SEDINTA ORDINARA, PUBLICA A CONSILIULUI LOCAL AL ,MUNICIPIULUI TARGU JIU în data de 27.01.2020 la ora 14:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 21.01.2020

PROIECT AL ORDINII DE ZI PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ PUBLICĂ ÎN DATA DE 27.01.2020 ORA 14:00

Deschide
Hide details for Minuta sedinteiMinuta sedintei
din data 31.01.2020

MINUTA SEDINȚEI ORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DIN DATA DE 27.01.2020

Deschide
Hide details for 02. Proiecte de hotarare02. Proiecte de hotarare
Nr. D2 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI CARE ALCĂTUIEȘTE DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. D1 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR PROPRII DE ACORDARE A AJUTORULUI DE URGENȚĂ ÎN BAZA LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ULTERIOR.

Deschide
Nr. D3 din data 22.01.2020

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2019 AL CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE CONSTANTIN BRANCUSI

Deschide
Nr. 1 din data 21.01.2020

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENȚILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP SEMESTRUL II – 2019.

Deschide
Nr. 02 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA CALITĂȚII ȘI MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI SĂVOIU ION.

Deschide
Nr. 03 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI UDRIȘTIOIU ANDREI-IONUȚ PENTRU OCUPAREA LOCULUI VACANT DE CONSILIER LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 4 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ALIN. 1 AL ARTICOLULUI UNIC AL H.C.L. NR. 6/22 IUNIE 2016.

Deschide
Nr. 5 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019.

Deschide
Nr. 6 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL.

Deschide
Nr. 7 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 7 ALIN. 1 AL ANEXEI NR. 11 LA H.C.L. NR. 492/16.12.2019 PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU 01 IANUARIE 2020.

Deschide
Nr. 08 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 09 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 10 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI ABROGAREA POZIȚIILOR NR. 10 ȘI NR. 278 DIN SECȚIUNEA 2 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 11 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 21 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU ALEEA CASTANILOR LÂNGĂ BL.1 SC.2 AP. 22 PARTER.

Deschide
Nr. 12 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI TOMA MARIAN ȘI DOAMNEI TOMA CLARA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 28 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA AGRICULTURII LÂNGĂ BL. 7 SC. 4 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 13 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI GĂLĂ MARILENA ȘI DOMNULUI GĂLĂ TEOFIL ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA MINERILOR LÂNGĂ BL. 13 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 14 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI PÎRVU GABRIEL ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA REVOLUȚIEI LÂNGĂ BL. 10 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 15 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI ȘOȘOI LAURENȚIU – MARIUS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA UNIRII LÂNGĂ BL. 36 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 16 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI APOSTU SMARANDA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP. REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI SITUATE ÎN TÂRGU JIU ALEEA NICOLAE TITULESCU BL. 5 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 17 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR. 6534/15.12.2016 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU PRIN DIRECȚIA PUBLICĂ DE PATRIMONIU TÂRGU JIU ȘI COLEGIUL NAȚIONAL ”ION MINCU” DIN TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 18 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 7273/09.02.2011 ÎNCHEIAT CU S.C. BTC DISTRIB 2012 S.R.L.

Deschide
Nr. 19 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 1828/15.01.2018.

Deschide
Nr. 20 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 53 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU TARLA 200 PARCELA 67/5 JUDEȚUL GORJ PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL ULARU ALEXANDRU ALIN.

Deschide
Nr. 21 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 40 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU TARLAUA 200 PARCELA 67/4 JUDEȚUL GORJ PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA ULARU GENICA ȘI DOMNUL ULARU ALEXANDRU-ALIN.

Deschide
Nr. 22 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 135 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU CALEA BUCUREȘTI NR. 60A JUDEȚUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 57783 ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C. XAMO S.R.L.

Deschide
Nr. 23 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 19 ALIN.2 PCT. 2 DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 495 DIN 16.12.2019.

Deschide
Nr. 24 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI DE PLATĂ ”TPARK” PENTRU ACHITAREA TARIFULUI DE PARCARE PRIN TELEFONUL MOBIL SAU PRIN APLICAȚIA SMARTPHONE ȘI ÎNCHEIEREA LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A PROTOCOLULUI DE COLABORARE CU S.C. PICONET S.R.L.

Deschide
Nr. 25 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 319/28.10.2013 PENTRU STABILIREA COTEI DE CARBURANȚI LA VEHICULELE DIN DOTAREA PARCULUI AUTO AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 26 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 27 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT.

Deschide
Nr. 28 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ÎNREGISTRAREA EVIDENȚA ȘI RADIEREA VEHICULELOR DE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 29 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 16 ALIN 2 DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ADOPTAT PRIN H.C.L. NR. 467/27.11.2017.

Deschide
Nr. 30 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 76.053 LEI ( CU TVA INCLUS) PENTRU DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI ”NUNTA DE AUR”.

Deschide
Nr. 31 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CASĂRII UNOR MIJLOACE FIXE COMPLET AMORTIZATE ȘI INTRODUCEREA PENTRU REFOLOSIRE A PIESELOR ȘI SUBANSAMBLELOR REZULTATE.

Deschide
Nr. 32 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNUI SPAȚIU COMERCIAL PROVIZORIU ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12 MP. SITUAT ÎN BULEVARDUL ”ECATERINA TEODOROIU” ÎN STAȚIA DE AUTOBUZ DIN ZONA CAM MUNICIPIUL TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 33 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SALARIULUI MEDIU ORAR APLICABIL CU DATA DE 01.01.2020.

Deschide
Nr. 34 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 398/22.10.2019.

Deschide
Nr. 35 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRĂRII IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 56710 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA TERMOCENTRALEI NR. 27 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 36 din data 21.01.2020

PROIECT DE HOTARÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 443/27.11.2017

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 1 din data 20.02.2020

PROCES VERBAL AL SEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNIVIPIULUI TÂRGU JIU DIN DATA DE 27.01.2020

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 1 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA CALITĂȚII ȘI MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI SĂVOIU ION.

Deschide
Nr. 2 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI UDRIȘTIOIU ANDREI-IONUȚ PENTRU OCUPAREA LOCULUI VACANT DE CONSILIER LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 3 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ALIN. 1 AL ARTICOLULUI UNIC AL H.C.L. NR. 6/22 IUNIE 2016.

Deschide
Nr. 4 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019.

Deschide
Nr. 5 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL.

Deschide
Nr. 6 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 7 ALIN. 1 AL ANEXEI NR. 11 LA H.C.L. NR. 492/16.12.2019 PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU 01 IANUARIE 2020.

Deschide
Nr. 7 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 8 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 9 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI ABROGAREA POZIȚIILOR NR. 10 ȘI NR. 278 DIN SECȚIUNEA 2 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 10 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 21 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU ALEEA CASTANILOR LÂNGĂ BL.1 SC.2 AP. 22 PARTER.

Deschide
Nr. 11 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI TOMA MARIAN ȘI DOAMNEI TOMA CLARA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 28 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA AGRICULTURII LÂNGĂ BL. 7 SC. 4 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 12 din data 30.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI GĂLĂ MARILENA ȘI DOMNULUI GĂLĂ TEOFIL ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA MINERILOR LÂNGĂ BL. 13 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 13 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI PÎRVU GABRIEL ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA REVOLUȚIEI LÂNGĂ BL. 10 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 14 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI ȘOȘOI LAURENȚIU – MARIUS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA UNIRII LÂNGĂ BL. 36 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 15 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI APOSTU SMARANDA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP. REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI SITUATE ÎN TÂRGU JIU ALEEA NICOLAE TITULESCU BL. 5 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 16 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR. 6534/15.12.2016 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU PRIN DIRECȚIA PUBLICĂ DE PATRIMONIU TÂRGU JIU ȘI COLEGIUL NAȚIONAL ”ION MINCU” DIN TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 17 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 7273/09.02.2011 ÎNCHEIAT CU S.C. BTC DISTRIB 2012 S.R.L.

Deschide
Nr. 18 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 1828/15.01.2018.

Deschide
Nr. 19 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 53 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU TARLA 200 PARCELA 67/5 JUDEȚUL GORJ PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL ULARU ALEXANDRU ALIN.

Deschide
Nr. 20 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 40 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU TARLAUA 200 PARCELA 67/4 JUDEȚUL GORJ PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA ULARU GENICA ȘI DOMNUL ULARU ALEXANDRU-ALIN.

Deschide
Nr. 21 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 135 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU CALEA BUCUREȘTI NR. 60A JUDEȚUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 57783 ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C. XAMO S.R.L.

Deschide
Nr. 22 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 19 ALIN.2 PCT. 2 DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 495 DIN 16.12.2019.

Deschide
Nr. 23 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 398/22.10.2019.

Deschide
Nr. 24 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 319/28.10.2013 PENTRU STABILIREA COTEI DE CARBURANȚI LA VEHICULELE DIN DOTAREA PARCULUI AUTO AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 25 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 26 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT.

Deschide
Nr. 27 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ÎNREGISTRAREA EVIDENȚA ȘI RADIEREA VEHICULELOR DE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU CARE EXISTĂ OBLIGATIVITATEA ÎNREGISTRĂRII

Deschide
Nr. 28 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 16 ALIN 2 DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ADOPTAT PRIN H.C.L. NR. 467/27.11.2017.

Deschide
Nr. 29 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 76.053 LEI ( CU TVA INCLUS) PENTRU DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI ”NUNTA DE AUR”.

Deschide
Nr. 30 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CASĂRII UNOR MIJLOACE FIXE COMPLET AMORTIZATE ȘI INTRODUCEREA PENTRU REFOLOSIRE A PIESELOR ȘI SUBANSAMBLELOR REZULTATE.

Deschide
Nr. 31 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNUI SPAȚIU COMERCIAL PROVIZORIU ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12 MP. SITUAT ÎN BULEVARDUL ”ECATERINA TEODOROIU” ÎN STAȚIA DE AUTOBUZ DIN ZONA CAM MUNICIPIUL TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 32 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SALARIULUI MEDIU ORAR APLICABIL CU DATA DE 01.01.2020 LA NIVELUL S. EDILITARA PUBLIC SA

Deschide
Nr. 33 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRĂRII IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 56710 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA TERMOCENTRALEI NR. 27 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 34 din data 27.01.2020

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 443/27.11.2017.

Deschide
Nr. 35 din data 27.01.2020

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DALI ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”REABILITARE CANALIZARE MENAJERA BLOCURI ZONA 1 DECEMBRIE 1918 - CALEA FERATA - CASTANILOR MUNICIPIUL TARGU JIU”

Deschide
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
Nr. D4 din data 27.01.2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DALI ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”REABILITARE CANALIZARE MENAJERA BLOCURI ZONA 1 DECEMBRIE 1918 - CALEA FERATA - CASTANILOR MUNICIPIUL TARGU JIU”

Deschide
Nr. D5 din data 27.01.2020

INFORMARE PRIVIND REPARTIZAREA LOCURILOR DE PARCARE DE PE STRADA MINERILOR DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide