Ascultă Pagina sau selectați textul pentru a fi citit.

Registru privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

Nr. Crt.

Data

Proiectul actului administrativ/actul administrativ a cărei semnare/contrasemnare/avizare se refuză

Funcționarul public/personalul contractual care refuză semnarea

Actul prin care se detaliază refuzul

Observații

1.

04.01.2023

Contractul subsecvent  Acordului cadru nr.202 din 03.01.2024 „Servicii de livrare a mâncării necesar asigurării hranei copiilor din cadrul Centrului de Servicii Sociale Integrat – Centrul de Îngrijire Copii Iasomia din Târgu Jiu”

Alina Elena Pițu

Referatul nr.70777/04.01.2024

Întrucât s-a completat documentația, conform procedurii s-a transmis din nou contractul la avizare, pe același circuit

2.

04.01.2024

Contractul subsecvent  Acordului cadru nr.203 din 03.01.2024

”Servicii de catering și ambalaj hrană, în vederea asigurării hranei zilnice a beneficiarilor de Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe roți” din Târgu Jiu

Alina Elena Pițu

Referatul nr.70828/04.01.2024

Întrucât s-a completat documentația, conform procedurii s-a transmis din nou contractul la avizare, pe același circuit

3.

09.01.2024

Contractul subsecvent  Acordului cadru nr.202 din 03.01.2024 „Servicii de livrare a mâncării necesar asigurării hranei copiilor din cadrul Centrului de Servicii Sociale Integrat – Centrul de Îngrijire Copii Iasomia din Târgu Jiu”

Alina Elena Pițu

Referatul nr.73519/09.01.2024

Nu se menține neavizarea – referatul nr. 74820 din 10.01.2024 al DJRAC

4.

09.01.2024

Contractul subsecvent  Acordului cadru nr.203 din 03.01.2024

”Servicii de catering și ambalaj hrană, în vederea asigurării hranei zilnice a beneficiarilor de Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe roți” din Târgu Jiu

Alina Elena Pițu

Referatul nr.73586/09.01.2024

Nu se menține neavizarea – referatul nr. 74822/ 10.1.2024

al DJRAC

 

 

 

Inchide