ADRESA CURTII DE CONTURI GORJ

Deschide
Nr. D5 din data 24.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 30637/04.08.2010 ÎNCHEIAT CU DOMNUL HÎRȘOVESCU CRISTIAN

Deschide
Nr. D6 din data 24.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INVESTIȚII ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 5 BD. NICOLAE TITULESCU MUNICIPIUL TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. D7 din data 24.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI CADRU DE ÎNCHIRIERE A STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. D8 din data 27.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE NR. 9145/14.03.2008 ÎNCHEIAT CU S.C. MEDIA VIDEO CENTER S.R.L.

Deschide
Nr. 01 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA DE DREPT A CALITĂȚII DE CONSILIER LOCAL ȘI VACANTAREA MANDATULUI DEȚINUT DE CONSILIERUL LOCAL TUDOR – DRĂGHICI ADRIAN-MARCEL.

Deschide
Nr. 02 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI GIORGI GABRIEL – GIORGIAN SUPLEANT PE LISTA PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT.

Deschide
Nr. 03 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ALIN. 1 AL ARTICOLULUI UNIC AL H.C.L. NR. 6/22 IUNIE 2016 MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR. 3/27.01.2020 ȘI H.C.L. NR. 48/24.02.2020

Deschide
Nr. 04 din data 22.07.2020

INFORMARE CENTRUL DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PRIVIND ANALIZAREA ȘI APROBAREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL MANIFESTĂRILOR CULTURALE DESFĂȘURATE ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2020 CONFORM PROGRAMELE PREVĂZUTE ÎN PLANUL DE MANAGEMENT PE ANUL 2020 APROBATE PRIN H.C.L. NR.38/19.02.2020

Deschide
Nr. 05 din data 22.07.2020

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI REGISTRUL AGRICOL ÎN PERIOADA 01.01.2020 - 30.06.2020

Deschide
Nr. 06 din data 22.07.2020

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 07 din data 22.07.2020

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECȚIA PUBLICĂ DE VENITURI TÂRGU JIU ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2020

Deschide
Nr. 08 din data 22.07.2020

RAPORT PRIVIND MODUL DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR PE SEMESTRUL I 2020

Deschide
Nr. 09 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.06.2020

Deschide
Nr. 10 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE ȘI A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2020.

Deschide
Nr. 11 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA DIN BUGETUL LOCAL A UNOR PREMII ÎN BANI PENTRU ELEVII DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU CARE AU OBȚINUT MEDIA 10 LA EXAMENELE DE EVALUARE NAȚIONALĂ ȘI BACALAUREAT ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Deschide
Nr. 12 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORMAREA TREPTEI PROFESIONALE A UNIE FUNCȚII CONTRACTUALE PREVĂZUTĂ ÎN STATUL DE FUNCȚII AL CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”

Deschide
Nr. 13 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND TRANSFORMAREA GRADULUI PROFESIONAL AL UNEI FUNCȚII PUBLICE PREVĂZUTE ÎN STATUL DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 14 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UNOR REGLEMENTĂRI NECESARE EFECTUĂRII SELECȚIEI PENTRU 2 MEMBRI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA SOCIETATEA EDILITARA PUBLIC S.A.

Deschide
Nr. 15 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE A MODALITĂȚII DE GESTIUNE A REGULAMENTULUI ȘI CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRECUM ȘI DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE S.EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 16 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE A MODALITĂȚII DE GESTIUNE A REGULAMENTULUI ȘI CAIETELOR DE SARCINI ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE - ACTIVITĂȚILE DE MĂTURAT SPĂLAT STROPIREA ȘI ÎNTREȚINEREA CĂILOR PUBLICE CURĂȚAREA ȘI TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU ÎNGHEȚ ȘI DAREA ÎN ADMINISTRARE A SERVICIULUI CĂTRE S.EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU

Deschide ,Nr. 16 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE A MODALITĂȚII DE GESTIUNE A REGULAMENTULUI ȘI CAIETELOR DE SARCINI ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE - ACTIVITĂȚILE DE MĂTURAT SPĂLAT STROPIREA ȘI ÎNTREȚINEREA CĂILOR PUBLICE CURĂȚAREA ȘI TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU ÎNGHEȚ ȘI DAREA ÎN ADMINISTRARE A SERVICIULUI CĂTRE S.EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 17 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 38335 NR.CARTE FUNCIARĂ 38335 SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR.PETRE ȚUȚEA NR.6 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI LAMBU TUDOR FLORIN ȘI DOAMNEI LAMBU LUCREȚIA

Deschide
Nr. 18 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE STRADA CRÂNGULUI MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 19 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR 2 STR. GHEORGHE MAGHERU MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 20 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR.102 STR. 11 IUNIE MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 21 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR 4 ALEEA PLOPILOR MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 22 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 3 ALEEA UNIRII MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 23 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP IDENTIFICAT CU NR.CADASTRAL 37683 NR.CARTE FUNCIARĂ 37683 SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. AVIATORILOR NR.45 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI CIONTU ADRIAN ȘI DOAMENI CIONTU ELENA ROXANA

Deschide
Nr. 24 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR.4 STR. REVOLUȚIEI MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 25 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR.3 STR.NICOLAE BĂLCESCU MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 26 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR.11 STR. SIRETULUI MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 27 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR.4 STRADA SĂVINEȘTI MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 28 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR.112 STR.1 DECEMBRIE MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 29 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 67 STRADA 1 DECEMBRIE MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 30 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 225 STR. VICTORIEI MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 31 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 56 STRADA VICTORIEI MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 32 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 2 STRADA NICOLAE BĂLCESCU MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 33 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 5 STRADA NICOLAE BĂLCESCU MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 34 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 14 B-DUL NICOLAE TITULESCU MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 35 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 2 STR. REVOLUȚIEI MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 36 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 27 STR.UNIRII MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 37 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 6 STRADA GHEORGHE MAGHERU MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 38 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 6 STRADA REVOLUȚIEI MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 39 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 24 BULEVARDUL REPUBLICII MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 40 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 4 ALEEA SMÂRDAN MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 41 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 26 BULEVARDUL REPUBLICII MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 42 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 4 STRADA GHEORGHE MAGHERU MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 43 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 6 ALEEA SMÂRDAN MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 44 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 5 STRADA BRÂNDUȘEI MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 45 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 3 STRADA GAROFIȚEI MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 46 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 15 STRADA 9 MAI MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 47 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 30 BULEVARDUL REPUBLICII MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 48 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 108 STRADA 1 DECEMBRIE 1918 MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 49 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CANALIZARE MENAJERĂ STRADA PANAIT CERNA MUNICIPIUL TÂRGU JIU” PRECUM ȘI TRANSMITEREA CA BUN DE RETUR CĂTRE S.C.APAREGIO GORJ S.A. PRIN ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE NR.1194/10.01.2008

Deschide
Nr. 50 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI POPESCU IOANA PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR.22 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 51 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR.16382/01.06.2002 PENTRU SUPLIMENTAREA CU 0 8 MP. TEREN COTĂ INDIVIZĂ SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. CASTANILOR LÂNGĂ BL.2 SC.1 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 52 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.37/24477/16.07.2007 ÎNCHEIAT CU CROITORU MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Deschide
Nr. 53 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIOARE NR.25957/15.09.2002 ÎNCHEIAT CU BALAZS PARASCHIVA PENTRU SUPLIMENTAREA CU 11 20 MP. A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. SLT.ION FOTA LÂNGĂ BL.1 SC.3 AP.41 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 54 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA UNUI SPAȚIU SITUAT ÎN IMOBILUL DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA TRAIAN NR.5 JUDEȚUL GORJ PARTIDULUI ALTERNATIVA DREAPTĂ ÎN VEDEREA AMENAJĂRII SEDIULUI

Deschide
Nr. 55 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART.1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.370/30.09.2019 PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRAREA ÎN 3 LOTURI A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 58.283 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA TEROMCENTRALEI NR.27 JUDEȚUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 50744

Deschide
Nr. 56 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE

Deschide
Nr. 57 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 37625 NR.CARTE FUNCIARĂ 37625 SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR.34 JUIDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI FILIP NICOLAE CODRUȚ ȘI DOAMNEI FILIP MARIA MAGDALENA

Deschide
Nr. 58 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR.372/30.09.2019 MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR.79/24.02.2020 ȘI H.C.L. NR.241/29.06.2020

Deschide
Nr. 59 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE CIRCULAȚIE DE PE LÂNGĂ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 60 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA PROTOCOLULUI NR.38603/16.09.2015 DINTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU CLUBUL SPORTIV PANDURII TÂRGU JIU ȘI DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET GORJ APROBAT PRIN H.C.L. NR.387 DIN 14.09.2015 ÎNSUȘIT PRIN H.C.L. NR.405 DIN 28.09.2015 MODIFICAT ȘI COMPLETAT PRIN H.C.L. NR. 31/29.01.2018

Deschide
Nr. 61 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE SPORTIV ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI CLUBUL SPORTIV PANDURII TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 62 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DIMINUAREA TAXEI DE ÎNCHIRIERE PENTRU TERENUL NR. 1 DIN CADRUL STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU APROBATĂ PRIN H.C.L. NR. 164/27.04.2020

Deschide
Nr. 63 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLUL GRATUIT A AUTOTURISMULUI MARCA DACIA LOGAN CU SERIA DE IDENTIFICARE UU1LSDA1P46290078 NR.ÎNMATRICULARE GJ33WPL ECHIPATĂ CU ACCESORIILE CONFORM INVENTARULUI DIN ANEXA 1

Deschide
Nr. 64 din data 22.07.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ STR. BARAJELOR FN MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ BENEFICIAR OLARU FLORIN VALERIU BRAICU NICOLAE ȘI ISTRATIE STEFAN

Deschide