Ascultă Pagina sau selectați textul pentru a fi citit.

Documentele TAXI -   persoane juridice:
1.Cerere tip;
2.Copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului și certificatul constatator;
3. Copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate;
4. Cazier judiciar al persoanei desemnate;
5. Avizul medical al persoanei desemnate;
6. Avizul psihologic al persoanei desemnate – care atestă faptul că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcție care concură la siguranța circulației;
7. Copie de pe certificatul de atestare a pregătirii profesionale a fiecărui taximetrist;
8. Copie de pe certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului proprietate sau deţinut în temeiul unui contract de leasing;
9. Certificatul de agreere emis de RAR;
10. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;
11. Asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora şi a mărfurilor transportate;
12. Contract pentru activitatea de dispecerat;
13. Pentru parcarea  autovehiculului, spaţiu deţinut în proprietate sau prin contract de închiriere;
14. Certificatul de atestare fiscală, eliberat de către Direcţia Publică de Venituri.
 
Documentele necesare obţinerii autorizaţiei pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi pentru PFA, ÎI,
1. Cerere tip;
2. Copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului și certificatul constatator;
3. Copie de pe certificatul de atestare a pregătirii profesionale – atestat taxi -PFA, Î.I.;
4. Avizul medical al taximetristului;
5. Avizul psihologic al taximetristului;
6. Cazier judiciar al taximetristului;
7. Copie de pe certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului proprietate sau deţinut  în temeiul unui contract de leasing;
8. Certificatul de agreere emis de RAR;
9. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;
10. Asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora şi a mărfurilor transportate;
11. Contract pentru activitatea de dispecerat;
12. Pentru parcarea  autovehiculului, spaţiu deţinut în proprietate sau prin contract de închiriere;
13. Documente privind perioada sau perioadele în care a prestat efectiv activitatea de taximetrie, dacă acestea există;
14. Certificatul de atestare fiscală eliberat de către Direcţia Publică de Venituri.
Inchide