Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 12.09.2023 -APART BICAZ

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 12.09.2023 -PRIMDENT

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 12.09.2023 -MUNTEANU

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 12.09.2023 -DAVIMICAT

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 12.09.2023 -PUZDREA

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 12.09.2023 -IVAN ANCA

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 12.09.2023 -UROD-SAND

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 12.09.2023 -LKW

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 12.09.2023 -RENTEA

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 12.09.2023 -GEGAU NICOLAE

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 12.09.2023 -PETRUS

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 12.09.2023 -ELPORMEX

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 12.09.2023 -PASEK ELENA

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 12.09.2023 -SARARU MARIUS

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 12.09.2023 -WILD GROUP

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 12.09.2023

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT -ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT INTENTIA DE ELABORARE PUZ -INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU INFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN MUNICIPIUL TARGU JIU -PNRR

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT INTENTIA DE ELABORARE PUZ -INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE STATIE SORTARE SI DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA A DESEURILOR MUNICIPALE, MUNICIPIUL TARGU JIU, JUDETUL GORJ SI DRUM DE ACCES

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT- renuntare amplasament pentru obiectivul "Construire statie sortare si de tratare mecano-biologica a deseurilor municipale, Targu Jiu, Judetul Gorj si construire parc fotovoltaic"

Anunt - Consulatare si informare publica

Invitatie dezbatere publica privind elaborare PUZ pentru Construire locuinte colective, spatii comerciale, birouri, schimbare reglementare urbanistica din zona de locuinte individuale si functiuni complementare in zona mixta, Calea Severinului, nr.88, municipiul Targu Jiu, judetul Gorj

Anunt - Consulatare si informare publica

Anunt privind neemiterea certificatelor de urbanism tip PUZ pentru perioada 03.04.2023-30.05.2023

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT -ETAPA III (CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE) PRIVIND INTENTIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL SC GAMIATRICOS COM SRL

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT -referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ -Construire imobil de locuinte multifamiliale P+2+M, str. Mihail Sadoveanu, nr.14-16

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT INTENTIA DE ELABORARE PUD -BENEFICIAR MECDANY GARAGE SRL, strada Narciselor, nr. FN, municipiul Targu Jiu, Judetul Gorj

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT INTENTIA DE ELABORARE PUZ -BENEFICIAR DIMULESCU COSMIN CONSTANTIN, zona CET, municipiul Targu Jiu, Judetul Gorj

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT INTENTIA DE ELABORARE PUZ -BENEFICIAR SC GAMIATRICOS COM SRL, Amplasament -strada Islaz, nr.11, municipiul Targu Jiu, Judetul Gorj

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNȚ -privind emiterea certificatelor de urbanism in scopul elaborarii unor documentatii de urbanism tip PUZ

Anunt - Consulatare si informare publica

Informare publica privind sedinta din data de 28.09.2022 asupra documentatiilor de urbanism

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT -ETAPA I (ETAPA PREGATITOARE) PRIVIND INTENTIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT -ETAPA A-III-A PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULEMENT DE URBANISM PENTRU "LOTIZARE SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE"

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT -ETAPA A-III-A PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULEMENT DE URBANISM PENTRU "CONSTRUIRE LOCUINTA, ANEXE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI IMPREJMUIRE TEREN" STRADA MERILOR, FN, MUNICIPIUL TARGU JIU

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT -ETAPA A-III-A PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULEMENT DE URBANISM PENTRU "SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN ZONA PENTRU ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA IN ZONA UNITATI INDUSTRIALE, PRESTARI SERVICII SI LOTIZARE, MUNCIPIUL TARGU JIU, STRADA TERMOCENTRALEI-ZONA CET, JUDETUL GORJ"

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT INTENTIA DE ELABORARE PUZ -INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE IAZ PISCICOL

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT INTENTIA DE ELABORARE PUZ -LOTIZARE TEREN SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE(SOCLALE, COMERT, SERVICII, AGREMENT, TURSIM)

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT -ETAPA A-III-A PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULEMENT DE URBANISM PENTRU "PARCELARE SI CONSTRUIRE IMOBILE DE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATIU COMERCIAL SI GRADINITA LA PARTER, SPATIU DE AGREMENT"

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT PUBLIC DE ELABORARE A PROPUNERILOR PRELIMINARE PUZ "PARCELARE SI CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATIU COMERCIAL SI GRADINITA LA PARTER, SPATIU AGREMENT"TARGU JIU, STRADA IONEL TEODOREANU, JUDETUL GORJ

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT -ETAPA A-III-A PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULEMENT DE URBANISM PENTRU "PARCELARE, SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA CU DESTINATIE SPECIALA IN ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE"

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT -ETAPA A-III-A PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULEMENT DE URBANISM PENTRU "REVIZUIRE PUZ APROBAT PRIN HCL 163/2014 CU SCHIMBAREA DESTINATIEI TERENULUI DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA PENTRU TURISM, PRESTARI SERVICII(SALA EVENIMENTE) SI SPORT"

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT -ETAPA A-III-A PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULEMENT DE URBANISM PENTRU "INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚĂ"

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT PUBLIC DE ELABORARE A PROPUNERILOR PRELIMINARE PUZ "LOTIZARE ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE DE TIP IZOLAT SAU DUPLEX" TÂRGU JIU, STRADA ACADEMICIAN PETRE BRÂNCUȘI

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNȚ INTENȚIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE "CĂMIN DE BĂTRÂNI"

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT INTENTIA DE ELABORARE PUZ -SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN ZONA INDUSTRIALA SI DE DEPOZITARE IN ZONA MIXTA

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT PUBLIC ETAPA 2 DE ELABORARE A PROPUNERILOR PRELIMINARE -PUZ PENTRU INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINTA

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT PUBLIC ETAPA 2 DE ELABORARE A PROPUNERILOR PRELIMINARE - PUZ PENTRU - SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN ZONA PENTRU ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA IN ZONA UNITATI INDUSTRIALE, PRESTARI SERVICII SI LOTIZARE, MUNICIPIUL TARGU JIU, STR. TERMOCENTRALEI- ZONA CET, JUD. GORJ

Anunt - Consulatare si informare publica

Regulament de organizare si functionare a C.T.A.T.U.

Anunt - Consulatare si informare publica

Raport informare publica PUZ SC ACTAWIN GROUP SRL

Anunt - Consulatare si informare publica

Inchide