Anunt decizie construire trei pasaje subterane

Lista provizorie de prioritati pentru repartizarea locuintelor din fondul locativ de stat si a locuintelor sociale si lista provizorie a solicitantilor exclusi ca urmare a neindeplinirii criteriilor -cadru

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului 

Plan parcelar tarla 184

Tabel parcelar tarla 184

Anunt derulare proiect  ,,Digi Consultare pentru Dezvoltare Locala,,

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire 3 pasaje subterane,,

Apel constituire Consiliul consultativ de tineret

Politica anti-mita corespunde cerintelor standardului SR ISO 37001:2016

Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de utilizare pe domuniul public al Municipiului Targu Jiu a trotinetelor electrice

Anunt PUZ – SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN ZONĂ PENTRU ECHIPARE TEHNICO EDILITARĂ ÎN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE, PRESTĂRI SERVICII ȘI LOTIZĂRI

Lista provizorie de prioritati pentru repartizarea locuintelor realizate de catre A.N.L. si lista provizorie a solicitantilor exclusi ca urmare a neindeplinirii criteriilor -cadru

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

Hotarare pentru aprobarea Regulamentului local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate

Anunt privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

Anunt organizare cursuri pentru certificare fermieri inscrisi la APIA

Anunt publicitate licitatie teren si imobil

Plan de prevenire si protectie privind prevenirea infectiilor cu  virusul SARS-Cov-2 aplicabile pe perioada starii de alerta

ANUNȚ INFORMARE

       Municipiul Târgu Jiu implementează proiectul ECHILIBRU ȘI DINAMISM, cod SIPOCA 769/ MySMIS 135509, în cadrul căruia se actualizează „ Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Municipiul Târgu Jiu”, în baza contractului de servicii nr. 214 din 12.05.2021, încheiat cu SC URBAN SCOPE SRL.

        Prima versiune a P.M.U.D. poate fi consultată de către toți cetățenii municipiului Târgu Jiu aici.
       Observațiile, comentariile și sugestiile pot fi depuse  în scris, până în data de 25.11.2021, la sediul Primăriei municipiului Târgu Jiu , la Centrul pentru informarea cetățenilor sau trimise pe e-mail la adresa: primariatargujiu@targujiu.ro.

Inchide