Ascultă Pagina sau selectați textul pentru a fi citit.

 Licitatii

Documente necesare:

1. LICITATII PENTRU CONCESIONARI, ÎNCHIRIERI SI VÂNZARI

  • Cerere tip, obtinuta de la Compartimentul Licitatii si achizitii publice;
  • Copie dupa buletin (carte de identitate);
  • Copie dupa statutul societatii comerciale (pentru personae juridice);
  • Copie Certificat de Inmatriculare la Camera de Comerti si Industrie a Judetului Gorj (pentru personae juridice);
  • Copie certificat de inregistrare fiscala (pentru personae juridice);
  • Certificat de negrevare de la Directia de Venituri si Impozite a Primariei Municipiului Targu-Jiu, Directia Generala a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca, Casa de Asigurari de Sanatate, Casa Judeteana de Pensii;
  • Copie a chitantei cu care s-a achitat suma de 300.000 lei, reprezentand taxa de participare;
  • Copie a chitantei cu care s-a achitat suma de 10% din pretul de pornire a licitatiei reprezentand garantia licitatiei;
  • alte documente specificate în caietul de sarcini daca este cazul. 

2. LICITATII PENTRU ACHIZITII DE PRODUSE, SERVICII SAU LUCRARI

Documentele solicitate sunt prezentate pentru fiecare achizitie în fisa de date a achizitiei (elaborte în conformitate cu O.U.G. 60/2001, H.G. 461/2001, Legea 212/2002, H.G. 411/2005, Ordinele M.L.P.T.L. 1012, 1013 si 1014 / 2001) ce se poate fi procurata de la Compartimentul Licitatii al Primariei Tg Jiu.

Inchide