Având în vedere prevederile H.G. nr. 1130/22.10.2021, precum şi cele ale radiogramei D.E.P.A.B.D. nr. 3448316 din 25.10.2021 vă facem cunoscut că la nivelul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Târgu Jiu au fost luate măsurile necesare pentru asigurarea accesului cetăţenilor la serviciile publice, în situaţii de urgenţă (naştere, deces, ridicarea actelor de identitate) şi persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu SARS-CoV-2, prin organizarea activităţii la ghişee dispuse în exteriorul clădirii care să asigure respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2, după cum urmează:
 
 
 
Menţionăm faptul că accesul la serviciile publice al persoanelor vaccinate, testate sau care au trecut prin boală (se află între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2) este asigurat conform programului normal de lucru cu publicul.
Prin norma instituita la art.14 alin.(8) di Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, actualizata, termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este pâna la 30 zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor. La nivelul Serviciului de Evidenta din cadrul D.E.P. Târgu Jiu termenul efectiv de eliberare a unui act de identitate este, în medie, de 10 zile (în func?ie de volumul cererilor de eliberare a actelor de identitate si de complexitatea activitatilor/verificarilor ce trebuie efectuate).
 
ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR! - ÎNCEPÂND CU DATA DE 08.12.2014 SEDIUL D.E.P. S-A MUTAT ÎN MUN. TG-JIU, STR. IOSIF KEBER, NR. 1 ( ÎN SPATELE MAGAZINULUI PROFI )
Cuvânt înainte
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Târgu-Jiu s-a organizat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu-Jiu şi este instituţie de interes local, cu personalitate juridică, constituită în temeiul art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 29 Ianuarie 2007 şi deserveşte un număr de 8 localităţi:
Municipiul Tg-Jiu;
- Comuna Băleşti;
- Comuna Dăneşti;
- Comuna Drăguţeşti;
- Comuna Leleşti;
- Comuna Peştişani;
- Comuna Stăneşti;
- Comuna Teleşti;
În conformitate cu art. 3, alin (1) din hotărârea de înfiinţare,
scopul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Târgu-Jiu este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare a documentelor, în sistem de ghişeu unic.
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Târgu-Jiu are în componenţă:
- Serviciul de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroul Stare Civilă;
- Compartimentul Ghişeu Unic;
Activitatea Direcţiei se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.
Inchide