SEDINTA ORDINARA, PUBLICA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU īn data de 25.05.2020 la ora 14:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 19.05.2020

PROIECT AL ORDINII DE ZI PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU IN SEDINTA ORDINARA IN DATA DE 25.05.2020 ORA 14:00

Deschide
Hide details for Minuta sedinteiMinuta sedintei
din data 26.05.2020

MINUTA SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU DIN DATA DEV 25.05.2020

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 1 din data 26.05.2020

PROCESUL VERBAL - APROBAT - AL SEDINTEI DIN DATA DE 10.05.2020

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 174 din data 25.05.2020

HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU A OBIECTIVELOR DE INVESTITII ”EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA STRADA PERLEI MUNICIPIUL TARGU JIU” ȘI ”ALIMENTARE CU APA STRADA DS3 LOCALITATEA COMPONENTA ROMANESTI MUNICIPIUL TARGU JIU” PRECUM SI TRANSMITEREA CA BUNURI DE RETUR CATRE S.C. PAREGIO GORJ S.A.

Deschide
Nr. 175 din data 25.05.2020

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A PROGRAMULUI DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE PE ANUL 2020

Deschide
Nr. 176 din data 25.05.2020

HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ALE MUNICIPIULUI TĀRGU JIU PE ANUL 2019

Deschide
Nr. 177 din data 25.05.2020

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL DIRECTIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR TARGU JIU

Deschide
Nr. 178 din data 25.05.2020

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARILE DE INTERVENTIE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”ELABORARE DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI ISU LA CORPURILE DE CLADIRE C1 SI C2 COLEGIUL NATIONAL ”SPIRU HARET” TARGU JIU

Deschide
Nr. 179 din data 25.05.2020

HOTARARE PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE ACORDARE A UNUI AJUTOR FINANCIAR FAMILIILOR PENTRU PLATS SERVICIILOR OFERITE DE BONA

Deschide
Nr. 180 din data 25.05.2020

HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ SI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU A OBIECTIVULUI ”DOTARI SPORTIVE SCOLARE GIMNAZIALE CONSTANTIN BRANCUSI” TARGU JIU

Deschide
Nr. 181 din data 25.05.2020

HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ SI DE INTERES PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU A OBIECTIVULUI ”ACHIZITIE SI MONTAJ LOCUINTE TIP CONTAINERE PENTRU SITUATII DE URGENTA”

Deschide
Nr. 182 din data 25.05.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND ATRIBUIREA ĪN FOLOSINȚĂ CU TITLU GRATUIT A 5 (CINCI) LOCUINȚE TIP CONTAINER PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ – SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 183 din data 25.05.2020

HOTARARE PRIVIND INCETAREA UZULUI SI INTERESULUI PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ASUPRA TERENULUI ĪN SUPRAFAȚĂ DE 818 MP. SITUAT ĪN TĀRGU JIU STRADA VASILE ALECSANDRI NR. 11 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 184 din data 25.05.2020

HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE SOCIETATII ICRIPOB SRL ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 12 MP. SITUAT IN TARGU JIU STRADA NICOLAE TITULESCU FN. JUDETUL GORJ

Deschide
Nr. 185 din data 25.05.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE SOCIETĂȚII ICRIPOB S.R.L. ASUPRA TERENULUI ĪN SUPRAFAȚĂ DE 12 MP. SITUAT ĪN TĀRGU JIU STRADA NICOLAE TITULESCU FN. JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 186 din data 25.05.2020

HOTARARE PRIVIND ĪNCHEIEREA CATRE BORDĀNC N. PANTELIE INTREPRINDERE INDIVIDUALA A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 21 MP. AFERENT CONSTRUCTIEI PROVIZORII SITUAT IN TARGU JIU STRADA VICTORIEI NR. 66 BIS JUDETUL GORJ.

Deschide
Nr. 187 din data 25.05.2020

HOTARARE ORIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE NR. 18487/05.05.2010 INCHEIAT CU S.C. OLTENIA ADV MEDIA S.R.L.

Deschide
Nr. 188 din data 25.05.2020

HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA UNUI SPATIU SITUAT IN MUNICIPIUL TARGU JIU STR. TRAIAN NR. 5 JUDETUL GORJ PARTIDULUI PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IN VEDEREA AMENAJARII SI UTILIZARII CU DESTINATIA DE SEDIU

Deschide
Nr. 189 din data 25.05.2020

HOTARARE PRIVIND INSUSIREA RAPORTUL DE EVALUARENR. 14/14.05.2020 INTOCMIT DE DOAMNA SILISTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR SI DE STABILIRE A PRETULUI MINIM DE NEGOCIERE IN VEDEREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 350 MP. IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 46700 NR. CARTE FUNCIARA 46700 SITUAT IN TARGU JIU TARLA 181 PARCELA 2/2 JUDETUL GORJ

Deschide
Nr. 190 din data 25.05.2020

HOTARARE PRIVIND ĪNCHEIEREA PROTOCOLULUI DE COLABORARAE INTRE MUNICIPIUL TARGU JIU SI SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

Deschide
Nr. 191 din data 25.05.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 192 din data 25.05.2020

HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 LA H.C.L. NR. 534/20.12.2018.

Deschide
Nr. 193 din data 25.05.2020

HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE IUNIE IULIE ȘI AUGUST 2020.

Deschide
Nr. 194 din data 25.05.2020

HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT A AUTOTURISMULUI MARCA DACIA PIKUP 1307 CU SERIA DE IDENTIFICARE UU1D4F76943390348 NR. DE INMARICULARE GJ 14 WPC ECHIPATA CU ACCESORIILE CONFORM INVENTARULUI DIN ANEXA 1

Deschide
Nr. 195 din data 25.05.2020

HOTARARE PRIVIND RESTRICTIONAREA ACCESULUI CU MIJLOCACE AUTO PE INSULITA JIULUI

Deschide
Nr. 196 din data 25.05.2020

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ART. 1 AL H.C.L. NR. 125/2011 PENTRU REGLEMENTAREA UNOR REGULI IN DOMENIUL CIRCULATIEI RUTIERE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU

Deschide
Nr. 197 din data 25.05.2020

HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”EXTINDERE RETEA ELECTRICA ILUMINAT PUBLIC CARTIE MINERILOR MUNICIPIUL TARGU JIU JUDETUL GORJ„.

Deschide
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
Nr. D2 din data 22.05.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RESTRICTIONAREA ACCESULUI CU MIJLOCACE AUTO PE INSULITA JIULUI

Deschide
Nr. D1 din data 22.05.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT A AUTOTURISMULUI MARCA DACIA PIKUP 1307 CU SERIA DE IDENTIFICARE UU1D4F76943390348 NR. DE INMARICULARE GJ 14 WPC ECHIPATA CU ACCESORIILE CONFORM INVENTARULUI DIN ANEXA 1

Deschide
Nr. D4 din data 22.05.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”EXTINDERE RETEA ELECTRICA ILUMINAT PUBLIC CARTIE MINERILOR MUNICIPIUL TARGU JIU JUDETUL GORJ„.

Deschide
Nr. D3 din data 22.05.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ART. 1 AL H.C.L. NR. 125/2011 PENTRU REGLEMENTAREA UNOR REGULI IN DOMENIUL CIRCULATIEI RUTIERE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU

Deschide
Nr. D4 din data 22.05.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”EXTINDERE RETEA ELECTRICA ILUMINAT PUBLIC CARTIE MINERILOR MUNICIPIUL TARGU JIU JUDETUL GORJ„.

Deschide
Nr. D5 din data 25.05.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU A OBIECTIVELOR DE INVESTITII ”EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA STRADA PERLEI MUNICIPIUL TARGU JIU” ȘI ”ALIMENTARE CU APA STRADA DS3 LOCALITATEA COMPONENTA ROMANESTI MUNICIPIUL TARGU JIU” PRECUM SI TRANSMITEREA CA BUNURI DE RETUR CATRE S.C. PAREGIO GORJ S.A.

Deschide
Nr. 01 din data 19.05.2020

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE EDILITARA PUBLIC SA PE ANUL 2019.

Deschide
Nr. 02 din data 19.05.2020

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU ĪN PERIOADA 01.01.2020-30.04.2020

Deschide
Nr. 03 din data 19.05.2020

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘUARATĂ DE SERVICIUL INVESTIȚII IN PERIOADA 30.04.2019 - 30.04.2019

Deschide
Nr. 04 din data 19.05.2020

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SERVICIULUI GOSPODARIE COMUNITARA IN PERIOADA 01.01.2020- 31.03.2020

Deschide
Nr. 05 din data 19.05.2020

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETATII TRANSLOC SA TARGU JIU LA DATA DE 31.12.2019

Deschide
Nr. 06 din data 19.05.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A PROGRAMULUI DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE PE ANUL 2020

Deschide ,Nr. 06 din data 19.05.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A PROGRAMULUI DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE PE ANUL 2020

Deschide
Nr. 07 din data 19.05.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ALE MUNICIPIULUI TĀRGU JIU PE ANUL 2019

Deschide
Nr. 08 din data 19.05.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL S.TRANSLOC S.A. TARGU JIU

Deschide
Nr. 09 din data 19.05.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL DIRECTIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR TARGU JIU

Deschide
Nr. 10 din data 19.05.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARILE DE INTERVENTIE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”ELABORARE DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI ISU LA CORPURILE DE CLADIRE C1 SI C2 COLEGIUL NATIONAL ”SPIRU HARET” TARGU JIU

Deschide
Nr. 11 din data 19.05.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE ACORDARE A UNUI AJUTOR FINANCIAR FAMILIILOR PENTRU PLATS SERVICIILOR OFERITE DE BONA

Deschide
Nr. 12 din data 19.05.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ SI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU A OBIECTIVULUI ”DOTARI SPORTIVE SCOLARE GIMNAZIALE CONSTANTIN BRANCUSI” TARGU JIU

Deschide
Nr. 13 din data 19.05.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ SI DE INTERES PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU A OBIECTIVULUI ”ACHIZITIE SI MONTAJ LOCUINTE TIP CONTAINERE PENTRU SITUATII DE URGENTA”

Deschide
Nr. 14 din data 19.05.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND ATRIBUIREA ĪN FOLOSINȚĂ CU TITLU GRATUIT A 5 (CINCI) LOCUINȚE TIP CONTAINER PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ – SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 15 din data 19.05.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INCETAREA UZULUI SI INTERESULUI PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ASUPRA TERENULUI ĪN SUPRAFAȚĂ DE 818 MP. SITUAT ĪN TĀRGU JIU STRADA VASILE ALECSANDRI NR. 11 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 16 din data 19.05.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE SOCIETATII ICRIPOB SRL ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 12 MP. SITUAT IN TARGU JIU STRADA NICOLAE TITULESCU FN. JUDETUL GORJ

Deschide
Nr. 17 din data 19.05.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE SOCIETĂȚII ICRIPOB S.R.L. ASUPRA TERENULUI ĪN SUPRAFAȚĂ DE 12 MP. SITUAT ĪN TĀRGU JIU STRADA NICOLAE TITULESCU FN. JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 18 din data 19.05.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ĪNCHEIEREA CATRE BORDĀNC N. PANTELIE INTREPRINDERE INDIVIDUALA A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 21 MP. AFERENT CONSTRUCTIEI PROVIZORII SITUAT IN TARGU JIU STRADA VICTORIEI NR. 66 BIS JUDETUL GORJ.

Deschide
Nr. 19 din data 19.05.2020

PROIECT DE HOTARARE ORIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE NR. 18487/05.05.2010 INCHEIAT CU S.C. OLTENIA ADV MEDIA S.R.L.

Deschide
Nr. 20 din data 19.05.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA UNUI SPATIU SITUAT IN MUNICIPIUL TARGU JIU STR. TRAIAN NR. 5 JUDETUL GORJ PARTIDULUI PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IN VEDEREA AMENAJARII SI UTILIZARII CU DESTINATIA DE SEDIU

Deschide
Nr. 21 din data 19.05.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INSUSIREA RAPORTUL DE EVALUARENR. 14/14.05.2020 INTOCMIT DE DOAMNA SILISTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR SI DE STABILIRE A PRETULUI MINIM DE NEGOCIERE IN VEDEREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 350 MP. IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 46700 NR. CARTE FUNCIARA 46700 SITUAT IN TARGU JIU TARLA 181 PARCELA 2/2 JUDETUL GORJ

Deschide
Nr. 22 din data 19.05.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ĪNCHEIEREA PROTOCOLULUI DE COLABORARAE INTRE MUNICIPIUL TARGU JIU SI SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

Deschide
Nr. 23 din data 19.05.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU.

Deschide
Nr. 24 din data 19.05.2020

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 LA H.C.L. NR. 534/20.12.2018.

Deschide
Nr. 25 din data 19.05.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE IUNIE IULIE ȘI AUGUST 2020.

Deschide