Ascultă Pagina sau selectați textul pentru a fi citit.

Registru privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

Nr. Crt.

Data

Proiectul actului administrativ/actul administrativ a cărei semnare/contrasemnare/avizare se refuză

Funcționarul public/personalul contractual care refuză semnarea

Actul prin care se detaliază refuzul

Observații

1.

19.10.2023

Contractul de furnizare Echipamente IT lot 4 Sistem de backup pentru servere

Alina Elena Pițu

Referat de  neavizare nr.282664/19.10.2023

Nu se menține neavizarea – referatul nr.284633/23.10.2023 al DJRAC

2.

20.10.2023

Actul adițional nr.1 la Contractul de servicii nr.663/10.08.2023 – prestare de servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții „Terminal multimodal și bază Park&Ride”

Alina Elena Pițu

Referat de  neavizare nr.283649/20.10.2023

S-a procedat la completarea elementelor lipsă, astfel că s-a procedat la semnarea actului adițional

3.

21.11.2023

Actul adițional nr.1 la contractul de furnizare Echipamente IT (lot 3 SEAP) Lotul 6 Stații Grafice nr.342 din 27.10.2023

Alina Elena Pițu

Referat de neavizare nr.300595/21.11.2023

Nu se menține neavizarea – referatul nr.303250/27.11.2023

Inchide