SEDINTA ORDINARA, PUBLICA A CONSILIULUI LOCAL AL ,MUNICIPIULUI TARGU JIU în data de 24.02.2020 la ora 13:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 18.02.2020

PROIECT AL ORDINII DE ZI PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ PUBLICĂ ÎN DATA DE 24.02.2020 ORA 13:00

Deschide
Hide details for Minuta sedinteiMinuta sedintei
din data 27.02.2020

MINUTA SEDINTEI ORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DIN DATA DE 24.02.2020

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 1 din data 12.03.2020

PROCES VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DIN DATA 24.02.2020

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 46 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA DE DREPT A CALITĂȚII DE CONSILIER LOCAL ȘI VACANTAREA MANDATELOR DEȚINUTE DE CONSILIERII LOCALI GHIMIȘ RODICA ȘI PARASCHIV MIHAI.

Deschide
Nr. 47 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATELOR DE CONSILIERI LOCALI ALE DOMNILOR CRĂC TRAIAN ȘI ARSENIE BOGDAN – MARIAN SUPLEANȚI PE LISTA PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL.

Deschide
Nr. 48 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ALIN. 1 AL ARTICOLULUI UNIC AL H.C.L. NR. 6/22 IUNIE 2016 MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR. 3/27.01.2020.

Deschide
Nr. 49 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE CIRCULAȚIE DE PE LÂNGĂ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 50 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ CONSTITUITĂ PRIN H.C.L. NR. 463/27.11.2017 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.

Deschide
Nr. 51 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR PROPRII DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENȚĂ ÎN BAZA LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ULTERIOR.

Deschide
Nr. 52 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA CATEGORIILOR DE BENEFICII SOCIALE CE POT FI ACORDATE DIN BUGETUL LOCAL UNOR FAMILII SAU PERSOANE AFLATE ÎN SITUAȚIE DE RISC SOCIAL.

Deschide
Nr. 53 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND MENȚINEREA NUMĂRULUI DE ASISTENȚI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PENTRU ANUL 2020

Deschide
Nr. 54 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA FAZA PROIECTULUI TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU TREI SĂLI DE GRUPĂ SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU JUDEȚUL GORJ” LUCRĂRI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL.

Deschide
Nr. 55 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT ȘI INDICATORII ECONOMICI REACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU” MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide
Nr. 56 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT ȘI INDICATORII ECONOMICI REACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL ”SPIRU HARET” MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide
Nr. 57 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE PARCARE STRADA NARCISELOR MUNICIPIULUI TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ”.

Deschide
Nr. 58 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR ECONOMICI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ” MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ – ETAPA I”.

Deschide
Nr. 59 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII.

Deschide
Nr. 60 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 61 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 13875/01.03.2011 ÎNCHEIAT CU COSMARICOM S.R.L.

Deschide
Nr. 62 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI PREDA CONSTANTIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU ALEEA CASTANILOR LÂNGĂ BL.1 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 63 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI CODIN – IVĂNIȘI LILIANA-GABRIELA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9 50 MP. REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI SITUAT ÎN TÂRGU JIU BD. REPUBLICII BL. 25 SC. 1 AFERENT AP.12 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 64 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI NOU CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CU DOMNUL BUȘE GHEORGHE AVÂND CA OBIECT IMOBILUL – CONSTRUCȚIE ȘI TEREN SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA 11 IUNIE 1848 NR. 87 JUDEȚUL GORJ CU DESTINAȚIE GRĂDINIȚĂ.

Deschide
Nr. 65 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE PENTRU SPAȚIILE CU DESTINAȚIA DE SEDII ALE PARTIDELOR POLITICE.

Deschide
Nr. 66 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI DE PLATĂ ”TPARK” PENTRU ACHITAREA TARIFULUI DE PARCARE PRIN TELEFONUL MOBIL SAU PRIN APLICAȚIA SMARTPHONE ȘI ÎNCHEIEREA LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A PROTOCOLULUI DE COLABORARE CU S.C. PICONET S.R.L.

Deschide
Nr. 67 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII ”TEATRULUI DE VARĂ” ÎN TEATRUL DE VARĂ ”NELU DUMITRU”.

Deschide
Nr. 68 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 788 MP. ȘI INCLUDEREA ACESTUIA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 69 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DRAGOMIR ELENA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA DACIA LÂNGĂ BL. 4 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 70 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR AUTORITĂȚII ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ÎN COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR EVALUĂRII MANAGEMENTULUI TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU ȘI CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PENTRU ANUL 2019.

Deschide
Nr. 71 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DĂRĂNESCU ELENA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 14 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA VICTORIEI LÂNGĂ BL. 196 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 72 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA CU TITLU GRATUIT A UNUI SPAȚIU SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STR. TRAIAN NR. 5 JUDEȚUL GORJ CONSILIULUI NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR DE MONITORIZARE.

Deschide
Nr. 73 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI VLĂDOESCU ILIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 70 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU ZONA SERE FN. JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 74 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BARBU VALENTIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 309 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA DR. NICOLAE HASNAȘ JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 75 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE NR. 125/06.12.2019 ÎNTOCMIT PENTRU COMPLEXUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI APROBAREA ÎNCHEIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNOR ACTIVE-IMOBILE SITUATE ÎN INCINTA COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU- STADIONUL MUNICIPAL TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 76 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 119/29.11.2019 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 782 MP. COMPUS DIN SUPRAFAȚA DE 355 MP. ȘI 427 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA BICAZ FN. JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 77 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BARBU VALENTIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 309 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA DR. NICOLAE HASNAȘ JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 78 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE MARTIE APRILIE ȘI MAI 2020

Deschide
Nr. 79 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 ȘI ANEXEI NR. 2 ALE H.C.L. NR. 372/30.09.2019

Deschide
Nr. 80 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALIPIRII IMOBILELOR TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23 MP. AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 58319 13 MP. AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 58312 RESPECTIV 19 MP. AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 58308 ÎN VEDEREA ACTUALIZĂRII DOCUMENTAȚIEI DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ ȘI ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ A SUPRAFEȚEI TOTALE DE 55 MP SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU STRADA NICOLAE TITULESCU JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 81 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2020 PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 82 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TARGU JIU

Deschide
Nr. 83 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1 ȘI ART. 2 AL H.C.L. NR. 37/19.02.2020 PENTRU ACORDAREA NORMEI DE HRANĂ A PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 84 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINAȚARE PE ANUL 2020

Deschide
Nr. 85 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 113.000 LEI A PAROHIEI ”SFÂNTUL NICODIM CEL SFINȚIT” DIN TÂRGU JIU STRADA PANDURI

Deschide
Nr. 86 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 350.000 LEI A PAROHIEI ROMANEȘTI STRADA RECUNOȘTINȚEI NR. 5

Deschide
Nr. 87 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 150.000 LEI A PAROHIEI ”SFINȚII ÎMPĂRAȚI” DIN TÂRGU JIU STRADA VICTORIEI.

Deschide
Nr. 88 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 214.000 LEI A PAROHIEI URSAȚI-POLATA LOCALITATE COMPONENTĂ URSAȚI.

Deschide
Nr. 89 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 100.000 LEI A PAROHIEI ”SFÂNTA TREIME” DIN TÂRGU JIU STRADA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 55

Deschide
Nr. 90 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SUPLIMENTĂRII VALORII PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2020.

Deschide
Nr. 91 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 173.000 LEI A PAROHIEI ”ÎNĂLȚAREA DOMNULUI” DIN TÂRGU JIU STRADA VICTORIEI NR. 227A

Deschide
Nr. 92 din data 24.02.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODSALITĂȚII DE ACORDARE DE CĂLĂTORII GRATUITE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU ELEVI ȘI PENSIONARI

Deschide
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
Nr. D3 din data 20.02.1900

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALIPIRII IMOBILELOR TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23 MP. AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 58319 13 MP. AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 58312 RESPECTIV 19 MP. AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 58308 ÎN VEDEREA ACTUALIZĂRII DOCUMENTAȚIEI DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ ȘI ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ A SUPRAFEȚEI TOTALE DE 55 MP SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU STRADA NICOLAE TITULESCU JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. D1 din data 20.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE MARTIE APRILIE ȘI MAI 2020

Deschide
Nr. D2 din data 20.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 ȘI ANEXEI NR. 2 ALE H.C.L. NR. 372/30.09.2019

Deschide
Nr. D4 din data 20.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2020 PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. D5 din data 24.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TARGU JIU

Deschide
Nr. D6 din data 24.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1 ȘI ART. 2 AL H.C.L. NR. 37/19.02.2020 PENTRU ACORDAREA NORMEI DE HRANĂ A PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. D7 din data 24.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINAȚARE PE ANUL 2020

Deschide
Nr. D8 din data 24.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 173.000 LEI A PAROHIEI ”ÎNĂLȚAREA DOMNULUI” DIN TÂRGU JIU STRADA VICTORIEI NR. 227A

Deschide
Nr. D10 din data 24.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 350.000 LEI A PAROHIEI ROMANEȘTI STRADA RECUNOȘTINȚEI NR. 5

Deschide
Nr. D11 din data 24.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 150.000 LEI A PAROHIEI ”SFINȚII ÎMPĂRAȚI” DIN TÂRGU JIU STRADA VICTORIEI.

Deschide
Nr. D9 din data 24.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 113.000 LEI A PAROHIEI ”SFÂNTUL NICODIM CEL SFINȚIT” DIN TÂRGU JIU STRADA PANDURI

Deschide
Nr. D13 din data 24.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 100.000 LEI A PAROHIEI ”SFÂNTA TREIME” DIN TÂRGU JIU STRADA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 55

Deschide
Nr. D14 din data 24.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SUPLIMENTĂRII VALORII PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2020.

Deschide
Nr. D12 din data 24.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 214.000 LEI A PAROHIEI URSAȚI-POLATA LOCALITATE COMPONENTĂ URSAȚI.

Deschide
Nr. 1 din data 18.02.2020

INFORMARE PRIVIND MODUL DE DUCERE LA ÎNDEPLINIRE A HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2019.

Deschide
Nr. 2 din data 18.02.2020

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ANUL 2019.

Deschide
Nr. 3 din data 18.02.2020

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ ÎN ANUL 2019.

Deschide
Nr. 4 din data 18.02.2020

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECȚIA PUBLICĂ DE VENITURI TÂRGU JIU PE ANUL 2019.

Deschide
Nr. 5 din data 18.02.2020

RAPORT PRIVIND MODUL DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR PE SEMESTRUL II 2019.

Deschide
Nr. 6 din data 18.02.2020

ADRESA CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI - CAMERA DE CONTURI GORJ – DECIZIA NR. 12 DIN 04.02.2020.

Deschide
Nr. 7 din data 18.02.2020

ADRESA NR. 5424 DIN 04.02.2020 TRANSMISĂ DE INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 8 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA DE DREPT A CALITĂȚII DE CONSILIER LOCAL ȘI VACANTAREA MANDATELOR DEȚINUTE DE CONSILIERII LOCALI GHIMIȘ RODICA ȘI PARASCHIV MIHAI.

Deschide
Nr. 9 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATELOR DE CONSILIERI LOCALI ALE DOMNILOR CRĂC TRAIAN ȘI ARSENIE BOGDAN – MARIAN SUPLEANȚI PE LISTA PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL.

Deschide
Nr. 10 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ALIN. 1 AL ARTICOLULUI UNIC AL H.C.L. NR. 6/22 IUNIE 2016 MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR. 3/27.01.2020.

Deschide
Nr. 11 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE CIRCULAȚIE DE PE LÂNGĂ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 12 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ CONSTITUITĂ PRIN H.C.L. NR. 463/27.11.2017 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.

Deschide
Nr. 13 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR PROPRII DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENȚĂ ÎN BAZA LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ULTERIOR.

Deschide
Nr. 14 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA CATEGORIILOR DE BENEFICII SOCIALE CE POT FI ACORDATE DIN BUGETUL LOCAL UNOR FAMILII SAU PERSOANE AFLATE ÎN SITUAȚIE DE RISC SOCIAL.

Deschide
Nr. 15 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MENȚINEREA NUMĂRULUI DE ASISTENȚI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PENTRU ANUL 2020.

Deschide
Nr. 16 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA FAZA PROIECTULUI TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU TREI SĂLI DE GRUPĂ SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU JUDEȚUL GORJ” LUCRĂRI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL.

Deschide
Nr. 17 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT ȘI INDICATORII ECONOMICI REACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU” MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 18 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT ȘI INDICATORII ECONOMICI REACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL ”SPIRU HARET” MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide
Nr. 19 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE PARCARE STRADA NARCISELOR MUNICIPIULUI TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ”.

Deschide
Nr. 20 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR ECONOMICI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ” MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ – ETAPA I”.

Deschide
Nr. 21 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII.

Deschide
Nr. 22 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 23 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 13875/01.03.2011 ÎNCHEIAT CU COSMARICOM S.R.L.

Deschide
Nr. 24 din data 20.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI PREDA CONSTANTIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU ALEEA CASTANILOR LÂNGĂ BL.1 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 25 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI CODIN – IVĂNIȘI LILIANA-GABRIELA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9 50 MP. REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI SITUAT ÎN TÂRGU JIU BD. REPUBLICII BL. 25 SC. 1 AFERENT AP.12 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 26 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI NOU CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CU DOMNUL BUȘE GHEORGHE AVÂND CA OBIECT IMOBILUL – CONSTRUCȚIE ȘI TEREN SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA 11 IUNIE 1848 NR. 87 JUDEȚUL GORJ CU DESTINAȚIE GRĂDINIȚĂ.

Deschide
Nr. 27 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE PENTRU SPAȚIILE CU DESTINAȚIA DE SEDII ALE PARTIDELOR POLITICE.

Deschide
Nr. 28 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI DE PLATĂ ”TPARK” PENTRU ACHITAREA TARIFULUI DE PARCARE PRIN TELEFONUL MOBIL SAU PRIN APLICAȚIA SMARTPHONE ȘI ÎNCHEIEREA LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A PROTOCOLULUI DE COLABORARE CU S.C. PICONET S.R.L.

Deschide
Nr. 29 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII ”TEATRULUI DE VARĂ” ÎN TEATRUL DE VARĂ ”NELU DUMITRU”.

Deschide
Nr. 30 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 788 MP. ȘI INCLUDEREA ACESTUIA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 31 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DRAGOMIR ELENA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA DACIA LÂNGĂ BL. 4 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 32 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR AUTORITĂȚII ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ÎN COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR EVALUĂRII MANAGEMENTULUI TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU ȘI CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PENTRU ANUL 2019.

Deschide
Nr. 33 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DĂRĂNESCU ELENA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 14 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA VICTORIEI LÂNGĂ BL. 196 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 34 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA CU TITLU GRATUIT A UNUI SPAȚIU SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STR. TRAIAN NR. 5 JUDEȚUL GORJ CONSILIULUI NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR DE MONITORIZARE.

Deschide
Nr. 35 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 248 DIN 25.06.2018 ȘI APROBAREA ATRIBUIRII A 23 DE LOCURI ÎN PARCAREA NR. 431 TITULARILOR APARTAMENTELOR SITUATE ÎN BLOCUL DE LOCUINȚE NR. 16 DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU BD. CONSTANTIN BRÂNCUȘI.

Deschide
Nr. 36 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI VLĂDOESCU ILIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 70 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU ZONA SERE FN. JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 37 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BARBU VALENTIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 309 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA DR. NICOLAE HASNAȘ JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 38 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL DIRECȚIEI PUBLICE DE VENITURI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 39 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE NR. 125/06.12.2019 ÎNTOCMIT PENTRU COMPLEXUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI APROBAREA ÎNCHEIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNOR ACTIVE-IMOBILE SITUATE ÎN INCINTA COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU- STADIONUL MUNICIPAL TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 40 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 119/29.11.2019 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 782 MP. COMPUS DIN SUPRAFAȚA DE 355 MP. ȘI 427 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA BICAZ FN. JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 41 din data 18.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” A BUNULUI IMOBIL ”TEATRUL DE VARĂ NELU DUMITRU ” SITUAT ÎN STRADA VASILE ALECSANDRI. NR. 53 PRIN ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE DARE ÎN ADMINISTRARE (ELABORAT ÎN TEMEIUL ART. 297-301 DIN OUG NR. 57/20169).

Deschide